调查

Andrius

Įvadas E9F5FC

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai FCFCFC

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? F6EEF6

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai? FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Miglos? AAAAAA

Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti

Žr. Darbai, Straipsniai

Galiu siūlyti Coach.me

Rašyti PEL straipsnelius apie

 • kalbos pagrindus.
 • ramybės pavadinimus, derinių kalbas ir gyvybės savybes.
 • atjautą žydams, žydų kapines ir Greimą.
 • jausmus.
 • evoliuciją.
 • etikos pamoką ir skaitinius.
 • atsakomybę, Holokaustą ir planetos šilimą.
 • šventojo rašto rašymą.
 • dirbtuves su Tautvydu.
 • kaip klausausi Dievo.
 • Dievo šokį
 • logikos pagrindus
 • laiką ir erdvę
 • entropiją

Kitos temos

 • ateivius
 • dirbtuves Klaipėdoje
 • dirbtuves Vilniuje
 • Noreiką

Mintys

 • vertybes ir klausimus
 • Aplinkybės ir Kanto kategorijos

Paskelbti straipsniai

Straipsneliai


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2017 lapkričio 30 d., 15:29