调查

Andrius

Įvadas E9F5FC

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai FCFCFC

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? F6EEF6

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Miglos? AAAAAA

Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti

Žr. Dorovės tyrimas, Išsiaiškinimų svarba


 • Kaip dorovė remiasi svarbos nustatymu?
 • Kaip svarba susijusi su rūpesčiais?
 • Evangelijose nagrinėti kas ir kodėl Jėzui buvo svarbu.
 • Nagrinėti svarbu kam? tai yra, kaip "save" suprantam, kas tai mums yra?
 • Kaip kertinė vertybė išreiškia ir suveda, kas mums svarbu?
 • Kaip ir kodėl mes prisirišę prie gyvenimo? Ką apie tai pasako netroškimai?

Dorovė

Pagrindai, kuriais išreiškiame, kas yra svarbiausia:

 • Kam skiriame daugiausia laiko?
 • Kam skiriame geriausias jėgas?
 • Kam parodome savo laisvumą.
 • Kam labiausiai esame pasirengę?
 • Kam esame labiausiai atsidavę?
 • Ką įvairiausiai, kūrybingiausiai apmąstome?
 • Kam sukuriame sąlygas?
 • Ką renkamės savo valia?
 • Ką priskiriame Dievo valiai?
 • Ko sutinku atsisakyti?

Svarbu:

 • Nesiblaškyti.
 • Išsimiegoti.
 • Ugdyti valią.
 • Gyventi drausmingai.

Svarba


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2019 gegužės 14 d., 22:59