调查

网站

Andrius

Įvadas E9F5FC

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai FCFCFC

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? F6EEF6

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Miglos? AAAAAA

Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga?

redaguoti

  • Tikėk vieną Dievą - už gerą širdį
  • Neminėk Dievo be reikalo - už Dievo motiną
  • Sekmadienį švęsk - už šventas moteris
  • Gerbk tėvą ir motiną - už mamytes
  • Nežudyk - už kenčiančias
  • Nevok - už vargstančias
  • Nesvetmoteriauk - už žmonas
  • Nemeluok - už pažeidžiamas
  • Negeisk svetimo daikto - už šeimininkes
  • Negeisk svetimo moters - už mylimąsias

Rožinis


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2015 balandžio 03 d., 10:36