调查

Andrius

Įvadas E9F5FC

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai FCFCFC

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? F6EEF6

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai? FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Miglos? AAAAAA

Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti

Žr. Akademiniai straipsniai, Darbai, Straipsneliai

Savo mintis surašysiu moksliniais straipsnius, o paskui knyga. Berašydamas skatinsiu bendradarbiavimą. Tuo pačiu turėčiau puoselėti svetainę.

Reikėtų parašyti apie tai, ką esu nuodugniai ištyręs ir gerai žinau. Galiu išbaigti užtikrintai ištirti, tačiau reikėtų aprašyti tiek, kiek kiekvienoje srityje užtenka pirmam straipsniui.

 • jaudulius ir nuotaikas
 • Dievo šokį
 • Gamestorming žaidimų gramatiką
 • pertvarkymus ir nesusivedimus
 • Lietuvių nacionalistų partijos nusikaltimus (lietuvių ir anglų kalba)
  • Genocidui ir rezistencijai
 • matematikos išsiaiškinimo būdus
 • savo metafiziką - padalinimus, atvaizdus, aplinkybes - ir sąmoningumą
 • nesmurtą ir dvejones
 • geros valios pratimus
 • kertines vertybes ir klausimus ir jų tarpusavio
 • pasakojimo kalbą, nagrinėti liaudies pasakas
 • Minčių sodą ir šviesuolių brandą
 • Greimo prasižengimus
 • Lietuvos šviesybę (Solvijus)

Tolimesni straipsniai, išplečiantys jau paskelbtus

 • Kinų eilėraščius, geometrijas ir nuotaikas
 • Holokaustas Žemaičių žemėje

Reikėtų vis pamąstyti, kuriuos straipsnius galiu siūlyti komunikacijos žurnalams.

Galiu toliau tirti ir aprašyti

 • muziką
 • Alexander išsiaiškinimo būdus
 • Kristaus išsiaiškinimo būdus
 • Dievo Tėvo išsiaiškinimo būdus
 • Pranašo Mahometo išsiaiškinimo būdus
 • kalbos pagrindus - įvardijimą
 • logikos pradus
 • matematikos pagrindus
 • vertybių išvedimą iš dorovinio klausimo, Kodėl derėtų daryti tai ką derėtų daryti?
 • apžvelgti, kaip bandyti viską žinoti matematikoje, ką būtų galima bendrom jėgom tirti matematikoje. "Collaborating towards a Big Picture of Mathematics".
 • Holokausto prasmę - šventraščio rašymą
 • savo atradimus matematikoje, pavyzdžiui, tezę.
 • atsakyomybę už Holokaustą
 • Raida visatos mąstais: Dievas, ateiviai, žmonės, kompiuteriai.

Rasti atviros prieigos žurnalus, jei įmanoma su Web of Science Impact Factor, kuriems galėčiau rašyti straipsnius.

Žurnalams

 • Ifcolog: apie Dievo šokį, paskui apie pertvarkymus, nesusivedimus, jaudulių geometrijas bei permainas ir t.t.
 • Lietuvių nacionalistų partijos atsakomybė už nusikaltimus prieš žmoniją
 • Sign Systems Studies: "Honoring Greimas's Victims: Healing Lithuania's Symbolic Wounds"
 • Journal of Humanistic Mathematics: "Making Sense of All of Mathematics".
 • Phainomenon apie dvejones ir kitus dalykus kur norisi asmeniškai išsipasakoti.
 • Baltic Law and Politics. Apie energetikos ministeriją, vergiją, demonus ir bitchain.
 • Daimon - geros sąlygos - leidinys apie perspektyvas rašyti apie padalinimus ir antrines sandaras.

Straipsniai


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2018 rugsėjo 02 d., 08:37