调查

网站

Andrius

Įvadas E9F5FC

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai FCFCFC

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? F6EEF6

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Miglos? AAAAAA

Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti

L.Bernšteino "Neatsakytas klausimas" suprastas, kaip žaidimų, muzikos, kalbos bei žmonijos kilmės klausimas.

1973 metais Harvardo universitetas įrašė šešias dirigento L.Bernšteino paskaitas apie "Neatsakytą klausimą", kaip vystosi muzika? Įkvėptas kalbotyrininko N.Chomskio atradimų, jisai ieškojo muzikos gramatikos, jos fonologijos, sintaksės ir semantikos. Jisai pabrėžė muzikos žaismingumą. Muzikos žaidimą grindė lūkesčių išvystymu, pažeidimu ir atstatymu su tikslu išplėtoti daugiaprasmiškumą, nusakyti lygtį - palyginimą ir žaisti su palyginimo viena ir kita puse.

Aš savo ruožtu jo įžvalgas susiesiu su žaidimų gramatika, kurią išmąsčiau tirdamas Silicio slėnio įmonių kūrybinius žaidimus. Papasakosiu, kaip žmonės išsiskyrė nuo kitų homonidų savo sugebėjimu, kaip Tomasello pastebėjo, užsiimti bendru reikalu ("joint intentionality"). Mano manymu, bendras reikalas iš žmonių nesąmoningo sugebėjimo savo kūnus derinti, ir taip bendrai susikaupti, kaip nesugeba šimpanzės arba autistai. Manau, tokį susitarimą palaikė dainavimas, kas skatino išvystyti balso stygas ir išplėsti kalbos galimybes. Ryškėjant bendram reikalui žmonės ėmė žaisti žaidimus, kurti vaizduotės pasaulius, į kuriuos įžengdavo bendru klausimu ir iš kurio išeidavo bendru atsakymu. Žaidimas vyksta kolei klausimas neatsakytas. Tad visai įdomiai suskamba L.Bernšteino "Neatsakytas klausimas".

Pristatysiu L.Bernšteino mintis apie muzikos gramatiką ir jas išreikšiu šia žaidimų gramatika.

Esu apie šią žaidimų gramatiką skaitęs pranešimą Brno, Čekijoje.


Musical Activity as the Basis for the Evolution of Joint Intentionality and Nonlinear Grammar

Controlled ambiguity - nonsymmetry - chromatic rhythm

Bernstein about meaning - about "play", "playing games".

Two voices - call and response - Antithesis - yin-yang - conscious-unconscious.

Metaphor - this is that - two sides of an equation. We can perceive this and that simultaneously. Blending behind metaphor.

Violation of expectation is a variation. Variation depends on repetition - expected symmetry - then we can have deletion - or expected repetition again.

Parsing levels.


LMTA FILOSOFIJOS IR KULTŪROS MOKSLŲ KATEDRA

MOKSLINĖ KONFERENCIJA

GARSAS IR VAIZDAS MENE: ESTETINĖS TENDENCIJOS IR SOCIALINIAI IŠŠŪKIAI

2018 m. vasario 27 dieną Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Filosofijos ir kultūros mokslų katedra rengia respublikinę mokslinę konferenciją Garsas ir vaizdas mene: estetinės tendencijos ir socialiniai iššūkiai, skirtą socialinėms ir humanitarinėms meno studijoms. Konferencija vyks LMTA II rūmų 227 a., Tilto g. 16, Vilnius.

Dalyvius kviečiame diskutuoti šiomis temomis:

1. Socialinių ir humanitarinių meno studijų vieta meną tiriančių disciplinų kontekste 2. Socialinės ir humanitarinės meno teorijos. Socialinių ir humanitarinių meno tyrimų metodai 2.1. Meno filosofija ir estetikos teorijos 2.2. Meno sociologija 2.3. Meno psichologija 2.4. Meno istorijos metodologija 2.5. Antropologiniai meno tyrimai 2.6. Lyginamosios kultūrų ir civilizacijų studijos 3. Menas ir visuomenė 3.1. Menas ir politika 3.2. Menas ir ekonomika 3.3. Menas ir technologijos 3.4. Menas ir lytis 3.5. Socialinė meninės veiklos organizacija 3.6. Meno kūrimo ir vartojimo visuomenėje ypatybės

Paraiškų su pranešimų pavadinimais ir kelių sakinių tezėmis laukiame iki 2018 m. vasario 10 d.

Konferencijos organizacinis komitetas: Pirmininkas – doc. dr. Laimutė Jakavonytė, nariai – doc. dr. Alvydas Noreika, lekt. dr. Jonas Čiurlionis, asist. Algirdas Fediajevas.

Už renginį atsakinga LMTA Filosofijos ir kultūros mokslų katedros vedėja doc. dr. Laimutė Jakavonytė. El. paštas: laimute.jakavonyte@lmta.lt

Konferencijos koordinatorius doc. dr. Alvydas Noreika. El. paštas: alvydasn@gmail.com

MALONIAI KVIEČIAME DALYVAUTI!

NeatsakytasKlausimas


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2018 vasario 10 d., 22:30