我的调查

调查

神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

Išgyvenimo apytaka, Išsiaiškinimų svarba


Svarbos pasekmės

 • Kaip dorovė remiasi svarbos nustatymu?

Svarbos turinys

 • Nagrinėti svarbu kam? tai yra, kaip "save" suprantam, kas tai mums yra?
 • Kaip svarba išreiškia pasąmonės susitelkimą į nežinojimą?
 • Kaip svarba išsako pasąmonės žinojimą?
 • Kaip ir kodėl mes prisirišę prie gyvenimo?
 • Ką netroškimai pasako apie tai kaip ir kodėl esame prisirišę prie gyvenimo?
 • Kaip dvylika klausimų išsako svarbą?

Svarbos nusakymas

 • Kaip kertinė vertybė išreiškia ir suveda, kas mums svarbu?
 • Kaip pasąmonė ir valia nusako svarbą?
 • Kaip įvairiai išreiškiame tai, kas yra svarbiausia?

Sąsajos su svarba

 • Kaip svarba susijusi su rūpesčiais?
 • Kaip tai, kas mums svarbiausia, susiję su dėmesiu, sąmoningumu, sąvokomis ir trimis kalbomis?

Svarbos pavyzdžiai

 • Evangelijose nagrinėti kas ir kodėl Jėzui buvo svarbu.

Dorovė

Pagrindai, kuriais išreiškiame, kas yra svarbiausia:

 • Kam skiriame daugiausia laiko?
 • Kam skiriame geriausias jėgas?
 • Kam parodome savo laisvumą.
 • Kam labiausiai esame pasirengę?
 • Kam esame labiausiai atsidavę?
 • Ką įvairiausiai, kūrybingiausiai apmąstome?
 • Kam sukuriame sąlygas?
 • Ką renkamės savo valia?
 • Ką priskiriame Dievo valiai?
 • Ko sutinku atsisakyti?

Svarbu:

 • Nesiblaškyti.
 • Išsimiegoti.
 • Ugdyti valią.
 • Gyventi drausmingai.

Svarba


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2021 rugpjūčio 05 d., 13:05