调查

Andrius

Įvadas E9F5FC

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai FCFCFC

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? F6EEF6

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai? FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Miglos? AAAAAA

Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti

https://www.jewishgen.org/yizkor/plunge/plu003.html

https://www.jewishgen.org/yizkor/plunge/plu006.html#2 gauti sąrašą

Bronislavas Pocius man pasakojo: Žydų koloną varė lietuviai. Du berniukai bandė pabėgti prie malūno esančio prūdo, Norvaišių kaime. Lietuviai juos sugavo. Bet visa kolona drausmingai liko vietoje ir kiti nebandė pabėgti.

Pelcas, po karo Vlado Rekašiaus kolūkio pirmininkas. Bronislavas Pocius mokėsi kartu su jo sūnumi Griša ir dukra Tane. Jis turi nuotrauką Pelco tarp krūvos runkelių.

Bronislavas Pocius apie Berkės draugę lietuvaitę, kuri pagimdė jo vaiką. Jis buvo laikomas sinagogoje, ji nešė jam maistą, tai lietuviai sargai jai pasakė, jei dar kartą ateisi ir pati būsi uždaryta. Pocius pasakojo: "jūsų teta turėjo vaiką"? mamos sesuo Aniceta - krikšto mama - mergaitė išliko

NoreikaEigaPlungėje


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2019 sausio 27 d., 11:25