我的调查

调查

神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

1) Atrinkti prasmingiausius savo išgyvenimus.

2) Ko čia atėjau?

Ko čia atėjau? (Why am I here?)

Prieš X tūkstančių metų lietuvių ainiai iš šiaurės Indijos atsikėlė prie Baltijos jūros, už pelkių, nesuprato kas dedasi.

Pavyzdžiui, kad iš Afrikos buvo grobiami vyrai ir moterys ir parduodami kraupiai vergijai Amerikoje, kuri pasibaigė nuožmiu pilietiniu karu, po kurio tačiau kiti juodieji tapo Pullman vagonų keleivių patarnautojais.

Lietuva buvo laisva valstybė kada Hitleris ir Stalinas slaptu protokolu ja susitarė okupuoti.

Sovietams varant nacius lauk iš Lietuvos, mano seneliai su vaikais traukėsi į Vokietiją, ten po karo gyveno pabėgėlių stovyklose.

Amerika priglaudė...

Mano tėvai išskrido į Kaliforniją medaus mėnesiui ir pasiliko, ten ir gimiau...

Mama mums rimtai pakalbėjo apie Dievą...

Apsisprendžiau, geriau neatmesti Dievo galimybės, tad ją priimti...

Supratau, koks aš gabus ir kaip reikia gabumus skirti visų labui...

Dievui siūliau...

Vėliau, jo prašiau šauniausios žmonos...

Mama mane pakvietė rimtai žiūrėti pirmą Sesame street laidą...

...ką supratau tiktai Čikagoje kada susidūriau su Western Avenue...

...tad kai baigiau mokslus, ten apsigyvenau pas Senelę, kuri buvo likusi kaimenystei pasikeitus

ir kur buvo galimybė bendrauti su gaujomis, ant kampo stovinčiu jaunimu, pirmiausia su vienu, paskui su dviem, trim ar net dvidešimt iš karto

svarbiausia, viską žiūrėti iš jų pusės: elgtis skaidriai, atvirai; ...

tuo tarpu dariau pažangą filosofijoje ir atėjo laikas praktiškai taikyti, tad norėjau spręsti aplinkybes, kada širdyje tikim vieną, o pasaulyje visai kitaip, nesiderina ir mus jaudina, tad vysčiau ir rengiau geros valios pratimus

kuriuose, tačiau niekas nenorėjo ar tiesiog nedrįso dalyvauti, taip kad kartą Myopic knygyne vienų vienas sukau galvą, kaip rengti pratimą

ir šalia manęs buvo nedidukas senukas, raudonu fesu, brolis David Ellison-Bey, pasirodo, mauras,

taip kad susidraugavome, ir net su laiku jį aplankydavau Englewood ir net apsigyvenau

o pratimus dariau netgi Kinijoje, kur vieną vakarą galvojau, jog reikia gyventi Lietuvoje, nes ten bus paprasčiausia įsimylėti lietuvaitę ir puoselėti lietuvių kalba, kaip nuo vaikystės man duota, kas visur kitur be galo sudėtinga

o Lietuvoje reikėjo iš ko nors pragyventi, taip kad įsteigiau įmonę "Minčių sodas" telkti ir aptarnauti pasaulio šviesuolius

ir įsitaisiau liaudies kūrybos klube "Atžalyne" iš kurio tačiau, Lietuvai patekus į Europą Sąjungą, mane iškrapštė vietos gyventojai, norėdami jį atnaujinti Europos sąjungos pinigais

taip kad sugalvojau gyventi pas šviesiausius Lietuvos kaimiečius, o tokius ir pažinojau, vyrą ir žmoną, ir jie mane mielai priėmė

tačiau metams nepraėjus įsimylėjau jų dukrą, o Dievas man sakė, kad ji tekės už manęs, bet visgi man teko keltis iš tenai

tuo tarpu mano įmonė artėjo prie bankroto ribos, taip kad grįžau į Čikagą bandyti skolas atmokėti, apsigyvenau Englewood pas David

ir dirbau korepetitoriumi vienai žymiai įmonei, tačiau tėvai nusiskundė, kad atsisakau padėti vaikams su namų darbais, nes man tai atrodė žalinga

taip kad mane pašalino, tad klausiau Dievo ar jis nori kad ieškočiau kito tokio darbo, o jis sakė ne, noriu, kad pragyventum iš savo kūrybinių sugebėjimų

taip kad bankrotavau

ir iš karto nuskridau į Turkiją aplankyti savo mylimąją bet ji tik vieną kartą sutiko su manimi susitikti, nors mačiau kad ją tikrai myliu

o supratau, kad Dievas nori kad pavasarį, vasarą triūsčiau Englewood, nes tai nykiausia ir tinkamiausia vieta dangaus karalystei, nors rudenį ir žiemą galiu gyventi Lietuvoje

taip kad grįžęs į Čikagą atsidėjau puoselėti filosofiją ir ruošiausi ją aprėpiančiai parodai, kurią man leido rengti istoriniame juodųjų meno židinyje South Side Community Art Center

kuris vadino "Dievo protas" ir lankytojus apstulbino visą kambarį nuo žemės ligi lubų puošiančiom ryškiom spalvom nutapytom drobėm

ir šioj parodoj suvokiau jog savo išvadas galiu išsakyti veikėjais: juodasis Dievas, raudonasis Aš, geltonasis Tu, mėlynasis Kitas

ir be to galvojau vasarą pragyventi iš aukų, iš portretų paišymo, bet tam reikėjo tinkamos aplinkos, ir galvojau, vaidybinių sugebėjimų

tad ryžausi mokytis vaidybos, būtent improvazicinės komedijos, kuria Čikaga pasižymi, Annoyance teatre

bet tokia komedija paprastai visiškai beprasmė, o man rūpėjo, kad būtų prasminga, nes norėjau žmones teigiamai įtakoti šviesuolių bendrystei, amžinam gyvenimui, mokytis, bręsti, gyventi amžinau jau čia ir dabar

tad sudariau sąrašą daugiau kaip 100 prasmingų išgyvenimų iš savo gyvenimo

o tuo tarpu Englewood suradau veiklos židinį Imagine Englewood if... kur taip pritapau, jog mane pakvietė "Juneteenth" šventėje suvaidinti Abraham Lincoln, sakė būt taip miela

o ten mane matė Sherry Williams, kuriai paliko didelį įspūdį mano pasisakymai, vertybės, asmenybė ir menas, kad ji pasikvietė mane į istorinę Pullman gamyklą pasitarti, ką tokioj ertmėje kaip menininkas pasiūlyčiau,

tad ir pasiūliau viduryj ertmės pakabinti milžiniška cilindrą dvylika pėdų virš žemės, dešimt pėdų aukščio, dvidešimt penkių skersmens, aštuoniasdešimt aplinkui, viduj būtų mano jau padaryta parodo, "Dievo protas", o išorei sukurčiau naują darbą "Dievo veidas", aprėpiantį visus prasmingus išgyvenimus

jai taip patiko sumanymas jog ji mane paskyrė Bronzeville Historical Society menininku ir dar net parūpino pakankamai paramos, kad ryščiausi daryti

bet svarbiausia reikia atsakingai išmąstyti, o kas gi yra prasmingi išgyvenimai

tad rengiu susitikimus kaupti, nagrinėti, permąstyti savo išgyvenimus ir bandyti išsakyti kūryba, menais

tad kviečiu ir jus į kitą susitikimą

ir kuriu vaizdo įrašą, kurį parodysiu per Lietuvos kaimo televiziją, kad mano mylimoji mane prisimintų

tam ir atėjau

Pasipasakojimai


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2012 liepos 26 d., 08:04