神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

Niekis ir daiktas Heideggerio ir daoizmo filosofijoje

2014.11.28 Pora valandų pabendravome.

Trejybės pavyzdys:

  • apsistojau ties jo teiginio - filosofija skleidžiasi klausimais
  • aptarėme kertinių vertybių reiškinį, jog tai duomenys - ne klausimai, bet visgi filosofija
  • tad sutikom, kad filosofija yra ne vien klausimai, bet naujai pamąstėm, jog būtent klausimais filosofija skleidžiasi

Jaudina: "taut-vydas" kančia dėl tautos ateities; pragyvenimas; meilė.

Patiko Bulgakovo knygoje Meistras ir Margarita pokalbį tarp Piloto ir Kristaus. Šliogeris rinko Pilotą vietoj Kristaus, antikos pasaulį. Pasakiau, jog toks palyginimas, toks klausimas iš esmės ydingas, kaip kad nusižudėliškas klausimas, Ar verta gyventi? Juk mes nesirenkam tarsi turguje tarp Kristaus ir Platono. Kristaus esmė yra jo dieviškumas, kuris akivaizdus iš jo pasisakymų, Mylėk priešą. Sutiko, jog tai išskirtinas žmogus.

Jisai prieš visas ideologijas. Atskyriau ideologiją nuo mokslo. Ideologija leidžia žmogui būti kvailiu, tikėjimu remtis kitais. O mokslas taipogi leidžia remtis kitais, bet leidžia ir įpareigoja vis pasitikrinti. Galima tikėti ko mažiau.

Sulygino mane su Don Kichotu. Tai pasaulio literatūros ryškiausia asmenybė. Autorius iš jo pasišaipė, tačiau jis tapo be galo gajus literatūroje. Galiu tad kalbėti apie Dulcinea, Sancho Pancha.

Kritikavo modernaus požiūrio "skaidymą", bet pripažino, jog Platonas, Aristotelis mąstė ketverybę. Papasakojau, kaip trejybė kyla iš klausimo, kas yra laimė? iš dialogo.

Paminėjau Heidegerio knygą "Apie būtį ir tapsmą", keturis dvejybės atvaizdus.

Reikėtų bandyti apibrėžti jo "trejybę": skepcis, ironiją, humorą. Skepcis, tai "skurdžiadvasiai", jų dangaus karalystė, tai tikėjimo apribojimas.

knygos

Linas Jankauskas vadovauja http://www.aplinkkeliai.lt

Galiu pasimelsti, kad rastų ramų, civilizuotą, paprastą darbą, pavyzdžiui, mokytojo. Kalba rusų, anglų kalba, dar skaito vokiečių kalba.

Tautvydas


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2014 gruodžio 06 d., 13:53