我的调查

调查

神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti


Ironija, Alfonsas Nykštaitis

Ką ironijos pavyzdžiai pasako apie įvardijimą?


Ironijos pavyzdžiai


 • Kaip pavyzdžiuose įžvelgti požiūrių permainas?
 • Kaip įžvelgti padalinimus, jų lygtis ir veiksmus +0, +1, +2, +3 ?
 • Kaip įžvelgti laipsnynus?

 Atjauta išoriniam požiūriuiAtjauta vidiniam požiūriuiAtjauta pasauliniam požiūriui (dorybei)Atjauta Dievo požiūriui (teigiamam jausmui)
 žmogaus ar {$\rightarrow$}{$\rightarrow$} žmogaus koksDievo ar (žmogaus kaip) {$\leftarrow$}{$\leftarrow$} Dievo koks (žmogaus kodėl)
 TuKitasDievas
 Ką pasakoKą suprantaĮtampa žiūrint iš šaliesĮtampos išrišimas
 Išoriškai šaunuoliai įspūdinginuoširdumas: Vidiniai dvasiniai pavyzdžiai širdingiatsiskleidžia: Žmogžudžiaigalima: Įspūdingi žmonės nebijantys mirties gali elgtis siaubingai nedorai ir gali būti dorybės pavyzdžiais
 Jaunas mirėviltis: Gailaneaprėpiama: Išvengė nusikaltimųmąstymas: 1) jam pasisekė, 2) o gal būti kitus sudraudęs, 3) ką Dievas norėjo tuo pasakyti?
 Tėvo draugai mylidrąsa: šauniojo tėvo globaneaprėpiama: nusikaltėlių gaujabuvimas: bendražmogiškumas
 sukilėlis, partizanas, kalinysnuoširdumas: išklausytina brangi patirtis lietuviamsneaprėpiama: žmogžudys kosmopolitasbuvimas: bendražmoniškumo pavyzdys išklausytinas žmonijai
 kuklus žmogusviltis: budelis sulauks bausmėsdėmesinga: nutyli, kad jau kalėjo, lankė MLUeiga: santvarka pati yra baisi
 susijęs su istorijos veikėjaisnuoširdumas: gali nušviesti asmenybesdėmesinga: veikėjus sieja baisūs dalykaiasmuo: jisai kaip veržlus žmogus pats įsivėlė į baisenybes, išsako savo nuoskaudas
 žino kas "skauda"jo patirtis jį įteisinapaieška: jam nerūpi jo nužudytiejidaugis: jisai jautrus sau (savo įtampai) bet ne kitiems (susitvarko)
 netyli, dalyvaus diskusijoje, pasidalins patirtimitiki tiesa gydys ir padės susikalbėti, o jis jau atsėdėjoatsiskleidimas: jį nuteis mirtimi, o memuarus pasmerksbūtinas: jis sudalyvaus negyvas
 "aš, pasaulio centras" - vaikiškas pasaulisaš savo kampu prisidėsiu prie pokalbiopaieška: iš jo memuaro vieninteliai paskelbti žodžiai pavaizduoti kaip siaubūnąvisuma: būtent šiais žodžiais panašus į vakarų kairuolius ir ne sovietus
 baltaraištis su kaukolemūsų ypatumo ženklasatsiskleidimas: jeigu jie tvarkytojai prie ko čia kaukolėta kaukolė reiškia kažką daugiau kas ankščiau sutarta
 Ričardas Šveicerispažįstamas iš vaikystėsdėmesingas: tai du išžudytojaieiga: jų gyvenimo kelias neatsitiktinas
 vaikiškas antisemitizmaskokia buvo aplinka ir kas suprantamapaieška: jie taps išžudytojais ir nėra būdingidaugis: jų išsivystymas dėsningas, kryptingas

Ironijos (reikšmės pasikeitimo) šaltiniai

Žmoniškai siauras požiūris

Savęs nematymo iš šalies

Iškreiptas savęs supratimas

 • Nykštaitis: Niekuomet neturėjau pinigų, bet ir niekuomet nesiginčijau su savo sąžine.
 • Nykštaitis: Aš puikiai žinau, kas yra "skauda". Vienaip skauda, kai nusikaltus muša mama, kitaip kai piemenį muša šeimininkas.

Neįtarimas - visiškas nežinojimas

Neįtarimas, kas yra kas

 • Sovietų spauda: Niekas iš Kauno medicino įrengimų remonto dirbtuvės darbuotojų ir neįtarė, kad po kuklaus meistro Alfonso Nikštaičio kauke slepiasi užkietėjęs budelis ir žmogžudys, kurio rankos sukruvintos dešimčių tūkstančių nekaltų žmonių krauju. Kokia šlykšti ir biauri šio piktadario sieliūkštė. Su pasibjaurėjimu skaitai jo išsamius "memuarus", kurie buvo surasti, kai Valstybės saugumo komiteto darbuotojai atliko kratą. (Komjaunimo tiesa, 1961 m. vasario 28 d.) Mirties bausmė įvykdyta.

Pastangų neatitikimas tikslui

Ginčas ne vietoje, nesusigaudymas

 • Sovietų spaudos įžvelgta ironija apie Nykštaičio ciniškumą (naivumą), pavyzdžiui, jo išsikviestą matematiką patikslinti skaičius.

Tyčinis nepasakymas

Nenorėjimas, nesugebėjimas pasakyti

 • Sovietinė spauda nemini, kad Nykštaitis jau buvo lageryje.
 • Išeivija negalėjo pasakyti kaip ten buvo: "Baisioji karo audra ir žmonių žiaurumas 1941 m. liepos mėnesį iš jos atėmė motiną." (Regina Žukienė. 2001 m. balandžio mėn. 28 d., "Draugas", Šeštadienio priedas. Nr.83 (17) )

Atsisakymas pasakyti

 • Tenisonaitė neparašo apie savo motinos mirties aplinkybes. O jos skaitytojas, Pranas Visvydas, nežinojo.

Asmenišką požiūrį pranokstantis nuoširdumas

Nuoširdus vertinimas

Nešališkas požiūris, vertybių vertinimas

 • Vytautas Mačiuika nežinojo, kad jo tėvo draugai buvo kaltininkai. O nuoširdžiai, vaikiškai žavėjosi jais, jų šaunumu, jų drąsa, jų vertybėmis.
 • Nykštaitis neparašė apie Prapuolenė kitu kampu, kad jisai buvo turtuolio vaikas, ir neparašė, kad jisai paskelbė Lietuvos nepriklausomybę.
 • Vytautas Mačiuika apie priesaikos svarbą - o ją daugybė lakūnų ją iškreiptai suprato ir paniekino.

Atsiskleidimas nepažįstamam (kartu ir Dievui)

 • Nykštaitis atsiskleidžia taip kaip neatsiskleidė Audronis.
 • Nykštaitis toks baisus nusikaltėlis rašo tokius atvirus, širdingus prisminimus, gilinasi į sąžinės klausimus, yra jautrus kitiems.

Savęs apgaudinėjimas

 • Nykštaitis daug kame buvo nuoširdus, pirmiausia sau.

Iškyla priešingas vertinimų pagrindas (netikėta atjauta)

 • Nykštaitis vertino Audronį kaip gerietį.
 • Tenisonaitei motina yra šventoji. Ji išspausdino keturis eilėraščius apie savo motiną. ATSIMINIMAI APIE MOTINĄ. Atsiminimuose esi trapi kaip sausas vaškas. Ir tik relikvija — išblyškus fotografija sena. Dar atvirukas vienas, tavo ranka parašytas. Toliau migla ir tuštuma neišsakyta... Užmerkusi akis stengiuosi atsiminti tavo brangų veidą, į kurį esu žvelgusi tik vaikiškom akim. Pavidalas man tavo pasirodo spindintis ir gležnas. Ir kaip šventoji tu su aukso auerole – dausų šalies vaivorykštės spalvų grakšti plaštakė.
 • Tenisonienę sušaudė ne tiek nacionalistai kaip komunistę, o sušaudė katalikai kaip feministę.

Žmogaus požiūrį varžanti aplinka

Aklumas aplinkybėse

Nesugebėjimas žinoti

 • Kun.Yla savo bendrų nesuprato kaip Holokausto kaltininkus.

Gyvenimas kitame pasaulyje

 • Tenisonaitė gyveno tautiškai sąmoningoje lietuvių išeivijoje, tarp tų kurie palaikė jos motinos nužudymą, ir ji pati dalyvavo kaip poetė, save sėjo su šia aplinka. Ji pati negalėjo ar nenorėjo tas mintis puoselėti, kad jos motina yra didvyrė.

Nepasiteisinusios prielaidos (naivumas)

 • Nykštaitis buvo naivus.
 • Nykštaitis nesuprato, kad jį seka saugumas, kad saugumas nurodė laikraščiui įkalbinti jį rašyti prisiminimus.
 • Nykštaitis pagalvojo, kad jisai negali būti du kartus teisiamas. Tikėjo sovietų teisingumu.

Atsisakymas žinoti (o žinojimu mažas skirtumas tampa dideliu skirtumu)

 • Tenisonienės žodžiai ją suimant. Senelis klausė ar norėtų pamatyti, o Tenisonaitė atsisakė.

Priešingas, išverstas pasaulis

Teigiamų vertybių glūdėjimas neigiamoje aplinkoje

 • Kaltininkai mylėjo Vytautą kaip savo vaiką, kaip jo gerbiamo tėvo vaiką.

Vertybių pasimokymas joms prieštaraujančioje aplinkoje

 • Vytautas, vertybių supratimas, pasimokymas: Kas yra priesaika. Ir tos priesaikos nesilaikymas "Be reikalo nekelk, be garbės nenuleisk."

Aplinkybės veikia žmogų

 • Nykštaitis kaip jisai tapo prijaučiančiu komunizmui: Kapitalistinėse šalyse esančių lietuvių emigrantų spauda dažnokai kelia klausimą, kodėl vis labiau žmonės nukrypsta į socializmo lagerį.

Dieviškai platus požiūris

Tiesos prieinamumas

Mįslių išaiškinimas (kad galima sužinoti)

Sąsajiškumas, neatskiriamumas

Atsitiktinumai - mažai reikėjo, kad istorija pasisuktų visai kitaip

Prisilietimas visur, sąsajos su viskuo, žmogus kaip Dievo raktas

 • Nykštaitis savo gyvenimu aprėpia tiek daug Lietuvos istorijos: policininkas, abvero agentas, sukilėlis, partizanas.
 • Kad jisai pažįsta ir susieja tiek daug įžymybių.

Likimo išvengimas

Įprastų vertinimų paneigimas

 • Antanas Mačiuika mirė nesulaukęs Holokausto, jam pasisekė. O jo laidotuvėse viešai pasireiškė Lietuvių nacionalistų partija.

Padėties dviprasmybė

Veidrodžio dėsnis

Veidrodžio dėsnis - ji mums mįslė, mes jai mįslė

 • Kas nepasakyta. Atsitiktinas akstinas. Motinos draugių nusigręžimas. Sužadinimas noro parašyti: Mano mama yra seniai mirus, dar Lietuvoj. Nei viena kita mamos draugė niekada manęs nepasigedo, o jų yra ir Amerikoj, ir Lietuvoj. Na, gal ta mįslė kada nors paaiškės. Tuo laiško gavimu, aš galėčiau pradėti rašyti knygą, "Mamo mamos portretas".

Žmogaus išyrimas

Išsiskiria žmogaus suvienytų klodų skirtumai

 • Išsiskiria nacisto kūnas ir valia: Žmogus – ne mašina gi. Pavargsta – Balys Sruoga apie įnirtingai kalinius mušantį nacistą (romanas „Dievų miškas“). (Taip pat atjauta nacistui.)

Viename asmenyje sutampa tariamos priešingybės

 • Partizanas sukilėlis didvyris gali būti nusikaltėlis gali būti kosmopolitas

Nesurūšiuoti pavyzdžiai

 • Nykštaitis, rašydamas skundus, pats lemia, kad peržiūri jo bylą ir jį nuteisia naujai mirtimi.
 • Nykštaitis sulaikytas atsisakė kitus apkalbinėti o laisvėje, savo atsiminimuose apkalbinėjo.
 • Nykštaitis galvojo, kad jis jau kartą nuteistas ir rašė laisvai, nesuprasdamas, kad jį antrą kartą nuteis.

Kiti pavyzdžiai pasitikrinimui

 • classical (i.e., in the sense used by the ancient Greeks)
 • cosmic (the serendipitous and often contradictory outcomes of fate)
 • dramatic or tragic (from the Greek tragedies to Shakespeare and beyond)
  • Oedipus the King is a classic example of dramatic irony because the entire focus of the play is on Oedipus unknowingly condemning himself by demanding to know the truth about the murderer of the former king. The entire action of the play is built on the dramatic irony that the murderer that Oedipus seeks is himself.
 • “romantic” (related to self-awareness and self-criticism)
 • situational (resulting from a disparity between intended and actual outcome)
 • verbal (literally a contradiction between intended and stated meanings)
 • Socratic irony is a form of irony where the speaker pretends to be ignorant about something while at the same time pointing out its contradictions.
 • comic
  • Jane Austen’s Pride and Prejudice, which begins with the author stating that it is well known that men of good fortune are always on the look out for a wife, while it is obviously the opposite that she means: it is women, in her cultural universe, who are after marriage with men of means.
 • Sokratas žinojo, kad nežino
 • historic irony
  • nenuskandinamas Titanikas
  • The New York Times used to mock crossword puzzles, back in the 1920s, while it is now the newspaper most widely identified with the concept
  • nusistatymai "niekad daugiau" Holokausto atžvilgiu; tarpukario Lietuvos kariuomenės pasirengimas ginti Lietuvą; išeivijos dypukų auklėjimas grįžti į Lietuvą
  • pasigedimas sovietinių pensijų, kurių Sovietų Sąjunga neįstengė užtikrinti
 • Rimo pavyzdys: Vyras išsiskiria su žmona, išvyksta į kitą šalį, vedą moterį ir pasirodo, kad jinai pirmos žmonos sesutė.
 • Edipas Karalius

Pastabos

Šaltiniai

IronijosPavyzdžiai


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2022 birželio 06 d., 16:57