调查

Andrius

Įvadas E9F5FC

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai FCFCFC

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? F6EEF6

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Miglos? AAAAAA

Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti

Žr. Išgyvenimai, Išgyvenimų pavyzdžiai, Išgyvenimų nagrinėjimas

Neišgyvenimai yra patirtys, kuriomis tik šiaip gyvename, nebręstame, nes netenka atsisakyti savęs. Mūsų sąmonės kaip ir nepaveikia. Jie gali būti mums gyvenimo primesti, užtat jų iš esmės nepriimame ir neįsisaviname.

Užtat gyvenimas klausimais yra svarbus, nes būtent klausimais atsisakome savęs, o atsakymais savęs neatsisakome.


 • Jei neišgyvenimus rūšiuosiu, ar gausiu neišgyvenimo rūšis: mirtį, nuodėmę, ir tt.?
 • Kaip neišgyvenimai veikia pasąmonę?
 • Ar neišgyvenimai gali ankščiau ar vėliau tapti išgyvenimų dalimis?

Neišgyvenimai ir išgyvenimai

Neišgyvenimai gali įtvirtinti tam tikrą požiūrį, tarsi jisai būtų neklaidingas, užtat neteisingą požiūrį. Galima pamanyti, kad visi taip daro, kad taip yra gyvenime. Užtat išgyvenimai gali atskleisti, kad yra kitaip. Tai susiję su tapatybės kaitos galimybėmis.

 • Sutinki skaistų žmogų ir supranti, kad nebūtina gyventi neskaisčiai.
 • Sutinki pamaldų žmogų ir supranti, kad gali daugiau melstis.
 • Pamatai, kad gali kitus atjausti.
 • Pagyveni kitoje visuomenėje, kur pašaliečiui lengviau pastebėti blogį.

Neišgyvenimų pavyzdžiai

Žmogus numirė

 • VB buvo pakankamai bjaurus ir visų nemėgstamas. Teko su juo stovyklauti vienoje palapinėje, kažkiek bandžiau būti draugiškas, bet jis buvo gana nedraugiškas. Jis berods tais metais išsitraukęs tėvo šautuvą netyčia nusišovė, ar gal nusižudė.
 • KA buvo mirtinai partrenktas nuo dviračio. Dieną prieš buvome laiškais susipykę. O aš jam vasarą buvau pasiūlęs nupirkti šalmą, bet jisai atsisakė, tvirtindamas, kad amerikiečiai per daug rūpinasi saugumu.

Turėjau nuostolius

 • Čikagoje mano visą turtą ir visą meną išmetė į šiukšles.

Su manimi neteisingai pasielgė

 • Daug kartų mane išmetė iš ratelių ir bendruomenių, patekau į juoduosius sąrašus.
 • VGTU neatnaujino sutarties.

Man siūlė kas man nedera, netinkama

 • Siūlė narkotikus, siūlė išgerti.
 • Kreipėsi į mane dėl pergulėjimo.

Neišgyvenimai


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2019 liepos 20 d., 16:11