神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

概念的演变


Neapibrėžtumas

 • Kaip pirmapradės sąvokos išsiritulioja iš neapibrėžtumo?

Sąvokų pagrindai

 • Kaip sąvoka išreiškia reikšmę?
 • Kaip sąvokos išplaukia iš aplinkybių?
 • Kaip sąvokos remiasi apimtimis?
 • Kaip sąvokos remiasi požiūriais?
 • Kaip trys kalbos plėtoja sąvokas?

Pamatinės sąvokos

 • Sudaryti esminių sąvokų sąrašą.
 • Tvarkyti ir derinti su šiomis sąvokomis susijusius puslapius.
 • Brėžiniu nurodyti kaip šios sąvokos remiasi paprastesnėmis sąvokomis.

Sąvokų raida

 • Išmąstyti sąvokų raidą.
 • Nubrėžti esminių sąvokų kilmę apžvelgiantį brėžinį.

Ypatingos sąvokos

 • Kaip Dievo trejybe apibrėžtas suvokimas toliau vystosi?
 • Kaip asmenybė - savastis išplaukia iš Dievo šokio?

Pirmapradė sąvoka yra neapibrėžtumas, kurio pagrindu gali būti šios daugiareikšmės neapibrėžtumo lygmenys:

 • bereikšmė: dvasia
 • vienareikšmė: tiesa
 • dvireikšmiai: Dievas ir gerumas
 • trireikšmiai: galimybių šaltinis, galimybės akistata, galimybių darna

Kitos kurios galėtų būti pirmapradės

 • Dievas, Meilė, Meilė Dievui
 • Įtampa ir ramybė
 • Besąlygiškumas, nešališkumas, nepaneigiamumas
 • Dvasia

Pamatinės sąvokos

SąvokųRaida


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2021 rugpjūčio 10 d., 15:12