我的调查

调查

神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

Žr. Išgyvenimai20120605

Kaupiu, rūšiuoju, nagrinėju, vaizduoju, suvaidintu prasmingus išgyvenimus.

Gvildenu

 • Kurie išgyvenimai buvo prasmingiausi?
 • Kurios aplinkos svarbiausios išgyvenimams?
 • Kurie santykiai svarbiausi? Koks kitų žmonių vaidmuo mano išgyvenimuose?
 • Kaip humoras susijęs su prasmingais išgyvenimais?
 • Kurie išgyvenimai buvo išskirtiniai? ir kurie nuolatiniai?
 • Kaip įvairiai atsiveria laisvė?
 • Kaip atsiranda prasmė?
 • Kaip susijusios laisvė ir prasmė?
 • Ar rūpi... vertybės
 • Kas rūpi... jauduliai
 • Kaip rūpi... dvejonės
 • Kodėl rūpi... dėsniai
 • Ar aš geras... Gera širdis
 • Koks aš geras... Gera valia
 • Kaip aš geras... Širdies tiesos
 • Kodėl aš geras... Dievas

Panašu, kad išgyvenimais vienas lygmuo pakeičiamas kitu. O išgyvenimas yra prasmingas kada pajungtas į trejybės ratą. Ir koks teigiamo - neigiamo pasirinkimo vaidmuo išgyvenimuose?

Pastebėdavau ką nors gyvenime: dorybę, neteisybę, sunkumą, pavyzdingą elgesį ar mąstymą, įdomybę, šaunumą. Suvokiu savo laisvę. Pasirenku, kaip elgsiuos, ir būtent taip, kaip išpuoselėsiu savo laisvę. Tad augu laisve.

Jausmais, jauduliais atpažįstame savo laisvę ir nelaisvę. Tad gera juos išnarplioti, į juos įsiklausyti, kad būtų ko švelnesni, tyresni. Bet norint kitiems parodyti, jie turi būti garsesni, didesni, ryškesni.

Dievas tai gerumo pamatas. Tai kiekvienas išgyvenimas turi siauresnį grįsti platesniu. Dievo atvirumo dvasia pakeičiama daliniais užtikrintumais, kuriuos atstoja akimirkinė dorybė, kuri atspindi mumyse glūdintį gerumą.

Kristaus pamokymai - ką randi, tą myli; kaip tiki, taip ir bus; ir t.t.

Rūpėti, tai pervesti iš blogo vaiko neigiamai sutelkto (priešingybių) pasaulio į gero vaiko teigiamai sutelktą (amžinatvės) pasaulį. Tai pervesti iš laikinų jausmų į amžinas dorybes.

Prasminga tai, kas apeina trejybės ratą.

Vertybės yra tai, kas išlieka apėjus trejybės ratą. Klausimai yra vertybių išplėtimas, ryškinimas, tad ėjimas ratu, išėjimas už savęs.


Įsivaizdavimas Dievo

 • Įsivaizdavimas aplamai?

Vysčiau save

Bendravimas su Dievu

 • Dieve, suteik man laisvę mąstyti ir visada tave tikėsiu.
 • Rachel Baca mane spardė ir prašiau Dievo nebeturėti reikalų su mergaitėm, tada persigalvojau
 • Dievo prašiau leisti man atsiduoti "Minčių sodui", tą verslo logiką pritaikysiu ir jo užmojams
 • Dievo prašiau, kaip atpildą už užmojį, man suteikti žmoną, šauniausią, geriausią, gražiausią merginą
 • Dievo paklausiau, kodėl jai turiu jausmų? ir man atsiliepė, kad aš ją vesiu.
 • Dievui priekaištavau, kad jeigu įsimylėsiu, tai tik labiau kaip mylėjau Reginą.

Naujai apsibrėžiau tikslus

 • Sugalvojau Lietuvoje steigti įmonę.
 • Sugalvojau pragyventi iš eilinio darbo dirbant pusę etato.
 • Stodamas į universitetą supratau, kad visko neperskaitysiu, neaprėpsiu, tad siekiant viską žinoti, reikia atsiremti į Dievą, ieškoti ten kur įmanoma rasti, bet kur žmonės neieško.
 • Nusprendžiau filosofiją pradėti taikyti. Ir grįžti į Lietuvą.
 • Po sapno sugalvojau pragyventi iš "Public Domain". (Creative Domain)
 • Suvokiau, nekentėti be reikalo, tad ruoštis bankrotui.

Ugdžiausi, įsipareigojau

 • Vaikystėje apsisprendžiau visaip stengtis ne tik kalbėti, bet mąstyti lietuviškai.
 • Skaitydavau knygas ir svajodavau, ką galiu gyvenime pasiekti, kuo būti.
 • Apsisprendžiau, graikų pavyzdžiu, ugdytis visapusiškai, lavinti ir kūną, tad dalyvauti sporto komandoje.
 • Kangning Liou pavyzdys ir geros valios pratimų ratelio įsipareigojimai mane paragino bandyti išgirsti iš Dievo.
 • Norėjau gyventi pas Senelę, nes iš visų žmonių gerbiau ją, galvojau ji mane veiks teigiamai.
 • Kinijoje, po pokalbio su Tong Zhu, apsisprendžiau pragyventi iš prasmingo darbo.
 • Chore giedodamas, prisimenu, apsisprendžiau imtis žingsnių ką nors pasiekti su savo mąstymu
 • Rinkdavausi knygas skaityti vietoj, kad televiziją žiūrėti. Ir būtent lietuviškas knygas.
 • Šachmatais tikėjausi lavinti protą.
 • Seattle sugalvojau būti su blogais vaikais, kad žinočiau, koks jų gyvenimas.

Pasišvenčiau

 • Lacie Diaz mane pamokė, kad man nedera keiktis.
 • Vengiau neskaisčių, nedorų įrašų, vaizdų, žodžių, pažinčių.
 • Norėjau sau parodyti, kad galiu sėkmingai dalyvauti politikoje, tad vidurinėje mokykloje siekiau prezidentūros.

Prisiėmiau, nusižiūrėjau

 • Stovykloje priėmiau savarankiškumo svarbą.

Atsirėmiau į save, nusigręžiau nuo pasaulio

 • Pamačiau, kad tėvai nepalaiko mano filosofijos.
 • Nusprendžiau per daug dėmesio nekreipti į pažymius.
 • Pamačiau, kad manęs nepalaiko turtingieji ir kitais nusivyliau - Franz, Samwel...
 • Priėmiau skautų dvasią, pamokymus, nusivyliau, jog jų nesilaikoma.
 • Mane pasikvietė slaugė dėl to, kad mokausi per daug.
 • Universitete tvirtino, kad nieko negali žinoti, tad man rūpėjo atrasti ką nors tokio, įsitikinti, jog tai įmanoma.
 • Seneliai susirūpino, kad aš ne pilno proto, dėl to, kad lietuvių spaudoje palaikiau juoduosius.
 • Laurai nepadarė įspūdžio mano vaikystės darbai, tad juos išmečiau ir jų nebemąsčiau.
 • Apsisprendžiau negerti, pirmiausiai tausoti smegenis, o taip pat, baliuje, nesiramstyti alkoholiu, išmokti bendrauti, paskui po Reginos, tik neprasidėti.
 • Norėjau mokytis Čikagoje, gyventi savarankiškai, mąstyti pačiam ir nesiramstyti tėvais, jų išmintimi.
 • Išsikapsčiau iš liūdesio kai Regina išskrido ir ištekėjo.

Išbandyti savo jėgas, įsitikinti

 • Vaikystėje rašiau ilgus rašinius išbandydamas savo jėgas.

Puoselėjau

 • Pastebėjau: Gimnazijoje supratau, jog istorijoje mano amžiaus žmonės jau kažką pasiekdavo. Laikas jau pradėti savo mąstyti.
 • Universitete apsisprendžiau puoselėti draugystes, supratau, jog kiti nebendraus artimai su nepažįstamais.
 • Rūpėjo išauklėti šachmatų komandą, nesitenkinti savo laimėjimais. Norėjau sieti savo likimą su kitų. Noręjau bendrų jausmų, bendros dvasios, bendro rūpesčio.
 • Norėjau neatsilikti nuo kitų, lankyti šokius, bet norėjau būti tyras meilėje.

Daviau sau iššūkį

 • Pėsčias perėjau juodųjų kvartalą.

Kūriau, diegiau savo bendrystę

 • Pasakydavau, kad laikau draugu - arba nebelaikau.
 • Kūriau dainas išreikšti tai, kas kirtosi su įprasta kultūra.

Rinkausi kokiu žmogumi būti

 • Vaikystėje stengiausi ko geriau viską atlikti, išryškinti, jog esu kitame lygyje, galiu pats mokytis ir stengiausi duota laisve naudotis prasmingai, kad galėčiau jos turėti ko daugiau.
 • Mama įkalbino baigti universitetą, būti žmogumi, kurs baigia ką pradeda.
 • Johnny Gonzalez manęs paklausė, "When are you going to start to fight your own battles?"
 • Atsisakiau p.Valentinai padėti laiškus dėti į vokus.
 • Šokių pamokoje išmokau rankas laikyti aukštai.
 • Iš žurnalo išmokau nešioti rožinius, geltonus kaklaraiščius, kaip galingesnius, bebaimius.

Susivokiau iš kitų, koks esu

Pamačiau savo silpnybes ir dorybes

 • Kai buvau roko žvaigždė, per daug vertinau save.
 • Šachmatuose pritrūkdavo ryžto laimėti prieš geresnius žaidėjus.
 • Įpratau glamonėti save. Mintyse su tuo kovodavausi, bet sau pasiduodavau. Ėjau išpažinties. Draugui pasipasakojui. Tėvams parašiau laišką.
 • Vaikystėje supratau, kad mano protas be galo miklus, imlus.
 • Universitete pajutau, kad mano protas prisipildė, ir daugiau nesutalpinsiu, ko nors neištrynus.
 • prašiau, kad vandensvydžio treneris mane išimtų iš žaidimo, nes buvau per daug pavargęs
 • Kai mane gauja užpuolė, atsiliepiau, "myliu tave", buvo bebaimis, atsiliepiau vikriai, teisingai, sveikų įgūdžių.
 • Nusileidau savo geismams, bet tai buvo tuščia.

Buvau neabejingas, atsiliepiau

 • Palaikiau Rimą ir jo šeimą, kad neiširtų.
 • Palaikiau Iloną.
 • Buvau neabejingas Samwel ir kitiems.
 • Supratau, kad galiu padėti kenijiečiams, ir padėjau.

Suvokti aplinkybes, įsipareigoti

 • Senelių, giminių likimai, kariai, vertė mąstyti, ką pasiekti man esant laisvėje?
 • Pagalvodavau, galėjau gi gimti Kambodijoje arba Afrikoje arba kitame laikmetyje, pavyzdžiui, be akinių, tad priklausau nuo Dievo malonės.
 • Vaikystėje žiūrėdamas pirmąją Sesame Street laidą supratau, kad reikia stengtis atitaisyti skriaudą prieš juoduosius ir kitus silpnus žmones.

Išvados iš patirties

 • Supratau, rengiant geros valios pratimo būrelį, kad visu labui pats turiu imtis vadovauti.
 • Supratau, kad neišgelbėsiu David'o namų
 • Mačiau, kaip disidentai nesmerkia kagebistų, nesuvokia blogio savo kultūroje.
 • Mama mokė palaikyti žmonišką tikėjimą, nereikalauti didvyriškų šuolių, suvokti žmonišką būklę.

Sudraudė

 • Jimmy Little sudraudė nesigirti, neužgauti atsilikusios mergaitės

Paaiškino ar išsiaiškinau

 • Mama papasakojo, koks mano intelekto koeficientas
 • Patyriau, kaip šv.Dvasia plazda kiniečių krikščionių šventojo Rašto aptarime.

Sudomino

 • mokiausi džiazo muzikos iš John, roko muzikos iš Rolling Stones knygos
 • Joe Sochor (ir Aleksas Baipsys ir kiti) mane sudomino roko muzika
 • Joe Sochor sudomino kinu
 • Joe Sochor sudomino maistu
 • John Harland sudomino iškylavimu
 • Audrey pakvietė giedoti chore
 • Mama supažindino su moksline fantazija
 • Tėtė išmokino šachmatais žaisti
 • Tėtė pamokydavo matematikos, skaičiavimo
 • Hughes išmokiau save programavimo
 • Loretai pasiūliau kurti roko dainas lietuviškai.
 • Loretos paskatintas sutikau dainuoti roko dainas.
 • Ėjau į Atžalyną nes Algis Razminas mane kvietė.
 • Franz Nahrada įkvėptas ieškojau, kur gyventi Lietuvos kaime.
 • Pas Sodeikas mokiausi šokti.
 • Susigalvojau susipažinti su juodųjų parapija.
 • Mačiau, kad David Mikesell skatina mokytis calculus vasarą, koledže, tai ir man parūpėjo.

Mokiausi iš kitų

 • Joe išsipasakojo, kad jisai homoseksualas.
 • N. išsipasakojo, kad geria.

Supratau kitų ribas

 • Su David Ellison-Bey ir kitais supratau, kad draugystė nebūtinai bus simetriška.
 • Pamačiau, kad tėvai man padeda tik pinigais, kad žmonių pagalbą tenka priimti tik tokią, kokią duoda.

Prisirišau

 • Likau Atžalyne kol manęs neiškrapštė.

Neperpratau, nepritapau

 • liaudies dainų ar šokių; tautinių šokių
 • Kūdikystėje, tiek mylėjau mamą, kad mane perkėlė į kitą kambarį miegoti.
 • Nesėkmingai siekiau Julijos, nesėkmingai bandžiau slopinti savo jaumus.
 • Mokytojai pasakiau, kad turiu "girl problems".

Nepuoselėjau

 • Nusprendžiau nebežaisti šachmatais kadangi nepakako laiko tobulėti ir nenorėjau likti tame pačiame lygyje.
 • Vaikystėje supratau, kad Rima nenori, kad domėčiausi jos gyvenimu. Vėliau supratau, kad Rima nenori bendrauti artimai.
 • Nenorėjau būti priklausomas nuo to kas praėjo, tad nepuoselėjau jausmų, nostalgijos praeičiai.
 • Mama sukritikavo mano pasaką apie Bumbą, Zizę ir Rarą, kaip per ištęstą ir tada nustojau rašyti.
 • Nusprendžiau nepuoselėti įvairių meno šakų, susitelkti į esminius mokslus, ir menus puoselėti tik tada kai turėsiu ką pasakyti.
 • Vaikystėje nusprendžiau nekonkuruotis su broliu menuose, jam užleisti.

Išsiaiškinimai

 • Kaip žinau, ar nesu robotas?
 • Kaip mes žinom ar aš neapsuksiu mums galvas?

Šventųjų siena

 • Johnny Gonzalez, Dean Andrews mane apgynė nuo mušeikų.
 • mokiausi iš Tėtės, kaip rodyti gerą valią; kaip mąstyti filosofiškai
 • mokiausi iš Mamos, kaip gerbti tikrovę; kaip mąstyti filosofiškai
 • Regina - skaistumą -
 • Julija -
 • Lacie Diaz

Galimybės

 • Giedojimas gospel chore
 • Keliauti į Kiniją

Nusidėjau, buvau gundomas

 • Sumelavau Tėtei apie namų darbus šeštadieninėje, taip pat kasdieninėje
 • Mušiau broliuką
 • Glamonėjau save

Kiek scenų reikia, ir kiek veikėjų reikia, kad atsirastų prasmė ?


Mamos pamokymai

 • Pamokė apie Dievą ir Jėzų Kristų, kaip persižegnoti
 • Jei jūsų klaus, kiek man metų, sakykite aš dvidešimt vienerių... nebesakykit, aš dvidešimt aštuonių
 • Tu nemušk brolio, o ignoruok jį, kai jis tave erzina
 • Tavo sesutė graži
 • Galėsi eiti gulti pusę devynių, ne aštuntą, kadangi jau tu didelis, trečiame skyriuje
 • Jūs vaikai eikite į lauką žaisti, aš skaitau knygą
 • Parinko knygų skaityti, mokslinę fantaziją: Marsiečių kronikos, 2001 metų kosminė odisėja
 • Pabūkit su Tėte kai jis dirba apie namus, jis nori su jumis pabūti
 • Turi grįžti valgyti penktą valandą!
 • Jūs turite išmokti visus namų ruošos darbus. Paskui jūsų žmonos bus man dėkingos!
 • Eisim kartu į kiną ir kai bus baisu, laikysi man ranką...
 • Bijodavau jos įtakos įsimylint...
 • Kviesti visas merginas šokti, ne tik kurios tau gražios
 • Apie lytinius dalykus papasakos Tėte... o geriausia laukti vedybų, bet kaip bebūtų, mylėtis tik iš meilės
 • Pagalvok, gal tau tiktų Čikagos universitetas?
 • Kas tau užėjo su ta filosofija, tau juk praeis
 • Tu susirask žmoną, kol nenuplikai
 • Būk žmogus, kuris baigia ką pradeda
 • Svarbu, kad tu skolintumeis pinigų, kad turėtum gerą kredito vertinimą
 • Neik ten iš kur tu neturėsi kaip išeiti
 • Aš noriu, kad tau Minčių sodas ko greičiau žlugtų, nepasisektų
 • Ta mergina tau per jauna! Nors visokių stebuklų būna.
 • Man paliko įspūdį tavo menai, tu turi ką pasakyti.

Tėtės pamokymai

 • Kalbėti lietuviškai - atsinešdavo žodyną
 • Visiems paaiškinti, kad esame iš Lietuvos ir Lietuva okupuota
 • Stovėk tiesiai
 • Kojas tiesiai statyti
 • Susišukuoti
 • Susirišti batus, kaklaraištį rišti, skustis
 • Pamokysiu kaip mušti beisbolą iš kairės
 • Vaikystėje rinkdavau pašto ženklus, parodysiu savo rinkinį. Visų brangiausi yra lietuviški pašto ženklai.
 • Sutems tamsi naktužėlė...
 • Aš Mamai drožiu dovaną, tik jai nesakykite. Geriausios dovanos, tai mūsų pačių darytos.
 • Šachmatais žaisti, žaisiu be karalienės ir tūrų, bet bandysiu laimėti.
 • Skaičiuoti kubilus, dauginti
 • Dvejetainė skaičių sistema
 • Nesigirk, nebūk išpuikęs
 • Neatsikalbinėk
 • Išmok netarti paskutinį žodį
 • Būk geros nuotaikos
 • Juokiasi... gana juokauti, nebūkit skysti
 • Su elektra ir visokiais įrankiais reik labai atsargiai
 • Vaikai, jums duosiu parūkyti cigaretę, kad žinotumėte, kas tai yra, nenoriu, kad jus trauktų tai daryti su kitais, paslaptyj
 • Nekentėk be reikalo
 • Avokadų sode būtinai užsidėk kepurę nuo saulės
 • Kasdieną skirti penkiolika minučių
 • Dievas myli visas tautas, bet turi būti, kam rūpi lietuvių tauta, vadinas, turi būti protėviai.
 • Norint įtraukti žmones į veiklą, svarbu, kad būtų smagu ir šaunu
 • Čia Lietuvoj, suprask, negaliu pasakoti, kas tai per giminės, nes mūsų klausosi saugumas.
 • Sąrašą padaryti
 • Nedaryk sprendimų kai esi pavargęs ar supykęs
 • Apsikirpk
 • Visada rodyk gerą valią

Kiti

Išgyvenimai20120605


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2012 birželio 06 d., 19:55