调查

网站

Andrius

Įvadas E9F5FC

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai FCFCFC

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? F6EEF6

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Miglos? AAAAAA

Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga?

redaguoti

Noriu rašyti pranešimą Materializmas, Idealizmas ir Neurologija.


Lietuvos filosofų draugija ir Lietuvos kultūros tyrimų institutas 2014 m. gegužės 30-31 d. rengia respublikinę konferenciją Filosofiniai materializmai: istorinė ir šiuolaikinė perspektyvos Materializmo tema filosofijoje atsinaujina kartu su kiekviena nauja paradigma, priversdama performuluoti ir naujai pagrįsti kiekvieną idealistinį postulatą. Šiuo požiūriu materializmo tema neatsiejama nuo filosofijos istorijos. Tačiau kartu materializmas pasirodo ir kaip į ateitį orientuotas filosofijos pažadas, skelbiantis apie naujas politinio įvykio, mokslų raidos, materialaus kūno ar objektų ontologijos galimybes. Kartu materializmas yra ir mūsų kultūrinis paveldas, kuris, įdiegtas ideologine istorinio ir dialektinio materializmo forma, vis dar atkakliai reiškiasi kaip “humanitarinių mokslų metodologija”.

Turint omenyje šiuos įvairius materializmo pavidalus, konferencijoje siūloma kritiškai reflektuoti šias temas:

  • Materijos sąvokos ištakos ir raida;
  • Istorinis materializmas;
  • Dialektinis materializmas;
  • Materializmas ir marksizmas;
  • Materializmas ir kūnas;
  • Vitalistinis materializmas;
  • Spekuliatyvusis materializmas;
  • Politinio įvykio materializmas;
  • Materializmas ir reduktyvizmas;
  • Materializmas ir fizikalizmas.

Prašome siųsti pranešimų tezes (iki 300 žodžių), nurodant instituciją, pareigas ir e-pašto adresą)adresu materializmai@gmail.com iki balandžio 27 d. Organizacinis komitetas: Danutė Bacevičiūtė, Simas Čelutka, Vilius Dranseika, Naglis Kardelis, Kasparas Pocius, Julija Tuleikytė, Audronė Žukauskaitė.

Materializmas


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2014 kovo 31 d., 11:11