Knyga

Dievo šokis

Dorovės tyrimas

Išsiaiškinimai

Malda

Andrius

Užrašai

Mokykla

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai EEEEEE

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? ECD9EC

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai? FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Istorija AAAAAA


Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti

Žr. Gvildenu

Andrius Kulikauskas: Rašau vadovėlį šviesuoliams. Tuo pačiu pradėsiu vesti šviesuolių mokyklą. Vedu susirašinėjimą.

Svarbu pamokyti šviesuolius:

 • gvildenti klausimus
 • mąstyti ir susikalbėti sąvokomis
 • rūpintis kitais
 • pažinti save
 • melstis.

Pamokos

 • dvylika klausimų šviesuolių brandai ir bendrystei
 • sandarų abėcėlė ir gyvenimo lygtis
 • išsiaiškinimo būdai - gyvenimiškų duomenų rinkimas ir sandarų įžvelgimas.

Klausimai

 • Klausimu atsisakome savo pasauliu. Be klausimo, tenka susipažinti su žmogaus ištisu pasauliu. Bet ar tas žmogus auga?

Dalyviai

Andrius Kulikauskas

 • Vertybė: Gyventi tiesa.
 • Klausimas: Kaip parašyti vadovėlį, kad būtų naudinga skaitytojui?
 • Klausimas: Kaip iš Dievo požiūrio išplaukia visos proto sandaros?
 • Klausimas: Kaip dorai elgtis dorovės liūne kada nesvarbu kaip elgsiesi, vis tiek bus blogai?

Tadas Snuviškis

 • Vertybė: Bendrystės ieška pagarba gyvybei, visam, kas yra gyva.
 • Klausimas: Kaip "diegti" gyvybės vertybę? Kaip padaryti, kad žmogus būtų laimingas, tobulas, džiaugsmingas ir patenkintas visu kuo, kaip padaryti, kad visiems taip būtų? Ir ne tik žmonėms, bet visai gyvybei, visam pasauliui, tobulos laimės santykyje. Noriu savyje kažką keisti, kurioje srityje man dirbti, gal teoriniame lygmenyje? Gal vadovauti ir telkti? Mano geba teorinė. Taip pat: Kas yra valstybė? ir daugybė kitų klausimų. Įtraukti ko įmanoma daugiau žmonių, nors jų yra skirtingiausių. Taip, kaip yra, man nepatinka. Kaip padaryti, kad būtų gera, žmonės nori ir stengiasi bet jiems nepavyksta.
 • Kokiu būdu žmonių skirtingumas išsivysto? Bet visgi susikalbėti įmanoma. Kas grindžia bendrumą?
 • Kaip apibrėžti gyvybę?
 • Nemėgsta išskirti dalykų, rūpi visuma.

Tautvydas Vėželis

 • Vertybė: Vadovautis nežinojimu: ironija, skeptiškumas, humoras.
  • Kaip asmeniškai savitai laikytis akistata su viską suprekinančia ir suišteklinančia bevarde galia? Ir rinkti duomenis: Kaip asmeniškai savitai laikomės įvairių galybių akistatoje?
  • Ar gali pakist žmogaus ontologinė situacija šioje vakarų civilizacijoje ir civilizacija galėtų įveikti nihilizmą? Nes po nihilizmo diasnotikų - Dostojevskio, Ničės ir Heidegerio - atrodo, kad neįmanoma, kaip kad neįmanoma žmogui peršokti savo šešėlio.
  • Tautvydo Vėželio klausimas: Ar yra kaip civilizacijai (ir žmogui) išsigelbėti iš dviejų Heidegerio nurodytų engimų: geschtelle (postatos, stovio) - pavergimo eigos - ir machenschass - visko pavertimo girneliais - iš didžiojo Anonimo kylanti galia, kuri visus esinius, tarp jų ir žmones, suišteklina ir suprekina pajungia.
  • Kokia būties prasmė?
   • Tai jam svarbiausias klausimas. Tad sudarys brėžinį savo įvairiausių klausimų.
   • Pamąstys, ką reiškia prasmė, rinks pavyzdžius, nagrinės ir apžvelgs.
  • Kaip pakeisti neteisingą burbulo ekonomiką į teisingą sveiką ekonomiką? (Kilus ekonominei krizei, didžiųjų valstybių monetarinė ekonominė politika pagamina tuščius, auksu ar sidabru nepadengtus pinigus.
 • Klausimas: Kodėl iš viso kažkas yra o ne priešingai, nieko?

Tautvydo tyrimui:

 • Sudaryti brėžinį visų jo klausimų ir ištakų.
 • Kokia prasmės klausimo prasmė? Prasmės prasme susiveda atsakymas, panašiai kaip būties būtis atsiveria klausimu. Tai dvi tautologijos, kurių eiga turininga.
 • Kaip jisai įvairiai supranta būtį?
 • Rinkti prasmės (ir beprasmybės) pavyzdžius.
 • Tomas Kačerauskas. Kritiškai ir savikritiškai mąstyti. Kokiais būdais įmanoma kalbėti apie komunikaciją? Kokie kalbėjimo apie komunikaciją bruožai? Ankščiau: Kas yra komunikacija? Kokios komunikacijos reikia žmogaus buvimui? Kaip komunikacija lemia mūsų egzistenciją?
  • Atidus mąstymas, rūpestingas mąstymas, blaivus mąstymas - critical thinking?
 • Thomas Gajdosik. Gyventi iš Dievo. How to overcome my shortcomings to do what I should do? Jo gyvenimo užmojis: Grow as a person. Ankščiau: How should I organize my life in a way that I will follow? Think and pray about it. How honest am I to myself?
 • Onute Gaidamavičiūtė. Meilė visiems žmonėms be išskaičiavimo. Kiek gyvenime derėtų remtis nuojauta, o kiek - protu?
 • Dovid Katz. Fighting for what I strongly believe is true and leaving a record of my arguments. What difference can I make in my life to the survival or nonsurvival of a culture including one of its languages?
 • Rimvydas Krasauskas. Gyventi paskirtimi. Kokia mano paskirtis?
 • Eugenijus Paliokas. Grožis. Meilė. Kodėl kažkas neleidžia skelbti esminius dalykus?
 • Indrė Gajdosikienė. Kad atitiktų tai ką mąstau su tai ką darau. Kaip save rimtai traktuoti? How to treat myself seriously?
 • Justas Nugaras. Stabilumas - tvirtas pagrindas. Kaip būti laimingam?
 • Tadas Jonaitis. Besąlygiška Dievo meilė žmonėm. Ar mūsų išsivaikščiojimas susijęs su meile sau, su pykčiu kitų atžvilgiu, ir nepagarba palaikams ir kitų skausmui?
 • Audra Girijotė. Jautrumas. Juo rasi būdą, kaip teisingai elgtis arba nebus tos žalos, kurią sistema gali padaryti. Kaip elgtis, kad būtų jautrumo daugiau, o visuotinės kančios mažiau?
 • Nerijus Stasiulis. Teorijos ir praktikos vienovė. Suprasti "gerąją naujieną" - filosofijos pagrindinę žinią. Koks filosofijos ir kultūros posūkis reikalingas mūsų laikais? (apie kurį kalbėjo Vitgenšteinas ir Heidegeris) http://gimimasbesmurto.blogspot.lt
 • Evaldas Palskys. Meilė kitam (Prema). Kaip pamilti?
 • Rugilė Taujotaitė. Atjauta. Kokiu būdu žmonių širdis atverti bendrijai ir atjautai gyvūnams?
 • Saulius. Darna. Koks gyvenimo tikslas?
 • Kazimieras Seibutis. Humilitas.
 • Žmoniškumas. Kaip padaryti, kad velnias į prarają nestumtų?
 • Reda Paškauskaitė. Saviraiška. Kaip žinoti, kad elgiesi teisingai/teigiamai?
 • Mindaugas Česlikauskas. Būti savimi. Kaip suvaldyti ego?
 • Mindaugas Rūkas. Pažinti koks Dievo planas Inos ir Mindaugo santuokai?
 • Sigita Dudienė. Kaip jungiasi skirtybės?
 • Jūratė. Laisvė, kai tu gali valdyti savo jausmus ir protą užtat valdyti visą savo gyvenimą. Pasakojo, kaip jai keitėsi laisvės sąvoka. Pasakojo sėkmės schemą: 1) pradinė galimybė, 2) elgsena (mąstomas modelis), 3) ryšys su savimi/Dievu (pakeisti modelį)
 • Justina Kaminskaitė. Kūrybos turiningumas kylantis iš ryšio per mane. Kas aš esu? Kaip pereiti iš taisyklių režimo į tų pačių apribojimų laikymasis iš meilės?
 • Algimantas Klimas. Gyvenimas su šeima. Kaip parodyti gyvenimo kelią savo šeimai, savo vaikams?
 • Vita Marytė Janušauskienė. Nenusižengti savo principams/vertybėms. Kaip išlikti ištikimam savo vertybėms, kai situacija verčia elgtis kitaip..? Kaip gyventi, kad po savęs paliktum jei ne geriau, tai bent ne blogiau, nei radai..?

Senuosiuose Trakuose

 • Sesė Agnė. Dievo baimė - suprasti, kad Dievas yra DIEVAS ir mes tokie mazi niekniekiai. Mes turime jam duoti viską kas mes esame ir gyventi kaip Jis mums liepė, tai teisingumas. Bet irgi, tai negali būti atskirta nuo maldingumo - supratimo, kad Dievas yra mūsų Tėtis ir jis mus myli, ir mes NORIME jam tarnauti, kadangi suprantame, kad esame jo sūnūs ir dukros. Kodėl daugybei žmonių nerūpi, kad Jėzus Kristus mus mylėjo iki mirties, mums parodant tokią didelę meilę? :o((( Kaip liudna!

Klaipėdoje

 • Andrej Ščelkun. Pusiausvyra. Bet kurioje situacijoje, emocijoje, reaguoti tinkamai, nepasiduoti tom emocijom.
  • Kaip tinkamiausiai meniškai vaizduoti garsą?
  • Kaip teigiamai veikti žmogų?
  • Ar susiję garso bangos su elektromagnetinėmis bangomis?
  • Kaip garso bangos gali paveikti žmogų? (Iš pradžių buvo Žodis)
  • Kokiu algoritmu galima susieti skirtingus klausimus?
  • Iš kur viskas kyla? Nuo pačių pradžių, kaip viskas atsirado?
  • Ar tikėjimas yra energija kažkokia?
  • (Ar čia Andrejaus klausimai?) Iš kur galim mylėti žmogų? Ir kas tą įtakoja? Kaip ir kodėl jis sugeba mylėti? Kam jam to reikia? Ar laiko neatsuksi? Tu turėsi tik vieną pasirinkimą? Išminties paieškos.
 • Ieva Vaitkevičiūtė. Gyventi prasmingai. Ar Dievas gali jaustis vienišu, jaučia vienatvę?
 • Rūta Jakštonienė. Būčiau šalia artimų žmonių.
  • Kaip reikia užauginti tikrumą?
  • Iš kur ateina kūrybinis pradas?
  • Kas verčia žmogų vaizduoti savo išgyvenimus? Rinks pavyzdžius.
 • Žydrūnė Jonušienė. Tikėjimas.
 • Virgilijus Burba. Jausmas. Kodėl aš Dievo ieškau protu? Ar savo namuose galiu rasti Jo namus? Kaip man gamtoje ir gyvenime įžvelgti tą gerumą, kurį Dievas įžvelgė kurdamas pasaulį?
 • Giedrė Burbienė. Ištikimybė. Ar šventųjų relikvijos galia priklauso nuo to kiek žmogus tiki?
 • Remigijus Treigys. Tikėjimas, kuris mus daro tikrais, pavyzdžiui, kūryboje. (Tarkovoskio filme Nostalgija tikinčiosios sako, kad gali klūpėti, nes turi tikėjimo.)
  • Ar tikėjimas yra mūsų, yra tikrumas, kad taip, o ne kitaip?
  • Kaip atsirasti toje teisingoje vietoje, teisingu laiku kur brandintų teisingi klausimai?
  • Ar tikėjimas gali įsikūnyti, materializuoti? Kūrybos energija turi siuntėją, kurinys, tai antena, vyksta energijos ping-pongas.
  • Kodėl mes dabar esame čia?
  • Kodėl vyksta taip, o ne kitaip?
 • Antanas Garjonas
 • Tomas Kiauka. Prasmė - jausmas, kuris leidžia gerai jaustis. Kaip atsiranda sąvokos ar žodžio "Dievo" reikšmė? Ir kaip dėl to susikalbame? Iš ko kyla klausimai?
 • Danas Andriulionis. Siekti tobulumo per darbą. Kaip pasiekti tobulumą tapybos darbe? ir savo gyvenime?
 • Alvydas Klimas. Sąžiningumas sau ir kitiems. Kas lemia studentų elgesį? Rengs apklausą.
 • Vakaris Bernotas. Pažinimas. Bendravimas, pakantumas susieti su pažinimu, jisai nesavatikslis, gera dalintis, gera sugebėti priimti pasaulį, koks jisai yra. Gebėjimas užduoti teisingus klausimus. Klausimas jau yra atsakymas. Kas aš esu?
 • Simona Pielikytė. Sąžiningumas prieš save. Kaip pajusti tvirtumą bet kokiose aplinkybėse ir atpažinti teisingą, kitų neprimestą gyvenimo kelią? Kaip sukurti neutraliausią aplinką; per neutralumo būseną save girdėti; pačiam skleisti vibracijas.
 • Saulius Jusionis. Kaip šviesti žmones, kad jie nebūtų buki?
 • Rita Skirpstaitė: Būti kuo geriau kiekviena akimirka

VDA Kiti

 • Gintarė Lygnugarytė. Ar yra Dievas?
 • Ana Alfimova. Dėmesys žmonėms: jeigu visiems gerai, tai ir man bus gerai.
 • Jevgenija Škaliova. Tiesa - nemeluoti sau. Ką galėčiau palikti kitiem žmonėm prasmingo? Domisi kūrybiniais tyrimais, fotografija.
 • Patricija. Kam viskas sukurta?

Klaipėdos universitetas

 • Vitalijus Denisovas. Pilnumas, perfekcionizmas.
  • Ar jauduliai yra pastovi būsena?
 • Gediminas Gricius. Kasdien ką nors naujo sužinoti.
  • Kaip vidinę jausminę būseną pamatuoti kūno rodikliais?
 • Dominykas Raila. Pažinimas.

Eičiūnuose

 • Audronė Anušauskienė. Veikti vis plačiau. Kaip pasiekti, kad žmonės labiau tikėtų?
 • Zenonas Anušauskas. Kūrybinė talka. Kaip įveikti alkoholizmą Lietuvoje ir kaip suveiks naujasis įstatymas dėl neblaivaus vairavimo? Kaip sujungti žmonių protus ir atmintis, kad kartu dirbtų našiau, kaip atskirai?
 • Danutė Vervečkienė. Pragmatiškas tarnavimas. Kaip dirbti su vaikais mūsų kaime?
 • Irena Linkevičienė. Tikėjimas į Dievą ir šeimą. Kodėl žmonės yra tokie žiaurūs ir vienas kitam nepadeda?
 • Algirdas Judickas. Gyventi dorai. Kaip Lietuvoje atvirai gyventi pagal Biblijos tiesą ir veikti kitus?
 • Eimantas Sakavičius. Dirbti sau mielą darbą. Ar yra pomirtinis gyvenimas? Kodėl pasaulis pagrįstas žiaurumu, pavyzdžiui, valgymu?
 • Dalia Jusienė. Nuoširdumas. Kaip pritraukti žmones į renginius?
 • Violeta Vaitkevičienė. Tarnavimas - būti naudinga. Kodėl žmonės neišeina iš savo namų?
 • Petras Ulevičius. Pagarba, karma yra paveldama, jeigu kažkam padarysiu gerą ar blogą, tai gal ir man padarys.
 • Nerijus Kisielius. Kam Dievas padeda labiau, tam kuris stoja į kovą prieš blogį, ar tam kuris atsitraukia?

Jiezne

 • Erika Švenčionienė. Vaikų dvasinė gerovė. Ką man daryti, kad mano vaiko vertybių sistema sutvirtėtų?
 • Gvidas Švenčionis. Kažką gražaus padaryti ir palikti. Kaip mano dukra gyvens?

Kaune

 • Nadiežda Pokštienė. Šiluma, žmogaus atvirumas. Kodėl yra taip sunku sąžiningai gyventi?
  • Džiaugtis kiekviena diena.
 • Audrijanas Pokštas. Meilė: artimumas, rūpestingumas, jaudinimasis.
 • Raimundas Vaitkevičius. Tobulėti. Kaip žinoti, kokia mano veikla būtų vaisingiausia kiekvienu laiku? Kaip tikslingai ir našiai tvarkyti savo laiką?
 • prisiminti šv.Mato bažnyčios kun.Deimantą Jasulaitį

Svečiai iš užsienio

 • Jinan Kodapully. To be. How to 'be' without making any attempt? How to hold a question without any conscious attempt to answer?

Internete

 • Jonathan Weinberger. Looking behind the wall, getting behind things, getting the bigger picture. Can I get the big image of anything in life the way that my intuition pushes me to?
 • Shu-Hong Zhu. How do things become fashionable?
 • Pamela McLean. How do we not just remember together but think together?

Kiti ir kitur, kuriuos galėčiau bandyti įtraukti

 • Dovydas Caturianas. Kokios žmogaus pažinimo ribos? Koks yra religijos ir politikos santykis?
 • Aušra: Koks yra amžinas gyvenimas?

VGTU Filosofijos ir komunikacijos katedroje

 • Laima Monginaitė. Kūryba. Kokia mano misija?
 • Stanislavas Dadelo. Nebūti išdaviku. Negyventi tik klausimais, be atsakymo. Turėti savo nuomonę ir gerbti kitų nuomonę.
 • Jovilė Barevičiūtė. Skaidri ir sąžininga karjera kuri būtų paveiki mūsų socialiniams ir kultūriniams procesams. Kaip darniai ir tvariai suderinti fundamentalias akademines žinias bei intelektualines madas bei inovacijas šiuolaikiniame universitete?
 • Edvardas Rimkus. Ar erdvė begalinė ar ne?
 • Agnieška Juzefovič. Laisvė.

Estijoje

 • Peeter Kase. Jesus, what he would do. How long will the world go on in this bad way. (Tartu katalikų bažnyčioje.)
 • Meelis (žmona Birutė Vilniuje). Awakening of all people and all creation. What is this activity of awakening?

Šiauliai

 • Evaldas Balčiūnas. Baimė. Ar pakaks man stiprybės priimti gyvenimo iššūkius, kaip tikintieji sako, vykdyti Dievo valią?

Estija

 • Kaya York. Alleviating suffering. How should I relate to God?

Brazilija

 • Ivan Capeller. Equality. How can human society combine a maximum level of equality with a maximum level of freedom?

Paulius Mikšta?

 • Vertybė: Kilniaširdiškumas ir gailestis. Kilniaširdiškumą išskiriu dėl to, kad tuo metu būna paneigtas egoizmas ir gerovė sau, tuomet žmogus pastebi kitą žmogų pavyzdžiui kenčiantį ir jo kankynės yra visiškai artimos ir suprantamos, kas žiauriam egoistui yra visiškai svetima, kiti žmonės jam yra lyg nieko nereiškiančios kaukės. Gailesti išskiriu todėl, nes manau, kad žmogus yra tokia būtybė kurios verčiau išvis nebūtu, o pasaulį laikau kančių buveinę, malonumo ir gerovės stokojančią katorga, tam tikrą trukmę kurią reikia iškentėti, paprastai šnekant pasaulis man yra darbas, tarnyba, kažkokia kariuomenė kurią reikia atkentėti, todėl moralės požiuriu manau, kad mes nieko kito negalim padaryti kaip tik vienas kito pagailėti, paguosti, mylėti iš gaileščio ir panašiai.
 • Klausimas: Kas yra žiaurumas? Kaip jis atsiranda, kaip jis veikia žmoguje, kaip žiaurus žmogus suvokia aplinką pavyzdžiui kitą žmogų?
 • Klausimas: Kas yra genialumas?

Ignas Gutauskas?

 • Vertybė: Žmogaus suvokimas, kad jis kaip gyva būtybė yra iš esmės tapatus kitoms gyvoms būtybėms (ypač, kad yra tapatus kitam žmogui bet kokiu atveju).
 • Klausimas: Kokios yra žmogaus žiaurumo, blogio šaknys: ar glūdi jis (ir kiek tuomet jo ten glūdi) žmogaus prigimtyje, ar tai mūsų proto klaidų vaisius, ar tai protingumo trūkumo sąlygotas dalykas, ar jis pradeda reikštis dėl aplinkos veiksnių ir t.t. Kodėl mes kenkiame vienas kitam? Kas čia yra didžiausias kaltininkas? Kas yra to pradas? Ar kalbant apie žmonijos ateitį galima turėti vilties, ar būtų teisingiausia žvelgti į ją pesimistiškai?

Žilvinas Beniušis

 • Vertybė: Aš esu niekas.
 • Klausimas: Kaip ištisai gyventi Dievu?
 • Klausimas: Kaip išlaikyti pastovų budrumą? (Nepsis) Kaip atskirti Dievo valią?
 • Klausimas: Kaip neįklimpti į nuodėmę? Kaip jos iš anksto išvengti?
 • Tiesos šaltinis: Jėzaus malda. (Aprašas)

Bendri tyrimai

Galimi tyrimai

 • Kaip atsiranda nuodėmė?

Mokykla


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2017 rugsėjo 20 d., 10:17
Tweet