神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

Šviesuoliai

Šiandien pabendravau su Virmantu Galdiku. Jam rūpi ekonominio mąstymo

 keitimas. Jis nori sugriauti pridėtinės vertės ir nuolatinio ekonomikos
 augimo mitą.

 Jis gvildena, kaip išreikšti žodžiais, vaizdiniais, kad kuo daugiau
 skirtingų žmonių suprastų, kad ne kiti kalti dėl būdų, bet blogis slypi
 kiekvieno mūsų godume, kuris yra natūralus ir neištrinimas ir privalomas
 išgyvenimo faktorius

 Jo kertinė vertybė "gyvenimas", tiksliau: gyvenimas, baigtinis
 pusiausvyros siekimas, darant tai, ką paprasčiausiai nori ir gali padaryti
 gero, pradedant sau, bet kartu ir kitiems, nes taip lengviau ir įdomiau.

 Mane domina, kaip mes bendromis jėgomis savo kūryba galime išsakyti jo ir
 kitų mintis bei vertybes. Pasidalinu mūsų pasišnekėjimu Skype'u, o dar
 žemiau, jo siūlymais dėl kūrybos. Kviečiu prisijungti!

 Andrius

 Andrius Kulikauskas, ms@ms.lt, http://www.selflearners.net, skype:
 minciusodas

 -------------------------

 Andrius Kulikauskas: skaičiau tavo blogą apie ekonomikos ratus ir apie
 kūrybą :: ką dirbi, ką kuri, ką kurtum?

 Virmantas Galdikas: dirbu sporte :: kuriu mąstymo pakeitimo modelius ir
 mechanizmus

 Andrius Kulikauskas: įdomu, sudėtinga

 Virmantas Galdikas: paprastai bet kas gali, o dėl sudėtingų dalykų dažnai
 sako neįmanoma

 Andrius Kulikauskas: mane traukia neįmanomi dalykai :: jei tik jie prasmingi

 Virmantas Galdikas: tada jie įmanomi :: neįmanomi - tai praturtėti, nes
 neprasmingi, :: kadangi kiek beturtėtum, vis tiek kas nors bus
 turtingesnis ir tai nesuteiks tau laimės, tai, kad beviltiškas :: O tokių
 yra daug norinčių

 Andrius Kulikauskas: arba tiesiog turtas yra vienamatis :: o prasmė yra
 daugiamatė :: tad ją išvertus į turtą :: ji tampa vienamatė :: maždaug
 kaip iš organizmo :: iš gyvūno :: išspausti cheminę sudėtį :: o gal
 įsivaizduoji, kaip būtų prasminga bendradarbiauti :: ar kurti kažką
 bendro? :: bendrom jėgom?

 Virmantas Galdikas: tai, kad matai turtas - yra savoka :: o savokos turi
 savybe, jas reikia suvokti vienodai :: tas pats ir zmogus ar gyvunas kaip
 chemijos fabrikas :: taip cia dar daug nepazintos erdves :: be ji trukdo
 kitai zmogaus savybei - godumui :: zingeidumas dažnai pralošia - godumui

 Andrius Kulikauskas: mane sudomino pastaba, kad savokos suprastinos vienodai

 Virmantas Galdikas: todėl mokslui investicijos mažėja, jei mokslas
 nesukuria turto šiandien

 Andrius Kulikauskas: užtat savo filosofijoj nenagrinėju paskiras sąvokas,
 o jųjų sandaras, santvarkas

 Virmantas Galdikas: čia tas pats - loginė grandinė irgi turi būti
 suvokiama vienodai :: kitaip negalime palyginti :: o be palyginimo nėra
 analizės ir išvadų

 Andrius Kulikauskas: o kaip siūlai kitaip mąstyti?

 Virmantas Galdikas: mąstymo procese žmogus naudojasi tokiomis priemonėmis
 kaip: :: išankstinės nuostatos, :: dogmos, :: išmoktos žinios, ::
 kažkieno autoritetas :: ir pan.

 Andrius Kulikauskas: aš tiesiog manau dauguma žmonių mąsto paskiras
 sąvokas, nepagrįstas, o aš priešingai bandau jas kildinti iš visumos, iš
 visko, iš vaizduotės ribų

 Virmantas Galdikas: tereikia pakeisti nuostatas ir jau keičiasi mąstymo
 rezultatai, net nekeičiant paties mąstymo :: t.y. čia kaip sviesto
 gamyboje :) :: jei įdėsi pieną, tai gausi sviestą :: bet jei įdėsi Š, tai
 sviesto nepavyks pagaminti

 Andrius Kulikauskas: yra ir tokios nuostatos, kurios keičia santvarką

 Virmantas Galdikas: nors procesas bus absoliučiai tapatus

 Andrius Kulikauskas: įdėsi rūgšties, tai ištirpdysi vamzdžius :: išėsi
 ::
 įdėsi tepalo, tai patepsi

 Virmantas Galdikas: procesų keitimas yra kita dalis, bet tada neliekant
 atskaitos taško reikia turėti labai stiprius kontrolinius tškus - ir vėl
 grįžtam prie sąvokų ir suvokimo :: visada mąstyme yra sąvokos ir jų
 suvokimas :: ir šis procesas yra individualus :: vainasi yra 7 mlrd.
 variantų šiaia dienai pasaulyje

 Andrius Kulikauskas: o kaip bendradarbiauti šiais klausimais? :: ko siekti?

 Virmantas Galdikas: norint subendravardiklinti šią masę reikia labai
 aiškių sąvokų ir jų suvokimo bei naudojimo :: pvz - stalas

 Andrius Kulikauskas: ar kada matei mano filmuką, "I Wish to Know"

 Virmantas Galdikas: koks jis?

 Andrius Kulikauskas: aš kaip tik bandau iškelti aiškias sąvokas

 Virmantas Galdikas: atrodo senai

 Andrius Kulikauskas: pradedant sąvoka "viskas" :: ir jos padalinimais į
 požiūrius

 Virmantas Galdikas: matai jos yra - t.y. dauguma sąvokų yra aiškios ir
 neginčijamos

 Andrius Kulikauskas: nes dėl "stalo" manau, nesutarsime ir nebūtina
 sutarti :: bet dėl "visko" gal sutarsime

 Virmantas Galdikas: problema atsiranda tada, kai dėl sąvokų žmoguje
 susigrumia godumas - naudojantis vienas sąvokas ir suvokimą, su žmogiškumu
 - naudojantis tas pačias sąvokas, bet kitokį suvokimą

 Andrius Kulikauskas: manau buitinės sąvokos kaip tik yra ginčytinos ir
 dėl jų net nereikia sutarti paprastai

 Virmantas Galdikas: kiekvienas žmogus tokioje situacijoje pasimeta ir
 pasiduoda vienai ar kitai įtakai

 Andrius Kulikauskas: tas įdomu, kaip įvairia suvokiame :: godumu,
 žmogiškumu ar vėl kitaip

 Virmantas Galdikas: stalas tik pavyzdys, kad suvokimas gali būti
 nepaprastai skirtingas - apvalus, kvardratinis, rašomasis, pietų, ... ::
 vertė ir godumas

 Andrius Kulikauskas: taip ir galim lengvai susiginčyti, pakeitus stalą,
 jį padidinus ar sumažinus, ar jisai lieka stalu?

 Virmantas Galdikas: daugiau turto, daugiau vertės, tai yra gerai ::
 žmogiškumas - ar turtas padeda geriau gyventi? ka kaip? kas yra vertinga
 žmogiškumui?

 Andrius Kulikauskas: nežinau, didesnis namas tai nebūtų geresnis, ir
 didesnis kūnas taipogi :: nebūtinai

 Virmantas Galdikas: Tai apie tai ir kalba

 Andrius Kulikauskas: sutinku

 Virmantas Galdikas: norint pradėti bet kokią diskusiją

 Andrius Kulikauskas: Tomo Čepaičio kertinė vertybė yra "žmogiškumas" ::
 "žmoniškumas", tai yra

 Virmantas Galdikas: reikia susirasti atskaitos tašką, kurį du žmonės
 diskutuojantys vienodai supranta :: tada jau plėtoti toliau

 Andrius Kulikauskas: tai man toks taškas yra sąvoka "viskas" :: turintis
 keturias savybes :: - neturi išorinio konteksto :: - neturi vidinės
 sandaros :: - viską priima :: - būtina sąvoka

 Virmantas Galdikas: viskas ir tik keruios savybės - jau daug sąvokų ir
 sąlygų, kurios dar turi būti skaidomos

 Andrius Kulikauskas: viskas tai pradinis taškas

 Virmantas Galdikas: tada kiekvieną suskaidytą elementą dar reikia pasitvirti

 Andrius Kulikauskas: iš kurio ir įmanoma skaidinti :: ir pagrįstai skaidinti

 Virmantas Galdikas: todėl noriu pasakyti, kad tai nėra atskaitos taškas

 Andrius Kulikauskas: nes skaidoma iš visko :: nes kiekvienas žmogus
 suvokia viską :: ir iš esmės taip pat suvokia :: ko nepasakysi apie stalą
 ar t.t.

 Virmantas Galdikas: atskaitos taškas - iš esmės neskaidomas, nes kai
 pasiklysti, turi grįžti atgal ir vėl iš naujo tikrinti loginę grandinę,
 kur paklydai

 Andrius Kulikauskas: paprasčiau nesugalvoju :: tai viskas ir yra toks
 taškas :: prie kurio gali vis grįžti

 Virmantas Galdikas: mano siūlymas - rinktis pagal temą :: visiškai
 nesvarbu koks tas atskaitos taškas ir kas tai yra

 Andrius Kulikauskas: o kaip apibrėžiamos temos?

 Virmantas Galdikas: svarbu, kad dėl kažko yra sutarta, o tada dėlioti
 toliau loginę grandinę, kuri turi sutapti. :: Ši žinutė buvo ištrinta. ::
 Ši žinutė buvo ištrinta. :: chemija :)

 Andrius Kulikauskas: :)

 Virmantas Galdikas: gyvūnai :: tai ir yra tema

 Andrius Kulikauskas: o kokia tema tau opi? :: ne man chemija ar gyvūnai
 tai ne labai prie ko :: man įdomi bendrystė

 Virmantas Galdikas: kūryba - menas, muzika, kosmosas, finansai, pagalba,
 inovacijos, ...

 Andrius Kulikauskas: širdingas bendravimas :: kūryba man opi tema :: tai
 parinkom temą :: ir kaip toliau?

 Virmantas Galdikas: mano tema - ekonominio mąstymo keitimas

 Andrius Kulikauskas: gerai :: palaikau

 Virmantas Galdikas: noriu sugriauti pridėtinės vertės ir nuolatinio
 ekonomikos augimo mitą

 Andrius Kulikauskas: palaikau

 Virmantas Galdikas: nes kiekviena sistema, kuri auga be galo yra
 nesubalansuota ir subyrės :: jei ekonomika auga, tai yra turtai didėja ir
 nuolat kuriama pridėtinė vertė, tai kažkas turi mažėti.

 Andrius Kulikauskas: ar galimas kokybinis augimas?

 Virmantas Galdikas: O kas tai yra kas mažėja?

 Andrius Kulikauskas: įvairumo augimas? :: pavyzdžiui, gamtoje ::
 vienvaldystės mažėjimas

 Virmantas Galdikas: mažėja - žmogiškumas, nes godumas nugali racionalumą
 ir sveiką protą :: vyksta visuomenės individualėjimas, nes turtai
 priklauso tik vienam tau ir tu nenori dalintis, nes godumas trukdo, ir tt.
 ir tp

 Andrius Kulikauskas: aš galiu savo kūryba pasistengti bendrauti tavo tema
 :: o ką gvildeni, kokį klausimą? :: ko nežinai, ką nori išsiaiškinti? ::
 ir kaip išsiaiškinti?

 Virmantas Galdikas: tai ir gvildenu kalusimą kaip išreikšti tai žodžiais,
 vaizdiniais, kad kuo daugiau skirtingų žmonių suprastų, kad ne kiti kalti
 dėl būdų, bet blogis slypi kiekvieno mūsų godume, kuris yra natūralus ir
 neištrinimas ir privalomas išgyvenimo faktorius

 Andrius Kulikauskas: žodžiu, godumas yra :: godumas būtinas :: bet
 godumas įveiktinas :: ?

 Virmantas Galdikas: jį reikia suprasti ir valdyti

 Andrius Kulikauskas: žodžiu, suvokti godumo esmę ir prasmę

 Virmantas Galdikas: jo panaikinti negali, nes tada iškils pavojus
 išgyvenimui ir vėl sugadinsi - gamtos sukurtą savisaugos mechanizmą

 Andrius Kulikauskas: aš kaip įsivaizduoju :: Dievas trokšta, tai dieviška
 :: o trokšti galima visų labui :: ne tik savo :: ir iš tiesų :: kas
 netrokšta visų labui :: tas netrokša :: tas slopina :: troškulį ::
 savanaudiškas troškimas :: yra netroškimas :: yra troškimo susiaurinimas
 :: ne "savanaudiškas" :: o "nekitanaudiškas" :: "nevisanaudiškas" ::
 savanaudiškas tai dar nieko, tai gi sveika

 Virmantas Galdikas: Čia tu pasakei išminčių išmintį, kuri buvo parašyta
 taip, kad niekas negalėtų paneigti ir suabejoti. O dabar pravesk paralelę,
 tarp to ką aš sakiau ir ką tu dabar parašei

 Andrius Kulikauskas: bet nesveika atsiriboti nuo kitų

 Virmantas Galdikas: ir pamatysi :: kad jie iš aš kalbame apie tą patį tik
 kitais žodžiais :: o sąvoka reiškinio yra ta pati :: aš sakau reikia
 keisti mąstymo būdą :: jie sako reikia trokšti kitiems :: tai čia ir yra
 bendrumas :: jei sakiau, kad pasaulis eina individualėjimo dėl godumo
 kryptimi, :: tai jie sako tą patį, tik ankščiau :: žmonės, sako jie,
 išgyventi bendrai lengviau nei po vieną

 Andrius Kulikauskas: kas "jie"?

 Virmantas Galdikas: todėl sikdamas gero kitam, tu netiesiogiai ir sau
 gerą padarai, bet nuo to tik visiems geriau

 Andrius Kulikauskas: ir siekdamas sau gali siekti ir kitiems taipogi

 Virmantas Galdikas: tavo atveju asmenys, kurie užrašė, ko nori dievas

 Andrius Kulikauskas: juk visiems gerai, kad mes esame

 Virmantas Galdikas: taip, bet gerai gali būti skirtingai :: gerai, kad
 mes esame kaip vergai :: arba

 Andrius Kulikauskas: gali būti daugiaprasmiška :: sutinku

 Virmantas Galdikas: gerai, kad esami laisvi žmonės

 Andrius Kulikauskas: reikia derinti :: tenka derinti

 Virmantas Galdikas: čia kokius interesus atstovauji ir kokio lygio
 godumui tarnauji

 Andrius Kulikauskas: tai tas derinimas ir yra ūkio esmė

 Virmantas Galdikas: ūkis - tai irgi sąvoka, kuri tapo iškreipta ::
 dabartinis ūkis kuria tiek žmonijai nereikalingų daiktų, bet užtat su
 kaupu tenkina vertės ir turto siekimo norus

 Andrius Kulikauskas: jo :: užtat mane domina kitos bendrystės telkimą ::
 telkimas

 Virmantas Galdikas: aš buvo Gruzijoje lapkričio mėn. ir grįždamas lėktuve
 pamąsčiau kas gi čia tokio vyksta? :: ir supratau - pasaulyje vyksta
 "judėjimas" :: judų, kurie dėl savo godumo parduos kiekvieną vis daugėja
 ir juos įtikinti darosi vis sunkiau :: jei nepavyks inteligentiškai to
 paaiškit, tai kils pjautynės, nes žmonės paprasčiausiai nebenori klausytis
 žodžių, jiems tereikia svetimo kraujo ir turtų

 Andrius Kulikauskas: Virmantai, kokia tavo kertinė vertybė, visas kitas
 aprėpianti?

 * Virmantas Galdikas sent file "ANT promo.ppt"

 Virmantas Galdikas: pažiūrėk, čia nauja politinės minties išraiško forma

 Andrius Kulikauskas: gerai

 Virmantas Galdikas: mano vertybė - gyvenimas

 Andrius Kulikauskas: ir kaip suprasti, kaip apibrėži gyvenimą?

 Virmantas Galdikas: gyvenimas yra procesas, todėl jis ir vertingas :: tu
 gali kažką sukurti, padayti gero ir malonaus, sau ir kitiems

 Andrius Kulikauskas: kaip lietuviškai procesas?

 Virmantas Galdikas: bet gali tai daryti tik sau

 Andrius Kulikauskas: veiksmas?

 Virmantas Galdikas: man labiau patinka bendrai su kitais :: vienam
 neįdomu :: vadinasi gyvenime reikia mokėti, dalintis, jausti, suprasti,
 ... ir dar daug ko

 Andrius Kulikauskas: eiga, vyksmas :: žodžiu: gyvenimas

 Virmantas Galdikas: gyvenimas, pagal mane - tai pusiausvyros siekimas -
 idealaus būvio

 Andrius Kulikauskas: vyksmas, kuriuo gali kažką sukurti, padaryti gero ir
 malonaus, sau ir/ar kitiems :: gyvenimas, pusiausvyros siekimas, kuriuo
 gali kažką sukurti, padaryti gero ir malonaus, sau ir/ar kitiems

 Virmantas Galdikas: bet ją pasiekęs žmogus miršta, nes gyvenimas yra
 judesys, kuris tave nukreipia tai į vieną, tai į kitą pusę nuo
 pusiausvyros

 Andrius Kulikauskas: tai kaip elgtis?

 Virmantas Galdikas: suvokti, kad gyvenimas yra baigtinis - niekada
 negyvensi amžinai :: tada daryti tai, ką paprasčiausiai nori ir gali
 padaryti gero :: pradėti reikėtų nuo savs - godumas, bet kartu ir kitiems,
 nes taip lengviau ir įdomiau

 Andrius Kulikauskas: gyvenimas, baigtinis pusiausvyros siekimas, darant
 tai, ką paprasčiausiai nori ir gali padaryti gero

 Virmantas Galdikas: gali iš karto kitiems, bet jei dar nėra atitinkamos
 sistemos, tai paprasčiausiai žmogus nusivils ir nebedarys nieko

 Andrius Kulikauskas: gyvenimas, baigtinis pusiausvyros siekimas, darant
 tai, ką paprasčiausiai nori ir gali padaryti gero, pradedant sau, bet
 kartu ir kitiems, nes taip lengviau ir įdomiau :: galiu taip užrašyti?

 Virmantas Galdikas: gali

 Andrius Kulikauskas: aš jas renku, turiu ištisą sąrašą ::

http://www.worknets.org/wiki.cgi?Values :: 500+ žmonių :: ir tai kitas

 būdas bandyti susikalbėti

 Virmantas Galdikas: nes formuluotes galima tobulinti iki begalybės,
 svarbu, kad jos būtų suvoktos vienodai

 Andrius Kulikauskas: iš kiekvieno sužinoti jo kertinę vertybę, ją suvokti
 kaip to žmogaus išeities tašką :: tai gal aš po truputį bandysiu
 kūrybiškai pavaizduoti :: ir manau pradėčiau nuo tavo kertinės vertybės ::
 ir nuo tavo klausimo

 Virmantas Galdikas: kai sudėsi ir logiškai palyginsi, tai pamatysi, kad
 skirtumai yra labai maži

 Andrius Kulikauskas: ir tavo mintis iš jas išvesčiau :: taip pat ir iš
 kitų žmonių :: ir tai bus duomenys :: sąvokynui

 Virmantas Galdikas: liuks

 Andrius Kulikauskas: Virmantai, ar galiu pasidalinti mūsų pasišnekėjimu
 :: galim ištrinti pradžią :: pasidalinčiau per Veikti plačiau ir per
 Žmoniškai

 Virmantas Galdikas: nes tai kruopštus ir kantrus darbas :: gerai, dalinkis

 Andrius Kulikauskas: ačiū :: pradžią ištrinti ar palikti?

 Virmantas Galdikas: pats nuspręsk, aš neturiu paslapčių, bet reikia
 turėti omenyje, kad vieši tekstai turėtų būti literatūriškesni ir
 patrauklesni. Čia mes kaip draugai su potekste, nes daug kas buvo
 apkalbėta ir aksčiau :: žodžiu kūrybingai :)

 Andrius Kulikauskas: nu čia žaliava :: ją paskui tobulinsim :: bet
 pradžią nuimsiu :: gal tai asmeniška

 Virmantas Galdikas: gerai

 Andrius Kulikauskas: ačiū, palaikau ryšį!

 Virmantas Galdikas: iki ir gerai sutikti Naujus, jei nesurašysim dar

 Andrius Kulikauskas: ačiū! ir jums :: linkėjimai Juliui

 Virmantas Galdikas: būtinai :: pradėjo studijuoti elektroniką

 -------------------

http://virmantas.galdikas.lt

 Pakeiskite savo mąstymo apie pinigus, pridėtinę vertę ir turtą būdą;

 1) Įtikinkite save, kad jūsų gyvenimas yra svarbesnis už vien tik
 iliuzinio turtais aptekusio gyvenimo siekimą;

 2) Visą savo uždirbtą pridėtinę vertę ir turtus nukreipkite į savo
 kūrybinių galių tobulinimą ir asmeninę kūrybą, kad kiekvieną jūsų
 gyvenimo
 dieną ir jo pabaigoje galėtumėte patys pasidžiaugti savo kūryba (iš
 didžiosios raidės) ir kad ja džiaugtųsi jūsų ir mūsų palikuonys;

 3) Kūrybai reikalingų pastangų kiekis gali sunaudoti visą jūsų
 turimos energijos perteklių ir jos dar pritrūks laiko atžvilgiu. Todėl
 visokią kūrybą reikia gerbti, tausoti, pildyti ir tobulinti, nes tik taip
 bus auginami kūrybingi žmonės. Geriau ginčytis dėl spalvos ir skonio, nei
 dėl teisių į turtą. Ginčytis dėl spalvos ir skonio nusibosta, bet dėl
 turto – niekados. ;

 4) Grįžkite į žmonių planetą ir pradėkite sakyti “Labas
 “kiekvienam,
 ir klausinėti “ką naujo sukūrei, kas tavo ir kitų gyvenimą papuoš bei
 pradžiugins?”, šypsokitės kitiems, nes prieš jus jau yra “dviejų
 žmonių ir
 gyvenimo padiktuotas kūrinys”;

 5) Kalbėkitės, kurkite ir jūs atrasite daugybę paprastų ir kasdienių
 sprendimų, kurie neleis jūsų ratams be reikalo didėti ir trukdyti riedėti
 jūsų pasirinktu keliu. Kelias bus ilgas ir įdomus, o pėdsakai gilūs ir
 ilgalaikiai.

Gruodžio 29, 2011


Jei jau apie paradoksus kalbi, tai prieš tai reikia išsiaiškinti ar viskas yra paradoksai. Gali būti, kad skiriasi todėl, kad skirtingai suvokiamos sąvokos, t.y. sąvokos ir suvokimo problema. Kiekvienas žmogus gali suvokti tas pačias sąvokas skirtingai ir tada gaunasi paradoksas.

Dar vienas suvokimo dalykas. Visuomenėje žmonės, kurdami valstybę, deleguoja kitiems žmonėms tam tikras funkcijas, ir tikisi, kad jie su tomis funkcijomis, pareigomis prisiims taipogi ir iniciatyvą. Tačiau taip neatsitinka. Tada žmonės nusivilia ir sako, kad išrinktieji nepatenkino jų lūkesčių. O iš tikrųjų jie per savo tingėjimą, nerodo iniciatyvos, nedaro atitinkamų veiksmų ir todėl niekas nevyksta, nes paprasčiausiai išrinkti žmonės nežino ir negali žinoti kas vyksta jūsų galvose kol jūs jiems to nepasakysite.

Todėl sveikinu su iniciatyva ir galvojant apie turinį ir išraišką. Nepamiršk apgalvoti kokias sąvokas naudoji, kaip jas suvoki tu ir aplinkiniai. Bei tai, ar tu kartai nepastebėjai to fakto, kad delegavai kam nors kitam savo funkcijas, kurias pats turėtum vykdyti. Tai gali būti žmogus ar bet koks kitas įsivaizduojamas subjektas.

Matai, dabar aš labai gilinuosi į sąvokų ir suvokimo bei žmogaus susidvejinimo arba funkcijų delegavimo problematiką. Tai man davė naujų minčių ir argumentų paaiškinti šiandien vykstančių procesų esmei, jų priežastims ir pasekmėms.

VirmantasGaldikas


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2012 vasario 04 d., 22:22