调查

Andrius

Įvadas E9F5FC

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai FCFCFC

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? F6EEF6

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai? FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Miglos? AAAAAA

Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti

Lietuva

Mane įkvėpiantys lietuviai:

 • Jonas Basanavičius
 • Emilija Platerytė
 • Leonas Taunys-Kovas
 • Vytautas Mačiuika
 • kun.Simonas Morkūnas
 • Balys Matulionis
 • Nehema ir Riva
 • Žemaitė
 • Maironis
 • Vincas Kudirka
 • Vytautas Didysis
 • Nijolė Sadūnaitė, Jadvyga Bieliauskienė
 • Salomėja Neris
 • Vaižgantas
 • Katiliškis
 • Mačernis
 • Berensonaitė
 • Koščiuška

Viktorija Kazlienė iš Molėtų labai gražiai vaikams papasakoja apie žydų paveldą.


Švietimo istorija

Andrius Kulikauskas, 2011.03.14 Mane domina istorijos mokslai, kaip ką išsiaiškiname istorijoje?

Wikipedia

Historiography

Nomenklatūra

Vilius Ivanauskas

Ievai

Partizano Jakavonio prisiminimai

Juozas Jakavonis-Tigras

Jono Arbačiausko prisiminimai, Butrimonių gimnazija, 1955 Punioje iškėlė trispalvę

Meilė Lukšienė, Edukologijos mokytojų ir mokymo tyrimo institutas, Darius Kuolys

Istorija


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2017 vasario 05 d., 13:33