调查

Andrius

Įvadas E9F5FC

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai FCFCFC

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? F6EEF6

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai? FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Miglos? AAAAAA

Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti

Žr.Pragyvenimas

  • Studies in East European Thought. Leido sudarinėti vieną numerį. 5 straipsniai redaguotini. Siūliau 10 eurų už puslapį.
  • Nusiųsti CV.

Pramogų industrijos

VGTU Filosofijos ir komunikacijos katedra

Religija ir kultūra. Religija ir medijos. Kaip religija naudojasi medijomis. Šventumo klausimas.

Komunikacija. Produktų viešinimas. Sklaida.

Pragyvenimui


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2015 lapkričio 12 d., 23:09