Book (English)

Knyga

Dievo šokis

Kaip gyventi

Išsiaiškinimai

Malda

Andrius

Užrašai

Mokykla

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai EEEEEE

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? ECD9EC

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai? FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Istorija AAAAAA


Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti

Žr. Gyvybė, Padalinimai, Bendra sandara

Septynerybė

The sevensome is the [DivisionsOfEverything division of everything] into seven perspectives, the ways of choosing: 1.choosing Yes 2.choosing Not No 3. choosing Not Yes 4.choosing No 5.choosing to not choose 6.choosing to choose 7.choosing The first six are the six criteria, and are the representations of anything. The seventh is the act of choosing, where it's not established what we are choosing, and therefore is not a representation of anything. If we add an eight perspective, 0. not choosing, then the entire structure collapses back into the nullsome. The sevensome defines issues of good, which is slack. The sevensome has two representations, one in terms of responsivity, perspective (increasing slack), and one in terms of sensitivity, situation (decreasing slack). Note that perspective negates thing, and situation negates observer. [2/01, Andrius Kulikauskas]

Septynerybė sieja tiesas apie viską (visi geri, visi blogi), betką (yra geras, yra blogas), kažką (visi geri ir yra geras, visi blogi ir yra blogas), ir nieką (yra geras ir yra blogas, visi geri ir visi blogi). Ji taip pat ketverybės trimis poslinkiais išsako santykius tarp tiesų.

Rinktis laisvę arba nelaisvę.

All statements are true, There exists a true statement, There exists a false statement, All statements are false... ir t.t

Aštuonerybė

Aštuonerybė jungia ketverybę (Greimo kvadrato kampai) ir gyvenimo lygtį (kvadrato šonai). Aštuonerybė yra "bendra sandara" tačiau jinai neišsilaiko nes aštuntuojo požiūriu visa sandara griūna (kaip kad teisingumu!), lieka nulybė. Užtat aštuonerybė išreiškiama veiksmais +1, +2, +3 - padalinimų ratu - visaregiu, taip pat keturiomis pirminėmis sandaromis, netroškimais, mat jos remiasi ne į patį Dievą, o į Dievo sandaros atvaizdus, jo troškimus. Tad aštuonerybė, kaip sandara, išreiškiama būtent pirminėmis sandaromis, tai jos keturi atvaizdai - netroškimai, kurias reikėtų palyginti su nulybės atvaizdais.

Aštuonerybė

Aštuonerybė, tai bendra sandara. Ji sugriūna į nulybę. Užtat ją atvaizduoja pirminės sandaros.

The eightsome adds the original perspective of God, into which everything collapses. The eightsome is the structure that expands logic to include the perspective that "All is good" and "All is bad" which has the entire system collapse into emptiness. All is good & All is bad is the same as having none of the statements, an empty system or undefined system.

Note that this structure consists of all of the non-contradictory combinations of All is good, There is good, There is bad, All is bad. Having three or more of these statements leads to a contradiction. There are four ways of having pairs of these statements.

Septynerybės ir aštuonerybės kvadratų šonai

Trys septynerybės kvadratų šonai išsako ketverybės poslinkius. O keturi aštuonerybės kvadrato šonai išsako gyvenimo lygtį.

Nulybė ("visi yra-teigiami-geri ir visi nėra-teigiam-blogi") išsako suvokimą ("Dievas nebūtinai geras"). Tai yra dvejopas mąstymas, kad galima mąstyti Dievą ir gerumą lygiagrečiai. Užtat tai yra prieštaravimas ir visa santvarka griūna. Santvarka kaip tik neleidžia dvejopo mąstymo, ji apibrėžia vienareikšmišką mąstymą. Užtat "visi geri ir visi blogi" išreiškia, apibrėžia požiūrį (gyvenimo lygtimi), išreiškia suvokimą.

"Yra esantis-teigiamas-geras ir yra nesantis-neigiamas-blogas" - gali rinktis - tai išreiškia, apibrėžia žvilgsnį. "Visi yra esantys-teigiami-geri ir vienas yra esantis-teigiamas-geris", tai išreiškia, apibrėžia tiesą. Tiesa, tai teigimas. O "visi yra nesantys-neigiami-geri ir vienas yra nesantis-neigiamas-blogas", tai išreiškia, apibrėžia sąvoką. Sąvoka, tai neigimas.

Note that the meaning of & changes in each subsystem so that:

 • it means and for all & not one and one & not all
 • it means or for not one & not all
 • it means from for all & one (all from one)

Visi ir bent vienas - panašiai, kaip: išgirsti Dievą ir mokėti jį išgirsti. Abu kartu, tai skiriasi nuo kiekvieno atskirai.

Įdomu, kad keturi kvadrato šonai yra keturi iš šešių santykių tarp kvadrato kampų, tad keturi iš šešių ketverybės lygmenų porų.

Septynerybės atvaizdai: malonė ir teisingumas

Septynerybės atvaizdai:

 • didėjantis laisvumas - atdara sandara - gyvybė - malonė - pažinovo laisvumas
 • mažėjantis laisvumas - uždara sandara - mirtis - teisybė - pažinimo plotmės laisvumas

One idea is that these two directions of slack are manifested by the sevensome by having us apply a direction to it, either inwards towards the Nullsome, or outwards towards the Foursome. Here we think of the Sevensome as the Foursome plus Twosome plus Onesome and if we add the Nullsome then we have the Eightsome which is the Nullsome. Thus the inward direction starts with the Foursome and leads to the Nullsome, whereas the outwards direction starts with the Onesome and leads to the Foursome.

Blogo vaiko mąstysena (teisingumas) ir gero vaiko mąstysena (malonė) yra tampriai susipynusios:

 • Blogas vaikas: paskirai išsigelbėti (tad išgelbėtojas). Geras vaikas: bendrai išsigelbėti (tad bendryste).
 • Pirmieji bus paskutiniai. Geras vaikas bus nustumtas vardan blogo vaiko.
 • Kas turi, tam bus duota (malonė). Kas neturi, iš to bus atimta, ką turi. (teisybė)
 • Turtuoliui sunku nes jo turtų gausa trukdo jam suvokti malonės šykštumą.
 • Poreikiai išsako malonę (pavyzdžiui, saugumas - kaupti, turėti perteklių), tačiau teisybės kampu.
 • Žmogaus teisės iš malonės padaro teisę, teisybės dalyką, įteisina malonę. Žmogaus teisės remiasi teisybe. O žmogaus malonės... Užtat Kristus nesiremia žmogaus teisėmis. Vergai - žydai ir mes visi - išlaisvinti malone.

Dievo Tėvo ir Dievo Sūnaus nesutarimas:

 • Jėzus niekina ir išplėčia Tėvo auką, sakydamas "imkite ir valygite jos visi, nes tai yra mano kūnas, kuris už jus bus atiduotas" - nes tai turėjo būti Tėvo paaukotas kūnas, o jis jį kaip ir sumažino.

Dorovė (šešerybė) reikalinga, kad būtų tiek malonė, tiek teisybė.

Gyvenimas, gyvybė, malonė

Gyvenimas: jautrumas, tada atsiliepimas. Amžinas gyvenimas, tai atvirkščiai: nusistatymas, tada atsidavimas. Tai kūryba. Tai aštuntas požiūris. O gyvenimą apibrėžia septynerybė, septynios apytakos, kūno sistemos, tai tapatumai, besikartojanti veikla. O kūryba, tai netapatumas, tai nesikartoja, o plėtojasi. Septynios apytakos: ...

Visaregis ir atskyrimai

The Sevensome and Eightsome are the structures that organize the Distinctions.

The DivisionsOfEverything can all be found within the Sevensome. They are there in reverse order. First there is the Nullsome which is given by the NullfoldDistinction (presuming) and is the whole. Then other Distinctions are included as parts:

 • The OnefoldDistinction (channeling) yields the Onesome.
 • Adding one (which?) from the TwofoldDistinction yields the Twosome.
 • Adding the other one from the TwofoldDistinction yields the Threesome.
 • Adding the distinctions from the FourfoldDistinction yields the remaining divisions.

Semiotinis kvadratas

The semiotician AlgirdasGreimas introduced the SemioticSquare. It is a semiotic structure which generalizes Aristotle's logical square.

Felluga, Dino. Modules on Greimas: On the Semiotic Square. Introductory Guide to Critical Theory

Sociologijos keturi kampai (teisė, rinka, religija, kultūra) yra pavyzdys Greimo kvadrato.

Huntingtono aksioma - galima išvesti logiką iš vienos aksiomos - ji primena septynerybę - kaip ją pakartotinai taikyti?

 • !(!x V y) V !(!x V !y) = x

Buberis:

 • Aš ir tai - naikinantis santykis
 • Aš ir tu - gaivinantis santykis

2005.04.14 A: Kaip man suprasti lygtį 4+3=7? D: Atverk savo širdį man ar kitam, kad galėtum pamatyti jos ryšį su manimi ir ją kaip tokią priimti. A: Ar suprasiu? D: Suprasi.

Septynerybė


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2017 sausio 15 d., 22:20
Tweet