我的调查

调查

神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti


Įvardijimas (supainiojame širdies ir pasaulio tiesas)

 • Koks klaidų vaidmuo išgyvenant dorovę?
 • Kaip man įžvelgti, suprasti, apžvelgti savo klaidas ir iš jų pasimokyti

 • Ar įsijautimas yra savaime klaida, pasaulio tiesa? Bet juk pasaulio tiesa nėra savaime klaida, tai yra tiesa, tiktai ne pirminė.
 • Palyginti klaidas su išsiaiškinimo būdais.
 • Palyginti klaidas su laisve, su galimybe rinktis ir klysti.

Tarnavimas kitam: gyvybė ir jos interesas. Tarnavimas sau: protas ir jo ketinimas.

Aštuonerybė kyla iš Sūnaus požiūrio Dievo šokyje:

 • Dievas išeina už savęs tarnaudamas artimui. Jo išėjimas už savęs (nevykęs sprendimas) veda į nevykusį dėsnį, nevykusius lūkesčius ir nevykusią atjautą. O Sūnus išeina už savęs atgal į Tėvą. Jo išėjimas už savęs veda, priešingai, iš nevykusio tikslo į nevykusias pastangas, į nevykusią valią ir nevykusią sąžinę.

Klaidų rūšys sudaro septynerybę-aštuonerybę. Tarnaudami Dievui, atjaučiame žmogų, esame atviri Dievo veiklai per mus, mūsų lūkesčiais ir dėsniais. Tokiu atveju visos klaidos yra netyčinės ir iškart pataisomos. Jas taisome tarnaudami sau. Tarnaudami sau nustatome, patiksliname parinktis, kuriomis tarnaujame Dievui. Nuodėmė kyla tiktai sąžinėje, jeigu tarnaudami sau atsisakome pirmenybę teikti tarnavimui Dievui. Tarnavimas sau yra antrinis reikalas (kaip pasaulio tiesa) ir tarnavimas Dievui yra pirminis reikalas (širdies tiesa). Aštuonerybė susideda iš ketverybės (tarnavimas Dievui) ir gyvenimo lygties (tarnavimas sau). Palyginti su Toulmino Uses of Argument.

Tarnaujantis Dievui išgyvena lūkestį. O tarnaujantis sau išgyvena tikslą, siekį, tad ir pastangas. Ar tai susiję su neigiamais išgyvenimais (nesiekiamybės - lūkesčiai) ir teigiamais išgyvenimais (siekiamybės ir tt.)?

Sąžinė yra langas į Dievą, žvilgsnis link jo per veidrodį.

Susieti klaidas su gėrio kryptimis, ypač gero Dievo ir gero žmogaus.

Tarnavimas Dievui - širdies tiesos. Tarnavimas sau - pasaulio tiesos. Tuomet sąžinė reikalinga prisiminti Dievą ir kitus.

Siekti klaidų mokslo.

 • Stoikai: galime mokytis iš savo klaidų - jos tada yra sėkmės.
 • Klaidų pagrindas yra niekas, jo apimčių tiesos.
 • Žmogiška - mažos klaidos (trejybės ratas), dieviška - didelės klaidos (kaip kad šešerybėje)

Klaidos apskritai:

 • Siekti laimės vietoj ramybės.
 • Gyventi paskiru žmogumi, ne bendru žmogumi.
 • Rinkau pasaulio tiesą vietoj širdies tiesos.

Pavyzdžiai kaip gyvenime suklydau

Nesusigaudžiau. Nesupratau pasaulio, gyvenimo.

 • Tikėjausi, kad galėsiu su David kalbėti apie savo filosofiją. O teko mokytis iš jo.
 • Geros valios pratimais suvokiau, jog klystu būtent kada mane kas neramina. O aš manydavau priešingai. Užtat iš pratimų galiu surengti eilę pavyzdžių.
 • Galvojau, kad kiti paaugliai žino, kas yra šaunu. Rinkausi atsisegti marškinius, prašiau poliesterinių marškinių.
 • Galvojau, kad kultūrininkai žino, kas yra šaunu.
 • Galvojau, kad patriotai, skautai, bažnyčia žino, kas yra šaunu.
 • Galvojau, kad reikia lytiškai programuoti save, rinktis, kas traukia, ką įsidėmėti.
 • Galvojau, kad mano pašto ženklų ir monetų rinkinys gali būti kam nors prasmingas.
 • Mokiau Tėtę, daviau jam patarimų, kaip gyventi, ir galvojau, kad jisai priims, diegs. Galvojau, kad žmonėms galima patarti.
 • Galvojau, kad mane užjaus ir supras Prochaska; Cal Tech profesorius; Western Civ profesorius; Gillespie.
 • Galvojau, kad baigęs matematiką visada lengvai rasiu darbą.
 • Galvojau, kad galėsiu lengvai atmokėti skolas.
 • Galvojau, kad Amerikoje problemos išspręstos. O jeigu kas neteisinga, tai bus ištaisyta. Užtenka išsakyti neteisybę.
 • Galvojau būsiu JAV prezidentu, pasaulio valdovu ir kad tai įvyks sklandžiai, pakopomis.
 • Kai man reikėjo Varšuvoje prisiglausti, galvojau kad man bažnyčia padės. Juk pats buvau bažnyčiai padėjęs. Iš tikrųjų, man padėjo. Bet taip nesijaučiau.
 • Galvojau, kad Peter gerbs sutarimą, išmokės pinigus, kovos už mus.
 • Galvojau, kad galiu vesti bet kurią moterį, juk visada galės išmokti lietuvių kalbą, bet mano pasąmonė reikalavo, kad domėčiausi tik lietuvaitėmis.
 • Galvojau, kad lytinis bendravimas, lytinė branda vyksta pakopomis.
 • Galvojau, kad jeigu kovosi prieš neteisybę, jeigu darysi gerą, žmonės pastebės, palaikys, gerbs ir prisimins.
 • Galvojau, kad jeigu esu sujaudintas, tai esu jautrus. Nesupratau, kad tas, kuris jaudinasi, klysta, o teisingai mąsto tas, kuris ramus.
 • Galvojau, kad galiu visas knygas perskaityti jeigu tik išmoksiu vis greičiau skaityti...
 • Galvojau, kad tai tiesiog proto ir valios klausimas, jeigu labai norėčiau, galėčiau būti olimpinis čempionas.
 • Per ilgą laiką pridėjau daug svorio. Galvojau, kad man nereikia riboti valgio, tiesiog valgyti sveiką maistą ir pasportuoti.
 • Galvojau, kad norint bręsti, įsimylėti reikia bučiuotis.
 • Galvojau, kad galiu skristi, vieną koją pastatyti ore, paskui kitą. Sapnas įtikindavo.
 • Galvojau, kad nereikia draugų, galima tiesiog atvirai bendrauti su visais. Paskui supratau, kad reikia draugų kurie iš anksto jau žinotų visas aplinkybes, nereikėtų vis iš naujo išsipasakoti.

Pakeičiau nuomonę.

 • Galvojau, kad Julija manęs negalėjo mylėti nes buvau per daug ją įsimylėjęs. Su Regina bandžiau šito nepakartoti. O Dievas moko Ievą mylėti širdingai.
 • Ketinau atsisakyti JAV pilietybės, bet persigalvojau.
 • Buvau skeptiškas apie Nancy Reagan pasisakymą "Just say No", nes abejojau ja pačia ir abejojau ar tai supratinga ir veiksminga. Bet paskui pripažinau, kad tai buvo veiksminga ir netgi supratinga, užtat teisinga.

Nežinojau. Nesupratau.

 • Važiavau per greitai (130 km/val), klydau, kokia greičio riba.
 • Nesupratau, kad miesteliuose greitis ribojamas. Sustabdė su Pamela.

Jeigu būčiau iš anksto žinojęs kuom baigsis, būčiau pasielgęs kitaip.

 • Bankrotas.
 • Puoselėdamas Minčių sodą pastoviai vyliausi jog dar vieną savaitę, dar vieną mėnesį ir sulauksiu pajamų.
 • Galvojau, kad reikia neatsilikti nuo kitų meilės dalykuose.
 • Palengva pridėjau daug svorio.

Susiklostė kitaip, negu įsivaizdavau:

 • Galvojau, kad 2000 m. tikrai jau būsiu vedęs ir turėsiu vaikučių.
 • Nesitikėjau, kad man gyvenant Lietuva taps laisva. Tiesiog neįsivaizdavau, kaip tai galėtų įvykti.

Man Dievas tvirtino taip, kaip paskui neįvyko:

 • Genutė pasveiks ir nemirs;
 • David nepraras savo namų ir ten gyvensiu su Ieva;
 • 2015 m. vasarą draugausiu su Ieva.

Dar neišsipildė

 • Galvoju, kad vesiu pačią šauniausią, geriausią, gražiausią. Dievas tikrai yra ją sukūręs ir man paskyręs. Ir jeigu tik ji mane pažins tai tikrai įsimylės.
 • Galvojau, kad galiu kiekvieną žmogų, sutiktą ar nesutiktą, prasmingai paveikti.

Nesusivaldžiau

 • Save glamonėjau, nepavykdavo tam atsispirti.
 • Skaičiau kitų knygas, glamonėjau.

Pritrūko jėgų

 • Neįsivaizdavau, kaip Lietuva gali tapti laisva be teroristinių išpuolių, rašiau tokį rašinėlį.
 • Vandensvydį žaidžiau ir norėjau išeiti iš žaidimo...

Nesugebėjau

 • Koja užmigo ir negalėjau nuspausti stabdį, įriedėjau į kitą automobilį.
 • Plente nespėjau sustabdyti, pataikiau automobilį. Važiavau per greitai, bet jaučiau, kad būtų nesaugu važiuoti lėčiau.
 • Nepadariau tai ką reikėjo Hughes, padariau tai, kas man buvo įdomu.
 • Nesugebėjau įspūdingiau kurti.
 • Nesugebėjau išspausti pergalių šachmatuose. Žaidžiau per daug aštriai.

Nemokėjau išspręsti

 • Mušdavau Joną kai jis mane erzindavo.
 • Norėjau Robert Klinkefus įskųsti policijai, Robert Snyder įskųsti, neįskundžiau.
 • Lyties pakilimas siejosi su moterimis, tad nusprendžiau dera sieti tik su mylimąja, su galima nuotaka.
 • Susirgau, kad nereikėtų eiti į mokyklą, nes nebaigiau namų darbo.

Nepavyko

 • Prašiau Dievo leisti pasišvęsti Minčių sodui, kad tai taptų prasmingu pavyzdžiu, kaip pragyventi. O man nepasisekė, baigėsi bankrotu.
 • Mane išmetė iš darbo korėjiečių mokykloje.
 • Adrian man nebedavė mokinių.

Pervertinau galimybes

 • Lucci nesugebėjau pamokyti, ko jisai norėjo.

Sumelavau.

 • Melavau apie savo namų darbus.
 • Pasakiau, kad nemačiau miestelio ženklo per rūką. Bet jį lyg ir mačiau, tik nesuvokiau jo reikšmės.

Nepavyko išsisakyti

 • Nepavyko aiškiai pasakyti, kaip mums pasisekė Filadelfijoje, tad neteisingai parašė, jog laimėjome ketvirtą vietą.

Pasidaviau spaudimui

 • Daviau skautų įžadą. Nors supratau, kad nedera duoti įžadus.

Pergyvenau

 • Pykau ant tėtės kai buvome Big Sur nes jaučiaus, kad jisai mane menkina. Pykau ant jo kai manęs nepaguodė kai mane buvo užpuolę vaikinai.
 • Bijojau, kad netrauktų vyrai. Jaučiausi pažeidžiamas, kad kai kada kai kurie traukia.
 • Pykau ant žmonių.

Buvau paveiktas pasąmonės

 • Mėčiau sniego gniūžtes į Joną.
 • Smarkiai žaidžiau prieš Joną vandensvydį.

Buvau neatsargus

 • Vos neužmušiau mus automobiliu olimpinėse žaidynėse nes bandžiau skaityti žemėlapį...
 • Automobiliu užkliuvau akmenį kai iškylavau su Regina.
 • Su Pamela važiavau per rūką.
 • Kalnuose bandžiau per toli nueiti prieš temstant. Susigundžiau, susiviliojau.

Nebuvau jautrus kitiems

 • Užgavau mergaitę, gyriausi jog knygą buvau perskaitęs seniai.
 • Užmiršau, kai kalbėjau su teta Sue, kad Ben buvo numiręs.
 • Peržengiau ribas - per artimai bendravau su pažįstamų žmonom

Buvau apgautas

 • Monako konferenciją priėmiau, kaip tikrą...
 • Bendravimas su Bala Pillai, Graham Stewart, Joy Tang ir kitais... gaišinau laiką su jais...

Abejotinai pasirinkau

 • Suabejoju ar reikėjo siekti daktaro laipsnio, ar nebūtų buvę geriau tiesiog mokytis įvairių dalykų, matematikos ir kitų mokslų pagrindų. Ar tai tik puikybė turėti aukščiausią laipsnį?
 • Dalyvaudavo brangiose konferencijose... abejotina?

Buvau kitam žmogui abejingas

 • Katovica, kaip išlaipino mane, į mane kreipėsi anglų kalba ir neatsiliepiau, tarsi nesuprantu. Kodėl?

Pasielgiau negražiai

 • Šaipiausi iš Stephen matematikos pamokoje.

Klaidingai vertinau

 • Apie žmones susidarydavau klaidingą pirminį įspūdį, pavyzdžiui, Joe Sochor, teta Rima (jos šypseną).
 • Galvojau, kad Danny buvo neblaivus kada jį pataikė.

Norėjau pasaulio gėrybių

 • Pavydėjau Jonui žaislų.
 • Supratau, jog nereikia prisirišti prie žaislų, prie traukinėlio, kurį tėvai liepė duoti Robbie.

Gyvenau siaurai

 • Buvau su John kalnuose, norėjau visą laiką kalbėti apie savo filosofiją. Panašiai su Šūhongu Mišigane.

Nusileidau kitiems

 • Su Regina ir Rima išgėriau taurę vyno nes norėjau jas pagerbti. Tai Regina pasakė, kad aš sakau, kad negeriu, bet geriu. Tai tada nusprendžiau daugiau nebegerti.

Persistengiau

 • Prisikroviau vandens ir daiktų kai iškylavau su Regina ir Viktorija.
 • Pamokinau Šūhongą naudoti dezodorontą.
 • Pirkau maistą su Šūhongu brangesnėje parduotuvėje.
 • Mano ryžiuose įsivėlė kirminai, išmečiau Šūhongo ryžius.
 • Šūhongą pamokiau išsiimti rankas iš kišenes.
 • IrDA persistengiau, atstūmiau kitus narius.
 • Vandensvydį žaidžiau prieblandoje ir nieko nemačiau...

Bandžiau aplenkti taisykles

 • prašiau pagalbos išduoti Reginai pasą
 • UCSD studentų bendrabutyje norėjau gyventi.
 • Pereinu gatvę ne perėjoje.
 • Neperskaitau sutarčių nuodugniai.
 • Mokesčių deklaracijoje kai kurias išlaidas kartais nusakau abejotinai - nuošimtį per didelį pasirenku.

Peržengiau ribas

 • Nuėjau į Julijos daugiaaukštį.
 • Kalbėjau su auklę apie išprievartavimą, knygą kurią jinai skaitė, klausiau klausimus, jinai prašė tėvų, kad mane paauklėtų.

Nepritapau. Kiti klydo?

 • Buvau iš labai daug kur išmestas, išguitas.

Sprendimai su pasekmėmis

 • Bandžiau Lietuvoje gyventi turėdamas $3,000 skolų. Be skolų būčiau visai kitaip gyvenęs.
  • Galėjau nedovanoti pinigus Sid.
 • Nusprendžiau įsigyti daktaro laipsnį. Galėjau mokytis savarankiškai.
 • Galėjau likti Lietuvoje, negrįžti į UCSD. Galvojau, reikia tęsti mokslus, galvojau lygis ten daug aukštesnis kaip Lietuvoje, galvojau, Regina manęs tuo tarpu nemyli, užtat turiu išvykti ir vėl sugrįžti.

Daugiau klaidų

 • Netyčia nesilaikiau gavėnios.
 • Pastoviai vėluoju 5 minutes.
 • Mokesčius pildydamas klaidingai suskaičiavau turto panaudos nuošimtį.
 • Vėluoju į šv.mišias ar iš viso neinu.
 • Abejoju bažnyčios taisyklėmis.
 • Neįsidėmėjau, kad Čekoslovakija yra tarp Lenkijos ir Austrijos.
 • Atsisakiau poniai Valentinienei laiškus dėti į vokus. Nenorėjau būti išnaudojamus, dirbti tai dėl ko nebuvome susitarę. Nenorėjau būti išnaudojimo pavyzdžiu. Nesupratau, kaip sunku yra būti verslininku ar steigėju.
 • Nepasinaudojau galimybę kaip vyriausias iš profesorių asistentų pakeisti rinkimo tvarką, kad būtų renkamas balsavimu.
 • Palaikiau Jonui sumokėti už marškinius matematikos katedrai "You can count on me."
 • Kaip miško brolis, sėlinau, sekiau skautes.
 • Pilsen netyčia užrakinau dviratį.
 • Maskvoje užrakinau duris, Tėtė negalėjo įeiti.
 • Kopenhagoje pamečiau savo lęšį kai buvau penkiolikos metų.
 • Pralaimėdavau šachmatais. Kodėl? Žaidžiau ne taip, ne pozicinį žaidimą. Pralaimėjau prieš Dalios sūnų.
 • Galvojau, kad kiti mano amžiaus skautai šaunūs, nusimano, kas šaunu.
 • Man rūpėjo, kas yra šaunu.
 • Nemokėjau lietuvių kalbos plonybių, sakiau: "santykiaujame lietuviškai".
 • Dirbdamas Scott Watters sukūriau PHP puslapius, kurie buvo neatsparūs pažeidėjams.
 • Kaip plaukikas, nemėgau skausmo, vengiau jo.
 • Galvojau, kad ispanų kalba galėsiu bendrauti su kitais, bet meksikiečių parduotuvėje supratau, kad nenori, kad su jais kalbėčiau ispaniškai.
 • Galvojau Laurai rūpės mano rašiniai iš vaikystės, bet supratau, kad ne, tai išmečiau.
 • Galvojau, kad atsakingai renku daiktus, knygas, bet pasirodo, kad ne, jų visų atsikračiau.
 • Prisipirkau kinietiškų knygų, kurių nereikėjo ir galiausiai, atsirado internetas ir internetiniai žodynai.
 • Galvojau mokytis Prancūzijoje, nepavyko.
 • Dievas ragino tirti sekas ant medžių bet aš nesupratau ir nemokėjau kaip tą puoselėti. Bet gal jisai turėjo mintyje raidas.
 • Pamečiau profesoriaus Pavilionio rankraštį.
 • Seneliui Kvikliui neatidaviau kvitą, kurį pasiėmė buvęs partizanas.
 • Nežinomos klaidos - saugumas seka...
 • Neteisingai supratau ambasadorių, galvojau sakė mums visiems grįžti.
 • Galvojau gausiu vizą į sovietų-okupuotą Lietuvą, laukiau New Yorke.
 • Pasakiau buvusiam heroino naudotojui, kad tikimybė toliau naudoti tėra 5%.
 • Terry Chapman pamokino kalbėti paprastesniais žodžiais.
 • Supratau, kad Stacie, Stacie ir Sandra rodo ištikimybę Jėzui.
 • Galvojau, kad kai kurie maištai neskanūs.
 • Galvojau, kad yra Butrimonių žydų adresų sąrašas, klydau. Visgi, yra gatvių sąrašas.
 • Vaikystėje galvojau gal būsiu astronautu, kaip kad Star Trek, bet Mama pasakė, kad mano akys per silpnos.
 • Galvojau, kad Lietuvoje gausiu teises vairuoti, bet pasirodo, kad mano akys per silpnos.
 • Galvojau, kad matau normaliai, nenorėjau pripažinti, kad man reikia akinių, kolei Rima nesugebėjo už mane greičiau perskaityti kelio ženklus.
 • Galvojau, kad išlaikiau teorinį egzaminą, pasirodo, kad ne.
 • Galvojau, kad neišlaikysiu iš pirmo karto vairavimo egzaminą, klausė, kodėl taip manau?
 • Galvojau, sugebėsiu būti įspūdingu mokyklos prezidentu, pasirodo, kad ne.
 • Galvojau, galėsiu ko daugiau išmokti, o prisimenu, kada mano galva prisipildė nuo Turingo mašinų teorijos, joje pritrūko vietos ir perrašinėja ką nors kitą. Ankščiau vaikystėje pajutau ką nors panašaus bet išmokau mokytis per pagrindus.
 • Galvojau, kad 30 metų amžiaus jau viską žinosiu, galėsiu tas žinias taikyti.
 • Galvojau vaikystėje, kai mokytoja palygino Achilo ir Pindaro kelius, kad renkuosi Achilo.
 • Parsivežiau vorą iš Izraelio, galvojau, kad saugumas man pakišo, užmiršau, kad pats buvau įsidėjęs.
 • Galvojau, kad galėsiu plaukti atsistumdamas nuo sienos.
 • Rašiau bjaurią žinutę Ilonai, Mama rado kišenėje, nors matyti, kad neperdaviau.
 • Pripyliau benzino vietoj dyzelio.
 • "Who" ir "whom" - California English - Ivy League Tutoring. Kaip aš mokiau anglų kalbą.
 • Sulaikiau Reginą, ko taip anksti išėjo iš gimtadienio; ir vėliau Loretą dėl "Naujo kraujo" kasetės.
 • Prašiau David, kad jis man tvarkytų paštą, bet tai jį apsunkino, prisidėjo prie jo namų praradimo.
 • Frankfurto milžiniškame aerodrome vos nespėjau į lėktuvą.
 • Beidžinge galvoju grįšiu per valandą, truko dvi, pavėlavau, nesusitikome.
 • Norėjau išsaugoti Reginos dantį.
 • Šūhongo automobilį pasiskolinau jo vestuvių metu.
 • Baseine koją traukė mėšlungis, antrą kartą suvaidinau.
 • Parašiau eilėraštį restaurano savininkei, nepagalvojau, kad jinai ištekėjusi.
 • Ketinau rašyti disertaciją apie immanants bet paskui pakeičiau temą.
 • San Diego kviečiau šokti jūreivio žmoną.
 • IrDA susirinkime dalinau verslo korteles po visą kambarį, kas kirtosi su įprastu elgesiu.
 • Kalbėdamas su Tong Zhu supratau, jog neturėčiau dirbti darbą, kuris nieko gero visuomenei neduoda.
 • Sutikau menkinti savo programavimo sugebėjimus Cass McNutt, supratau, kad tai klaida, iš naujo susitarėme.
 • Suklydau, pamanydamas, jog kambario draugas apšlapino puodą.
 • Čikagoje pravažiavau sustojimo ženklą. Policiją sustabdė. Paskui pamačiau, kad ženklas buvo apsnigtas. Nusipirkau vienkartinį fotoaparatą. Pasirodo, kad nuotraukoje nesimatė sniegas!
 • Saulėtekyje klausė ar aš nenešioju tapkių (nebuvau pratęs), ar esu mėgėjas kojines skalbti?
 • Nuskyniau vandens lelijų Ilgio ežere, paskui jų net nepasiėmiau, nenorėjau tampyti per vandenį.
 • Kai rašiau savo matematikos tezę, galvojau, kad kiekviena matrica turi eigenverčių rinkinį, bet ar iš tikrųjų?
 • Rimai ir Jim sukūriau vestuvių proga bokštą. Jonui ir Nolai kūriau dėžę...
 • Klebonas pamokino nesižegnoti priėmus komuniją.
 • Praradau - iš automobilio pavogė - visą Antro kaimo turtą.
 • Dažnai vėluoju penkias minutes, nepakankamai gerbiu kitus.
 • Deginausi saulėje, pono Ronkaičio pavyzdžiu, ir skaudžiai nudegiau.
 • Bandžiau poną Ronkaitį skatinti daryti mankštą.
 • Pajungiau profesoriaus Agler AOL paštą "send and receive", galėjau netyčia išsiųsti jo kokio laiško juodraštį.
 • Mane išmetė iš WebHostingHub nes mano svetainės programos netvarkingai dirbo.
 • Galvojau kad Bob Weinberg yra neregis.
 • Julie Harland pamokino, kad negalima mušti vaikų.
 • Šeštoje klasėje persistengiau su teisybe, tai Johnny Gonzalez pasakė, "When are you going to fight your own battles?"
 • Prašiau Kondroto padėti pamokyti taisyti sesučių Grikavičiūčių tarimą, o pasirodo mano paties tarimas, pavyzdžiui, priebalsių, prastesnis.
 • Galėjau pasirinkti kitaip... palaukti metus ir lankyti dr.Liūlevičiaus algebros pamokas.
 • Pamečiau Rolando Pavilionio užrašus.
 • Galvojau, kad galėsiu pamokyti Michael Lucci matematikos, bet nesugebėjau.
 • Daviau trim žmonėm mokėti mano kredito korteles, visi nesimokėjo laiku.
 • Spardžiau Mildą kai šokome tautinius šokius šeštadieninėje mokykloje.
 • Galvojau, kad Ieva tekės už manęs, nes Dievas man taip tvirtino.
 • Galvojau, kad Dievas yra geras ir tai yra visako suvestis. Betgi paskui supratau, kad Dievas nebūtinai geras, ir tai yra amžino gyvenimo esmė.
 • Įtraukiau Saulių į bendraautorius, nors nebuvo pagrindo ir jisai pats to nenorėjo.
 • Buvau įsitikinęs, kad senelis Kviklys parašė pastabas ant rašto sulaikyti žydus, bet paaiškėjo, kad tai buvo Šakių apskrities policijos vadas.
 • Ar melavau? kad Bank of America skolos Minčių sodo vardu nereikia atmokėti? Bet Minčių sodas buvo DBA.

Mes klystantys ir Kristus taipogi klydo, tad jam teko nusileisti Dievui Tėvui.

Palyginti požiūrių lygtį (ir Toulmino modelį) su Nyaya mokyklos keturiomis teisingo žinojimo priemonėmis: stebėjimo (išvados), išvedimo (pagrindo), sulyginimo (išvedimu - taikymu), liudijimo (jog taikymas galioja klausimui, jisai priklauso tai mokslo šakai). Nyaya mokyklos šešiolika sąvokų (aptarimo taisyklių, sąvokų) surūšiuoti į keturias tokias lygtis. Pavyzdžiui: teisingas debatas (sprendžiasi liudijimo lygmenyje - ar mokslas tinkamas), neteisingi debatai - žemesnių lygmenų prievartavimai. Neturėjimas žaidimo taisyklių - tai irgi savotiškos žaidimo taisyklės, neigiamos, dažnai piktybinės, jei sukuriamos savo labui.

Klaidos


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2024 gegužės 11 d., 14:39