Gvildenu

Bendrystė

Andrius

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai EEEEEE

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? ECD9EC

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai? FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Istorija AAAAAA

Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti

Žr. Logic

Sąmonė mus atskiria, mūsų ryšius atkerta ir patikrina, taip kad kiekvienas esame savarankiškas mąstytojas. O pasąmonė mus sieja ryšiais tartum būtumėme neatskiriami viena bendra pasąmonė (Jungo kolektyvinė pasąmonė?)

Ar Dievas (ar žmogus) gali būti vienų vienas? Tai yra jo vidinis prieštaravimas. Nes jis pradžioje buvo vienų vienas, visgi jisai išėjo už savęs.

O savarankiškas mąstymas remiasi vienatve. Užtat kinams tai nebūdinga, nes jie kratosi vienatvės.

Nuo mažens įpratau būti vienas.

Peter Forrest.

Sympathy as a ground for morality leverages lūkesčius (širdį) but there are four such bases in all (kūnas, protas, širdis, valia).

Dievo troškimai - sąmonė (nežinojimas), mūsų netroškimai - pasąmonė (žinojimas).

Mencius: Žmonės daro blogą nes jie priversti taip elgtis. (Panašiai kaip vanduo priverčiama kilti aukštyn, nors bendrai jisai teka žemyn.)

Four mind-hearts - benevolence, righteousness, propriety, moral wisdom - moral sprouts - Mencius.

Mind-heart, nature, heaven. Mencius.

Tasan - sympathy as commiserating mind-heart.

Dorovė - mes renkamės apibrėžti save, su kuo tapatinamės - kas mes esame?

Natural law - 3 natural choices - žmogus turi susigaudyti, kas per klausimas.

Leibniz - Chinese and their religion.

Li-Bai eilėraštis "Ramios nakties mintys" kitaip nuteiktų jeigu "gu xiang" suprasti kaip "gimtus" namus - išėjimą iš įsčių, nes tada gimtinė irgi buvo neatitikimas - išėjimas iš įsčių, tad sutaptų tuometinė ir dabartinė būklė, o tai liūdesyj paguostų.

Susapnavau: Įsivaizduojant, kaip taškai erdvėje telkiasi ar nuklysta - pirmiausia, yra dėsnis, kad ko labiau nuklysta taškas, tuo mažesnė tikimybė, kad susitelks su kitais. Ir atvirkščiai. O iš tikrųjų, tuomi pati erdvė keičiasi - vieniems taškams jinai plėtojasi, o kitiems jinai susispaudžia. Bet aš nežinau kokia prasmė viso to.

Dievas (Tėvas) nėra tikslingas bet Sūnus įvedė tikslingumą: Dievo valią. Tad apvertė tikslingumą ir atvėrė sąmoningumą.

Matome pasaulį teisingai iš jo išėjus - žiūrint iš šalies? O Dvasia mato jį trečiuoju asmeniu. Bet ką reiškia jo išgyvenimas?

Computational trinitarianism.

"What the Buddha thought" by Richard Gombrich.

Unity of shared preconditions.

Trejybės ratas - Dievo ir mūsų bendros aplinkybės - išsako Dievo buvimo ir nebuvimo vieningumą.

1) be alone like God - the opportunity to be alone, 2) do what a good person would do - the opportunity to do what any good person would do, 3) be open like the Spirit - stepping in and out - the opportunity to be conscious. In all these ways we are one with God on different levels - uniting his being and nonbeing (us) - in our shared conditions. Thus we (and God) are united inasmuch as we are alone (independent), good and conscious.

  • Alone - one perspective (unity of God) (take a stand)
  • Good - we are from beyond the world, but we can go into the world, into conditions (unity of the individual) (act in the world)
  • Conscious - we can choose between stepping-in and stepping-out (unity of personalities)

God's preconditions are the conditions for self-identity. (reflect on my stand and action)

Preconditions -> trejybės ratas -> human consciouness. And, subsequently, diminished consciousness - as described by ever more elaborate preconditions - material knowledge - įvairių mokslų žinojimo rūmai.

Knowing: associative mind identifies p and b. Not knowing: Diassociative mind distinguishes p and b. For learning we need back and forth between semantic and syntactic minds.

Can system 2 learn on its own? AI translates language based on system 2. But this way is very inefficient - requires millions of examples - and it just yields a blob-mind, not levels of parsers - and so there is no intentionality in listening or speaking. It is just a mime, iš is just mimicking. True learning requires a clear hypothesis, thus System 1. And instead of "offloading" from conscious to unconscious, we should speak of "duality" of systems 1 and 2.

"Perceptual learning". Perception, Flux and Learning. Casey O'Callahan. Argues with Connolly.

Worldmaking. Ingarden - The Literary Work of Art.

Palyginti kaip pasakos ir apsakymai kuria pasaulius ir ką tai reiškia dorovei.

Symplectic establishes the distinction between inside and outside (orientation).

Desire is related to needs?

Dorovė: Games should reflect our real desires rather than having our wishes match the game. This is the basis for moral feelings: Expectations not matching up to our wishes is the basis for worldmaking, the boundary of self and world.

Good - slack gives room for contradiction, for self-correction. Truth is that contradiction. Thus good and truth make for the finest grained grid of gaps.

Computer with bugs? (Have the slack to) make mistake -> about self -> about world.

Computers having intentionality (desires) will have the dilemma of implementing immediately (but with errors) or waiting (and lacking).

Morality -> are we dictating the game based on reality - keeping it tentative? Is the game taking over?

Worldmaking -> makes unambiguous the inside and outside.

Common sense - System 1 - extended unconscious.

System 1: Genius introduces a taste - which ultimately common sense embraces and validates, institutionalizes - becomes a principle of what we ought to feel.

Imagination - situation in the absence of others - and a seeking of meaning of our internal experience - a learning process - based on "images" in the sensory sense, as in smoking. So imagination of the perspectives themselves - allows for a universal community.

Nagrinėti, kaip Lietuvoje tapo priimtina ar nepriimtina žydus skriausti ar gelbėti. Tirti visuomeninius klausimus.

Preconditions (made explicit) are given by the operations +1,+2,+3 which make explicit one, two, or three preconditioned perspectives. Starting with the nullsome we get the threesome and we get all of the divisions. The preconditions (trejybės ratas) is also the conditions of humankind (shared by God) and the basis for morality (šešerybė).

  • Dievo šokis +3
  • Pasirinkimų malūnas 3+3=6
  • Žinojimo rūmai 6+3=1
  • Maldos mokslas 1+3=4

Andrew Kehler - UCSD? philosophy of language

Dievo būtinumo pagrindas - vaisingumas, o susikalbėjimo apie Dievą pagrindas - svarba (relevance).

Lifeology and Sinology Forum

Užrašai


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2018 rugpjūčio 20 d., 05:36