调查

网站

Andrius

Įvadas E9F5FC

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai FCFCFC

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? F6EEF6

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Miglos? AAAAAA

Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga?

redaguoti


Dievo šokis, Dievas, Malda

Kaip įvairiai įsivaizduoju savo ryšį su Dievu?

Ir kaip tai susiję su Dievo raiškomis Dievo šokyje?


  • Kurie mano įvardinti ryšiai su Dievu pasireiškia Dievo šokyje ir kur?
  • Ar mano įvardinti ryšiai su Dievu yra susiję su santvarka ar su jos prilaidomis?

Ryšys su Dievu yra žinojimas, kaip ir visi ryšiai.

Šitą brėžinį sustačiau 2000 m. birželio mėn 28 d. Atžalyne, susitikime su vienu šviesuoliu kataliku.Priėjimai prie Dievo (balandžio 2006). Neprisimenu kokiu pagrindu jį dėliojau, iš kur pasiėmiau duomenis. Gal tai nuo mano puslapio apie Dievą.RyšysSuDievu


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2021 sausio 16 d., 20:10