神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti


Pasakojimas, Vertybės, Aštuongubas kelias

Kaip švento Petro raktai į dangų grindžia įvardijimo kalbą?Kas yra Jėzaus palaiiminimai

 • Palaiminimai yra aštuongubo kelio atmaina palaikanti pasakojimą, susikalbėjimą iš įvairių kampų vardan bendrystės. Žmogus yra balsų bendruomenė.
 • Jėzaus "Palaiminimai" išsako dangaus karalystės - šviesuolių bendrystės vaidmenis: skurdžiadvasis (norintis pasitikrinti, nenorintis aklai tikėti), liūdintysis, romusis (stebėtojas), alkstantis ir trokštantis teisybės, gailestingasis, tyraširdis, taikdarys, persekiojamas dėl teisybės. Šie vaidmenys iškyla derinant bendrystę kurioje Dievas nebūtinai geras, yra neišvengiama neteisybė.

Dangaus karalystė

 • Kaip tiki, taip yra.
 • Kiekviena eilutė vis didesniu sąmoningumu išreiškia kaip tiki, taip yra.

Palaiminimų teiginiai

Palaiminti skurdžiadvasiai (kiti verčia: dvasingieji vargdieniai).

Skurdžiadvasiai

 • gyvena gera valia, ne gera širdimi, tad mažaširdžiai
 • Palaiminti - laimingi - lūkesčiai patenkinti - kuriems kaip tiki, taip bus.

Palaiminimai - troškimai

 • skurdžiadvasiai - savarankiški
 • liūdintys - užtikrinti
 • romieji - ramūs
 • alkstantys ir trokštantys teisybės - mylintys
 • Palaiminti taikdariai, jie bus vadinami Dievo vaikais - tai šeštas lygmuo, beveik aukščiausias, bet taikdariams reikalingi kiršintojai. O aukščiausiam lygmeniui - palaiminti, kurie persekiojami dėl teisybės - nereikalingi kiršintojai. Tad galima ištirti priešingybių vaidmenį Palaiminimuose.

Palaiminimai


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2022 birželio 02 d., 16:56