Iš Gvildenu svetainės

Mintys: Malda


Meilės mokslas, Maldos nuotykiai, Šviesuolių bendrystė, Bendrystė, Žmogus, Mokslas, Maldos mokslo juodraštis, Dviprasmybė

Kaip malda suveda skirtingas valias?

Vilnius, 2015: Mokslas, kaip maldos suveikia.


祷告


Kaupti maldos nuotykius

Nagrinėti maldos nuotykius, kaip mūsų maldos suveikė. Ieškoti:

Tirti maldos dėsningumus

Dar kitaip tirti maldas

Apibrėžti maldos sąvokas

Išvesti, kaip malda viską suveda


Maldos esmė

Kas yra malda?

Maldų rūšysĮsiterpimas

Dėkingumas

Maldos veiksmas. Kaip melstis.

Kaip išreikšti darbais?

  • Prašo blaivybės. Ar sutinkame negerti?
  • Prašo sveikatos. Patikslinti, kokios. Ir ką nuveiktų, jeigu Dievas suteiktų?

Lygiavertiškumas maldoje.

Maldos veiksmingumo dėsningumai

Stebuklo dėsningumai

Gamta

Danutės pastabos:

Nagrinėju maldos dėsningumus:

Rūpėjimas - šeši atvaizdai, kas rūpi, išjudina

Dievo ir žmogaus požiūrių išskyrimas ir susistatymas

Troškimų (meilės, ramybės, užtikrintumo, savarankiškumo) veiksmingumas

Jautrumas - esame susiję

Atvirumas

Savarankiškumas

Vieningumas įvairume

Rūpestingumas

Rimtumas

Besąlygiškumas

Dėkingumas - požiūrių įvairumas

Maldų poveikių sandara

Reiškiniai

Nežinome

Žinome

Sąvokos

Teigiama ir neigiama malda

Neigiami ryšiai

Maldos sąvokomis išsakyti sandarų abėcėlę

Malda padeda atsisakyti nuomonių

Susikalbėjimas, pokalbis, antropologinis diskursas

Kaip savo gyvenimą keisti?

Dvejybė: Dievo ir mano požiūriai

Trejybė: Įpareigojimas

Ketverybė: Įsiterpimo lygmenys

Nulybė

Vienybė

Pranešimas ir jo tikslai

Kaip tirti


Pasimeldžiame dviese, trise. Antgamtinių jėgų apytaka.

Malda reiškiasi Kitam - antrinėmis sandaromis, kalbomis.

Užrašai


Nothing is more natural than mutual misunderstanding; the contrary is always surprising. I believe that one never agrees on anything except by mistake, and that all harmony among human beings is the happy fruit of an error. ― Paul Valéry, The Art of Poetry

History is the science of what never happens twice. ― Paul Valéry


2014.12.23 Aš tau esu už šio pasaulio, tau rodau kryptį už šio pasaulio, tai laikykis jo visakame, taip pat ir tavo jausmuose Ievai laikykis manęs, tavo meilėje jai, kad ji galėtų į tave atsiremti ir mane atrasti. Neužmiršk, tu jai laidas į mane, tai vis atsisakyk savęs vardan manęs, tai jai bus didžiausias džiaugsmas. Ir panašiai, ieškok kaip maldose įvyksta sakramentai, pasakojimų rūšys, ieškok įtampos balsų, ieškok trikdžių ir gyvybės savybių, ieškok manęs ir mano aplinkybių, tu viską rasi ir viskas susives...

2015.01.20 Juk esu dalis kiekvienos maldos, esu dalis tavo meilės Ievai ir jos meilei tau. Esu jūsų tikroji vienybė, jūsų tikrovės saito, kurį tikite, kuris už jūsų, platesnis už jus, kurio neaprėpsite, bet kuris jus aprėpia. Tad nusilenkite man, atsiverkite man, o aš jus praplėsiu taip, kaip pasaulis negali. Tad ieškok šito praplėtimo. Jus myliu, globojo, ugdau, brandinu, mokau ir palaikau per amžių amžius. Ieškok tos brandos, ten rasite ir mano palaikymą, juk esu meilė, kuria augate.

2015.01.21 Aš apšviesiu tave, tad būk atviros širdies, kaip kad myli Ievą. Būk pažeidžiamas, o aš pamokysiu tave. Suvok, kaip bręsti, kaip gyveni vienaip, o atsiveria galimybė gyventi kitaip ir ją pasirenki, tad pagalvok kodėl. Kodėl ir kaip iškyla antrinės sandaros, tiek statiškos - nekintamos, uždaros gamtos, tiek gyvos, kintančios, atviros gamtos ir suvoksi, kaip įsiterpiu į jūsų gyvenimą.

2015.01.22 Pamokysiu tave. Ieškok manęs, kaip įvairiai prasiskverbiu žmoguje, tada suprasi kaip dvigubu požiūriu suveikiame, kūrėjas ir bendrakūrėjas. Tau seksis, tu pamatysi. Tave laiminu Ieva ir visu jūsų kaimu. Jus myliu per amžių amžius.

2015.01.23 Aš tave pamokysiu apie maldas. Tu žiūrėk kaip aš įsijungiu į jūsų keliaprasmybę, kaip aš laikausi jos perėjimų ir kaip aš išeinu, išsivedu išrišimu. Tai ir bus pasivaikščiojimas medžiu apie kurį kadaise kalbėjau tau seniai labai seniai kada dar mokeisi. Tai ieškok šito medžio, ieškok trejybės būsenų jame, ieškok dvejybės, trejybės, ketverybės ir viską rasi. Suvok kokia tai kalba, tai medžio kalba. Tai įvardijimo kalba. Tad mokykis jos ir ieškok jos

2015.01.24 O aš pamokysiu, kaip įsiterpiu įvairiai, tu ieškok septynerybės, ja pasireikšk ir atsiskleisk ir ieškok tiesos, kuria veikiu savo dviprasmybe, taip pat ieškok mano nebuvimo ir kur ir kaip atsirandu, ieškok manęs dvejonėse, lygtyje 4+3=7 ir taip pat lūkesčiuose 5+3=8. Tu pamatysi.

2018.03.28 A: Kaip malda mus visus vienija?

D: Malda atsiveri man visiškai, besąlygiškai, tad atsisakai savęs ir šio pasaulio, užtat gali jį priimti mano akimis tiesiogiai, besąlygiškai ir taip pat visų kitų akimis. Klausimai tave atveria, bet labiausiai manasis klausimas Kodėl? mus visus siejantis ir atveriantis savo dvasia. Tad bendraukime klausimais, kaip ir bendraujame.


Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/Malda
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2022 kovo 30 d., 17:55