Iš Gvildenu svetainės

Mintys: Ketverybės


Ketverybė, Gyvenimo lygtis, Požiūrio lygtis, Asmenys

Kaip susijusios įvairiausios ketverybės?


四切Reiškiasi abiem kryptim

 apimtysviskasbetkaskažkasniekas

Išėjimai už savęs į save: Ketverybė

Dievo žvilgsnis už santvarkos išsisemia požiūriais santvarkoje.

TikslasKetverybė    
įsijaučiame įsijaučiančiu DievuasmenysDievasTuKitas
nėrimas gilynpožiūrių grandinėsjoks požiūrispožiūrispožiūris į požiūrįpožiūris į požiūrį į požiūrį
 troškimaisavarankiškasužtikrintasramusmylintis
troškimų neigimainetroškimaiporeikiaiabejonėslūkesčiaivertybės
 galios balsaskūnasprotasširdisvalia
 atsiliepimainevalingaivalingainevalingai ir valingaitrejopai
 lygmenysdvasiasandaraatvaizdaivieningumas

Išėjimai už savęs iš savęs: Požiūrio lygtis

Sąmoningas žvilgsnis santvarkoje atsilupdamas išsisemia už santvarkos.

atsitokėjame kaip Dievas atsitokėjapožiūrio lygtisdvasia už santvarkosdvasia santvarkojesutapimasišskyrimas
 dvasios lygtisDievasgerumasgyvenimasamžinas gyvenimas
 sandaros lygtisviskaslaisvumasbetkasišmintis
 atvaizdų lygtis4 troškimai2 tapatumai6 pasirinkimaigera valia
 vieningumų lygtismeilėtobulumasvaliaDievo valia
 asmens būklėpirm būklėssavastyjesutapimetarpe
prieiname prie Dievo suvokimosuvokimo lygmenyssuvokimassavęs suvokimasbendras suvokimassusikalbėjimas
atsisakome požiūriųžmogaus ir Dievo požiūrių grandinėžmogaus į Dievožmogaus į Dievo į žmogausžmogaus į Dievo į žmogaus į Dievožmogaus į Dievo į žmogaus į Dievo į žmogaus
atkasame bendros svajonės pamatusvienumo sampratosbendras likimaspaskiri likimaipaskiros svajonėsbendra svajonė
 žinojimaiKodėl!Kaip!Koks!Ar!
 nulybės atvaizdaitiesabetarpiškumaspastovumasprasmingumas

 nežinojimaiAr?Koks?Kaip?Kodėl?
 apimtysniekaskažkasbetkasviskas

Požiūrio lygtis

Lygmenų santykiai

Pastabos

Ketverybės trys kryžiai

Troškimai gyvena asmenimis

Pasirinkimas tarp Dievo ir amžino gyvenimo

Asmenys išgyvena apimtis

Aš, Tu, Kitas išgyvename nuline veikla, pasilikdami savo taške.

Poreikius tenkiname nevalingai. Į abejones atsiliepiame valingai dvejonėmis. Lūkesčius atliepiame nevalingai jauduliais ir valingai veiklos būdais. Spėju, kad į vertybes atsiliepiame trejopai.Ketverybė sieja keturis asmenis

Ketverybė

Ketverybės išbaigtumas

Ketverybės sandara

Požiūrio lygties kampas: Išgyvename Kitą savimi

Ketverybės kampas: Išgyvename Dievą iš šalies

Dievas, Kitas, Tu, Aš

Įtampa tarp to kas pirm sąlygų ir po sąlygų

Dievas išgyvena asmenų vienumu, tad Dievas-Dvasia-Visi, Aš-Sandara-Betkas, Tu-Atvaizdai-Kažkas, Kitas-Vienumas-Niekas. Tai keturi teigiami lygmenys.

Dievo nebuvimas (ketverybe) ir buvimas (požiūrio lygtimi)

Dievo savastys (Dievas, viskas, troškimai, meilė) išverčia asmenis (Dievas, Aš, Tu, Kitas)

Žvilgsnis

Keturi suvokimo lygmenys reiškiasi tiek požiūrio lygtimi, tiek ketverybe

Structure has no scope and is Absolute, whereas Activity is Relative to some Scope. In particular, Shared Understanding is relative with regard to some scope, but Good Understanding is absolute.

A view (or outlook) that separates:

Separateness is a key idea and somehow the adding of a perspective (the taking up of a perspective) introduces separateness, perhaps:

The division of everything into four perspectives is the place where the algebra of views starts to matter. The four levels give us a scale from "oneness" to "separateness". Why asserts that the observer and situation are one, and whether asserts that they are completely separate. How and what are somewhere in between and allow for a nontrivial relationship between the observer and situation. So these are all levels that are relevant as we consider matters of "same" and "different".

The four levels may also be thought in terms of scopes:

And the knowledge may be thought of as what the observer and situation share, which is to say, the extent to which the observer is one with the situation.

Furthermore, the four levels may be thought of as relating structure and activity. "Structure channels activity" expresses what is definite, what that means. "Activity evokes structure" expresses what is specified. We may think of structure as a function and activity as the flow through it. The function may be definite or not, and the inflow may be specified or not. (In particular, the specification of input is akin to its partial calculation.) This yields four possibilities:

We may think of structure as arising from God and activity as arising from godlet, and then the four levels give the possible relationships. These relationships may be thought of in terms of the distance between structure and activity. Here activity is that which finds itself within structure and is inspired by it.

It is this last level which extends the "threesome" by saying that, above and beyond God, there might be something in the situation of God which is not distinct from it, as God is, but rather determined by it. This material level "whether" is the source of the Foursome and exemplifies God's ever going beyond himself.

Another very important idea is that what separates the "viewer" (observer) and the "viewed" (situation) is the Nullsome (the division of everything into zero perspectives). This separation manifests itself through the four RepresentationsOfTheNullsome:

So I think that in the "original outlook" the distinction between viewer and viewed is kept latent. But with the new outlook - and once Representations becomes relevant - it is possible to think of viewer and viewed as separate and even self-standing.

Jeigu pažįsti save (koks) ir santykį su savasties dvasia (kaip), tada gali suvokti skirtumą tarp Dvasios (kodėl) ir jos išdavų (ar). Kitaip gali nuklysti, gali pasiduoti blogiui (ar) - vienareikšmiam likimui be dvasios, be dvireikšmiškumo.

Užrašai

Ketverybę grindžia apibrėžtumas, išskyrimas, atskyrimas.

Ketverybės išsako nulybes.

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/Ketveryb%c4%97s
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2021 spalio 05 d., 16:48