Iš Gvildenu svetainės

Mintys: HolokaustasĮvairenybės

Žr. Holokaustas

Pranešiau, neatsiliepė

Neužsims

Ateities tyrimams

http://www.propatria.lt/2018/12/2019-m.html ProPatria ir vasario 16 d. eitynės

LLKS

Apdovanoti asmenys

Lietuvos laikinoji vyriausybė - nusikaltėliai prieš žmoniją - ir pasisakę prieš žydus

Krašto gynimo taryba

Baltūsis-Žvejys

Šaltiniai

Draugas. Paskutinės valandos Kauno kalėjime.

http://suduvis.lt/2013/06/14/laisves-kaina-zino-tik-jos-netek-zmones/ Šveiceris, kuris areštavo Prapuolenį, irgi gyveno Kybartuose. Taip pat Reivytis (jo žmona) ir Kazys Šimkus (bei Valerijonas Šimkus) - Voldemaro giminės

Atrinkau

Ieškoti

Klausimai

Galimybės

Pastabos

Nuo liepos 14-os Vilniuje lietuviai pavaldūs vokiečių karo komendatūrai. Pasižadėjimai nekenkti Vokietijai, nesipriešinti jos įsakymams.

Mintys

Įvykiai galėjo pasisukti kitaip jeigu:

Išvada: yra kaltininkų - bet dar svarbiau yra aplinkybių kūrėjai

Pastangos bendrauti tiesos pagrindu

Ieškau, kur būtų galima skelbti straipsnius ar pristatyti išvadas.

Susisiekiau

Naudingos nuorodos

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/Holokaustas%c4%aevairenyb%c4%97s
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2020 sausio 30 d., 18:48