调查

Andrius

Įvadas E9F5FC

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai FCFCFC

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? F6EEF6

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai? FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Miglos? AAAAAA

Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti

Žr. Išsiaiškinimai, Išsiaiškinimų svarba, Išsiaiškinimų svarbos rūšys

Galiu surašyti, kaip ištyriau išsiaiškinimo būdus, jų žinojimo rūmus.

Išsiaiškinimus rūšiavau pagal tai, ar jais labiau klausiam ar atsakom?

Kas savaitę Zenono Anušausko internetinėje televizijoje įkeldavau vaizdinį savaitraštį, ką mąstau ir išgyvenu. Tai "išsiaiškinimai", kuriais permąstau įvairiausius būdus, kaip ką esu išsiaiškinęs, ir bandau suvokti jų esmę. Sukūriau kokias 23 laidas. Jų didesnė dalis pražuvo.

IšsiaiškinimųTyrimas


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2018 lapkričio 08 d., 14:30