神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

笔记

Meilė yra visko troškimas - tai tiksliausias apibrėžimas. Meilė yra Dievo santykis su viskuo. Kiti troškimai yra Dievo daliniai santykiai su viskuo, jo santykiai su niekuo, kažkuo, betkuo, viskuo. Meile Dievas reiškiasi, tad būtent santykiais. Tėra tai, kas reiškiasi meile. Ta raiška yra visko atsiskleidimas šviesuolių bendryste. Tad meilė yra Dievo būtinumo esmė ir pagrindas.

 • neapibrėžtumas, atvirumas - dvasia - Dievas
 • tyrimas - sandara
 • vaizduotė - atvaizdais
 • neįsivaizduojamojo pagrindu bendra vaizduotė - vieningumas - Dievo būtinumas

Tikslas yra siekti bendros vaizduotės, bendros svajonės, neįsivaizduojamojo pagrindu, suprantant jį kaip mylintį, visko trokštantį.

Kaip susiję meilė ir Dievo būtinumas?

Kaip biologijos (gyvybės mokslo) žinojimo rūmai susiję su išminties (amžinojo gyvenimo mokslo) žinojimo rūmais?

Kas yra gyvenimo mokslas? ir kokie jo žinojimo rūmai?

Meilė tvirtina Dievo būtinumą, jo nepaneigiamumą, jo buvimą be priešpriešų, tad kartu jo gerumą. Nes meile susiveda Dievas ir amžinas gyvenimas - Dievo valia ir gyvenimas - žmogaus valia ir gerumas - tobulumas.

Meilė yra žmogaus prigimtis, užtat jisai yra gyvybės tyrimo priemonė. Užtat žmogui įsakyta mylėti, kad jis mylėtų ne tiktai sąlygiškai, bet besąlygiškai, ir kad jis išplėstų meilės taikymą be ribų, kad jis susipažintų su gyvybės abėcėle ir su ja sustatomais žodžiais.

Meilė palaiko neapibrėžtumo išsivystymą iš apibrėžtumo, ir juo labiau, palaiko santvarkos išsivystymą, nes palaiko priešpriešą be priešingybės, gerumą be blogumo, tiesą be netiesos, tad palaiko laisvumą, o tuo pačiu gerumą (jo susiejimą su Dievu) ir gyvenimą. Meilė palaiko Dievo gerumą. Meilė palaiko septynerybę.

Žinojimo rūmų sparnai. Gerasis vaikas susitelkia į neapibrėžtą. Blogasis vaikas susitelkia į apibrėžtą.

Kas gyvenime turininga, prasminga? Tai kas prasminga, turininga Dievui, jo tyrimui, tad ir asmenų tyrimams.

Jėzus jautrus padalinimams, tad jam rūpi Dievo trejybės darna.

Ką tveria Dievo šokis? Sūnaus pasaulėžiūrą - Sūnui ir Tėvui bendrą Dvasią. Ką išgyvenimo apytaka tveria bendro žmogaus pasaulėžiūroje? Mane. Ką žinojimo rūmai tveria asmenybei? Tave. Ką meilės mokslas tveria pasauliui? Kitą - savarankišką asmenį.

Išgyvenimo apytaką suprasti kaip sąvoką - arba vertybę (lūkestį, abejonę, poreikį) - grindžiančią santvarką, kurią grindžiame trejopu išgyvenimu pasąmone, sąmone, sąmoningumu - kaip kad Dievo šokio vaidmenų trejybės ratu. Išgyvenimu sukuriame, atveriame erdvę sąvokai. Aplinkybės yra tokios erdvės nes sieja lygmenis Koks ir Kaip, o išgyvenimas juos sieja su Ar ir Kodėl. Ir pagalvoti kaip vertybė susijusi su esamomis vertybėmis.

 • Kiekvieną išgyvenimą susieti su vertybe.
 • Išvystyti vertybių žemėlapį šitų minčių pagrindu.
 • Suvokti klausimų vaidmenį šiame žemėlapyje.

Kaip išgyvenimas sandaromis ir kalbomis sukuria sąvoką (ar jų rinkinį) kaip pasaulėžiūrą?

Kaip Dievo išėjimâ už savęs suprasti ryšium su Jėzaus pamokymu, kad šėtonas negali išvaryti velnių? Morkus 3 https://www.gentys.lt

Kodėl jis yra? Išskirti kur priežastis glūdi: klausime-buvime, tyrime-veikime, atsakyme-mąstyme. Trejybės atvaizdo būsenose, ne poslinkiuose.

Kaip mylėti? Pasimokyti kaip Dievas mus myli.

Nauji vynmaišiai - nauji žmonės. Naujas vynas nauja pasaulėžiūra. Seni žmonės jau turi seną pasaulėžiūrą.

Savęs pasitikslinimas: Galima pasimokyti iš savo klaidų. Tokiu būdu galima trejybės ratu išbandyti du skirtingus požiūrius, viena po kitos, vietoj kad abu iš karto, kaip kad Dievas. Ir tokiu būdu trejybės ratas savo apsisukimais grindžia padalinimus. Aštuonis kartus apėjus trejybės ratą išsakomi visi padalinimai. Svarbu nuoširdžiai mokytis savo kailiu.

Rick Warren: Nepasisekimai moko kuklumo. Skausmai moko atjautos.

Kuo skiriasi ramybė (kuomet neturime lūkesčių) ir baimė-bjaurumas (kuomet nesugebame turėti lūkesčių)?

Aštuongubas kelias išverčia aštuonerybę.

Dievo valia Dievas žiūri, gyvena, tiria mumis.

Dorovės ratas: Koks elgesys? išgyvenu kaip Aš, Kaip elgtis? išgyvenu kaip Tu, Kodėl elgtis? išgyvenu kaip Kitas.

Tėve mūsų pradeda nuo žmogaus, žiūrinčio atgal į Dievą, žengiančio link Dievo keturiomis pakopommis, galiausiai Dievo valia. O toliau apsisuka, žiūri su Dievu, žengia į pasaulį, kol galiausia lieka Dievo globoje nuo pikto. Tad Tėve mūsų išverčia aštuonerybę. Aštuonerybę išgyvena iš Sūnaus pusės. O poreikių tenkinimai išgyvena iš Tėvo pusės.

Apytakų tyrimai

 • Dievo šokis +0
 • Išgyvenimo apytaka +1 Aš atsakymais 4 pakopomis
 • Žinojimo rūmai +2 Tu klausimais 4 pakopomis
 • Meilės mokslas +3 Kitas tyrimais 4 pakopomis

Užrašai


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2021 rugsėjo 25 d., 12:21