神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

https://www.jewishgen.org/yizkor/plunge/plu003.html

https://www.jewishgen.org/yizkor/plunge/plu006.html#2 gauti sąrašą

Bronislavas Pocius man pasakojo: Žydų koloną varė lietuviai. Du berniukai bandė pabėgti prie malūno esančio prūdo, Norvaišių kaime. Lietuviai juos sugavo. Bet visa kolona drausmingai liko vietoje ir kiti nebandė pabėgti.

Pelcas, po karo Vlado Rekašiaus kolūkio pirmininkas. Bronislavas Pocius mokėsi kartu su jo sūnumi Griša ir dukra Tane. Jis turi nuotrauką Pelco tarp krūvos runkelių.

Bronislavas Pocius apie Berkės draugę lietuvaitę, kuri pagimdė jo vaiką. Jis buvo laikomas sinagogoje, ji nešė jam maistą, tai lietuviai sargai jai pasakė, jei dar kartą ateisi ir pati būsi uždaryta. Pocius pasakojo: "jūsų teta turėjo vaiką"? mamos sesuo Aniceta - krikšto mama - mergaitė išliko

NoreikaEigaPlungėje


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2019 sausio 27 d., 11:25