我的调查

调查

神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

没有经验


 • Kas yra neišgyvenimas?
 • Jeigu Dievas yra neišgyvenimas, tai kas yra mirtis, nuodėmė ir t.t.?
 • Jei neišgyvenimus rūšiuosiu, ar gausiu neišgyvenimo rūšis: mirtį, nuodėmę, ir tt.?
 • Kaip neišgyvenimai veikia pasąmonę?
 • Ar neišgyvenimai gali ankščiau ar vėliau tapti išgyvenimų dalimis?

Kas yra neišgyvenimas?

 • Neišgyvenimai yra patirtys, kuriomis tik šiaip gyvename, nebręstame, nes netenka atsisakyti savęs. Mūsų sąmonės kaip ir nepaveikia. Jie gali būti mums gyvenimo primesti, užtat jų iš esmės nepriimame ir neįsisaviname.
 • Neišgyvenimai yra patirtys, kurios mūsų iš esmės nesukrečia, kaip ir nepaveikia, nes jomis tik šiaip gyvename, nebręstame.
 • Neišgyvenimas yra negyvenimas.
 • Mirtis, nuodėmė, puikybė, abejingumas, stabmeldystė.
 • Neišgyvenimas yra trikdis trejybės rato poslinkiui.
 • Neišgyvenimas gali būti įprastas gyvenimas, kuriuo nebręstame, tad kurio pagrindu mumyse iškyla vidinė įtampa, kurios nedarna pasireiškia pasąmone.
 • Neišgyvenimas yra tai kas vyksta savaime, pasąmone, atsakymais, be sąmonės, be klausimų, tad be sąmoningumo.

Neišgyvenimai ir išgyvenimai

Gyvenimas klausimais yra svarbus, nes būtent klausimais atsisakome savęs, o atsakymais savęs neatsisakome.

Neišgyvenimai gali įtvirtinti tam tikrą požiūrį, tarsi jisai būtų neklaidingas, užtat neteisingą požiūrį. Galima pamanyti, kad visi taip daro, kad taip yra gyvenime. Užtat išgyvenimai gali atskleisti, kad yra kitaip. Tai susiję su tapatybės kaitos galimybėmis.

 • Sutinki skaistų žmogų ir supranti, kad nebūtina gyventi neskaisčiai.
 • Sutinki pamaldų žmogų ir supranti, kad gali daugiau melstis.
 • Pamatai, kad gali kitus atjausti.
 • Pagyveni kitoje visuomenėje, kur pašaliečiui lengviau pastebėti blogį.

Ką reiškia išgyventi ir neišgyventi?

Išgyvenimas nustato teisingą santykį tarp dvasios ir sandaros. Išgyvename teikdami pirmenybę dvasiai, o neišgyvename teikdami pirmenybę sandarai.

išgyventineišgyventi
dvasia pirm santvarkossantvarka pirm dvasios
dvasia santvarkojesantvarkos dvasia
įsijautimas pirm atsitokėjimoatsitokėjimas pirm įsijautimo

Mintys iš ankščiau:

išgyventineišgyventi
dvasia esmėjedvasia neesmėje
didėjantis laisvumasmažėjantis laisvumas
būti viena su kitaisnebūti viena su kitais
būti viena besąlygiškai, be aplinkossąlygas statyti buvimui viena, tad tai paneigti
nepakitumas santvarkos atžvilgiupakitumas santvarkos atžvilgiu
santvarkos daromos prielaidos, tai kas užtat yra suvoktatai kas daro prielaidas apie santvarką, tad suvokia
teigiamas įsakymas: mylėti Dievąneigimas įsakymas: mylėk artimą

Išgyventi:

 • būti santvarkoje tačiau pirm jos
 • sąvoką išlaikyti vieningą (siejant jos veiklą ir sandarą)
 • allowing for superfluous structure as evoked by activity (operation +0 adds structure)

Neišgyventi:

 • Allowing an independent perspective that is NotBeingOneWith
 • Establishing the conditions for BeingOneWith such an independent perspective
 • BeingOneWith with regard to Context, thus NotBeingOneWith what is outside of that context
 • being outside and after system

Neišgyvenimų pavyzdžiai

Žmogus numirė

 • VB buvo pakankamai bjaurus ir visų nemėgstamas. Teko su juo stovyklauti vienoje palapinėje, kažkiek bandžiau būti draugiškas, bet jis buvo gana nedraugiškas. Jis berods tais metais išsitraukęs tėvo šautuvą netyčia nusišovė, ar gal nusižudė.
 • KA buvo mirtinai partrenktas nuo dviračio. Dieną prieš buvome laiškais susipykę. O aš jam vasarą buvau pasiūlęs nupirkti šalmą, bet jisai atsisakė, tvirtindamas, kad amerikiečiai per daug rūpinasi saugumu.

Turėjau nuostolius

 • Čikagoje mano visą turtą ir visą meną išmetė į šiukšles.

Su manimi neteisingai pasielgė

 • Daug kartų mane išmetė iš ratelių ir bendruomenių, patekau į juoduosius sąrašus.
 • VGTU neatnaujino sutarties.

Man siūlė kas man nedera, netinkama

 • Siūlė narkotikus, siūlė išgerti.
 • Kreipėsi į mane dėl pergulėjimo.

Neįprasti įvykiai

 • Per balkoną į trečią aukštą įlipo pora ir pasimylėjo mano kambaryje.
 • Žmogų pašovė šalia David namų, jisai beišvažiuodamas pastūmė Senelės automobilį.
 • Man penkis kartus trenkė į galvą.
 • Dievas pasakė, kad bokštai sugrius.

Gyvenimo kryžkelės

 • Nepasakiau, kad ji man reikalinga, o tiesiog, kad ji man be galo patinka, noriu ją vesti.
 • Atvejai kai galėjau pabučiuoti bet susilaikiau.

Neišgyvenimai


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2021 birželio 18 d., 11:08