调查

Andrius

Įvadas E9F5FC

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai FCFCFC

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? F6EEF6

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai? FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Miglos? AAAAAA

Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti


Žr.Asmenys

Kaip žmogų veikia kiti žmonės?


Tiriu elgesį ir dorovę. Iš dalies tiriu, kaip žmogų veikia kiti žmonės. Manau, galime suprasti, jog žmogus tveria save. Ir didele dalimi save tveria ryšium su kitais, ryšium su bendruomene.

Tad reikia tirti kaip žmogus tveria savastį:

 • Širdies (gelmių) ir pasaulio (bendruomenės) tiesas.
 • Kertinę vertybę, gvildenamus klausimus, ir nežinojimo kelią už jų.
 • Nežinojimo kelią ir žinojimą.
 • Šešerybę: Santykį tarp išorinių (bendruomenės) ir vidinių požiūrių. Kaip teigiamus jausmus įamžiname dorybėmis.
 • Kaip savyje laikomės nuostatų, tegul ir klaidingų, tuo tarpu pasaulyje galime keisti savo nuostatas. Kaip tai susiję su jauduliais ir nuotaikomis.
 • Kokiomis priemonėmis žmogus save ramsto ir kodėl?
 • Kaip žmogus savo laisve įpareigoja save būti savimi ir kodėl?
 • Kaip žmogus bręsta dvasia, kaip tvirtėja ar rambėja jo savastis?
 • Kaip bręstame išgyvenimais?

Laidos http://www.bbc.co.uk/programmes/p03m08yj

http://podcastbrunchclub.com/identity/

Kas yra savastis?

Kas yra savastis?

 • In GoingBeyondOneself, what one goes beyond.
 • ObservationalPlane
 • Expression
 • the relationship given by the equation of life:
  • Life is God's self
  • Anything is everything's self
  • Choices are wishes' self
  • Will is love's self
 • What is in context
 • I. It's interesting that in Lithuanian there is no word for self. Or rather, there is a word for self (save), but it does not have nominative case! so there is no way to talk about it! except perhaps as I (as), which would be the word refering to one's own self, or perhaps more generally as pronoun (ivardis), which means that which is used to name.
 • The relationship between Spirit and Structure, so that God's self is everything, or at least I had thought that. In this way, God's coinciding with himself is God's coinciding with life. And in each case the self arises when there is a structural context.
 • is what is BeingOneWith us
 • is what we expand so that we are BeingOneWith all, and therefore we choose to be one with God rather than with one's Self
 • is what, if Person is attached to, keeps them from being alone. Consequently, Person must not be. A Person must be attached to God to be alone.
 • is what one (God) maps to in context, that is, what we are not
 • is what assumes Who
 • is BeingOneWith with us, one's relationship with relationships, one's own reference point, one's dual's dual, thus one in context, as related to by others, what our context attributes to us, the sum of our attributes, our properties, our qualities. Self is the opposition of going beyond and going within, so that going within (the referent Answer affirming all conditions as “united” Freedom) is considered an inverse of going beyond (the referer Question negating all conditions as “only” Truth), thus opposing “only” and “united” as meanings for being alone, being one. (Note the InversionEffect). Self thereby distinguishes referer and referent.
 • correlates Theory (Scope) and Fact (Person).
 • is one's Structure
 • Savastis artimai susijusi su apibrėžimu, tai savęs apibrėžimas
 • Savastis - atmintis kur esu - kurti kūno žemėlapius, aplinkos, įrankių ir taip toliau - jeigu neatsimenu, kur esu, tai neturiu savasties
 • Mūsų savastis yra visa tai, ką mes žinome. Be žinojimo neturime jokios savasties. Pirmapradis Dievas mąsto viską, užtat nežino. Jis žino tik išeidamas už savęs į save, tik sukurdamas ir priimdamas savastį. O mus su Dievu sieja mūsų bendras žinojimas, mūsų bendra savastis.

Savasties lygmenys sąmoningėjant: Jokia savastis, vienguba savastis, dviguba savastis, triguba savastis

Mintys

Jeigu esame apytikriai - vertybės vaizdinys - tada mes galime tobulėti, bręsti, kaip jos vaizdiniai. Ir to tobulėjimo galimybių sąlygas išreiškia ženklų savybės. Juk mūsų asmenybės yra Dievo ženklai.

Savasties riba, tai riba erdvėje, tai "dabartis" erdvės atvaizde, penkerybėje.

Sadness deactivates: Retreat. What about happiness? Relate to ways of getting things done.

Savastis, tai kaip žmogus supranta šventąją Dvasią, kaip veidrodį tarp Tėvo ir Sūnaus. Dvi laiko kryptys, tai skirtingi supratimai to veido - Sūnus ir jo atvaizdas, Tėvas ir jo atvaizdas. Tai gerojo ir blogojo vaiko likimai. Tėvas mato, kad blogasis vaikas dar bus geras.

Hetain Patel: Nesugebėdamas tapti tuo žmogumi, kurį bandžiau pamėgdžioti, tapau labiau savimi.

Mados įsibėgėjimą atspindės jo iškvėpimas.

Kas užkrečiama, tai jautrumas.

Bendruomenė įtvirtina elgesį taip, kaip žmogus pats neįtvirtina, nes bendruomenės leidžia elgtis laisvai nuo savęs, užtat žmogus laisvai renkasi, ne iš įpročio, o tai kaupiasi logaritminiu būdu. Užtat žmogus kitoje aplinkoje elgiasi jau atsparus. O kaip šviesuolis išpuoselėja savarankiškumą? Gyvendamas laukimu (nežinojimu), pavyzdžiui, klausimais, svajonėmis.

Mes nepastebime, kiek kiti mus įtakoja, nes kada kiti ką nors darome, mes jaučiamės mažiau doroviškai atsakingi. Mes dalinamės dorovine atsakomybe. Ir netgi daugiau atsakomybės priskiriame labiau nusimanantiems.

Kiekvienas veiksnys išgarsės savo laiko - suveikia gradientas (tolydis)

Nagrinėti savasties vystymosi pakopas (social identity stages)

Sąvokos

 • Identity formation
 • Self-concept (Self-identity, self-construction]] Lūkesčiai savo atžvilgiu: ko tikiuosi iš savęs.
 • Labeling theory
 • Įtakos laukas. Pasidavimas bendruomenei ar mokėjimas ją įtakoti.
 • Dviguba savastis. Priklausome šeimai, taip pat draugų ratui. Tokios grupės, ypač pastaroji, apibrėžia ką mums reiškia išoriniai požiūriai (ištikimybė, pareiga, teisingumas)
 • In-group empathy for yawn-contagion.
 • Spindle neurons in primates, elephants, dolphins and whales, which correlate with empathetic behavior and recognizing one's self in a mirror.
 • Relation of rearing with learning and culture.
 • Yra savasties piramidė, kas daugiau ar mažiau keičiasi. Ar galima iš statistikos atpažinti?
 • Paslaptys - dalyvaujame pereinant iš nežinojimo į žinojimą.
 • High arousal: excited, angry. Low arousal: sadness, contentment.
 • Activation - like running in place - increases sharing

Kurti matematinį elgesio modelį:

 • Jei nežinai - sužinojimo tikimybė
 • Jei žinai (addicted, user) - laikais hipotezės ir vis patikslini. Autoassociative loop (shift, delay) Logarithm? Periodic? Shift=reflecting.

Mąstytojai

2016.11.25 A: Kaip svaigalų naudojimas tampa savu ar svetimu?

D: Įsijausk, kodėl svaigalai naudojami. O dėl to, kad pateisinti jų pabandymą. Tad pabandymas yra esminis dalykas, paragavimas. O paragavimas visada prasideda nežinojimu, tačiau būtent kitų žinojimu. Tad tai nežinojimo pakeitimas žinojimu, kuriuo nežinojimo ir žinojimo klausimas buvo svetimas, paskui žinojimas tapo savu ir nežinojimas svetimu. Užtat labai sunku, kad nežinojimas taptų savu. Tad tai susiję su bendrijos įsisavinimu ir pateisinimu. O ji pateisinama ryšium su vis platesne bendruomene ir tie pateisinimai, tai poreikių patenkinimai. Tad tai susiję su paklusnumu ir pasakojimo kalba. Tad ieškok įtampos balsų ir kaip jie pasikeičia mums ką nors išmokus, kaip įtampos balsui esant klausimas yra savas ir nesikeičia, tačiau mums pilnai atsiskleidus, prieštaravimai gali vykti mūsų viduje, kūno ir proto poreikiais, vidine ir išorine valia, taip kad naujai įsisaviname tiesą ir priimame naują įtampos balsą. Tad suvok kaip pasakojimu priimame naują tiesą, atmetame pasaulio tiesą ir priimame širdies tiesą. O pasaulio tiesą priimame labai lengvai, spaudžiami nuolatinės pasaulio įtampos. Tad ieškok tų nuolatinių įtampų ir kaip jos pranyksta mums pilnai išsiskleidžius. Pamatysi.

Užrašai

 • Santykiai tarp įvairių "aš" gyvenime - transformacijos.
 • Savastis bręsta išgyvenimais = transformacijos?
 • Kažkas yra svarbiau už laisvę, pavyzdžiui, jungtuvės.
 • Ką reiškia (laikui tekant) kad Aš esu Aš? Yra prasmė virš laiko.
 • Atmintis smegenų, bet ir labiausiai, įsipareigojimų
 • Laisvė bandyti suprasti, interpretuoti, įminti ženklą.
 • Savastis yra savo ir kitų interpretuojama, tad atsiranda savo ir kitų lūkesčiai
 • Prasmė (reikšmė) = meaning = katino paveikslas (žemėlapis), jo skaidymas
 • Cigaretė kaip ženklas, kaip prasmė. Ryšium su pasauliu, tai mano valios reiškėjas.
 • Mes (Aš) sutampame per laiką nes aš laikausi savo valios padarinių.
 • Vertė, reikšmė, prasmė visos yra esmės. Ar tai gyvybės, saugumo, bendravimo ženklai? Ar gyvybė, saugumas, bendravimos visos yra dvasios? Ar esmė, tai dvasios ženklas? jos Žodis? Juk Tėvas, tai (tiesos?) dvasia, o Sūnus, tai esmė (užtat žodis?)
 • Kalba turi lyginti kas yra (viengubo požiūrio) ir kas galėtų būti (dvigubo požiūrio) ir vis grįžti prie vieno ir kito kol žmonės pripranta prie dvigubo požiūrio, tai yra, abiejų požiūrių reikalingumo. Nancy Duarte išnagrinėjo 200 įkvėpiančių kalbų Illuminate: Ignite Change Through Speeches, Stories, Ceremonies, and Symbols. Eight classic story techniques Leadership is supporting identity-formation? Consider: Resonate: Present Visual Stories that Transform Audiences
 • Šeimų kūrimas priklauso nuo savarankiškumo (?)
 • Vertybė yra mūsų įsipareigojimas sau. Įsipareigojimais apibrėžiame save, savo tolydumą.
 • Nagrinėti trajektorijas pagal amžių, kaip keičiasi žmogus.
 • Define a metric of the "normality" of a person. Define the most normal population. For each question, define the normal gradient, how they align. Then measure, for each person, how abnormal they are, distinct from the population as a whole, but also, how contradictory they are, that is, how much dissonance with themselves they accomodate.
 • Ieškoti pažingsninės raidos, pažingsninių pasikeitimų.
 • Tirti, kaip compellingness keičiasi subpopulations, tik paskui populations.
 • Ryškiausiose asmenybėse ieškoti įtampų ir kaip iškyla jas derinantys deriniai (bendrijoms palaikant?)?
 • transition rate is a comparison of two states and thus gives the relative truth but prevalence is a comparison with the absolute state of being human
 • Normalūs žmonės = maksimalios entropijos būsena
 • Look for changes in compellingness for subpopulations.

Svaigalų poveikių tyrimas Šūhongui

Darbas Šūhongui

 • Apžvelgti ką jam esu ištyręs ryšium su svaigalų patrauklumu.
 • Tirti Brauno judėjimą kaip galimą matematinį modelį.
 • Ištirti apklausos duomenimis, atrasti svarbiausius kintamuosius, atsekti jų dėsningumus.
  • Nagrinėti skaitlingumo ir atsidavimo santykį įvairiausioms grupėms.
  • Nagrinėti įvairių tolydžių gradientų ir išsišakojančių pogrupių sąveiką.
  • Apibrėžti bendrą rūkorių gradientą ir populiaciją suskirstyti pagal normalumą, kraštutiniškumą ir neįprastumą.
 • Tirti, iš kur kyla mados?
 • Apžvelgti dorovės mąstytojus ir susijusius mokslus, įžvelgti ir išryškinti dorovines santvarkas, koks ryšys dorovėje tarp asmens ir visuomenės. Susipažinti su:
  • Bourdieu.
  • Pavilioniu.
  • Toulminu.
 • Susipažinti su smegenų mokslu ir savaip išdėstyti, kaip smegenys reiškia elgesį.
 • Nagrinėti ir taikyti entropijos sąvoką bei informacijos geometriją.

Savastis


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2018 rugsėjo 13 d., 13:44