Iš Gvildenu svetainės

Mintys: Taikdarystė


Žr. Malda, Šviesuolių bendrystė, Dievo tyrimai, Rusija

Kaip taikdarystė padeda mums vienas kitą labiau mylėti?


Susigyvenimo pagrindas yra kiekvieno žmogaus tikslumas, kokia jo kertinė vertybė, kas jam rūpi. Reikia atsisakyti dirbtino bendrumo.


2019.12.02 A: Kaip tu dalyvauji taikdarystėje?

D: Meilė remiasi įvairiais kampais. Įsivaizduok, kad yra trys vaidmenys: Tėvas, Sūnus ir Dvasia, be jokio Dievo. Taikdarystė atsiranda jums suderinti Dievą be kurio gyvenimas yra neteisingas. Taip kad teisingam gyvenimui, Dievas yra būtinas. Tad mylėk savo priešą, kad būtent jame susiderintų Tėvas, Sūnus ir Dvasia. Tad tam reikalinga dviejų ar trijų malda: Tėvas ir Sūnus, o gal ir Dvasia, kad Dievas iškiltų iš skirtingų pusių, grynasis Dievas.

2019.12.03 A: Kaip bandyti suprasti savo priešą?

D: Laimink juos, palaikyk juos, tad suprask jų tikslus ir potikslius, kaip jie susiję, koks galėtų būti jų vidinis ryšys, kuria prasme jis galėtų būti ydingas, ir kaip tą ydingumą išrišti, kad jų tikslas būtų sveikas. Nes kiekvienas tikslas yra, kaip toks, sveikas, ir tiktai tikslų santykiai gali būti ydingi. Užtat meile gali būti, tad ir aš galiu būti ir esu būtinas dėl meilės vidinio ryšio su manimi.


Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/Taikdaryst%c4%97
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2022 kovo 15 d., 11:56