Iš Gvildenu svetainės

Mintys: Siekiai

Žr. Darbai, 2015 siekiai, 2016 siekiai, 2017 siekiai

Ko siekiu 2018 metais?

Mylėti Dievą

Savo filosofiją išbaigti.

Pristatyti.

Diegti.

Lavintis

Tvarkytis ir ugdyti valią

Mylėti kitus

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/Siekiai
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2018 gegužės 30 d., 09:11