Iš Gvildenu svetainės

Mintys: Siekiai

Darbai, Tikslai, Dienotvarkė, Ankstyvesni siekiai, 2015 siekiai, 2016 siekiai, 2017 siekiai, 2018 siekiai, 2019 siekiai, 2020 siekiai, 2021 siekiai, 2023 siekiai

目标

Ko siekiu 2022 metais?

Gyventi šventai

Gyventi teisingai

Gyventi kryptingai

Gyventi ateičiai


Gyventi šventai


Suprasti ir palaikyti Dievo tikslus.

Dievą laikyti savo Dievu ir kitų Dievu, mūsų Dievu.

Pagauti Dievo požiūrį.

Vykdyti su Dievu jam prasmingą veiklą ir mokytis iš jos.

Bendrauti su kitais Dievo pagrindu.

Gyventi Dievu, turėti savo Dievą, sudaryti jam sąlygas.

Mylėti kitus

Tapti jautresniu žmogumi, širdingesniu, šiltesniu, labiau mylinčiu, atsiliepiančiu.

Mokytis taikdarystės, susikalbėjimo, prasmingo bendravimo, saviugdos palaikymo.


Gyventi teisingai


Gyventi ramiai, sutelktai, dėsningai, valingai, širdingai.

Eilinėmis dienomis

Sekmadieniais

Kelionėse

Susitvarkyti su svoriu, laiku eiti gulti, gyventi sveikai.

Išvystyti savyje valią nesiblaškyti, tad lavinti savo santykį su savimi, teisingai derinti pasąmonę, sąmonę, sąmoningumą, rūpestingai gyventi, valgyti, miegoti, poilsiauti.

Apsitvarkyti

Vis po truputį skirti laiko apsitvarkyti.

Save ugdyti, sustyguoti, atpalaiduoti.

Mokytis kaip ugdyti save ir ypač savo valią

Išmokti prasmingai atsipalaiduoti.


Gyventi kryptingai


Tvarkingai sustatyti visko žinojimo tyrimus.

Aprėpti visko žinojimo esmę

Naujai sustatyti ir puoselėti svarbius tyrimus:

Išvystyti Math4Wisdom svetainę kaip terpę mokytis išminties.

Puoselėti matematikos svetainę www.math4wisdom.com

Plėtojant Math4Wisdom mokytis ir kurti su kitais

Padėti paskiriems šviesuoliams ugdytis

Puoselėti su savitu matematikos švietimu susijusias pragyvenimo galimybes.

Lietuvoje išvystyti asmeninę brandą pletojančių draugų ratą.

Puoselėti draugystes


Gyventi ateičiai


Mokytis įvairiausių dalykų, jais paįvairinti gyvenimą.

Sekmadieniais plėsti akiratį

Domėtis aplinka

Mokytis įvairiausių mokslų

Math4Wisdom reikštis kūryba

Mokytis muzikos

Lavinti pasąmonę

Išmokti mintinai naudingus dalykus

Mokytis kinų kalbos

Mokytis kitų kalbų

Mokytis savarankiškumo.

Atisisakyti nereikalingų dalykų

Apsitvarkyti ir savo aplinką puoselėti saviugdai, draugystei ir kūrybos sumanymams.

Savo aplinką pritaikyti ugdyti save, lavinti jautrumą, palaikyti Math4Wisdom.

Rūpintis namais.

Tvarkyti kiemą.

Savo tėvus ir draugus priimti savo namuose.

Sudaryti galimybes Mamai ir Tėtei lankyti mane.

Po truputį kviesti draugus į svečius.

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/Siekiai
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2022 rugsėjo 08 d., 18:22