调查

Andrius

Įvadas E9F5FC

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai FCFCFC

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? F6EEF6

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai? FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Miglos? AAAAAA

Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti

Žr. Pasakojimas

Palaiminti skurdžiadvasiai (kiti verčia: dvasingieji vargdieniai).

Skurdžiadvasiai

  • gyvena gera valia, ne gera širdimi, tad mažaširdžiai

Dangaus karalystė

  • Kaip tiki, taip yra.
  • Kiekviena eilutė vis didesniu sąmoningumu išreiškia kaip tiki, taip yra.
  • Palaiminti - laimingi - lūkesčiai patenkinti - kuriems kaip tiki, taip bus.

Palaiminimai


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2019 vasario 12 d., 18:48