Book (English)

Knyga

Dievo šokis

Kaip gyventi

Išsiaiškinimai

Malda

Andrius

Užrašai

Mokykla

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai EEEEEE

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? ECD9EC

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai? FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Istorija AAAAAA


Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti

Galvoju rašyti pranešimą Lietuvių filosofijos draugijos konferencijai apie materializmą.

Materializmo ir Idealizmo Neurologija

 • Filosofijos istorijoje apžvelgti ketverybės išsakymą, skirti materialistus ir idealistus bei juos bandančius suderinti.
 • Šią ketverybę bandyti paaiškinti materializmu. Ar šie lygmenys egzistuoja tiktai vaizduotėje? Ar egzistuoja ir tikrovėje? Kokios yra "kodėl" lygmens ištakos?
 • Apžvelgti, kaip neurologijoje reiškiasi ketverybės lygmenys.

Tai mano enciklopedijos darbas.

Materializmas

 • Lucretius, The Nature of Things
 • Baron Paul d'Holbach, The System of Nature
 • Ludwig Buechner, Force and Matter
 • Philosophical materialism by Richard C. Vitzthum
 • Materialism - metascientific assumptions: 1) reality is an unbroken material continuum, infinite, eternal 2) lack of any management by a transcendental intelligence 3) life is the product of natural processes
 • Reductive materialism (minds are reduced to brains) vs. eliminative materialism (minds don't exist). Main disagreement is the mind-brain problem.

Išnagrinėti Aristotelio ketverybę - tiksliai kaip ją suvokti ir kaip suprasti būtent galutinį tikslą ir medžiaginį tikslą? Kodėl supratau priešingai?

Taip pat Platono ketverybę - rodyti citatas.

Įžvalgos iš smegenų mokslo

 • Signalų kryptis - į jusles ar iš juslių?
 • Pusrutuliai - dešinysis (koks) ir kairysis (kaip)
 • Veidrodiniai neuronai
 • Kūno žemėlapiai, sąmoningumas, jausmai ir archainės smegenų dalys
 • Aleksandro deriniai ir autizmas
 • Sąmoningumas - judėjimo išvystymas (33 Ratey-mankšta)
 • Įkūnytas mąstymas - būtina judėti - būtina bendrauti - būtina dėmesį judinti.
 • Smegenys nustato parametrus - ne smulkmenas - palyginti su evoliucija, kaip jinai nustato parametrus ar taisykles?
 • Kodėl augalai neturi smegenų? Jie nejuda!
 • Smegenų plastiškumas
 • Įsivaizdavimas pajungia tuos pačius neuronus, kaip kad judėjimas
 • Kūno žemėlapių problemos - jaučiame papildomas rankas arba jaučiame, kad mūsų ranka mums svetima
 • Neskirti taip griežtai žmonių ir gyvūnų mąstymo - gyvūnai išgyvena jausmus, mąsto - nebeapsiriboti elgesiu
 • Jausmai ir mąstymas susiję
 • Jokia smegenų dalis nedirba savarankiškai - joms visoms reikalingi ryšiai su kitomis dalimis
 • Žmonių sąmonei neprieinama didelė dalis smegenų veiklos kurios dėka, pavyzdžiui, manome, jog kažką žinome ar patyrėme ar esame įsitikinę
 • Žemėlapiai yra ne kūno, o įvairių judesių, pavyzdžiui, ranką pakelti prie burnos, žr. Graziano.
 • Stebime, ieškome ir priskiriame kitų dėmesingumą - vaikai tuo labai užsiima ("reikalauja dėmesio") - o paskui priskiriame sau dėmesingumą, pastebime. Viskam priskiriame dėmesingumą - gyvuliams ir netgi daiktams, Dievui. Kaip tai susiję su asmenimis? Asmuo yra tai, kas gali dėmesį rodyti (aplinkybė), palyginti su daiktu ir eiga. Asmuo - galimas dėmesys, o būtinas dėmesys? tikras dėmesys? Graziano.
 • Vietoj, kad klausti, kaip kyla sąmoningumas? (Kaip kyla voverėje žmoguje?) Klausti, kaip žmogus (ar smegenys) nusprendžia, jog jie yra sąmoningi? (Kokiu apskaičiavimu). Graziano.
 • Skirtumas tarp dėmesio (attention - įsigilinimą į kai ką) ir dėmesingumo, sąmoningumo (awareness - ką pastebime). Daug kam mūsų protas skiria dėmesį bet mes to nepastebime. Sąmoningumas yra dėmesio karikatūra, jo modelis.
 • Valdymui yra naudinga turėti modelį. Tai yra modelio kilmė.
 • Smegenys kuria ne tobulą supratimą, o naudingą supratimą - ir būtent tam skiria savo ribotas sanaudas - ir užtat smegenys veikia supaprastinimais - o už jų yra tai, kas už mūsų, su kuo mes bendraujame.
 • Smegenys, tai turi informaciją nusakančią, jog ji sąmoninguma. Ji tiktai tokiu būdu yra sąmoninga, per dėmesį į žinojimą, jog jinai sąmoninga. Tad žinojimo lygmenys! tai mūsų veidrodis.
 • Kūno žemėlapio netobulumas, neatitikimas tikrovės - virpinant prie bicepsų prikabintą sausgyslę, žmogus pamanys, kad jo alkūnė traukiasi - o jeigu tada pirštu palies nosį ir užsimerks, jo smegenys nesuves ir kai kas pamano, jog jų nosis auga.
 • Dėmesys priklauso nuo sanaudų ribotumo, užtat tenka ir gilintis.
 • Kaip Graziano vertintų padalinimus, juk tai susiję su dėmesiu, su požiūriais?
 • "Išėjimas iš kūno" - smegenys save gali atsieti nuo savo kūno.
 • Jeigu visi idealistiniai teiginiai yra smegenims būdingi ir reikalingi - ir jeigu tikrovė yra "antraeilis reiškinys" - ir jeigu tai pačiai tikrovei galime paskirti, įžvelgti dėmesingumą, sąmoningumą - jeigu tikrovės sąmoningumą laikome Dievu - ir jeigu bendraujant su tikrove vieningai įsikalbame su ja (kaip kad su bet kokia būtybe) ir suvokiame jog mūsų visų tas pats sąmoningumas - tai tada manytina, jog tikrovės visas smulkmenas galime kildenti iš idealizmo, o ne atvirkščiai.
 • Modeliai, "generolo žemėlapiai" reikalingi valdymui, tai mano pertvarkymai. Juk valdymu norime mažesne tvarka valdyti didesnę tvarką.
 • Dėmesys, tai apibendrintas įsigilinimas, susitelkimas - užtat vieningas ir vienintelis. O sąmonė, tai apibendrintas supratimas dėmesio apskritai - vieninga sistema suvokti visų dėmesį ir dėmesių santykius. Gali būti, kad žmogus pasižymi įvardžiais.
 • Dorovė (ir dorovinė tikrovė) priklauso nuo modelio, ne nuo tikrovės.
 • Nesąmoningas suvokimas, pavyzdžiui, jog kortos yra neteisingos (Blink) - iš kūno matosi, jog kažkas ne taip, nors sąmonė to dar nesuvokia.
 • Priming effects.
 • Creating conscious explanations (rationalizations) for hunches that are completely unconscious. Don't acknowledge unconscious.
 • Reproducing facial expressions can create the corresponding emotions.
 • Get information from people's faces - can read their minds. Emotion is part of that.
 • Brain damage to fusiform gyrus (looking at faces instead of objects). Autistic use the inferior temporal gyrus (for objects). This is presumably where the synchronicity judgements take place.
 • Sąmoningumui reikalinga pusė sekundės. Galim manyti, kad laisvai pasielgėme, nors taip nėra. Tačiau laisvė išsivysto. (Manau, ją įtakoja mūsų sąmoningas vertinimas praeities įvykių.)
 • Smegenyse - pasikartojanti veikla - iracionalios proporcijos, tad nenustovi - begalinė įvairovė.
 • Ko giliau smegenyse, to nepriklausomiau nuo aplinkos.
 • Familiar vs. novelty (exceptions) - dynamic relationship between two hemispheres - because that changes. Absolute vs. relative knowledge - Life vs. Eternal Life. - Broken down modules (slow thinking) vs. whole module (unconscious - fast thinking).

Graziano - reikia pridėti ryšį tarp dėmesio ir nuovokos nes sąmonė supranta skirtumą tarp jų ir tikslina vieną ar kitą.

Išskirti idealizmo ir materializmo susikirtimą - ar idealistinės mintys kyla iš materializmo, ar materialistiniai faktai kyla iš idealizmo?

Materialistams nėra jokio kodėl neribota prasme. Tačiau ribota prasme, stebint ribotą santvarką, gali būti vidinės priežastys (kaip) ir išorinės priežastys (kodėl). Panašiai, idealistams ribotose santvarkose gali būti išorinės pasekmės (ar) ir vidinės pasekmės (koks). Užtat labai svarbi dangaus karalystė skurdžiadvasiams, kad būtų galima riboti tikėjimą ir vieningai žinoti.

Smegenų dalys

 • Pailgososios smegenys - stormuo medulla oblongata Nugaros smegenų tąsa į kaukolės ertmę. Kartu su nugaros smegenimis susidaro iš daugybės smulkių židinių, dalyvauja juslėje ir judėjime.
 • Tiltas pons. Židiniai valdo miegą, kvėpavimą, rijimą, šlapinamasi, lygsvarą, akių judesius, veido išraišką, stovėseną.
 • Tarpinės smegenys diencephalon. Pilni židinių.
  • Pogumburis hypothalamus. Židiniai valdo miegą ir budimą, valgymą ir gėrimą, hormonų leidimą.
  • Gumburas thalamus. Žinių perdavimas iš ir į pusrutulius. Troškimas. Veiklų (valgymo, gėrimo, tuštinimosi, mylėjimosi) užvedimas.
 • Smegenėlės cerebellum Sulankstyta (cerebellum cortex). Nebūtinas, išmoktas kitų smegenų veiklos išlyginimas, tikslinimas. Pavyzdžiui, išmokti važiuoti dviračiu.
 • Vidurinės smegenys mesencephalon Žinduoliuose sumažėjusi.
  • Keturkalnio viršutinis kalnelis superior colliculus. Nevalingi akies judesiai, vyzdžio refleksai, siekimai galūnėmis. Priima žinias iš akių bei kitų juslių. Žinduoliuose sumažėjęs. Kai kuriose žuvyse (nėgėse), tai didžiausia smegenų dalis.
 • Galinės smegenys (smegenų pusrutuliai) telencephalon Žinduoliuose padidėjusi.
  • Pamatinė galinių smegenų dalis.
   • Migdolinis kūnas. Amygdala. Dalyvauja uoslėje. Iš dalies valdo autonominę veiklą ir jausmus.
   • Uoslės stormuo. Olfactory bulb. Apdoroja uoslę. Išvadas siunčia tiesiogiai į smegenų žievę. Primatuose sumažėjusi.
  • Skliauto ragas (hipokampas). Hippocampus. Erdvinė atmintis, kelio radimas.
  • Skliautas. Basal ganglia. Stabdis. Veiklos atrinkimas. Malšina visus veiklos židinius, išlaisvina veiklą. Tarpininkauja atpildui ir bausmei. Fine motor control. Execute sequence. Sequencing control. Children vs. apes are good at multistep tasking, breaking down into steps - analysis, watching and learning. Basis for language?
  • Smegenų žievė. Cerebral cortex. Sulankstyta. Uoslė, erdvinė atmintis. Žinduolių žymiausia smegenų dalis. Šešiasliuoksnė.
  • Didesnė dalis mūsų smegenų veiklos mums visiškai neprieinama. Ir būtent mūsų tikrumo jausmas (kuriuo ir remiasi materialistai) yra labai įtartinas.
  • Temporal parietal junction (left and right) social thinking bet type pat dėmesingumas - juslė veikia, refleksiniai judesiai veikia, bet žmogus neskiria dėmesio.
  • Ventral medial prefrontal cortex. (Damasio). Damaged - stay smart and rational but lack judgment. Can't decide when their next appoint will be. Can't get a hunch that cards are fixed. Don't change their strategy when they realize consciously the cards are fixed.

Hind brain - white matter - carries information - controls breathing

Cranial nerves

Pyramids - major motor tracts - big in people, dexterity

Posterior columns carry sensory information

Deccasation - crossing over - mainly motor

Sensory cross over in the spinal cord

Medial temporal lobe - limbic system - emotional brain - loopy looking

Singulate gyrus - mirror neurons

Amygdala - processing emotional information, fear

Hippocampus - forming long term memory, spatial awareness

Insula - communicates with these structures, reward system and addiction

Spinal cord - neurons on inside, axons on the outside

Brain stems - neurons clustered into nuclei scattered among white matter of axons

Brain - scattered nuclei communicate with each other

Cortex - grey matter on the outside, neurons on a sheet in the inside, six-layer structure for intense connection


Neurologijos seminarai, redaktorius Valmantas Budrys

Principles of Neural Science, penktą tomą išleis spalio mėnesį, 2012 metais. Eric Kandel.

Daniel Kahneman

Smegenys


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2014 balandžio 27 d., 23:34
Tweet