Knyga

Dievo šokis

Dorovės tyrimas

Išsiaiškinimai

Malda

Andrius

Užrašai

Mokykla

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai EEEEEE

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? ECD9EC

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai? FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Istorija AAAAAA


Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti

Nuotaikų geometrijos

Papasakosiu, kaip mokslu galime kūrybingai gvildenti net ir pačius giliausius klausimus. Aprėpsiu jausmus, poeziją, matematiką ir dorovę.

Paklausiu dalyvių:

  • Kokia jų kertinė vertybė, visas kitas aprėpianti?
  • Kuriam klausimui norėtų rasti atsakymą?

Papasakosiu, kaip šiuo metu tiriu savo klausimus apie elgesį ir dorovę. Kaip mes, žmonės, elgiamės? Ir kaip turėtumėme elgtis?

Kaip tirti dorovę, kokie klausimai susiję...

  • nuotaikos
  • kaip kas ima rūpėti
  • svaigalai - asmuo ir draugai
  • elgesio teorija
  • smegenų mokslas
  • šventasis Raštas - dešimt Dievo įsakymų - taip pat įsivaizduoti Dievo požiūrį
  • geometrija

Esminė išvada: nežinojimo kelias, nuklydimai ir sugrįžimai

Susiesiu su nuotaikomis. Juk mūsų nuotaikos padeda mums susigaudyti, ar mūsų nuostatos teisingos, o gal ne? Taigi, mane domina, kaip išsakyti, atkurti, rūšiuoti įvairiausias mūsų nuotaikas. Panašiai, įvardinti, kaip kad spalvas, spalvų teorija.

Pabandykime sukurti eilėraštį... Pamokysiu, kaip sukurti savo eilėraštį. Tai paprašysiu visų prisiminti kokią nors ypatingą nuotaiką. Paprašysiu vieno kito studento pasidalinti savo nuotaikas, jas apibūdinti. Kartu sukursim įsimintiną eilėraštį.

Įsiklausydami į savo nuotaikas, jas naršydami ir šukuodami, tampame jautresniais, bręstame. O svaigalais, rūkalais kratomės nuotaikų ir liekame nebrandylomis.

Riba tarp savęs ir pasaulio...

Pradėkime nuo sandų, nuo jaudulių. Doroviniai atspalviai. Teigiami jausmai: žavesys, artimumas, meilė.

Kokiais duomenimis tirti nuotaikas? Tyriau Kinijos Tang dinastijos poetų eilėraščius. Juk kiekvieno eilėraščio tikslas yra sutverti tam tikrą nuotaiką.

Panagrinėkime vieną nuotaiką. Ta proga pamokysiu kinų kalba skaityti eilėraštį.

Nuotaikos, pasirodo, priklauso nuo mūsų lūkesčių ir ypač nuo ribos, kurią brėžiame tarp savęs ir pasaulio.

Tą ribą įsivaizduojame keturiomis skirtingomis geometrijomis, ir ją keičiame šešiais tų geometrijų patikslinimais.

Kursime savo eilėraščius, taip pat palyginsiu su kiniečių eilėraščiais.

Palyginsiu ir su dešimt Dievo įsakymų.

Paskaita


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2016 lapkričio 15 d., 11:40
Tweet