调查

Andrius

Įvadas E9F5FC

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai FCFCFC

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? F6EEF6

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai? FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Miglos? AAAAAA

Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti

Žr. Pragyvenimas

Norėčiau rašyti straipsnius... bet jie turėtų palaikyti mano, kaip mąstytojo, veiklą. Ieškoti kas domėtųsi susikalbėjimu iš esmės ir rašyti susijusius straipsnius.

Maldų veikla

 • parašyti Bernardinams kokius straipsnius rašyčiau apie maldų veiklą (pirmiausiai, Abrikosus), taip pat sąvokų kalbą, šviesuolių bendrystę, atsakomybės tyrimą (Holokaustą)
 • Rašyti straipsnį apie maldas.

Sąvokų kalba

Atsakomybės tyrimas - Gvildenti atsakomybę ir dorovę

 • Gauti sutikimus skelbti Holokausto ištakų dokumentus.
 • Rašyti straipsnius DefendingHistory.com apie Holokausto Lietuvoje šaltinius. Rasti kas juos skelbtų lietuvių kalba. Paskelbti internetinę knygą apie Holokaustą.
 • CFP: The Politics of Responsibility, vasario 27 d., tiktų apie Holokaustą, neteikia paramos
 • Rašyti straipsnių rinkinį
  • Išmąstyti, kokius straipsnius būtų prasminga rašyti? Teigiamais ir neigiamais pavyzdžiais nagrinėti, kaip dorovė susijusi su vertybėm.
  • Rašyti straipsnius:
   • kaip lavinti sąžinę, vertinti asmenų dorovę, suvokti teisybę ir malonę
   • kaip atjausti ir mylėti kiekvieną žmogų
   • pristatyti šaltinius su ištraukomis
   • kerštas ne prie ko - kaip litvakai skriaudė lietuvius? - kaip lietuviai teisindamiesi iškreipė istoriją
   • išspausdinti ir išversti iš rusų kalbos įdomesnius parodymus
   • nagrinėti žydų gelbėtojų dorovę
   • nagrinėti žydų dorovę
   • nagrinėti kitų dorovę
   • Padaryti sąrašą išlikusių gyvų ir su jais pasikalbėti. Susisiekti su žmonėmis, kurie prisiminė voldemarininkus ar turi dokumentų: Viktoru Ašmensku, Aleksandru Bendinsku...
   • Padaryti sąrašą kalėjusių ir archyve gauti jų parodymus.
   • Padaryti sąrašą ištirtinų klausimų, šaltinių
  • Kreiptis į Veidą, Kultūros barus?
  • Kreiptis į The Atlantic?
  • Rašyti straipsnius įvariausiai spaudai: lietuvių, Izraelio, britų, Al Jazeera, rusų, kinų.
  • Rašyti Izraelio ambasadai ir kitomis ambasadomis: Rusijos, Vokietijos, Australijos, Kanados, JAV, Ukrainos.
 • Rasti rėmėjų ir apskritai norinčių susikalbėti
  • atkreiptį dėmesį į pranešimą
   • padaryti ir įkelti pranešimo įrašą
  • pasitarti su Zigmu Vitkumi, Holokausto forumais, Arūnu Bubniu, Emanueliu Zingeriu, Antanu Andrijausku, John Harland, Grant Gochin, Marjorie Rosenfeld, katalikų bažnyčia
 • Rašyti knygą
  • Mokamą knygą - pranešimą "Kaip lietuviai skriaudė litvakus?", "Kaip litvakai skriaudė lietuvius?", šaltinių aptarimą, ištraukos.
  • Nemokamą knygą - šaltinius - gauti ar negauti sutikimus - gauti paramą
  • papildyti atsakomybės tyrimą
 • Skatinti litvakų ir lietuvių draugystę Butrimonyse
  • Sudėti ir išspausdinti Riva prisiminimus rusų kalbą
  • Rasti rėmėjų išversti Riva prisiminimus į lietuvių kalbą
 • Rengti parodą
 • Ieškoti, kas domėtųsi atsakomybės tyrimo būdu
 • Susipažinti su istorijos tyrimo būdais ir kaip jie susiję su atsakomybės tyrimu.
 • Išnagrinėti:
  • finansinę sistemą
  • Čikagos santvarką

Atviroji ekonomika (Zenonui). Tirti dorą darbą - pragyvenimo pagrindus

 • Rašyti straipsnius į verslo leidinius.
 • Ieškoti besidominčių Alytaus rajone.
 • Menais vaizduoti atviros ekonomikos mąstymą - gyvybę vietoj mirties.
 • Sukurti svetainę kaupti atviros ekonomikos pristatymus.

Apžvelgti sąmoningumą ir smegenis, naujus atradimus.

Aprašyti žinojimo rūmus.

 • Pristatyti matematinį mąstymą.
 • Pritaikyti kitokiems mąstymams.

Aprašyti vertybių žemėlapį.

Rašyti knygas

 • Holokausto ištakos Lietuvoje
 • Matematikos vadovėlis
 • Smegenų mokslas ir filosofija

Šūhongui

 • Vystyti mintis susijusias su priklausomybe nuo svaigalų
  • Sudaryti asmenišką tyrimo programą, kas man įdomu: nuotaikos, normos, smegenys, sociologija. Rašyti paraiškas.
  • Išnagrinėti nuotaikų įvairovę - sieti su jausmais, muzika, menais.
  • Gvildenti mokymąsi ir visuomeninį bendravimą
  • Gvildenti poreikius, tikrus ir netikrus
  • Išmokti susijusią neurologiją

Išsiunčiau paraiškas:

Parašiau:

Rašytojas


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2015 balandžio 12 d., 21:42