调查

Andrius

Įvadas E9F5FC

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai FCFCFC

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? F6EEF6

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai? FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Miglos? AAAAAA

Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti

Bandyti šnekamųjų kalbų taisykles išvesti iš bendrų tikslų, kad kiti mus suprastų, ir kad mes save suprastumėme. Mes mąstome pasąmone, išjausdami, kaip viskas susiveda. Taip pat mąstome sąmone, skaidydami, išskirdami skirtingus požiūrius.

Bendri suprantamumo dėsniai

 • Kalbame tokia tvarka, kad kiti mus suprastų. Užtat yra žodžių dėliojimo menas. Atsiranda dėliojimo taisyklės, kurios priklauso nuo paskiros kalbos. Kalbame tokia tvarka, kad kiti žinotų, kas mintyje svarbiausia, kad turėtų raktą į supratimą.
 • Reiškinys: Kalbame sakiniais. Kodėl? Išreikšti, kad mūsų išsąkyta mintis yra išbaigta, užtat ją įmanoma suprasti. Taip pat leisti kitiems kalbėti, pasisakyti arba pasitikrinti, pritarti.
 • Reiškinys: Kalbame žodžiais. Žodį įmanoma suprasti.
 • Reiškinys: Kalbame skiemenimis. Skiemenį gali būti įmanoma suprasti.
 • Reiškinys: Yra žodžių rūšys. Rūšys išsiskiria tuo, ką turime būti supratę. Pavyzdžiui, įvardį suprasti, turime suprasti nurodytą daiktavardį; būdvardį - apibūdintą daiktavardį; ir t.t.
 • Reiškinys: Yra sakiniai sudaryti iš paskiro išsireiškimo, kuris gali tarnauti įvadiniu išsireiškimu.
 • Reiškinys: Ištisai derinamos giminės, skaičiai, linksniai, laikai ir t.t. Kodėl? Bendra taisyklė, jog kalbant reikia vis patikslinti turinį, užtat padėti išskirti požiūrius. Ir tai būdas susigaudyti, ką galėtų reikšti nepažįstamas žodis.
 • Reiškinys: Frazę galima suprasti, kaip žodį - nepažįstamą žodį.

Paskaityti

Su kuo pabendrauti?

 • Gediminas Degėsys, poliglotas, afrikiečių kalbos.
 • Algirdas Budrevičius Struktūrinė lingvistika
 • Axel Holvoet Struktūrinė lingvistika
 • Jurgis Pakerys.
 • Eglė Žilinskaitė - atostogauja.
 • Vytas Vidūnas.
 • Inesa Šeškauskienė
 • Vilma Zubaitienė. Žodynai, pragmatika.

Kalbotyra


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2017 balandžio 13 d., 12:30