神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

Žr. Dievas, Malda, Širdingumas

  • Apžvelgti, kaip įvairiausiai Dievas yra iškilęs mano mąstysenoje, kaip jisai man tapo šiltas, kaip jisai glūdi sandarose, išsiaiškinimuose, kaip jo dvasia puoselėti bendrystę.

Dievo išgyvenimai

  • Ką Dievas išgyvena?
  • Koks Dievo žvilgsnis, požiūris, laikysena, vertybė?
  • Kaip iškyla Dievo žvilgsnis, požiūris, laikysena, vertybė??
  • Kaip viskas išplaukia iš Dievo požiūrio ir susiveda į kitų meilę?

Sumanymai

  • Apžvelgti, kaip įvairiai Dievas iškyla visakame, ką esu išmąstęs.
    • Vis aiškiau surašyti, kaip įvairiai esu Dievą mąstęs.
    • Susieti visus savo klausimus su Dievo kampais.
    • Susieti klausimus apie Dievą su Dievo kampais.
    • Apžvelgti visus savo klausimus.
    • Toliau tirti, kaip suveikia maldos dviese trise.
  • Rašyti dalis kitiems pasiskaityti.
    • Surašyti santrauką, kaip esu Dievą mąstęs, ir kokius susijusius klausimus nagrinėju.
    • Ieškoti, kaip taikyti žinojimą, kaip juo palaikyti šviesuolių bendrystę.
  • Tirti ir surašyti:
    • kaip viską suprantu iš Dievo požiūrio
    • kaip jo požiūris yra raktas į visus mano klausimus
    • atskiromis pastraipomis viską ką žinau ir kaip išsiaiškinau, taip pat ko nežinau ir kaip galėčiau tirti.
    • kaip įvairiai Dievą išgyvenau, ką kartu išgyvenome, jo vaidmenį mano gyvenime, kaip jisai man tapo vis šiltesnis
    • kas Dievui prasminga, koks jisai širdinga, kaip tai reiškiasi
    • kaip esu meldęsis ir susapnavęs
    • kaip Dievas įvairiausiai įsijungia į gyvenimą per mus visus, mūsų meile
    • kaip jo vertybė, meilė, išreiškiama mūsų visų kertinių vertybių
    • kaip jisai glūdi sandarose ir išsiaiškinimuose
    • kaip Jėzus išsiaiškino ir kaip Dievas išsiaiškino
    • kaip jo dvasia puoselėti bendrystę
    • kokia tvarka viską išmąsčiau, kaip brendo mano suvokimas Dievo
    • nustatyti tos santraukos, širdingumo, sandarą, ją palyginti su šešiais pokalbiais, kurias išdėsčiau viską savo požiūriu

Įžvalgų metraštis

Kokias tiesas atradau, ką jos moko apie Dievą

1964 born in Santa Monica, California

Mama Dievą priėme rimtai, supratau jog Dievo galimybę galiu priimti arba atmesti

Prašydavau Dievo, kad mane išgelbėtų, kai vaikai užpuldavo

1971 rudenį - Užsimojau viską žinoti. Motivations and self-education. Decided to pursue knowing everything, and asked God for the freedom to think in exchange for my commitment to him regardless of what I think. Focused on self-educating myself accordingly. In 1971, when I was child, I set upon a quest to know everything and apply that knowledge usefully. Vaikystėje kalbinau Dievą - duok man laisvę mąstyti, visada tave tikėsiu

Dievo ieškojau lubose, kur blankiausia

Dievą siejau su viskuo

1978 precursors to counterquestions

Supratau, jog Kristus yra Dievas

Glamonėjau save, kovojau su tuo

1980 first attempts - Pascal's triangle, ideas in physics

Mąsčiau šv.Trejybę

1981 separation of powers, concept of everything

1982 Concluded that quantum reality "fades away" so any absolute answers must be where they are most easily found but people choose not to look, namely human life.

Įsidėmėjau, jog Stacie Evans, Sandy Williams, Stacie Takemoto ištikimos Dievui.

1982 spalis - įžvelgiau trejybę - būti, veikti, mąstyti

In 1982, when I entered college, I started to catalogue structures that expressed the limits of our minds, notably "divisions of everything", but later "representations", "topologies", "languages" and "primary structures".

1982 susapnavau Dievą - "those things are which show themselves to be"

1983 {{Twosome}}, {{Foursome}}, {{Fivesome}}, {{Sixsome}}. Identified "everything" as an absolute concept (with the properties: no external context, no internal structure, simplest algorithm: "accepts all things", is a required concept) and thus an anchor for absolute answers. Observed that DivisionsOfEverything were thus absolute structures, in particular, into two perspectives (opposites coexist, all things are the same), three perspectives (take a stand, follow through, reflect), four perspectives (why, how, what, whether).

1984 first work on dynamics of structure - žodžiai, žmonės, savybės

1985 first thoughts on the structure of EightfoldWay6

1986 - iš Dievo supratau nagrinėti "walks on trees - I,C,U"

1986 - 1988 QualitiesOfSigns, three permutations of EightfoldWay, three Languages

I noticed the EightfoldWay and its three canonical forms in 1987-1988.

1988 - 1989 {{Narration}}, {{Representations}} of divisions, {{Operations}} on divisions, {{Internalization}}, Kant's categories. Distinguished a division from its representations. For example, the division of everything into two perspectives has four different representations: (free will/fate, outside/inside, theory/practice, same/different). Hypothesized that there are conceptual languages for narration, argumentation and verbalization, and based an empirical study of folk tales, developed a theory of narration.

1989 gegužė - išmąsčiau padalinimų ratą, taip pat pasakojimo kalbą

susapnavau "these are the fundamental bits of information" - partition tableaux kurių langeliai pažymėti trumpais arba ilgais brūkšniais

gulėjau ant nugaros, ant vejos, naktį, žiūrėjau į žvaigždes, verkiau dėl Reginos

1992 narrative types

Dievui pasakiau, kad naujai neįsimylėsiu nebent labiau, kaip Reginą

1993 I completed my Ph.D. thesis "Symmetric Functions of the Eigenvalues of a Matrix" which embeds all of classical combinatorics in the combinatorics of matrix edges. (This was a bit of a side track, I had hoped that combinatorics, as the "basement" of mathematics where its objects are generated, and especially the six natural bases of the symmetric functions, would prove insightful. Although I think the results are important for automata theory.)

1993 - 1994 {{Topologies}}, OperatingPrinciples I thought through four mind games which generate twelve "topologies" (Kant would say, categories) by which we can conceive separately the parts of a division. For example, "one, all, many" are defined by a search for constancy: "You either find 'one' example of constancy, or it is constantly inconstant (so that 'all' is constant), and each time you look for constancy, you assume that what you choose to inspect and what you have inspected are one and the same, so they are all multiply constant."

1994 Nagrinėjau, kaip vaizduojame Dievą psalmėse. Taip pat nagrinėjau Lakoff palyginimus.

In 1994 I noticed the OperatingPrinciples.

In 1995 I related the Operating principles to the IAmStatements. 1995? nagrinėjau Jėzaus pasisakymus "Aš esu..." šv.Jono evangelijoje.

In 1995 I came up with a model for the EmotionalResponses.

Nagrinėjau Jėzaus palyginimų turinį šv.Mato evangelijoje. Kaip tiki taip ir bus - tai dangaus karalystės esmė. Ką randi, tą myli - tai Dievo Tėvo požiūris.

Šv.Luko evangelijoje nagrinėjau Jėzaus supratimą, kas yra gera.

Prašiau Dievo būdo, kaip jį išgirsti, kad kitų nenuvesčiau klystkeliais

1996 preparations for good will exercises, Counterquestions, conversing with God. I started to apply these ideas practically, designing GoodWillExercises by which on any subject that riles us, we might distinguish between what the heart says and what the world says, and take up the truth of the heart. This helped flesh out four basic structures, each with eight perspectives and just slightly bigger than what our mind can encompass, thus able to model our intuition. One of them gives operating principles for responding to needs: (be perfect, cling to what you have, get more than what you need, avoid extremes, choose the good over the bad, choose the better over the worse, choose the best over the rest, take up the needs of another). Another gives counterquestions for responding to doubts: (What do I truly want? How does it seem to me? What else should I be doing? Does it make any difference? What do I have control over? Am I able to consider the question? Is this the way things should be? Am I doing anything about this?)

1996 taikomoji veikla - išvysčiau geros valios pratimus - išmokau pakalbinti Dievą

In 1996 I noticed the Counterquestions and came up with a model for them. All of these models consisted of seven/eight perspectives and I presumed that they were related to the eightfold way. But it was all so complex that I couldn't find a general approach.

Panaudojau geros valios pratimus surašyti pavyzdžius nuojautos rūmų, kaip antai - dėsnius bendrauti be smurto.

I tried to work on that every morning and make incremental progress, at least one new idea every day.

Dievui pasakiau, jog Minčių sodu išvystysiu pavyzdingį verslą, uždirbantį pinigus taip, kaip tinka jo veiklai.

In 1998 I decided to think of all the structures in terms of their purposes, what they were accomplishing. I was able to distinguish between that were useful in their own right (which I called the PrimaryStructures) and those that were auxiliary, useful as part of a structural language (and I called them SecondaryStructures). I noted that there were four primary and six secondary structures.

1997 - 1998 GoodWillExercises, WaysOfGettingThingsDone, EightfoldWay as structure for conversing with God

1998 founded MinciuSodas/MinciuSodas. I moved to Lithuania and, in order to make a living, started the Minciu Sodas laboratory for independent thinkers.

In 1998 and 1999 I realized that the possible endeavors of our laboratory suggested a tenfold structure: four directions to foster caring, and six directions to foster thinking.

1999 {{Visualizations}}, four families of PrimaryStructures, SecondaryStructures as embeddings. I realized that I could think of the six "secondary structures" (8 divisions, 6 representations, 12 topologies, argumentation, verbalization, narration) as injections corresponding to pairs of the four "primary structures".

In 1999, I realized that the latter six could be thought of as injections of the other four, in that the {{Divisions}} can be derived by way of {{God}} taking up the {{Counterquestions}}. I needed to find a general approach. So I rethought the EmotionalResponses by doing a study of Jesus' emotions in the Gospel of Mark, and thereby coming up with his speaking to the good, which I related to the DirectionsFromTheGood. I then looked for a GeneralStructure that would have what is common to all four PrimaryStructures. I was able to work out diagrams which made clear the similarity in structures. These were thought through by thinking about the roles of why, how and what, for example, in the counterquestions as opposed to the eightfold way. But it appeared that any general structure would simply be the simplest of the four structures, EverythingWishesForNothing. Meanwhile, some key ideas fell into place: the distinction between {{Life}} and EternalLife, the idea that the structures are what allows others to see themselves through us, and an AlgebraOfViews. Now a helpful distinction is between the observer and their observational plane.

1999 - suvokiau, jog 6 antrinės sandaros išplaukia iš 4 pirminių sandarų porų

1999 rudenį - su Joe Damal - Did you ever change your mind?

2000 EverythingWishesForAnything

2000 nagrinėjau Jėzaus jausmus šv.Morkaus evangelijoje, jo lūkesčius, jog esame viena.

In 2000 or so, I started to seek a theory that would pull all of the structural facts together and generate how they unfold.

Nagrinėjau gėrio kryptis, būdus, kaip rodome gerą valią, atveriame kelią gerai širdžiai.

2000 birželis: ryšiai su Dievu su Gyčiu Norvila

In 2000 and 2001 I realized that the many structures that I had observed throughout the years could all be organized by means of such a tenfold structure (four families of primary structure for transcending life, six families of secondary structure for engaging life). As part of this, I noticed that we could think of everything as having four representations, and anything as having six representations, where anything is everything plus slack.

2001 vasaris: Mindset standartas

2001 vasara - Irda 12 būdų

2001 gegužė: numatytos Minčių sodo veiklos

2003 Sandaros atvaizdų vieningumas

2004 {{Understanding}} as separation of concepts (life is the goodness of God, but eternal life is understanding the goodness of God, which is to say, keeping God and good separate). I also observed that all of the structures fall out in the chain of views: "human's view of God's view of human's view of God's view of human's view". And that this is the depth of thinking of a "lost child" who does not look for her parents, but rather goes to where her parents will look for her.

2004 - 2005 LevelsOfUnderstanding, LostChild metaphor

2005 AlgebraOfViews, Visaregis

2006 God seeing himself by having human take up God's view and God take up human's view.

2006 birželis: Visko vienumas

Bosnijoje - su Malcolm Duerod - Dievas vienų vienas (The Shack)

2009 rugsėjis - Visas savo mintis suvedžiau į Dievo klausimą, ar jisai būtinas? Ir jo atsakymas, kad jisai nebūtinas, tačiau visgi - mūsų liudijimais - taip pat ir būtinas. Išdėsčiau vaizdo įrašu Trokštu išmanyti.

Klausiau Dievo, kodėl jai turiu jausmų, o man sakė, kad ją vesiu

2010 Rinkau Dievo ir savo atsakymus į 12 klausimų. Jo klausimai: Ar esu būtinas? Kaip man kiekvieną pasiekti? Palyginau Dievo ir savo atsakymus - Dievas besąlygiškas, o aš sąlygose; Dievas gali būti ar nebūti, o man rūpi, kad jis būtų.

Klausiau Dievo, ar jisai nori, kad ieškočiau kito tokio darbo, sakė, nori, kad pragyvenčiau iš savo kūrybos

2010 birželis: Išsiaiškinimai

Kaip Jėzus išsiaiškino - gero vaiko ir blogo vaiko mąstysenos

2011 Dievo prašiau pagalbos suplanuoti, ką vengti, iš ko pragyventi, kaip išvengti bankroto - prisiminiau Tėtės išsireiškimą, nekentėk be reikalo

2012 Dievas nebūtinai geras, nė gyvenimas teisingas - meno paroda "Dievo protas"

2012 vasarą, rudenį - išgyvenimai - pavaizduoti Dievo veidu

2013 balandis, gegužė, birželis - paroda "Išmąstyk" - išmąstymas ir troškimas

2013 rugpjūtį - Dievo Dievas - Elm parke

2013 lapkritis - santrauka - 6 pokalbiai, 6 pertvarkymai - dėžės

2014 sausis - Kaip besąlygiška Dievo požiūrį išvesti iš asmeninių požiūrių?

2014 kovas - knyga "The Truth"

2014 kovas - Kūrybos prasmė ir meno taisyklės

2014 gruodis - atsakomybės tyrimas - Holokausto Lietuvoje ištakos

2015 sausis - kaip maldos suveikia

2015 vasaris - Dievas gyvena manimi ir kitais, kaip kad Jėzumi, ne tobulumu, o mūsų tapatumu

2015 vasaris - Dievas yra širdingas, tai raktas į jo požiūrį

2016 - pasirinkimų malūnas, Dievo šokis

2016-2017 dirbtuvės

2016 - pradėjau mokyti VGTU

2017 - rūpesčių rūšys

2017 - žaidimų gramatika, žmonijos kilmė

Užrašai

Dievo požiūris - viską žinoti

  • Tokį galime įsivaizduoti Dievą, jo požiūrį, iš kurio viskas galėtų išplaukti ir į kurį galėtų vėl susivesti. Savo vaizduote kaip tik ieškau tokio požiūrio. Sėdėčiau tarsi Dievui ant kelių ir visumą aprėpčiau, taip kaip jisai aprėpia. Skirtumas toks, kad aš silpnaregis. Bet kokiu klausimu mokėčiau nuropoti reikiama kryptimi, pasižiūrėti iš arčiau ir rasti kelią atgal. Tokiu būdu žinočiau viską, tuo pačiu ir betką.

Asmenys

  • Asmenys, tai Dievo dalinė raiška, jam besireiškiant. Tai jo raiškos dalis.
  • Kito Dievas yra Amžinas Gyvenimas.
  • Asmens požiūrį išsako ką jisai žino: Dievo požiūris - žino viską; mano požiūris - žinau betką; tavo požiūris - žinai kažką; kito požiūris - žino nieką. Ką asmuo žino, tai asmens prielaidos. Tad žinoti nieko - prieiti be nuomonių, kaip svetimas, kaip kitas.
  • Galime įsivaizduoti ryšį tarp manęs tokio ir Dievo, tarsi dalyvaučiau jo gvildenime, taip kad jisai gvildentų manimi. Jam ir man truputį kitaip atrodo - padalinimai.

6 pokalbiai

  • Ketvirtas pokalbis (Dievas-aš) gali išsakyti mano išgyvenimus (kas buvo prasminga, ką išmokau), tad penktas pokalbis - tokių išgyvenimų bendra prasmė, o šeštas pokalbis - Dievo išgyvenimai.

Dievo prisistatymas

  • Tas pats Dievas visas reiškiasi kame tik jisai reiškiasi, tad visakame keičiasi tik jo pristatymas, o jo esmė ta pati. Tad tirtinas jo prisistatymas. Jisai yra vienas, siejantis viską. Tai pamatas teiginio apie sandaras, kad betkas yra viskas ir laisvumas. Panašiai, kiekvienas klausimas tėra tas pats klausimas, tik perkeistas.

Vienumo pagrindai

  • Vertybės (meilė), klausimai, ir kiti 12 klausimų deriniai ženklais išreiškia vienumą, įsitraukimą į kalbą Dievo žodžiu. Tai Dievo žodis.
  • Širdies tiesa dviprasmiška, tad joje yra vienumo pagrindas.
  • Iš Dievo išmokau gyventi tarpe. Vienume. O juk Dievas gyvena tarpe tarp pradžios ir pabaigos. Tai ir yra amžinas gyvenimas.

Žinojimo rūmai

  • Žinojimo rūmai išvysto mūsų atitolimą nuo Dievo (paklūst -> tikėt -> rūpėt) tačiau taip pat įsisąmonijimą Dievo vidinio nevieningumo.

Maldos

  • Maldelės, tai Dievas - tai šv.Dvasia - tai dvasios šauksmas mūsų gelmėse.

Įkvėpėja

  • Įkvėpėja. Ją galima vaizduoti Tiesa. Jos jausmai jautrūs. Tapyti jos jausminius atsiliepimus. Ji džiaugiasi Dievu, jam gieda.
  • Įkvėpėja skatina vienumą, derintis prie jos, ją išplėsti.

Kaip esame viena Dievu

Dievas vienas su savimi įsakymo dviprasmybe: (Tėvo teigiamo įsakymu) 4 ryšį su 6 (Sūnus neigiamo įsakymu) ir septintu požiūriu (Dvasia)

Dievas apsireiškia aplinkybėmis, mūsų vaizduote.

Gražu yra tai, kas kreipia į kodėl esantį už mūsų, tad į Dievą.

Dievas ryškėja žinojimo rūmais.

Dievo pirminė veikla buvo kūrimas, tvėrimas. Jisai kūrė pasitraukdamas, tad parodė jog jisai nebūtinas, yra įsakymas mylėti. O jo tolimesnė veikla yra meilė, tai mūsų bendrakūryba jo įsakymų pagrindu.

Dievo įsakymu: įvardintas žinomas, įvardintas nežinomas, neįvardintas nežinomas, neįvardintas žinomas. Keturi lygmenys. Šeši ryšiai tarp lygmenų. Pirminėm, antrinėm sandarom.

Žmogus kai kada turi, kai kada neturi ryšio su Dievu.

Esame viena šventąja Dvasia, bendrai suvokta išmintimi. Kiekvienoje sandaroje šv.Dvasia gyvena mumis, sieja duomenis ir įžvalgą. Žinojimo rūmais išmintis atskiria viską ir laisvumą.

Esame viena trejybe (0+3=3) ir ketverybe (1+3=4 - keturiais gyvenimo lygties lygmenimis), jų santykiu (vieno lygmens atsisakymu).

Šv.Trejybė yra sąmoningas Dievo savęs įsisąmonijimas.

Iš ankščiau

Kelintais metais taip mąsčiau?

Metraštis


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2018 rugsėjo 12 d., 12:07