调查

Andrius

Įvadas E9F5FC

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai FCFCFC

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? F6EEF6

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai? FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Miglos? AAAAAA

Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti

祷告科学


Peržiūrėti maldos mokslą, apžvelgti jos esmę.

  • Susieti su visakuo, su dorovės gvildenimu, su Dievo tyrimu.

Kaip trys kalbos išsako, kaip skirtingos valios susiveda?

Nagrinėti šachmatus, kaip pavyzdį įvairių valių (figūrų) derinimo (koordinavimo).

  • Kaip skirtingos valios, teigiamos ir neigiamos, susiveda?
  • Išvedžioti figūrų darnumo apskaičiavimą.

MaldosMokslas


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2019 vasario 21 d., 21:45