Book (English)

Knyga

Dievo šokis

Kaip gyventi

Išsiaiškinimai

Malda

Andrius

Užrašai

Mokykla

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai EEEEEE

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? ECD9EC

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai? FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Istorija AAAAAA


Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti

Žr. Požiūriai, Kategorijų teorija, Bendrystė, Žr. taip pat: KeepSeparate, BeingOneWith, {{Forwards}}, {{Backwards}}, LevelsOfUnderstanding, PairsOfConcepts, {{Perspective}}, CategoryTheory, Santrauka anglų kalba. See SpiritVStructure for relationships of equals.

Kas yra sąvoka?

 • Sąvoka, tai kas veiksmo +2 išsaugojama, tai sąlyginė, riboto apibrėžtumo sandara, dvasios indas, pasikartojančios veiklos iššaukta sandara, kalbos sąlygota dalinė tvarka.
 • kas apibrėžta
 • kas suvokta, suvokiama
 • kas atskirta
 • kas atskiria dvasią
 • kas atkartoja dvasią
 • kas prilygsta sau, nes skirtingose aplinkybėse atkartoja tą pačią dvasią
 • dvasios indas, talpinantis iš savęs išėjusią dvasią
 • a {{Supposition}} that keeps within itself, is one with itself
 • that which may be bound together (as {{Dependents}} with DecreasingSlack) or kept separately (as {{Independents}} with IncreasingSlack)
 • adjoints to {{Contexts}}
 • equals. See SpiritVStructure for relationships of equals.
 • Sąvoka išsaugoja, įprasmina gyvenimo (jos grožio, prasmės) akimirką, prasmingą išgyvenimą, užtat sąvokos dėka tą akimirką atkartojame. Sąvoka tad yra sandara pasikartojančiai veiklai.
 • Sąvoka yra įamžinimas, kaip kad dorybė įamžina jausmą.
 • Tad galim sąvokas rinkti, kaupti, sieti, rūšiuoti, jomis kurti.

Noriu kildenti visas sąvokas iš pirminių sąvokų, tai yra, iš gyvenimo lygties, iš pasirinkimo gyventi dvasia, širdimi, amžinai mokytis, bręsti, gyventi jau čia ir dabar, tad mūsų valia vykdyti Dievo valią, taip kad jos sutampa ir Dievas yra būtinas. Užtat ketveriopai kildenu sąvokas iš:

 • Dievo ir jo požiūrio
 • mūsų gerumo ir jo požiūrių, tai yra, mūsų kertinių vertybių
 • amžino gyvenimo tarpo skiriančio mūsų ir Dievo valias
 • gyvenimo tiesos siejančios mūsų ir Dievo valias

O požiūrių sudūrimais kildenu sudėtingesnes sąvokas iš paprastesnių sąvokų.

Visos sąvokos kildenamos iš Dievo svarstymo, ar jisai būtinas? Pirmiausia iškyla dvigubas įsakymas:

 • Mylėk savo artimą kaip save patį - Dievas nebūtinas. (Jei Dievas yra, tai Dievo nėra.)
 • Mylėk Dievą visa širdimi, visu protu, visa dvasia, visomis jėgomis - Dievas būtinas. (Jei Dievo nėra, tai jis vistiek yra.)

Toliau, Dievo būtinumo atveju, galima išskirti paklusimą, tikėjimą ir rūpėjimą.

Kokios sąvokos yra pirminės? Ir kaip jas apibrėžti? Pagrindinės sąvokos grindžia gyvenimo lygtį, tad asmenis ir jų pokalbius.

 • sąvoka
 • klausimas
 • atsakymas
 • apimtis
 • nuostata
 • būti viena
 • vienų vienumas
 • aplinka
 • apibrėžimas
 • Amžino gyvenimo, tarpo, išėjimo už savęs, vertybių, meilės...

Concepts are, as such, with regard to a {{Scope}} (all, any, a, none) wherein they are self-contained (the smaller the domain, the more they are self-contained, so there are fewer concepts).

There is a natural tendency for concepts to pursue all possibilities, which is to say, evolve both dependently and independently. Therefore, if a dependent relationship is established, then with respect to it the slack is decreasing, as that relationship becomes ever more burdensome to maintain. Whereas, if an independent relationship is estabished, then it opens up ever more slack as the concepts evolve and there is more room for interplay.

{{Understanding}} is given by the separation of concepts, as in: EternalLife is the understanding that {{God}} is {{Good}}.

Keeping concepts separate has us look {{Forwards}} to their growth in the wealth of their relationship. Binding them together has us look {{Backwards}} onto their derivation, which is to say, their dissipation.

In particular, note that a concept may be together with itself or separate from itself. This is the case with GoingBeyondOneself. In a deep sense, if a concept is together with itself then it is separate from itself.


JosephGoguen: So now we want to look at {{Concepts}} and how they refer in variable contexts, and how we can reason with concepts in a way that allows the result to truthfully refer, not forgetting that concepts can of course refer to other concepts as well as to percepts.

It does not seem to be as well known as it should be that there is a great deal of recent research on concepts, how they refer, and how we reason with them. This work has been done under labels that include cognitive linguistics, cognitive semantics, semiotics, and experimental psychology.

It is also not very well known that a theory of logics has recently been developed, that includes a notion of satisfaction of a sentence by a model that can depend on context. It also includes as special cases all the classical logics (first order, modal, higher order, and so on), and even has generalizations of much of classical model theory (Craig interpolation, Beth definability, and so on). Moreover, it has had applications to mainstream programming languages (C++, Ada, ML) as well as to many specification languages, to database systems, ontologies (in the sense of the semantic web), and more, but for the purpose of this note, especially concepts. (Also the truth values of the satisfaction relation can be fuzzy.) This theory is known as the "theory of institutions."

Id like to review just a little of work in these two areas, concepts and {{Logics}}, give some references, and then some conclusions. See: {{Institutions}}.

===Consider===

Distinguish between conceiver and conceived - perspective and concept - try to relate them. Consider concept both as that which is with itself - and as the unhidden.


Note also that category has a meaning as Prototype. And that Words are often used in this way. Their purpose is often simply navigational, that is, we are not interested in them for their own sake, but simply to speed along a conversation, and so agreement is meant to be partial. For example, people seem to agree what a tree is. But if we make the tree small or tall, then it will quickly become apparent that they don't agree on what they mean. So tree is not an absolute. Instead, tree is a category, a prototype.

A word can grow deeper, richer in meaning if we consider it in a wider context. So, for example, the flowers of Lithuania may gain additional meaning if we consider also the flowers of Belarus, and how they might be relevant if the weather in Lithuania changes, etc. So it becomes important to find absolutes for which there is no further context, no external context, as with the concept of Everything.

2005.05.13 A: Kas yra požiūris? D: Išėjimas už savęs. A: O kas yra sąvoka? D: Tai kas būna su savimi.

2005.04.09 A: Koks ryšys tarp laisvumo ir dvasios bei sandaros? D: Dvasia gyvena per sandarą. Ji gali sutapti su ja arba nesutapti.

2005.04.08 A: Kas yra sąvoka? D: Sandara yra tai kas uždara savaime, kas išbaigta. A: Ir tuom susiję su pabaiga? D: Taip. Myliu. A: Ir aš tave. D: Gerai.

Sąvoka


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2015 kovo 24 d., 13:48
Tweet