神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

Išmąstau savo pranešimus, kuriuos skaitysiu Lubline, Kremse, Tartu ir kitur. Vystau savo mintis, kaip ima rūpėti. Jas bandau grįsti dorovės klausimais.

Remiuosi:

Tiriu

 • kaip susiję šešerybę, trys kalbos ir trys dorovės klausimai
 • kaip asmeniškai bręstu
 • kaip keitėsi mano tapatybė
 • kaip galėtų keistis lietuvių tapatybė žydų atžvilgiu
 • Kaip tapatybės lygtys susikuria? Kaip tai susiję su derinių suderinimu?
 • kaip skirtingus derinius derina derinių kalba?

Pagrindai. Galima:

 • Nubrėžti rūpesčių pagrindimą.
 • Išskirti savęs supratimus, sprendimus, nuostatas ir klausimus.
 • Tai susiję su vertimais, liepimais, aiškinimais ir rūpėjimais.
 • Ir susiję su pasikartojančia veikla, ją palaikančiu deriniu, jį nusako nuostatos ir tikslina klausimai.
 • Derinyje veikla (laisvumas-dvasia) ir derinys (nelaisvumas-sandara) apskritai, be sąlygų, o paskirose sąlygose, paskirame mate, nuostata (nelaisvumas) ir klausimas (laisvumas).
 • O dvylika tapatybių ištakų suveikia atitinkamuose lygmenyse: buvimas-veikimas-mąstymas įtakoja veiklą; širdis-žmonės-žmogus įtakoja derinį; pasaulis-įsitraukimas-pasiklausymas įtakoja nuostatas; neigimas-sąlygiškumas-lygiagretumas įtakoja klausimus.
 • Klausimai susiję su vertybėmis, jas ryškina, tikslina.
 • Klausimai remiasi pažinovo atvaizdu ir ypač klausimu Kodėl?
 • Rūpėjimas skiria ramybę ir neramybę, tad labai susijęs su jauduliais ir su riba tarp savęs ir pasauliu, užtat su aplinka, su statiniais. Juk rūpėjimas sieja lygmenis kodėl (vertybinius klausimus) ir kaip (ramybę). Tai vertybinių klausimų puoselėjimas ramybe.
 • Aleksandro įžvalgų pagrindas yra ramybės jausmas: 1) jo nenusakomumas, 2) ramybę palaiko vietoje tinkinami deriniai, 3) ramybę praturtina 15 gyvybės raiškų (12 aplinkybių).
 • 12 klausimų šviesuoliams tikslina tapatybę - mus tapatina su 12 aplinkybių - ir svarbiausia yra mums asmeniškiausi lygmenys, kuriais turėtų remti kiti lygmenys
 • Pagrindimas veda iš 12 aplinkybių į 6 atvaizdus. Pagrindimo esmė yra kad mažiau asmeniškas lygmuo remiasi labiau asmenišku lygmeniu. Tai išsako 6 lygmenų poros - 6 atvaizdai.
 • Atsitokėjame pereidami į mažiau asmenišką lygmenį - tai nusako kūrybos tikslai aplinkybėse. Jais apibrėžiame save veiklomis; tveriame sprendinius; styguojame paskiras jėgas; naujai pasitikriname atsipalaiduodami. Taip atsiveria naujas, laisvas matmuo, didėjantis mažumas. Taip iš neramybės pereiname į ramybę, į klausimo būseną.
 • O įsijausdami, prisiimdami meno taisyklėmis taikome gyvybės savybes - sustatome derinį - tai mažėjantis laisvumas, tamprumas. Taip iš ramybės pereiname į neramybę, puoselėjame gyvybę.
 • Užtat mums atsiveria kūrybos galimybės. Tačiau jas galime puoselėti sveikai arba nesveikai. Sveika kūryba remiasi ramybe - tikimės to, ko trokštame. O nesveika kūryba nesiremia ramybe - nesitikime to, ko trokštame.
 • Ramybę atveriame panaikindami savastį, ribą tarp savęs ir pasaulio. O tai darome išeidami už savęs, užtat iš vieno lygmens į kitą lygmenį. Taip keičiame vieną nulybės atvaizdą kitu.
 • Įsijaučiame žmoniškais klausimais: kaip iš viso taikyti vertybę? kaip ją taikyti sau? ir kaip ją taikyti vis plačiau? (tai žmogaus trejybės ratas - vienumai) ir atsitokiame dieviškais klausimais: kodėl mūsų vertybė nesireiškia, tai yra, kodėl jos nėra? kodėl ja negyvenama? kodėl jinai nepamąstoma? (tai nevienumo sandaros).
 • Tai turėtų būti aštuongubo kelio laipsnynas, būtent Tėve mūsų laipsnyno, matematikos įrodymo būdų.
 • Vertybė neprilygsta meilei, tad vertybę papildo klausimai, išsakantys meilę būtent rūpesčiais.
 • Derinius deriname šešiais rūpesčiais - tai šešios ženklų savybės: lankstumas (plačiai taikomas dėsnis), įsimintinumas (išskirtinai taikomas dėsnis), pakitumas (jėgų išskyrimas), reikšmingumas (jėgų derinimas), judumas (galimybė atsipalaiduoti), tikslingumas (tiksliai tinkinamas).
 • Tuo pačiu atpažįstame 6 Dievo rūpesčius, kuriais bręstame.
 • Pavyzdys: parodyti, kaip Vilniaus žydų kapinių ir Sporto rūmų likimas sprendžiamas.
 • Paaiškinti: Nesavavališkumas pernelyg nuasmenintas; amžinybė pernelyg nekasdieniška; jaukumas pernelyg lepinantis; tikslumas pernelyg išmąstytas; laisvumas pernelyg aikštingas; o gyvybė tai to jausmo nenusako, bet tik su gyvybe palygina.
 • Ramybės pavadinimai išsako ženklų savybes.
 • Ženklų savybės išsidėsto septynerybe, išsako Dievo rūpesčius.

Įžvalgos:

 • Turėtų būti ryšys tarp trijų kalbų ir trijų dorovės klausimų. Ir net gi jeigu kalbą suprasti kaip poslinkį tarp dviejų sandarų, galima panašiai derėjimo (būtinumo) klausimą suprasti kaip poslinkį tarp tikrumo ir galėjimo.
 • Klausimai artimai susiję su rūpėjimu. Kaip kyla klausimai? Kaip kyla rūpesčiai?
 • Ramybė leidžia mums susigaudyti, nežinoti ir klausti.

Lublinas


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2017 rugpjūčio 17 d., 12:39