神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

Žr. Pragyvenimas

Norėčiau rašyti straipsnius... bet jie turėtų palaikyti mano, kaip mąstytojo, veiklą. Ieškoti kas domėtųsi susikalbėjimu iš esmės ir rašyti susijusius straipsnius.

Maldų veikla

 • parašyti Bernardinams kokius straipsnius rašyčiau apie maldų veiklą (pirmiausiai, Abrikosus), taip pat sąvokų kalbą, šviesuolių bendrystę, atsakomybės tyrimą (Holokaustą)
 • Rašyti straipsnį apie maldas.

Sąvokų kalba

Atsakomybės tyrimas - Gvildenti atsakomybę ir dorovę

 • Gauti sutikimus skelbti Holokausto ištakų dokumentus.
 • Rašyti straipsnius DefendingHistory.com apie Holokausto Lietuvoje šaltinius. Rasti kas juos skelbtų lietuvių kalba. Paskelbti internetinę knygą apie Holokaustą.
 • CFP: The Politics of Responsibility, vasario 27 d., tiktų apie Holokaustą, neteikia paramos
 • Rašyti straipsnių rinkinį
  • Išmąstyti, kokius straipsnius būtų prasminga rašyti? Teigiamais ir neigiamais pavyzdžiais nagrinėti, kaip dorovė susijusi su vertybėm.
  • Rašyti straipsnius:
   • kaip lavinti sąžinę, vertinti asmenų dorovę, suvokti teisybę ir malonę
   • kaip atjausti ir mylėti kiekvieną žmogų
   • pristatyti šaltinius su ištraukomis
   • kerštas ne prie ko - kaip litvakai skriaudė lietuvius? - kaip lietuviai teisindamiesi iškreipė istoriją
   • išspausdinti ir išversti iš rusų kalbos įdomesnius parodymus
   • nagrinėti žydų gelbėtojų dorovę
   • nagrinėti žydų dorovę
   • nagrinėti kitų dorovę
   • Padaryti sąrašą išlikusių gyvų ir su jais pasikalbėti. Susisiekti su žmonėmis, kurie prisiminė voldemarininkus ar turi dokumentų: Viktoru Ašmensku, Aleksandru Bendinsku...
   • Padaryti sąrašą kalėjusių ir archyve gauti jų parodymus.
   • Padaryti sąrašą ištirtinų klausimų, šaltinių
  • Kreiptis į Veidą, Kultūros barus?
  • Kreiptis į The Atlantic?
  • Rašyti straipsnius įvariausiai spaudai: lietuvių, Izraelio, britų, Al Jazeera, rusų, kinų.
  • Rašyti Izraelio ambasadai ir kitomis ambasadomis: Rusijos, Vokietijos, Australijos, Kanados, JAV, Ukrainos.
 • Rasti rėmėjų ir apskritai norinčių susikalbėti
  • atkreiptį dėmesį į pranešimą
   • padaryti ir įkelti pranešimo įrašą
  • pasitarti su Zigmu Vitkumi, Holokausto forumais, Arūnu Bubniu, Emanueliu Zingeriu, Antanu Andrijausku, John Harland, Grant Gochin, Marjorie Rosenfeld, katalikų bažnyčia
 • Rašyti knygą
  • Mokamą knygą - pranešimą "Kaip lietuviai skriaudė litvakus?", "Kaip litvakai skriaudė lietuvius?", šaltinių aptarimą, ištraukos.
  • Nemokamą knygą - šaltinius - gauti ar negauti sutikimus - gauti paramą
  • papildyti atsakomybės tyrimą
 • Skatinti litvakų ir lietuvių draugystę Butrimonyse
  • Sudėti ir išspausdinti Riva prisiminimus rusų kalbą
  • Rasti rėmėjų išversti Riva prisiminimus į lietuvių kalbą
 • Rengti parodą
 • Ieškoti, kas domėtųsi atsakomybės tyrimo būdu
 • Susipažinti su istorijos tyrimo būdais ir kaip jie susiję su atsakomybės tyrimu.
 • Išnagrinėti:
  • finansinę sistemą
  • Čikagos santvarką

Atviroji ekonomika (Zenonui). Tirti dorą darbą - pragyvenimo pagrindus

 • Rašyti straipsnius į verslo leidinius.
 • Ieškoti besidominčių Alytaus rajone.
 • Menais vaizduoti atviros ekonomikos mąstymą - gyvybę vietoj mirties.
 • Sukurti svetainę kaupti atviros ekonomikos pristatymus.

Apžvelgti sąmoningumą ir smegenis, naujus atradimus.

Aprašyti žinojimo rūmus.

 • Pristatyti matematinį mąstymą.
 • Pritaikyti kitokiems mąstymams.

Aprašyti vertybių žemėlapį.

Rašyti knygas

 • Holokausto ištakos Lietuvoje
 • Matematikos vadovėlis
 • Smegenų mokslas ir filosofija

Šūhongui

 • Vystyti mintis susijusias su priklausomybe nuo svaigalų
  • Sudaryti asmenišką tyrimo programą, kas man įdomu: nuotaikos, normos, smegenys, sociologija. Rašyti paraiškas.
  • Išnagrinėti nuotaikų įvairovę - sieti su jausmais, muzika, menais.
  • Gvildenti mokymąsi ir visuomeninį bendravimą
  • Gvildenti poreikius, tikrus ir netikrus
  • Išmokti susijusią neurologiją

Išsiunčiau paraiškas:

Parašiau:

Rašytojas


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2015 balandžio 12 d., 21:42