Iš Gvildenu svetainės

Mintys: SidhartaGautama

Žr. Vertybės

Nagrinėju aštuongubo kelio santvarką. Semiuosi atitinkamo Budos mokslo.

Budos klausimai iškyla kartu su sąlygomis, su savastimi, su atskyrimo to, kas sava ir svetima, artima ir tolima, kaip kad su laipsnynu.

Trys būties ženklai, tai laikinumas, nerimas ir nesavumas. Pirmi du liečia priežasčių sąlygojimas būtybes, o trečiasis, nesavumas, taip pat besąlygiškas. Jokioms būtybėms nedera sąvokos "aš", "manęs", "mano". (Tai prieštarauja asmenims... Dievas - Aš - Tu - Kitas...)

Trūksta:

Taip pat galima sieti tris būties ženklus su pirminių santvarkų septintaisiais požiūriais, su meile:

Taip pat pastebėti, jog septintu jauduliu išgyvename įtampą, nerimą.

Budizmo klaida - septintą požiūrį iškelia aukščiausio, jį pastato tikslu, ir nuvertina nulinį požiūrį, būtent Dievo požiūrį. Tokiu būdu septintą požiūrį padaro nepasiekiamą. Ogi jisai pasiekiamas kai tik gyvename Kitu ir ne savimi.

Vertybės mums išsprendžia būties ženklų iššūkius. Jos yra amžinos, raminančios ir savos.

Laipsnynas atitinka padalinimus. Jis išreiškia, kaip įvairiai susitelkiame į Save. Laipsnynas kopiamas veiksniu +1.

Tikslas, aštuntas žingsnis, tai susitelkti į esmę, tai yra meilė. O galime susitelkti būtent į Kitą. Tokiu būdu nesusitelkiame į save. O pirmas žingsnis, tai visai nesusitelkti.

What the Buddha thought by Richard Gombrich.

John Allan:

  1. Samma-Ditthi — Complete or Perfect Vision, also translated as right view or understanding. Vision of the nature of reality and the path of transformation.
  2. Samma-Sankappa — Perfected Emotion or Aspiration, also translated as right thought or attitude. Liberating emotional intelligence in your life and acting from love and compassion. An informed heart and feeling mind that are free to practice letting go.
  3. Samma-Vaca — Perfected or whole Speech. Also called right speech. Clear, truthful, uplifting and non-harmful communication.
  4. Samma-Kammanta — Integral Action. Also called right action. An ethical foundation for life based on the principle of non-exploitation of oneself and others. The five precepts.
  5. Samma-Ajiva — Proper Livelihood. Also called right livelihood. This is a livelihood based on correct action the ethical principal of non-exploitation. The basis of an Ideal society.
  6. Samma-Vayama — Complete or Full Effort, Energy or Vitality. Also called right effort or diligence. Consciously directing our life energy to the transformative path of creative and healing action that fosters wholeness. Conscious evolution.
  7. Samma-Sati — Complete or Thorough Awareness. Also called "right mindfulness". Developing awareness, "if you hold yourself dear watch yourself well". Levels of Awareness and mindfulness - of things, oneself, feelings, thought, people and Reality.
  8. Samma-Samadhi — Full, Integral or Holistic Samadhi. This is often translated as concentration, meditation, absorption or one-pointedness of mind. None of these translations is adequate. Samadhi literally means to be fixed, absorbed in or established at one point, thus the first level of meaning is concentration when the mind is fixed on a single object. The second level of meaning goes further and represents the establishment, not just of the mind, but also of the whole being in various levels or modes of consciousness and awareness. This is Samadhi in the sense of enlightenment or Buddhahood.

The word Samma means 'proper', 'whole', 'thorough', 'integral', 'complete', and 'perfect' - related to English 'summit' - It does not necessarily mean 'right', as opposed to 'wrong'. However it is often translated as "right" which can send a less than accurate message. For instance the opposite of 'Right Awareness' is not necessarily 'Wrong Awareness'. It may simply be incomplete. Use of the word 'right' may make for a neat or consistent list of qualities in translations. The down side is that it can give the impression that the Path is a narrow and moralistic approach to the spiritual life. I use variant interpretations so you consider the depth of meanings. What do these things mean in your life right now?


Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/SidhartaGautama
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2018 rugpjūčio 22 d., 13:44