Knyga

Dievo šokis

Dorovės tyrimas

Išsiaiškinimai

Malda

Andrius

Užrašai

Mokykla

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai EEEEEE

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? ECD9EC

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai? FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Istorija AAAAAA


Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti

Žr. Akademiniai straipsniai, Darbai, Straipsneliai

Pradėti rašyti straipsnius? į tarptautinius leidinius ir skatinti bendradarbiavimą.

Parašyti apie:

 • Parašyti Sign Systems Studies apie Greimą: "Honoring Greimas's Victims: Healing Lithuania's Symbolic Wounds"
 • Dievo šokį.
 • Genocido ir rezistencijos žurnalui: Lietuvių nacionalistų partijos atsakomybė už nusikaltimus prieš žmoniją
 • Apžvelgti, kaip bandyti viską žinoti matematikoje, ką būtų galima bendrom jėgom tirti matematikoje. "Collaborating towards a Big Picture of Mathematics".
 • Savo metafiziką - padalinimus, atvaizdus, aplinkybes.
 • Surašyti matematikos sprendimo būdus.
 • Kertines vertybes ir klausimus ir jų tarpusavio ryšį.
 • Pasakojimo kalbą, nagrinėti liaudies pasakas.
 • Geros valios pratimus.
 • Dvejones.
 • Savo atradimus matematikoje, pavyzdžiui, tezę.


 • Rasti atviros prieigos žurnalus, jei įmanoma su Web of Science Impact Factor, kuriems galėčiau rašyti straipsnius
  • Rašyti Journal of Humanistic Mathematics - "Making Sense of All of Mathematics". Pristatyti tai ką rašysiu savo prašyme Matematikos filosofijos institutui, ką norėčiau išmokti.
  • Rašyti į Phainomenon apie dvejones ir kitus dalykus kur norisi asmeniškai išsipasakoti.
  • Rašyti į Ifcolog apie Dievo šokį, paskui apie pertvarkymus, nesusivedimus, jaudulių geometrijas bei permainas ir t.t.

Straipsniai


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2017 rugpjūčio 10 d., 19:06
Tweet