Iš Gvildenu svetainės

Mintys: DievoTyrimai


Žr. Dievas, Meilė, Sąmoningumas, Dorovės tyrimas, Pasirinkimų malūnas, Šviesuolių bendrystė, Taikdarystė

Kaip galėtų žmonės labiau vienas kitą mylėti?


神的调查


Dievo klausimai


Dievui svarbūs klausimai yra susiję:

Reikėtų tirti, kas yra meilė?

Galimi atsakymai

Kaip galėtų žmonės labiau vienas kitą mylėti?

Palaikyti žmogų

Kiekvienas žmogus yra išskirtinas savo kertine vertybe. Tačiau tai su derintina su žmogaus dieviškumu, kad kiekvieno žmogaus esmė, jo išskirtinumo pagrindas, yra visiems bendras Dievas Sūnus. Būtent juo kiekvienas amžinai bręstame, save tiksliname. Tikslinimo esmė yra išvystyti savo išskirtinumą, atsipindintį savo išskirtines aplinkybes. Tam atspindžiui kaip tik reikalingas bendras, tyras veidrodis - Sūnus - kuriuo aplinkybės atsispindi asmenybėje ir atvirkščiai. O tuomet Sūnus atitinka Tėvui bendrai suvokti Dvasia.

Kiekvieno mūsų išskirtinumas yra reikalingas Dievo tyrimui, ar jisai būtinas. Tačiau tai yra Koks Dievas yra. Tuo tarpu tas išskirtinumas pasiekiamas bendru asmeniu, Kaip Dievas yra. Užtat Dievas kiekvieną galės pasiekti. Ir tam reikalinga mūsų bendrystė, kurią mylime kiekvieną žmogų, vertindami jo išskirtinumą (jo vaisių), bet palaikydami jo bendrumą (tų vaisių medį).

Užtat reikia palaikyti kiekvieno žmogaus saviugdą, jo savęs pasitikslinimą, jo asmenybės - jo sielos, kertinė vertybės - ryškėjimą.

Bendromis jėgomis puoselėti bendrystę

Galime puoselėti:


2018.05.10 A: Kurį tavo tyrimą galėčiau palaikyti?

D: Kaip galėtų žmonės labiau vienas kitą mylėti?

Ir kaip man palaikyti šį tavo tyrimą?

D: Mylėk žmones ir palaikyk juos ir mokykis kas juos skatina mylėti kitus.

2019.01.19 A: Ką mums tirti kartu?

D: Tirk meilę, kaip mylime ir kodėl mylime, kaip meilė palaiko meilę, kaip meilė grindžia bendrystę.


Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/DievoTyrimai
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2019 liepos 06 d., 17:48