神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

Pasimokyti

Muzika sutampa dvi atmintys: Implicit system (system 1) and explicit system (system 2). Atpažįstame kažką įprasto (system 1) ir atpažįstame kažką neįprasto (system 2). Familiar implicitly and surprising explicitly. Expectations are built up by verses, and surprises in the chords that bridge to the chorus.

What Do Minds Require of Brains??

Seminaras

Kevin Mitchell blog: Wiring the Brain.

Knyga: The Neuroscience of Emotion: A New Synthesis, by Ralph Adolphs and David J. Anderson

John E. Dowling

Tikslų tikrumas: tikrovėje, smegenų sandaroje, neuronų veikloje, minties sąsajose.

Smegenų triukšmas tampa proto mąstymu (protas įprasmina keisčiausias mintis ir jų sąsajas.).

Frontal pole: Brodmann area 10 žmonijai būdingas

Smegenų dalys

Ledoux. David Rosenthal - rerepresentation involves prefrontal cortex.

Notable gyri


 • How does working memory unfold so we listen to a speaker?
 • Why does working memory typically contain at most 4 items?
 • Layer I (Molecular layer) Feedback interactions in the cerebral cortex involved in associative learning and attention. Input from cortex itself and from matrix or M-type thalamus cells.
 • Layer II: (External granular layer) Small pyramidal neurons and numerous stellate neurons.
 • Layer III: (External pyramidal layer) Predominantly small and medium-size pyramidal neurons

Studijuoti: "Aphasiology" (knyga)

Autism: The Movement Perspective page 105: Socially synchronous movements and unison singing during group music activities evoke the MNS [Mirror Neuron System] activity in the brain. MNS has been postulated as the neural basis for social abilities of shared attention, affect, and empathy (Molnar-Szakacs and Overy, 2006; Cattaneo and Rizzolatti, 2009). The MNS include a group of neurons thought to be present in the inferior frontal cortex, inferior parietal lobule, and superior temporal sulcus of the human brain (Buccino et al., 2004; Cattaneo and Rizzolatti, 2009). These neurons are activated both during action production and during observation of actions performed by others. There is mounting evidence that individuals with autism have a dysfunctional MNS which might underlie some of the social-emotional and motor imitation deficits observed in this population (Williams et al., 2001; Dapretto et al., 2005; Wan et al., 2010a, b).


Language vs. visual spatial (not satisfactory from the point of view of evolutionary continuities)

Elkhonon Goldberg

 • Dešinysis pusrutulys - dealing with novelty (ką žinome)
 • Kairysis pusrutulys - well established behaviors (ko nežinome)

Knygos

Tirti

Kahneman claims that System 1 is in the amygdala, System 2 in the frontal lobes.

Remembering self vs. experiencing self

Main ideas:

 • Mind is the "top down" dual of the "bottom up" brain. Evolution supports both.
 • Mind requires the brain to support a dialogue by different advocates. The brain can implement the requirements idiosyncratically in the particulars. However, evolution ever reflects the general requirements. The idiosyncratic implementation provides the variety of solutions which then allow for qualitative leaps in evolution.
 • Role of the conscious vs. unconscious and how they communicate with each other: body - unconscious; mind - conscious speaks to the unconscious; heart - unconscious speaks to the conscious; will - conscious. Locate these!

The robust and necessary multiplicity and ambiguity in implementation is why evolution is thus necessarily repeated in our personal genesis in the womb.

Flexible soft-wiring gives way to hard-wiring (creating "fixed action patterns"?) which we then have to rationalize.

Sixsome expresses how we internalize fixed action patterns.

 • Dividing the global workspace.
 • Trumpalaikė atmintis banguoja, susidaro iš įvarių bangų, užtat galime pereiti iš vienos minties į kitą, ir mintys grįžta. Bet kenkia proto neskaidrumas.
 • Atminčiai reikia išeiti (tangent - septynerybe) ir sugrįžti (nulybe).
 • Resource management - leverage internal memory, conflate personal memory, external memory, environment, culture. Focus on unknown but that changes.
 • The sixsome (internalization) creates new fixed action patterns.
 • Look for sequences, hierarchies and networks in the brain.
 • Develop a theory of memory.
 • Smegenys ir neuronai - kodėl "daiktų" geometrija svarbi? - palyginti su jausmais - "object oriented" - single column = object. Object = topic for question-answer.

Smegenų dalys

 • Pailgososios smegenys - stormuo medulla oblongata Nugaros smegenų tąsa į kaukolės ertmę. Kartu su nugaros smegenimis susidaro iš daugybės smulkių židinių, dalyvauja juslėje ir judėjime.
 • Tiltas pons. Židiniai valdo miegą, kvėpavimą, rijimą, šlapinamasi, lygsvarą, akių judesius, veido išraišką, stovėseną.
 • Tarpinės smegenys diencephalon. Pilni židinių.
  • Pogumburis hypothalamus. Židiniai valdo miegą ir budimą, valgymą ir gėrimą, hormonų leidimą.
  • Gumburas thalamus. Žinių perdavimas iš ir į pusrutulius. Troškimas. Veiklų (valgymo, gėrimo, tuštinimosi, mylėjimosi) užvedimas.
 • Smegenėlės cerebellum Sulankstyta (cerebellum cortex). Nebūtinas, išmoktas kitų smegenų veiklos išlyginimas, tikslinimas. Pavyzdžiui, išmokti važiuoti dviračiu.
 • Vidurinės smegenys mesencephalon Žinduoliuose sumažėjusi.
  • Keturkalnio viršutinis kalnelis superior colliculus. Nevalingi akies judesiai, vyzdžio refleksai, siekimai galūnėmis. Priima žinias iš akių bei kitų juslių. Žinduoliuose sumažėjęs. Kai kuriose žuvyse (nėgėse), tai didžiausia smegenų dalis.
 • Galinės smegenys (smegenų pusrutuliai) telencephalon Žinduoliuose padidėjusi.
  • Pamatinė galinių smegenų dalis.
   • Migdolinis kūnas. Amygdala. Dalyvauja uoslėje. Iš dalies valdo autonominę veiklą ir jausmus.
   • Uoslės stormuo. Olfactory bulb. Apdoroja uoslę. Išvadas siunčia tiesiogiai į smegenų žievę. Primatuose sumažėjusi.
  • Skliauto ragas (hipokampas). Hippocampus. Erdvinė atmintis, kelio radimas.
  • Skliautas. Basal ganglia. Stabdis. Veiklos atrinkimas. Malšina visus veiklos židinius, išlaisvina veiklą. Tarpininkauja atpildui ir bausmei. Fine motor control. Execute sequence. Sequencing control. Children vs. apes are good at multistep tasking, breaking down into steps - analysis, watching and learning. Basis for language?
  • Smegenų žievė. Cerebral cortex. Sulankstyta. Uoslė, erdvinė atmintis. Žinduolių žymiausia smegenų dalis. Šešiasliuoksnė.
  • Didesnė dalis mūsų smegenų veiklos mums visiškai neprieinama. Ir būtent mūsų tikrumo jausmas (kuriuo ir remiasi materialistai) yra labai įtartinas.
 • Temporal parietal junction (left and right) social thinking bet type pat dėmesingumas - juslė veikia, refleksiniai judesiai veikia, bet žmogus neskiria dėmesio.
 • Ventral medial prefrontal cortex. (Damasio). Damaged - stay smart and rational but lack judgment. Can't decide when their next appoint will be. Can't get a hunch that cards are fixed. Don't change their strategy when they realize consciously the cards are fixed.
 • Hind brain - white matter - carries information - controls breathing
 • Cranial nerves
 • Pyramids - major motor tracts - big in people, dexterity
 • Posterior columns carry sensory information
 • Medial temporal lobe - limbic system - emotional brain - loopy looking
 • Singulate gyrus - mirror neurons
 • Amygdala - processing emotional information, fear
 • Hippocampus - forming long term memory, spatial awareness
 • Insula - communicates with these structures, reward system and addiction
 • Spinal cord - neurons on inside, axons on the outside
 • Brain stem - neurons clustered into nuclei scattered among white matter of axons
 • Cortex - grey matter on the outside, neurons on a sheet in the inside, six-layer structure for intense connection

Smegenų žievę sudaro šeši sluoksniai - taip pat lateral geniculate nucleus (regėjimui) sudaro šeši sluoksniai. Šie sluoksniai bene atitinka laipsnyną, skiria homologijos pirminę trejybę ir kohomologijos patikslinančią trejybę, tad pasąmonę ir sąmonę, žinojimą ir nežinojimą.

Žinojimą ir nežinojimą derina pusrutuliai. Jų neatitikimas yra svarbus dėl predictive processing - nes tai remiasi nežinojimu - tariamu žinojimu - ir pasitikrinimu.

Galvojau rašyti pranešimą Lietuvių filosofijos draugijos konferencijai apie materializmą.

Materializmo ir Idealizmo Neurologija

 • Filosofijos istorijoje apžvelgti ketverybės išsakymą, skirti materialistus ir idealistus bei juos bandančius suderinti.
 • Šią ketverybę bandyti paaiškinti materializmu. Ar šie lygmenys egzistuoja tiktai vaizduotėje? Ar egzistuoja ir tikrovėje? Kokios yra "kodėl" lygmens ištakos?
 • Apžvelgti, kaip neurologijoje reiškiasi ketverybės lygmenys.

Tai mano enciklopedijos darbas.

Materializmas

 • Lucretius, The Nature of Things
 • Baron Paul d'Holbach, The System of Nature
 • Ludwig Buechner, Force and Matter
 • Philosophical materialism by Richard C. Vitzthum
 • Materialism - metascientific assumptions: 1) reality is an unbroken material continuum, infinite, eternal 2) lack of any management by a transcendental intelligence 3) life is the product of natural processes
 • Reductive materialism (minds are reduced to brains) vs. eliminative materialism (minds don't exist). Main disagreement is the mind-brain problem.

Išnagrinėti Aristotelio ketverybę - tiksliai kaip ją suvokti ir kaip suprasti būtent galutinį tikslą ir medžiaginį tikslą? Kodėl supratau priešingai?

Taip pat Platono ketverybę - rodyti citatas.

Įžvalgos iš smegenų mokslo

 • Signalų kryptis - į jusles ar iš juslių?
 • Pusrutuliai - dešinysis (koks) ir kairysis (kaip)
 • Veidrodiniai neuronai
 • Kūno žemėlapiai, sąmoningumas, jausmai ir archainės smegenų dalys
 • Aleksandro deriniai ir autizmas
 • Sąmoningumas - judėjimo išvystymas (33 Ratey-mankšta)
 • Įkūnytas mąstymas - būtina judėti - būtina bendrauti - būtina dėmesį judinti.
 • Smegenys nustato parametrus - ne smulkmenas - palyginti su evoliucija, kaip jinai nustato parametrus ar taisykles?
 • Kodėl augalai neturi smegenų? Jie nejuda!
 • Smegenų plastiškumas
 • Įsivaizdavimas pajungia tuos pačius neuronus, kaip kad judėjimas
 • Kūno žemėlapių problemos - jaučiame papildomas rankas arba jaučiame, kad mūsų ranka mums svetima
 • Neskirti taip griežtai žmonių ir gyvūnų mąstymo - gyvūnai išgyvena jausmus, mąsto - nebeapsiriboti elgesiu
 • Jausmai ir mąstymas susiję
 • Jokia smegenų dalis nedirba savarankiškai - joms visoms reikalingi ryšiai su kitomis dalimis
 • Žmonių sąmonei neprieinama didelė dalis smegenų veiklos kurios dėka, pavyzdžiui, manome, jog kažką žinome ar patyrėme ar esame įsitikinę
 • Žemėlapiai yra ne kūno, o įvairių judesių, pavyzdžiui, ranką pakelti prie burnos, žr. Graziano.
 • Stebime, ieškome ir priskiriame kitų dėmesingumą - vaikai tuo labai užsiima ("reikalauja dėmesio") - o paskui priskiriame sau dėmesingumą, pastebime. Viskam priskiriame dėmesingumą - gyvuliams ir netgi daiktams, Dievui. Kaip tai susiję su asmenimis? Asmuo yra tai, kas gali dėmesį rodyti (aplinkybė), palyginti su daiktu ir eiga. Asmuo - galimas dėmesys, o būtinas dėmesys? tikras dėmesys? Graziano.
 • Vietoj, kad klausti, kaip kyla sąmoningumas? (Kaip kyla voverėje žmoguje?) Klausti, kaip žmogus (ar smegenys) nusprendžia, jog jie yra sąmoningi? (Kokiu apskaičiavimu). Graziano.
 • Skirtumas tarp dėmesio (attention - įsigilinimą į kai ką) ir dėmesingumo, sąmoningumo (awareness - ką pastebime). Daug kam mūsų protas skiria dėmesį bet mes to nepastebime. Sąmoningumas yra dėmesio karikatūra, jo modelis.
 • Valdymui yra naudinga turėti modelį. Tai yra modelio kilmė.
 • Smegenys kuria ne tobulą supratimą, o naudingą supratimą - ir būtent tam skiria savo ribotas sanaudas - ir užtat smegenys veikia supaprastinimais - o už jų yra tai, kas už mūsų, su kuo mes bendraujame.
 • Smegenys, tai turi informaciją nusakančią, jog ji sąmoninguma. Ji tiktai tokiu būdu yra sąmoninga, per dėmesį į žinojimą, jog jinai sąmoninga. Tad žinojimo lygmenys! tai mūsų veidrodis.
 • Kūno žemėlapio netobulumas, neatitikimas tikrovės - virpinant prie bicepsų prikabintą sausgyslę, žmogus pamanys, kad jo alkūnė traukiasi - o jeigu tada pirštu palies nosį ir užsimerks, jo smegenys nesuves ir kai kas pamano, jog jų nosis auga.
 • Dėmesys priklauso nuo sanaudų ribotumo, užtat tenka ir gilintis.
 • Kaip Graziano vertintų padalinimus, juk tai susiję su dėmesiu, su požiūriais?
 • "Išėjimas iš kūno" - smegenys save gali atsieti nuo savo kūno.
 • Jeigu visi idealistiniai teiginiai yra smegenims būdingi ir reikalingi - ir jeigu tikrovė yra "antraeilis reiškinys" - ir jeigu tai pačiai tikrovei galime paskirti, įžvelgti dėmesingumą, sąmoningumą - jeigu tikrovės sąmoningumą laikome Dievu - ir jeigu bendraujant su tikrove vieningai įsikalbame su ja (kaip kad su bet kokia būtybe) ir suvokiame jog mūsų visų tas pats sąmoningumas - tai tada manytina, jog tikrovės visas smulkmenas galime kildenti iš idealizmo, o ne atvirkščiai.
 • Modeliai, "generolo žemėlapiai" reikalingi valdymui, tai mano pertvarkymai. Juk valdymu norime mažesne tvarka valdyti didesnę tvarką.
 • Dėmesys, tai apibendrintas įsigilinimas, susitelkimas - užtat vieningas ir vienintelis. O sąmonė, tai apibendrintas supratimas dėmesio apskritai - vieninga sistema suvokti visų dėmesį ir dėmesių santykius. Gali būti, kad žmogus pasižymi įvardžiais.
 • Dorovė (ir dorovinė tikrovė) priklauso nuo modelio, ne nuo tikrovės.
 • Nesąmoningas suvokimas, pavyzdžiui, jog kortos yra neteisingos (Blink) - iš kūno matosi, jog kažkas ne taip, nors sąmonė to dar nesuvokia.
 • Priming effects.
 • Creating conscious explanations (rationalizations) for hunches that are completely unconscious. Don't acknowledge unconscious.
 • Reproducing facial expressions can create the corresponding emotions.
 • Get information from people's faces - can read their minds. Emotion is part of that.
 • Brain damage to fusiform gyrus (looking at faces instead of objects). Autistic use the inferior temporal gyrus (for objects). This is presumably where the synchronicity judgements take place.
 • Sąmoningumui reikalinga pusė sekundės. Galim manyti, kad laisvai pasielgėme, nors taip nėra. Tačiau laisvė išsivysto. (Manau, ją įtakoja mūsų sąmoningas vertinimas praeities įvykių.)
 • Smegenyse - pasikartojanti veikla - iracionalios proporcijos, tad nenustovi - begalinė įvairovė.
 • Ko giliau smegenyse, to nepriklausomiau nuo aplinkos.
 • Familiar vs. novelty (exceptions) - dynamic relationship between two hemispheres - because that changes. Absolute vs. relative knowledge - Life vs. Eternal Life. - Broken down modules (slow thinking) vs. whole module (unconscious - fast thinking).

Graziano - reikia pridėti ryšį tarp dėmesio ir nuovokos nes sąmonė supranta skirtumą tarp jų ir tikslina vieną ar kitą.

Išskirti idealizmo ir materializmo susikirtimą - ar idealistinės mintys kyla iš materializmo, ar materialistiniai faktai kyla iš idealizmo?

Materialistams nėra jokio kodėl neribota prasme. Tačiau ribota prasme, stebint ribotą santvarką, gali būti vidinės priežastys (kaip) ir išorinės priežastys (kodėl). Panašiai, idealistams ribotose santvarkose gali būti išorinės pasekmės (ar) ir vidinės pasekmės (koks). Užtat labai svarbi dangaus karalystė skurdžiadvasiams, kad būtų galima riboti tikėjimą ir vieningai žinoti.

Other terms

 • Brain - scattered nuclei communicate with each other
 • Deccasation - crossing over - mainly motor
 • Sensory cross over in the spinal cord

Susipažinti su: Amygdala network, mentalizing network, empathy network, mirror network ir kitais smegenų apytakomis.

 • 6 neuropertvarkymai skiria smegenis ir protą kad galėtų išskirti pasąmonę ir sąmonę.
 • Kitas asmuo yra už žmogaus smegenų. Bet mūsų visų pasąmonės sujungtos. Tad klausimas ar susijungs mūsų sąmonės ir pasąmonės atsvers.

Daniel Kahneman

Pamąstyti, kaip vystosi smegenų išteklių tvarkymas, jų taupymas ir našesnis panaudojimas:

 • Susitelkimas (dėmėsio)
 • Numatymas (reliatyvumas)
 • Žemėlapiai

Robert Cummins - The World in the Head

Evolution of human cognition - Terrace Deacon.

cortex is for anticipation creating a world of images a simulation of the world for predictions all parts of nervous system go to cortex

The role of "what is not" (holes) can be the basis for implementing a theory of mind that is not strictly materialistic - the mind can be extended

E-turn: extended, embodied, embedded, enacted mind

conscious and unconscious - divide the mind

The conceptual map - is the extension of the conscious - by way of Peirce's "symbols"

The importance of a gap between the realm of the conscious (its conceptual map) and the unconscious (information from beyond) and this segregation must be kept - like level and metalevel.

Embodied cognition is based on what we know. Body is based on what we know. We know recurring activity. We don't know novel activity.

Fragmented consciousness is the flip side of extended consciousness. Extended consciousness requires both an extended conceptual map (as with science or math) and an extension of experience (as with participation in a larger world). And then an extension of consciousness further requires an empathy where we participate in a broader group (like a family) that can frame our fragmentary consciousness and give sense to it (like our will - the social contract). Or a faith. Or a relationship with God.

A blind man's cane changes both the conceptual map and the experiential feedback.

Extended consciousness - sieja extended conceptual map (papildomos žinios) with extended experience (papildomi patyrimai) - užtat svarbi yra atjauta

Default mode network

Philosophy and Predictive Processing

http://www.fil.ion.ucl.ac.uk/~karl/ cognition

https://en.wikipedia.org/wiki/Karl_J._Friston "Life as we know it" "free energy" computational model for predictions.

From an evolutionary point of view, the free energy principle that we use as few states as possible, is compatible with the division of everything - as few perspectives as possible.

"What the frog's eye tells the frog's brain"

Predictive coding.

Matching of two systems: conceptual organizing of prediction - a complete conceptual map, conceptual model of the world - and a connectivist processing of the world - and a third system (consciousness) that looks for disparity between the two and percolates it bottom up. Thus duality of conscious (the mind) and unconscious (the body). And the connectivist is trained by the conceptual map to look for things, so that, for example, it can learn to read an E - and recognize that quickly - but we may have a bottleneck where we can't match it to our conceptual map and remember it - for lack of time. Or our unconscious may distinguish between human built and natural environments.

Conceptual model of the world - extension of the conscious - but is different from the unconscious experiential input. Is that conceptual model "unconscious"? in what sense? Also, is there an advocate that represents an overview of that entire world? Is that advocate the unconscious? The spider is the conscious, and the web is the conceptual model.

Schizophrenia - one of two extremes - one is independent thinking, universal self, detached from any experience of the world - and one that localizes oneself in the neural signals from the world, and thus is very fragile, and different blindspots appear that can be interpreted.

Learning and inference in the brain.

Six layers in the cortical system are related to the divisions?

Adriana Sampaio & Joana Coutinho - Is your personality inscribed in the dynamics of your brain at rest?

Weber's law for timing.

Smegenų (pasąmonės) triukšmas - protas mąsto trenktas mintis.

Mintis - atsparos taškas - svertas, tampa nuliniu elementu, tad ketverybės pagrindu (protu). O smegenys dalyvauja tiesiogiai trejybės ratu.

Smegenų žievė - ištisai spėlioja, koks mūsų pasaulis

Jeff Hawkins's "On Intelligence". Jeff Hawkins is particularly interested in the cerebral cortex as a scrunched-up napkin-sized sheet which our mind uses for drawing its conclusions. This sheet can be used for all manner of purposes, so that, for example, the portion that normally would be used for sight gets repurposed in the blind for reading braille. Giedrius added that every function of the brain takes place both on this sheet but also in the structures beneath it. I imagine that the heterogeneous structure of our "reptilian" brain gets projected onto this sheet.

This means that our mind is ever checking on "old" information and not just "new" information. Imagine being in a completely quiet room, and then suppose that everything stayed quiet even as you entered a busy street. You would know that something is very wrong - that you are not hearing anything! Indeed, you would probably notice even as you opened the door. Yet you have not received any "new" information or any signal at all. Instead, you are checking on what you already expect from before. But furthermore, your mind continues to function even when very strange things are happening.


Užrašai

 • Neuron synapses are like locks for pattern keys. So thousands of neurons connected to a neuron provide a variety of options, and the relevant one can capture the given pattern. And then trigerring for that pattern with part of the information (like a factor) can recover all of the information (the product) much as with a few prime factors can identify the product.
 • Having different protein as having options drives diversity of proteins as subtle differences can be used to store a lot of information.
 • Having a network of storage options available creates a world onto which "the outside world" can be mapped onto.
 • This makes for a duality of representation - distributed internal stored data and manifested external connecting networks - which can encode and trigger each other.
 • Higher cognition correlates with the drive of different type synapses to be close together in organs of coordination. And the proximity likewise drives higher cognition. And the places of higher diversity tend to become places of coordination. So a large system drives towards this kind of organization and a singularity for maximal diversity.

Autizmas

Smegenys


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2021 sausio 14 d., 23:41