Iš Gvildenu svetainės

Mintys: Siekiai

Žr. Darbai, 2015 siekiai, 2016 siekiai, 2017 siekiai

Ko siekiu 2018 metais?

Mylėti Dievą

Savo filosofiją išbaigti.

Pristatyti.

Diegti.

Lavintis

Tvarkytis

Mylėti kitus


Puoselėti namelį ir kiemą

Mokytis ir rasti draugų, su kuriais galėčiau mokytis

Susipažinti su savo kraštu ir gamta

Puoselėti kūrybą, ja pristatyti savo mintis

Su Dievu

Ugdyti valią.

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/Siekiai
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2018 sausio 01 d., 12:22