Išmąstyk

Užrašai

Knyga?

Psalmės

Pakeitimai

Santrauka? FFFFFF

Pavaizdavimai? E6E6FF

Asmeniškai? BA9696

Klausimai FFFFC0

Išsiaiškinimai D8F1D8

Duomenys? FFE6E6

Užrašai EEEEEE

Nuojauta? AAAAAA

Kitų mintys? ECD9EC

Dievas man? FFECC0

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Užrašai.Įvadas istorija

Paslėpti nežymius pakeitimus - Rodyti galutinio teksto pakeitimus

2013 sausio 31 d., 15:33 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 31-33 eilutės iš
''Kai ateis Globėjas, kurį jums atsiųsiu nuo Tėvo, Tiesos Dvasia, kuri eina iš Tėvo, jis toliau liudys apie mane. Ir jūs liudysite, nes nuo pradžios su manimi esate buvę. Aš jums tai paskelbiau, kad nesukluptumėte. Jie šalins jus iš sinagogų, ir netgi ateis valanda, kada jūsų žudikai tarsis atlieką šventą pareigą Dievui. Jie tai darys, nes nei Tėvo, nei manęs nepažįsta. Aš jums visa šita kalbėjau, kad, jų siautėjimo metui atėjus, atsimintumėte, jog buvau jus įspėjęs. Dabar išeinu pas tą, kuris mane yra siuntęs, ir niekas iš jūsų neklausia: ‘Kur tu eini?’ Apie Šventosios Dvasios atsiuntimą Aš jums to nesakiau iš pradžių, nes buvau su jumis.Kadangi jums tai pasakiau, liūdesys jūsų širdis užliejo. Bet sakau jums gryną tiesą: jums geriau, kad aš iškeliauju, nes jei neiškeliausiu, pas jus neateis Globėjas. O nukeliavęs aš jį jums atsiųsiu. Jis ateis ir parodys pasauliui, kaip šis klysta dėl nuodėmės, dėl teisumo, dėl teismo. Dėl nuodėmės, kadangi netiki manimi. Dėl teisumo, kadangi aš pas Tėvą einu, o jūs manęs daugiau neberegėsite. Dėl teismo, kadangi šio pasaulio kunigaikštis jau nuteistas. Dar daugel jums turėčiau kalbėti, bet dabar jūs negalite pakelti. Kai ateis toji Tiesos Dvasia, ji ves jus į tiesos pilnatvę. Ji nekalbės iš savęs, bet skelbs, ką bus išgirdusi, ir praneš, kas turi įvykti. Ji pašlovins mane, nes ims iš to, kas mano, ir jums tai paskelbs. Visa, ką Tėvas turi, yra ir mano, todėl aš pasakiau, kad ji ims iš to, kas mano, ir jums tai paskelbs. (Jonas 15 ir 16)''

''"Aš jums tai pasakiau, būdamas pas jus, o Globėjas Šventoji Dvasia, kurį mano vardu Tėvas atsiųs, jis išmokys jus visko ir viską primins, ką esu jums pasakęs."
''
į:
''Kai ateis Globėjas, kurį jums atsiųsiu nuo Tėvo, Tiesos Dvasia, kuri eina iš Tėvo, jis toliau liudys apie mane. Ir jūs liudysite, nes nuo pradžios su manimi esate buvę. Aš jums tai paskelbiau, kad nesukluptumėte. Jie šalins jus iš sinagogų, ir netgi ateis valanda, kada jūsų žudikai tarsis atlieką šventą pareigą Dievui. Jie tai darys, nes nei Tėvo, nei manęs nepažįsta. Aš jums visa šita kalbėjau, kad, jų siautėjimo metui atėjus, atsimintumėte, jog buvau jus įspėjęs. Dabar išeinu pas tą, kuris mane yra siuntęs, ir niekas iš jūsų neklausia: ‘Kur tu eini?’ Apie Šventosios Dvasios atsiuntimą Aš jums to nesakiau iš pradžių, nes buvau su jumis.Kadangi jums tai pasakiau, liūdesys jūsų širdis užliejo. Bet sakau jums gryną tiesą: jums geriau, kad aš iškeliauju, nes jei neiškeliausiu, pas jus neateis Globėjas. O nukeliavęs aš jį jums atsiųsiu. Jis ateis ir parodys pasauliui, kaip šis klysta dėl nuodėmės, dėl teisumo, dėl teismo. Dėl nuodėmės, kadangi netiki manimi. Dėl teisumo, kadangi aš pas Tėvą einu, o jūs manęs daugiau neberegėsite. Dėl teismo, kadangi šio pasaulio kunigaikštis jau nuteistas. Dar daugel jums turėčiau kalbėti, bet dabar jūs negalite pakelti. Kai ateis toji Tiesos Dvasia, ji ves jus į tiesos pilnatvę. Ji nekalbės iš savęs, bet skelbs, ką bus išgirdusi, ir praneš, kas turi įvykti. Ji pašlovins mane, nes ims iš to, kas mano, ir jums tai paskelbs. Visa, ką Tėvas turi, yra ir mano, todėl aš pasakiau, kad ji ims iš to, kas mano, ir jums tai paskelbs. (Jonas 15 ir 16)''
2013 sausio 31 d., 15:33 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 3-4 eilutės iš
''"Aš jums tai pasakiau, būdamas pas jus, o Globėjas Šventoji Dvasia, kurį mano vardu Tėvas atsiųs, jis išmokys jus visko ir viską primins, ką esu jums pasakęs."''
į:
''"Aš jums tai pasakiau, būdamas pas jus, o Globėjas Šventoji Dvasia, kurį mano vardu Tėvas atsiųs, jis išmokys jus visko ir viską primins, ką esu jums pasakęs." (Jonas 14)''
Pakeistos 31-43 eilutės iš
Kai ateis Globėjas,

kurį
jums atsiųsiu nuo Tėvo,

Tiesos
Dvasia, kuri eina iš Tėvo,

jis
toliau liudys apie mane.

27
Ir jūs liudysite,

nes
nuo pradžios su manimi esate buvę.

''Bet sakau
jums gryną tiesą: jums geriau, kad aš iškeliauju, nes jei neiškeliausiu, pas jus neateis Globėjas. O nukeliavęs aš jį jums atsiųsiu. Jis ateis ir parodys pasauliui, kaip šis klysta dėl nuodėmės, dėl teisumo, dėl teismo. Dėl nuodėmės, kadangi netiki manimi. Dėl teisumo, kadangi aš pas Tėvą einu, o jūs manęs daugiau neberegėsite. Dėl teismo, kadangi šio pasaulio kunigaikštis jau nuteistas. Dar daugel jums turėčiau kalbėti, bet dabar jūs negalite pakelti. Kai ateis toji Tiesos Dvasia, ji ves jus į tiesos pilnatvę. Ji nekalbės iš savęs, bet skelbs, ką bus išgirdusi, ir praneš, kas turi įvykti. Ji pašlovins mane, nes ims iš to, kas mano, ir jums tai paskelbs. Visa, ką Tėvas turi, yra ir mano, todėl aš pasakiau, kad ji ims iš to, kas mano, ir jums tai paskelbs. (Jonas 16)
į:
''Kai ateis Globėjas, kurį jums atsiųsiu nuo Tėvo, Tiesos Dvasia, kuri eina iš Tėvo, jis toliau liudys apie mane. Ir jūs liudysite, nes nuo pradžios su manimi esate buvę. jums tai paskelbiau, kad nesukluptumėte. Jie šalins jus iš sinagogų, ir netgi ateis valanda, kada jūsų žudikai tarsis atlieką šventą pareigą Dievui. Jie tai darys, nes nei Tėvo, nei manęs nepažįsta. Aš jums visa šita kalbėjau, kad, jų siautėjimo metui atėjus, atsimintumėte, jog buvau jus įspėjęs. Dabar išeinu pas tą, kuris mane yra siuntęs, ir niekas iš jūsų neklausia: ‘Kur tu eini?’ Apie Šventosios Dvasios atsiuntimą Aš jums to nesakiau iš pradžių, nes buvau su jumis.Kadangi jums tai pasakiau, liūdesys jūsų širdis užliejo. Bet sakau jums gryną tiesą: jums geriau, kad aš iškeliauju, nes jei neiškeliausiu, pas jus neateis Globėjas. O nukeliavęs aš jį jums atsiųsiu. Jis ateis ir parodys pasauliui, kaip šis klysta dėl nuodėmės, dėl teisumo, dėl teismo. Dėl nuodėmės, kadangi netiki manimi. Dėl teisumo, kadangi aš pas Tėvą einu, o jūs manęs daugiau neberegėsite. Dėl teismo, kadangi šio pasaulio kunigaikštis jau nuteistas. Dar daugel jums turėčiau kalbėti, bet dabar jūs negalite pakelti. Kai ateis toji Tiesos Dvasia, ji ves jus į tiesos pilnatvę. Ji nekalbės iš savęs, bet skelbs, ką bus išgirdusi, ir praneš, kas turi įvykti. Ji pašlovins mane, nes ims iš to, kas mano, ir jums tai paskelbs. Visa, ką Tėvas turi, yra ir mano, todėl aš pasakiau, kad ji ims iš to, kas mano, ir jums tai paskelbs. (Jonas 15 ir 16)''
2013 sausio 31 d., 15:28 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 27-45 eilutės iš
Man svarbiausia išsakyti Dievą, kiek tik įstengiu. Jį pažįstu iš savo gyvenimo, tad išsipasakosiu, su viltimi, kad atpažinsite savo gyvenimą, ir kaip Dievas įvairiai jame dalyvauja. Sąvokų kalba Dievas mumyse susikalba su Dievu vienas kitame, taip kad visi esame viena, vienų viena. Sąvokų kalbos trokštu ir linkiu, širdingai.
į:
Man svarbiausia išsakyti Dievą, kiek tik įstengiu. Jį pažįstu iš savo gyvenimo, tad išsipasakosiu, su viltimi, kad atpažinsite savo gyvenimą, ir kaip Dievas įvairiai jame dalyvauja. Sąvokų kalba Dievas mumyse susikalba su Dievu vienas kitame, taip kad visi esame viena, vienų viena. Sąvokų kalbos trokštu ir linkiu, širdingai.

-------------

Kai ateis Globėjas,

kurį jums atsiųsiu nuo Tėvo,

Tiesos Dvasia, kuri eina iš Tėvo,

jis toliau liudys apie mane.

27 Ir jūs liudysite,

nes nuo pradžios su manimi esate buvę.

''Bet sakau jums gryną tiesą: jums geriau, kad aš iškeliauju, nes jei neiškeliausiu, pas jus neateis Globėjas. O nukeliavęs aš jį jums atsiųsiu. Jis ateis ir parodys pasauliui, kaip šis klysta dėl nuodėmės, dėl teisumo, dėl teismo. Dėl nuodėmės, kadangi netiki manimi. Dėl teisumo, kadangi aš pas Tėvą einu, o jūs manęs daugiau neberegėsite. Dėl teismo, kadangi šio pasaulio kunigaikštis jau nuteistas. Dar daugel jums turėčiau kalbėti, bet dabar jūs negalite pakelti. Kai ateis toji Tiesos Dvasia, ji ves jus į tiesos pilnatvę. Ji nekalbės iš savęs, bet skelbs, ką bus išgirdusi, ir praneš, kas turi įvykti. Ji pašlovins mane, nes ims iš to, kas mano, ir jums tai paskelbs. Visa, ką Tėvas turi, yra ir mano, todėl aš pasakiau, kad ji ims iš to, kas mano, ir jums tai paskelbs. (Jonas 16)

''"Aš jums tai pasakiau, būdamas pas jus, o Globėjas Šventoji Dvasia, kurį mano vardu Tėvas atsiųs, jis išmokys jus visko ir viską primins, ką esu jums pasakęs."''
2013 sausio 12 d., 21:57 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 7 eilutė iš:
Vaikystėje užsimojau viską žinoti ir tą žinojimą gražiai taikyti. Tam pasišvenčiau. Visapusiškai ugdžiausi. Susidūriau su savo proto bei vaizduotės ribomis. Jas išsakiau sandaromis, kurias šia knygute aprašau ir iškart suminėsiu. Jos išplaukia iš sąvokos "viskas". Tai pirmiausiai visko padalinimai į požiūrius, tų padalinimų atvaizdai, tų požiūrių aplinkybės. Šios sandaros baigtinės, užtat sandarų kaita išgyvename gyvenimo neišbaigtumą, trimis kalbomis: pasakojimo, įvardijimo ir pagrindimo. Pasakojimo kalbą ištyriau, o kitas dvi turiu dar ištirti. Kiek suprantu, šių kalbų galimybes apibrėžia jų rėmai, tai mūsų nuojautą išreiškiančios santvarkos, kurias išgyvename savo netroškimais ir Dievo troškimais. Visas sandaras galiausiai suvedžiau įsivaizduodamas, kaip Dievas svarsto, ar jisai būtinas? Dievas nebūtinas, tuo pačiu ir būtinas.
į:
Vaikystėje užsimojau viską žinoti ir tą žinojimą gražiai taikyti. Tam pasišvenčiau. Visapusiškai ugdžiausi. Susidūriau su savo proto bei vaizduotės ribomis. Jas išsakiau sandaromis, kurias šia knygute aprašau ir iškart suminėsiu. Jos išplaukia iš sąvokos "viskas". Tai pirmiausiai visko padalinimai į požiūrius, tų padalinimų atvaizdai, tų požiūrių aplinkybės. Šios sandaros baigtinės, užtat gyvenimo neišbaigtumą išgyvename sandarų kaita, būtent trimis kalbomis: pasakojimo, įvardijimo ir pagrindimo. Pasakojimo kalbą ištyriau, o kitas dvi turiu dar ištirti. Kiek suprantu, šių kalbų galimybes apibrėžia jų rėmai, tai mūsų nuojautą išreiškiančios santvarkos, kurias išgyvename savo netroškimais ir Dievo troškimais. Visas sandaras galiausiai suvedžiau įsivaizduodamas, kaip Dievas svarsto, ar jisai būtinas? Dievas nebūtinas, tuo pačiu ir būtinas.
2013 sausio 11 d., 19:36 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 27 eilutė iš:
Man svarbiausia išsakyti Dievą, kiek tik įstengiu. Jį pažįstu iš savo gyvenimo, tad išsipasakosiu, su viltimi, kad atpažinsite savo gyvenimą, ir kaip Dievas įvairiai jame dalyvauja. Sąvokų kalba Dievas mumyse susikalba su Dievu vienas kitame, taip kad visi esame viena, vienų viena. Jos trokštu ir linkiu, širdingai.
į:
Man svarbiausia išsakyti Dievą, kiek tik įstengiu. Jį pažįstu iš savo gyvenimo, tad išsipasakosiu, su viltimi, kad atpažinsite savo gyvenimą, ir kaip Dievas įvairiai jame dalyvauja. Sąvokų kalba Dievas mumyse susikalba su Dievu vienas kitame, taip kad visi esame viena, vienų viena. Sąvokų kalbos trokštu ir linkiu, širdingai.
2013 sausio 11 d., 19:35 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 25-27 eilutės iš
Šią knygą rašau sau, kad aprėpčiau ką jau išsiaiškinau ir ką belieka išsiaiškinti, ir savo mylimajai, Ievai, kad ji mane suprastų ir gražiai veiktų. Tikiu ir jūs jį išvysite, tad rašau jums.

Svarbiausia
išsakyti Dievą, kiek tik įstengiu. Jį pažįstu iš savo gyvenimo, tad išsipasakosiu, su viltimi, kad atpažinsite savo gyvenimą, ir kaip Dievas įvairiai jame dalyvauja. Sąvokų kalba Dievas mumyse susikalba su Dievu vienas kitame, taip kad visi esame viena, vienų viena. Jos trokštu ir linkiu, širdingai.
į:
Šią knygą rašau sau, kad aprėpčiau ką jau išsiaiškinau ir ką belieka išsiaiškinti, ir savo mylimajai, Ievai, kad ji mane suprastų ir gražiai veiktų. Rašau kartu su Dievu, kad suartėtumėme. Tikiu ir jūs šią knygutę išvysite, tad rašau ir jums.

Man svarbiausia
išsakyti Dievą, kiek tik įstengiu. Jį pažįstu iš savo gyvenimo, tad išsipasakosiu, su viltimi, kad atpažinsite savo gyvenimą, ir kaip Dievas įvairiai jame dalyvauja. Sąvokų kalba Dievas mumyse susikalba su Dievu vienas kitame, taip kad visi esame viena, vienų viena. Jos trokštu ir linkiu, širdingai.
2013 sausio 11 d., 19:09 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 17 eilutė iš:
Jau kartą suvedžiau visą ką esu išmąstęs vaizdo įrašu "Trokštu išmanyti". Niekam per daug nerūpi, kokius klausimus gvildenu, kokius atsakymus radau. O gal rūpėtų šimtai būdų, kaip ką išsiaiškinau? Juos užrašiau, surūšiavau, gavosi žinojimo rūmai, dvidešimt keturių menių. Tad savo mintis pristatysiu vis nurodydamas, kaip jas išmąsčiau. Taip pat pristatysiu visas sandaras, kurias atradau, ir klausimus, kuriuos toliau nagrinėju.
į:
Jau kartą suvedžiau visą ką esu išmąstęs vaizdo įrašu "Trokštu išmanyti". Niekam per daug nerūpi, kokius klausimus gvildenu, kokius atsakymus radau. O gal rūpėtų šimtai būdų, kaip ką esu išsiaiškinęs? Juos užrašiau, surūšiavau, gavosi žinojimo rūmai, dvidešimt keturių menių. Tad savo mintis pristatysiu vis nurodydamas, kaip jas išmąsčiau. Taip pat pristatysiu visas sandaras, kurias atradau, ir klausimus, kuriuos toliau nagrinėju.
2013 sausio 11 d., 19:07 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 15 eilutė iš:
Man parūpėjo su Dievu kasdien bendrauti tada kada pradėjau taikomąją veiklą ir suvokiau, jog įtakosiu kitus. Pajutau jo meilę ir padrąsinimą. "Minčių sodą" bepuoselėdamas, apsigyvenau Lietuvos kaime pas ryškiausius šviesuolius, kokius pažinau. Išaugo mano jausmai jų dukrai Ievai, septyniolikmetei. Ji gi man buvo daug per jauna, tad Dievo klausiau, ko jis mane bando, o Dievas man atsakė, kad ją vesiu. Aš jai taip pasakiau, ir jos tėvams, ir savo tėvams, ir jums sakau. Dievas man kas rytą tvirtina, jog taip bus, ir aš tikiu. Jam patinka, kad myliu Ievą visa širdimi, visu protu, visa dvasia, visu kūnu, juk visa esybe atsiskleisdamas, galiu taipogi mylėti Dievą ir jus visus. Aš jos siekiau ir siekiu, širdingai, nors suprantu, tai ne mano jėgoms. Įsivaizduoju, Dievas pakalbins Ievą, jinai panorės tekėti už manęs. Ji už viską vertina tiesą, ji domisi filosofija, istorija ir saviugda, tad ir šia savo knyga ją kalbinu. Kaime sukursime šeimą, dvylika vaikų, šviesuolių, kalbėtojų sąvokomis. Užsiauginsime šviesuolių bendrystę, savo pavyzdžiu ją plėsime, linksmą ir mielą, jautrią ir atjaučiančią, gyvą ir širdingą.
į:
Man parūpėjo su Dievu kasdien bendrauti tada kada pradėjau taikomąją veiklą ir suvokiau, jog įtakosiu kitus. Pajutau jo meilę ir padrąsinimą. "Minčių sodą" bepuoselėdamas, apsigyvenau Lietuvos kaime pas ryškiausius šviesuolius, kokius pažinau. Išaugo mano jausmai jų dukrai Ievai, septyniolikmetei. Ji gi man buvo daug per jauna, tad Dievo klausiau, ko jis mane bando, o Dievas man atsakė, kad ją vesiu. Aš jai taip pasakiau, ir jos tėvams, ir savo tėvams, ir jums sakau. Dievas man kas rytą tvirtina, jog taip bus, ir aš tikiu. Jam patinka, kad myliu Ievą visa širdimi, visu protu, visa dvasia, visu kūnu, juk visa esybe atsiskleisdamas, galiu taipogi mylėti Dievą ir jus visus. Aš jos siekiau ir siekiu, širdingai, nors suprantu, tai ne mano jėgoms. Įsivaizduoju, Dievas pakalbins Ievą, jinai panorės tekėti už manęs. Ji už viską vertina tiesą, ji domisi filosofija, istorija ir saviugda, tad ir šia savo knyga ją kalbinu. Kaime sukursime šeimą, dvylika vaikų, šviesuolių, kalbančių sąvokomis, kurias ir aprašau šia knygute. Užsiauginsime šviesuolių bendrystę, savo pavyzdžiu ją plėsime, linksmą ir mielą, jautrią ir atjaučiančią, gyvą ir širdingą.
2013 sausio 10 d., 11:42 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 7 eilutė iš:
Vaikystėje užsimojau viską žinoti ir tą žinojimą gražiai taikyti. Tam pasišvenčiau. Visapusiškai ugdžiausi. Susidūriau su savo proto bei vaizduotės ribomis. Jas išsakiau sandaromis, kurias šia knygute aprašau. Jos išplaukia iš sąvokos "viskas". Tai pirmiausiai visko padalinimai į požiūrius, tų padalinimų atvaizdai, tų požiūrių aplinkybės. Šios sandaros baigtinės, užtat sandarų kaita išgyvename gyvenimo neišbaigtumą, trimis kalbomis: pasakojimo, įvardijimo ir pagrindimo. Pasakojimo kalbą ištyriau, o kitas dvi turiu dar ištirti. Kiek suprantu, šių kalbų galimybes apibrėžia jų rėmai, tai žmogaus netroškimai, jo paneigimas Dievo troškimų. Visas sandaras galiausiai suvedžiau įsivaizduodamas, kaip Dievas svarsto, ar jisai būtinas? Dievas nebūtinas, tuo pačiu ir būtinas.
į:
Vaikystėje užsimojau viską žinoti ir tą žinojimą gražiai taikyti. Tam pasišvenčiau. Visapusiškai ugdžiausi. Susidūriau su savo proto bei vaizduotės ribomis. Jas išsakiau sandaromis, kurias šia knygute aprašau ir iškart suminėsiu. Jos išplaukia iš sąvokos "viskas". Tai pirmiausiai visko padalinimai į požiūrius, tų padalinimų atvaizdai, tų požiūrių aplinkybės. Šios sandaros baigtinės, užtat sandarų kaita išgyvename gyvenimo neišbaigtumą, trimis kalbomis: pasakojimo, įvardijimo ir pagrindimo. Pasakojimo kalbą ištyriau, o kitas dvi turiu dar ištirti. Kiek suprantu, šių kalbų galimybes apibrėžia jų rėmai, tai mūsų nuojautą išreiškiančios santvarkos, kurias išgyvename savo netroškimais ir Dievo troškimais. Visas sandaras galiausiai suvedžiau įsivaizduodamas, kaip Dievas svarsto, ar jisai būtinas? Dievas nebūtinas, tuo pačiu ir būtinas.
2013 sausio 10 d., 11:37 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 11 eilutė iš:
Kaip tiesą gražiai taikyti? Dievo sūnaus Jėzaus Kristaus skelbiama dangaus karalystė, tai šviesuolių bendrystė, tai amžinas gyvenimas jau čia ir dabar, žmogiškoje vaizduotėje. ''"Kaip tiki, taip ir bus."'' Įsivaizduoju, išmoksime bendrauti Dievo sąvokų kalba. Ji tenkins skurdžiadvasius, trokštančius smulkiausiuose masteliuose įsitikinti, jog tikėjimas iš tiesų veiksmingas. Ji leis teisuoliams atpažinti vienas kitą, tuos kurie už savo gerumą iš kiekvienos santvarkos gauna į nagus.
į:
Kaip tiesą gražiai taikyti? Dievo sūnaus Jėzaus Kristaus skelbiama dangaus karalystė, tai šviesuolių bendrystė, tai amžinas gyvenimas jau čia ir dabar, žmogiškoje vaizduotėje. ''"Kaip tiki, taip ir bus."'' Įsivaizduoju, išmoksime bendrauti Dievo sąvokų kalba. Ji tenkins skurdžiadvasius, trokštančius smulkiausiuose masteliuose įsitikinti, jog tikėjimas iš tiesų veiksmingas. Ji leis teisuoliams atpažinti vienas kitą, tuos kurie už savo gerumą iš kiekvienos santvarkos gauna į nagus. Jėzus atvėrė mums šviesuolių bendrystę dangiškais pamokymais, kaip antai ''Mylėk priešą'', tačiau jis mums neišdėstė kaip. Aš puoselėju atitinkamus žemiškus mokslus.
2013 sausio 07 d., 15:01 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 27 eilutė iš:
Svarbiausia išsakyti Dievą, kiek tik įstengiu. Jį pažįstu iš savo gyvenimo, tad išsipasakosiu, su viltimi, kad atpažinsite savo gyvenimą, ir kaip Dievas įvairiai jame dalyvauja, taip kad esame viena. Sąvokų kalba Dievas mumyse susikalba su Dievu vienas kitame. Jos mums linkiu, širdingai.
į:
Svarbiausia išsakyti Dievą, kiek tik įstengiu. Jį pažįstu iš savo gyvenimo, tad išsipasakosiu, su viltimi, kad atpažinsite savo gyvenimą, ir kaip Dievas įvairiai jame dalyvauja. Sąvokų kalba Dievas mumyse susikalba su Dievu vienas kitame, taip kad visi esame viena, vienų viena. Jos trokštu ir linkiu, širdingai.
2013 sausio 07 d., 14:55 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 27 eilutė iš:
Svarbiausia išsakyti Dievą, kiek tik įstengiu. Jį pažįstu iš savo gyvenimo, tad išsipasakosiu, su viltimi, kad atpažinsite savo gyvenimą, ir kaip Dievas įvairiai jame dalyvauja, taip kad esame viena. Linkiu, širdingai.
į:
Svarbiausia išsakyti Dievą, kiek tik įstengiu. Jį pažįstu iš savo gyvenimo, tad išsipasakosiu, su viltimi, kad atpažinsite savo gyvenimą, ir kaip Dievas įvairiai jame dalyvauja, taip kad esame viena. Sąvokų kalba Dievas mumyse susikalba su Dievu vienas kitame. Jos mums linkiu, širdingai.
2013 sausio 07 d., 12:10 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 3 eilutė iš:
''"Aš jums tai pasakiau, būdamas pas jus, o Globėjas Šventoji Dvasia, kurį mano vardu Tėvas atsiųs, jis išmokys jus visko ir viską primins, ką esu jums pasakęs
į:
''"Aš jums tai pasakiau, būdamas pas jus, o Globėjas Šventoji Dvasia, kurį mano vardu Tėvas atsiųs, jis išmokys jus visko ir viską primins, ką esu jums pasakęs."''
2013 sausio 07 d., 12:09 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 5 eilutė iš:
Žmonės įpratę kalbėti žodžiais. O aš mokausi mąstyti ir kalbėti sąvokomis. Sąvokų kalbą išdėstau sau, Dievui, savo mylimajai ir jums visiems, šviesuoliams, kas norėtų ja bendrauti, iš esmės, širdimi, protu ir valia.
į:
Žmonės įpratę kalbėti žodžiais. O aš mokausi mąstyti ir kalbėti sąvokomis. Sąvokų kalbą išdėstau sau, Dievui, savo mylimajai ir jums visiems, šviesuoliams, kas norėtų ja bendrauti, iš esmės, širdimi, protu ir valia. Žmonės, pavyzdžiui, kalba apie "meilę", bet kokia to žodžio reikšmė? Kaip mums susikalbėti ne paviršutiniškai, neapibrėžtais žodžiais, o iš pagrindų, esmėmis?
2013 sausio 07 d., 12:05 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 1-3 eilutės iš
''"Aš jums tai pasakiau, būdamas pas jus, o Globėjas Šventoji Dvasia, kurį mano vardu Tėvas atsiųs, jis išmokys jus visko ir viską primins, ką esu jums pasakęs."''

Vaikystėje užsimojau viską žinoti ir tą žinojimą gražiai taikyti
. Tam pasišvenčiau. Visapusiškai ugdžiausi. Susidūriau su savo proto bei vaizduotės ribomis. Jas išsakiau sandaromis, kurias šia knygute aprašau. Jos išplaukia iš sąvokos "viskas", tai pirmiausiai visko padalinimai į požiūrius, tų padalinimų atvaizdai, tų požiūrių aplinkybės. Šios sandaros baigtinės, o gyvenimo neišbaigtumą išgyvename sandarų kaita, trimis kalbomis: pasakojimo, įvardijimo ir pagrindimo. Pasakojimo kalbą ištyriau, o kitas dvi turiu dar ištirti. Kiek suprantu, šias kalbas apibrėžia jų rėmai, tai žmogaus netroškimai, jo paneigimas Dievo troškimų. Visas sandaras galiausiai suvedžiau įsivaizduodamas, kaip Dievas svarsto, ar jisai būtinas? Dievas nebūtinas, tuo pačiu ir būtinas.
į:
[+++Sąvokų kalba+++]

''"Aš
jums tai pasakiau, būdamas pas jus, o Globėjas Šventoji Dvasia, kurį mano vardu Tėvas atsiųs, jis išmokys jus visko ir viską primins, ką esu jums pasakęs

Žmonės įpratę kalbėti žodžiais
. O aš mokausi mąstyti ir kalbėti sąvokomis. Sąvokų kalbą išdėstau sau, Dievui, savo mylimajai ir jums visiems, šviesuoliams, kas norėtų ja bendrauti, iš esmės, širdimi, protu ir valia.

Vaikystėje užsimojau viską žinoti ir tą žinojimą gražiai taikyti. Tam pasišvenčiau. Visapusiškai ugdžiausi. Susidūriau su savo proto bei vaizduotės ribomis. Jas išsakiau sandaromis, kurias šia knygute aprašau. Jos išplaukia iš sąvokos "viskas". Tai pirmiausiai visko padalinimai į požiūrius, tų padalinimų atvaizdai, tų požiūrių aplinkybės. Šios sandaros baigtinės, užtat sandarų kaita išgyvename gyvenimo neišbaigtumą, trimis kalbomis: pasakojimo, įvardijimo ir pagrindimo. Pasakojimo kalbą ištyriau, o kitas dvi turiu dar ištirti. Kiek suprantu, šių kalbų galimybes
apibrėžia jų rėmai, tai žmogaus netroškimai, jo paneigimas Dievo troškimų. Visas sandaras galiausiai suvedžiau įsivaizduodamas, kaip Dievas svarsto, ar jisai būtinas? Dievas nebūtinas, tuo pačiu ir būtinas.
2013 sausio 03 d., 13:59 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 15 eilutė iš:
O žmonės domisi mano menais, leidžia man išsipasakoti, ką jais pavaizduoju. Tapyba išpuošiau kambarį, "Dievo protą", vaizduojantį visą, ką esu išmąstęs. Pagrindinė mintis: Dievas nebūtinai geras, nė gyvenimas teisingas. Vaizduoju, kaip geras vaikas tą priima, kaip jis puoselėja dangaus karalystę, ir kaip blogas vaikas tai atmeta, smunka ir jį išgelbsti Kristaus auka. Toliau "Dievo protą" išplėčiu "Dievo veidu", vaizduojančiu prasmingus išgyvenimus, amžino gyvenimo akimirkas jau čia ir dabar.
į:
O žmonės domisi mano menais, leidžia man išsipasakoti, ką jais pavaizduoju. Juos pristačiau Užupio Galeroje ir Čikagos juodųjų meno židinyje Southside Community Art Center. Tapyba išpuošiau kambarį, "Dievo protą", vaizduojantį visą, ką esu išmąstęs. Pagrindinė mintis: Dievas nebūtinai geras, nė gyvenimas teisingas. Vaizduoju, kaip geras vaikas tą priima, kaip jis puoselėja dangaus karalystę, ir kaip blogas vaikas tai atmeta, smunka ir jį išgelbsti Kristaus auka. Toliau "Dievo protą" išplėčiu "Dievo veidu", vaizduojančiu prasmingus išgyvenimus, amžino gyvenimo akimirkas jau čia ir dabar.
2013 sausio 03 d., 13:56 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 11 eilutė iš:
Man parūpėjo su Dievu kasdien bendrauti tada kada pradėjau taikomąją veiklą ir suvokiau, jog įtakosiu kitus. Pajutau jo meilę ir padrąsinimą. "Minčių sodą" bepuoselėdamas, apsigyvenau Lietuvos kaime pas ryškiausius šviesuolius, kokius pažinau. Išaugo mano jausmai jų dukrai Ievai, septyniolikmetei. Ji gi man buvo daug per jauna, tad Dievo klausiau, ko jis mane bando, o Dievas man atsakė, kad ją vesiu. Aš jai taip pasakiau, ir jos tėvams, ir savo tėvams, ir jums sakau. Dievas man kas rytą tvirtina, jog taip bus, ir aš tikiu. Jam patinka, kad myliu Ievą visa širdimi, visu protu, visa dvasia, visu kūnu, juk visa esybe atsiskleisdamas, galiu taipogi mylėti ir jus visus. Įsivaizduoju, Dievas ją pakalbins, jinai panorės tekėti už manęs. Kaime sukursime šeimą, dvylika vaikų, šviesuolių, kalbėtojų sąvokomis. Užsiauginsime šviesuolių bendrystę, savo pavyzdžiu ją plėsime, linksmą ir mielą, jautrią ir atjaučiančią, gyvą ir širdingą.
į:
Man parūpėjo su Dievu kasdien bendrauti tada kada pradėjau taikomąją veiklą ir suvokiau, jog įtakosiu kitus. Pajutau jo meilę ir padrąsinimą. "Minčių sodą" bepuoselėdamas, apsigyvenau Lietuvos kaime pas ryškiausius šviesuolius, kokius pažinau. Išaugo mano jausmai jų dukrai Ievai, septyniolikmetei. Ji gi man buvo daug per jauna, tad Dievo klausiau, ko jis mane bando, o Dievas man atsakė, kad ją vesiu. Aš jai taip pasakiau, ir jos tėvams, ir savo tėvams, ir jums sakau. Dievas man kas rytą tvirtina, jog taip bus, ir aš tikiu. Jam patinka, kad myliu Ievą visa širdimi, visu protu, visa dvasia, visu kūnu, juk visa esybe atsiskleisdamas, galiu taipogi mylėti Dievą ir jus visus. Aš jos siekiau ir siekiu, širdingai, nors suprantu, tai ne mano jėgoms. Įsivaizduoju, Dievas pakalbins Ievą, jinai panorės tekėti už manęs. Ji už viską vertina tiesą, ji domisi filosofija, istorija ir saviugda, tad ir šia savo knyga ją kalbinu. Kaime sukursime šeimą, dvylika vaikų, šviesuolių, kalbėtojų sąvokomis. Užsiauginsime šviesuolių bendrystę, savo pavyzdžiu ją plėsime, linksmą ir mielą, jautrią ir atjaučiančią, gyvą ir širdingą.
2013 sausio 03 d., 13:54 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 11 eilutė iš:
Man parūpėjo su Dievu kasdien bendrauti tada kada pradėjau taikomąją veiklą ir suvokiau, jog įtakosiu kitus. Pajutau jo meilę ir padrąsinimą. "Minčių sodą" bepuoselėdamas, apsigyvenau Lietuvos kaime pas ryškiausius šviesuolius, kokius pažinau. Išaugo mano jausmai jų dukrai Ievai, septyniolikmetei. Ji gi man buvo daug per jauna, tad Dievo klausiau, ko jis mane bando, o Dievas man atsakė, kad ją vesiu. Aš jai taip pasakiau, ir jos tėvams, ir savo tėvams, ir jums sakau. Dievas man kas rytą tvirtina, jog taip bus, ir aš tikiu. Jam patinka, kad myliu visa širdimi, visu protu, visa dvasia, visu kūnu, juk visa esybe atsiskleisdamas, galiu taipogi mylėti jį ir jus visus. Įsivaizduoju, Dievas ją pakalbins, jinai panorės tekėti už manęs. Kaime sukursime šeimą, dvylika vaikų, šviesuolių, kalbėtojų sąvokomis. Užsiauginsime šviesuolių bendrystę, savo pavyzdžiu ją plėsime, linksmą ir mielą, jautrią ir atjaučiančią, gyvą ir širdingą.
į:
Man parūpėjo su Dievu kasdien bendrauti tada kada pradėjau taikomąją veiklą ir suvokiau, jog įtakosiu kitus. Pajutau jo meilę ir padrąsinimą. "Minčių sodą" bepuoselėdamas, apsigyvenau Lietuvos kaime pas ryškiausius šviesuolius, kokius pažinau. Išaugo mano jausmai jų dukrai Ievai, septyniolikmetei. Ji gi man buvo daug per jauna, tad Dievo klausiau, ko jis mane bando, o Dievas man atsakė, kad ją vesiu. Aš jai taip pasakiau, ir jos tėvams, ir savo tėvams, ir jums sakau. Dievas man kas rytą tvirtina, jog taip bus, ir aš tikiu. Jam patinka, kad myliu Ievą visa širdimi, visu protu, visa dvasia, visu kūnu, juk visa esybe atsiskleisdamas, galiu taipogi mylėti jį ir jus visus. Įsivaizduoju, Dievas ją pakalbins, jinai panorės tekėti už manęs. Kaime sukursime šeimą, dvylika vaikų, šviesuolių, kalbėtojų sąvokomis. Užsiauginsime šviesuolių bendrystę, savo pavyzdžiu ją plėsime, linksmą ir mielą, jautrią ir atjaučiančią, gyvą ir širdingą.
2013 sausio 03 d., 13:53 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 11 eilutė iš:
Man parūpėjo su Dievu kasdien bendrauti tada kada pradėjau taikomąją veiklą ir suvokiau, jog įtakosiu kitus. "Minčių sodą" bepuoselėdamas, apsigyvenau Lietuvos kaime pas ryškiausius šviesuolius, kokius pažinau. Išaugo mano jausmai jų dukrai Ievai, septyniolikmetei. Ji gi man buvo daug per jauna, tad Dievo klausiau, ko jis mane bando, o Dievas man atsakė, kad ją vesiu. Aš jai taip pasakiau, ir jos tėvams, ir savo tėvams, ir jums sakau. Dievas man kas rytą tvirtina, jog taip bus, ir aš tikiu. Jam patinka, kad ją myliu visa širdimi, visu protu, visa dvasia, visu kūnu, juk visa esybe atsiskleisdamas, galiu taipogi mylėti jį ir jus visus. Įsivaizduoju, Dievas ją pakalbins, jinai panorės tekėti už manęs. Kaime sukursime šeimą, dvylika vaikų, šviesuolių, kalbėtojų sąvokomis. Užsiauginsime šviesuolių bendrystę, savo pavyzdžiu ją plėsime, linksmą ir mielą, jautrią ir atjaučiančią, gyvą ir širdingą.
į:
Man parūpėjo su Dievu kasdien bendrauti tada kada pradėjau taikomąją veiklą ir suvokiau, jog įtakosiu kitus. Pajutau jo meilę ir padrąsinimą. "Minčių sodą" bepuoselėdamas, apsigyvenau Lietuvos kaime pas ryškiausius šviesuolius, kokius pažinau. Išaugo mano jausmai jų dukrai Ievai, septyniolikmetei. Ji gi man buvo daug per jauna, tad Dievo klausiau, ko jis mane bando, o Dievas man atsakė, kad ją vesiu. Aš jai taip pasakiau, ir jos tėvams, ir savo tėvams, ir jums sakau. Dievas man kas rytą tvirtina, jog taip bus, ir aš tikiu. Jam patinka, kad ją myliu visa širdimi, visu protu, visa dvasia, visu kūnu, juk visa esybe atsiskleisdamas, galiu taipogi mylėti jį ir jus visus. Įsivaizduoju, Dievas ją pakalbins, jinai panorės tekėti už manęs. Kaime sukursime šeimą, dvylika vaikų, šviesuolių, kalbėtojų sąvokomis. Užsiauginsime šviesuolių bendrystę, savo pavyzdžiu ją plėsime, linksmą ir mielą, jautrią ir atjaučiančią, gyvą ir širdingą.
2013 sausio 03 d., 13:52 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 5 eilutė iš:
Kai baigsiu visa tai ištirti, tai sėdėsiu, kaip avinėlis ant Dievo kelių, ten iš kur matosi, kaip viskas iš Dievo išplaukia. Ir galėsiu, kaip silpnaregis berniukas atsakyti bet kurį klausimą, žinodamas, kur ieškoti to atsakymo ir mokėdamas kartu su juo pas Dievą sugrįžti. Viliuos, visa tiesa bus kiekvienam apčiuopiama, kas tik jos nori. Tai bus šventosios Dvasios įsikūnijimas. Tiesa gyvensime širdingai.
į:
Kai baigsiu visa tai ištirti, tai sėdėsiu, kaip avinėlis ant Dievo kelių, ten iš kur matosi, kaip viskas iš Dievo išplaukia. Ir galėsiu, kaip silpnaregis berniukas atsakyti bet kurį klausimą, žinodamas, kur ieškoti to atsakymo ir mokėdamas kartu su juo pas Dievą sugrįžti. Iš dalies, jau taip yra, arba arti to, jei neklystu. Viliuos, visa tiesa bus kiekvienam apčiuopiama, kas tik jos nori. Tai bus šventosios Dvasios įsikūnijimas. Tiesa gyvensime širdingai.
2013 sausio 03 d., 09:26 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 3 eilutė iš:
Vaikystėje užsimojau viską žinoti ir tą žinojimą gražiai taikyti. Tam pasišvenčiau. Visapusiškai ugdžiausi. Susidūriau su savo proto bei vaizduotės ribomis. Jas išsakiau sandaromis, visko padalinimais į požiūrius, tų padalinimų atvaizdais, tų požiūrių aplinkybėmis. Man atrodo, sandarų kaitą išgyvename trimis kalbomis: pasakojimo, įvardijimo ir pagrindimo. Pasakojimo kalbą ištyriau, o kitas dvi turiu dar ištirti. Kiek suprantu, šias kalbas įrėmina žmogaus netroškimai, jo paneigimas Dievo troškimų. Visas sandaras galiausiai suvedžiau įsivaizduodamas, kaip Dievas svarsto, ar jisai būtinas? Dievas nebūtinas, tuo pačiu ir būtinas.
į:
Vaikystėje užsimojau viską žinoti ir tą žinojimą gražiai taikyti. Tam pasišvenčiau. Visapusiškai ugdžiausi. Susidūriau su savo proto bei vaizduotės ribomis. Jas išsakiau sandaromis, kurias šia knygute aprašau. Jos išplaukia iš sąvokos "viskas", tai pirmiausiai visko padalinimai į požiūrius, tų padalinimų atvaizdai, tų požiūrių aplinkybės. Šios sandaros baigtinės, o gyvenimo neišbaigtumą išgyvename sandarų kaita, trimis kalbomis: pasakojimo, įvardijimo ir pagrindimo. Pasakojimo kalbą ištyriau, o kitas dvi turiu dar ištirti. Kiek suprantu, šias kalbas apibrėžia jų rėmai, tai žmogaus netroškimai, jo paneigimas Dievo troškimų. Visas sandaras galiausiai suvedžiau įsivaizduodamas, kaip Dievas svarsto, ar jisai būtinas? Dievas nebūtinas, tuo pačiu ir būtinas.
2013 sausio 02 d., 17:49 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 17 eilutė iš:
Vengiau rašyti knygą, nes mano mintys miglotos, man sunku jas atrinkti ir suvaldyti, ir abejoju, ar mano žodžiai skaitytoją paveiks. Ar prasminga aiškinti, kaip lėktuvas gali skristi, ar kas patikės nematęs? Paprasčiau sukurti lėktuvą ir juo paskraidyti. Tada kiti patys išsiaiškins, kaip tai įmanoma. Man rūpi sutelkti, išlavinti, išjudinti bendruomenę, iš kurios būtų aišku, kaip galima gražiai, prasmingai gyventi.
į:
Vengiau rašyti knygą, nes mano mintys miglotos, man sunku jas atrinkti ir suvaldyti, ir abejoju, ar mano žodžiai skaitytoją paveiks. Ar prasminga aiškinti, kaip lėktuvas gali skristi, ar kas patikės nematęs? Prasmingiau sukurti lėktuvą ir juo paskraidyti. Tada kiti patys išsiaiškins, kaip tai įmanoma. Man rūpi sutelkti, išlavinti, išjudinti bendruomenę, iš kurios būtų aišku, kaip galima gražiai, prasmingai gyventi.
2013 sausio 02 d., 17:46 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 11 eilutė iš:
Man parūpėjo su Dievu kasdien bendrauti kada pradėjau taikomąją veiklą ir suvokiau, jog įtakosiu kitus. "Minčių sodą" bepuoselėdamas, apsigyvenau Lietuvos kaime pas ryškiausius šviesuolius, kokius pažinau. Išaugo mano jausmai jų dukrai Ievai, septyniolikmetei. Ji gi man buvo daug per jauna, tad Dievo klausiau, ko jis mane bando, o Dievas man atsakė, kad ją vesiu. Aš jai taip pasakiau, ir jos tėvams, ir savo tėvams, ir jums sakau. Dievas man kas rytą tvirtina, jog taip bus, ir aš tikiu. Jam patinka, kad ją myliu visa širdimi, visu protu, visa dvasia, visu kūnu, juk visa esybe atsiskleisdamas, galiu taipogi mylėti jį ir jus visus. Įsivaizduoju, Dievas ją pakalbins, jinai panorės tekėti už manęs. Kaime sukursime šeimą, dvylika vaikų, šviesuolių, kalbėtojų sąvokomis. Užsiauginsime šviesuolių bendrystę, savo pavyzdžiu ją plėsime, linksmą ir mielą, jautrią ir atjaučiančią, gyvą ir širdingą.
į:
Man parūpėjo su Dievu kasdien bendrauti tada kada pradėjau taikomąją veiklą ir suvokiau, jog įtakosiu kitus. "Minčių sodą" bepuoselėdamas, apsigyvenau Lietuvos kaime pas ryškiausius šviesuolius, kokius pažinau. Išaugo mano jausmai jų dukrai Ievai, septyniolikmetei. Ji gi man buvo daug per jauna, tad Dievo klausiau, ko jis mane bando, o Dievas man atsakė, kad ją vesiu. Aš jai taip pasakiau, ir jos tėvams, ir savo tėvams, ir jums sakau. Dievas man kas rytą tvirtina, jog taip bus, ir aš tikiu. Jam patinka, kad ją myliu visa širdimi, visu protu, visa dvasia, visu kūnu, juk visa esybe atsiskleisdamas, galiu taipogi mylėti jį ir jus visus. Įsivaizduoju, Dievas ją pakalbins, jinai panorės tekėti už manęs. Kaime sukursime šeimą, dvylika vaikų, šviesuolių, kalbėtojų sąvokomis. Užsiauginsime šviesuolių bendrystę, savo pavyzdžiu ją plėsime, linksmą ir mielą, jautrią ir atjaučiančią, gyvą ir širdingą.
2013 sausio 02 d., 17:45 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 9 eilutė iš:
Šią sąvokų kalbą, kurios mokausi, pirmiausiai bandžiau taikyti geros valios pratimais. Jais atsiliepiau į mane ar pažįstamus jaudinančias aplinkybes, kada širdis mus ragina gyventi vienaip, o pasaulyje vyksta visai kitaip. Įsitikinau, kad tas kas jaudinasi, klysta. Galiausiai susigaudžiau, verčiau puoselėti ramybę nei jaudulį. Šviesuolių bendryste susirūpinau savo įmone "Minčių sodas", kuria dvylika metų internetinėmis sąsajomis telkiau ir aptarnavau šviesuolius. Mano įmonė žlugo nes nesugebėjau išugdyti rūpestį bendru reikalu, bendra kultūra ar tiesiog bendryste. Skolų neatmokėjau ir Čikagoje bankrotavau.
į:
Šią sąvokų kalbą, kurios mokausi, pirmiausiai bandžiau taikyti geros valios pratimais. Jais atsiliepiau į mane ar pažįstamus jaudinančias aplinkybes, kada širdis mus ragina gyventi vienaip, o pasaulyje vyksta visai kitaip. Įsitikinau, kad tas kas jaudinasi, klysta. Galiausiai susigaudžiau, verčiau puoselėti ramybę nei jaudulį. Šviesuolių bendryste susirūpinau bevystant savo įmonę "Minčių sodas". Dvylika metų jos internetine veikla telkiau ir aptarnavau šviesuolius. Mano įmonė žlugo nes nesugebėjau išugdyti rūpestį bendru reikalu, bendra kultūra ar tiesiog bendrystę. Skolų neatmokėjau ir Čikagoje bankrotavau.
2013 sausio 02 d., 17:42 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 9 eilutė iš:
Šią sąvokų kalbą, kurios mokausi, pirmiausiai bandžiau taikyti geros valios pratimais. Jais atsiliepiau į mane ar pažįstamus jaudinančias aplinkybes, kada širdis mus ragina gyventi vienaip, o pasaulyje vyksta visai kitaip. Įsitikinau, kad tas kas jaudinasi, klysta, ir galiausiai susigaudžiau, verčiau puoselėti ramybę nei jaudulį. Šviesuolių bendryste susirūpinau savo įmone "Minčių sodas", kuria dvylika metų internetinėmis sąsajomis telkiau ir aptarnavau šviesuolius. Mano įmonė žlugo nes nesugebėjau išugdyti rūpestį bendru reikalu, bendra kultūra ar tiesiog bendryste. Skolų neatmokėjau ir Čikagoje bankrotavau.
į:
Šią sąvokų kalbą, kurios mokausi, pirmiausiai bandžiau taikyti geros valios pratimais. Jais atsiliepiau į mane ar pažįstamus jaudinančias aplinkybes, kada širdis mus ragina gyventi vienaip, o pasaulyje vyksta visai kitaip. Įsitikinau, kad tas kas jaudinasi, klysta. Galiausiai susigaudžiau, verčiau puoselėti ramybę nei jaudulį. Šviesuolių bendryste susirūpinau savo įmone "Minčių sodas", kuria dvylika metų internetinėmis sąsajomis telkiau ir aptarnavau šviesuolius. Mano įmonė žlugo nes nesugebėjau išugdyti rūpestį bendru reikalu, bendra kultūra ar tiesiog bendryste. Skolų neatmokėjau ir Čikagoje bankrotavau.
2013 sausio 02 d., 17:40 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 5 eilutė iš:
Kai baigsiu visa tai ištirti, tai sėdėsiu, kaip avinėlis ant Dievo kelių, ten iš kur matosi, kaip viskas iš Dievo išplaukia. Ir galėsiu, kaip silpnaregis berniukas atsakyti bet kurį klausimą, žinodamas, kur ieškoti to atsakymo ir mokėdamas kartu su juo pas Dievą sugrįžti. Viliuos, visa tiesa bus kiekvienam apčiuopiama, kas tik jos nori. Tai bus šventosios Dvasios įkūnijimas. Tiesa gyvensime širdingai.
į:
Kai baigsiu visa tai ištirti, tai sėdėsiu, kaip avinėlis ant Dievo kelių, ten iš kur matosi, kaip viskas iš Dievo išplaukia. Ir galėsiu, kaip silpnaregis berniukas atsakyti bet kurį klausimą, žinodamas, kur ieškoti to atsakymo ir mokėdamas kartu su juo pas Dievą sugrįžti. Viliuos, visa tiesa bus kiekvienam apčiuopiama, kas tik jos nori. Tai bus šventosios Dvasios įsikūnijimas. Tiesa gyvensime širdingai.
2013 sausio 02 d., 17:39 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 19 eilutė iš:
Aš manau, tokia bendruomenė telksis ten, kur nykiausia, ir tuo pačiu, kur lengviausia prieinama. Toks yra Čikagos juodųjų kvartalas Englewood, kur dalyvauju Imagine Englewood if... židinyje, giedu šv.Benedikto Afrikiečio parapijos chore ir lankau savo draugą maurą David Ellison–Bey, Maurų kultūros mokyklėlės vadovą. Tenais ketinu praleisti pavasarius ir vasaras, savo mintis išsakyti menais ir žaidimais, kaip antai savišvietos drobėmis. O rudenį ir žiemą gyvensiu Lietuvos kaime, savo mylimosios krašte.
į:
Aš manau, tokia bendruomenė telksis ten, kur nykiausia, ir tuo pačiu, kur lengviausiai prieinama. Toks yra Čikagos juodųjų kvartalas Englewood, kur dalyvauju Imagine Englewood if... židinyje, giedu šv.Benedikto Afrikiečio parapijos chore ir lankau savo draugą maurą David Ellison–Bey, Maurų kultūros mokyklėlės vadovą. Tenais ketinu praleisti pavasarius ir vasaras, savo mintis išsakyti menais ir žaidimais, kaip antai savišvietos drobėmis. O rudenį ir žiemą gyvensiu Lietuvos kaime, savo mylimosios krašte.
2013 sausio 02 d., 17:37 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 13-14 eilutės iš
Jau kartą suvedžiau visą ką esu išmąstęs vaizdo įrašu "Trokštu išmanyti". Niekam per daug nerūpi, kokius klausimus gvildenu, kokius atsakymus radau. O gal rūpėtų šimtai būdų, kaip ką išsiaiškinau? Juos užrašiau, surūšiavau, gavosi žinojimo rūmai, dvidešimt keturių menių. Tad savo mintis pristatysiu vis nurodydamas, kaip jas išmąsčiau. Taip pat pristatysiu visas sandaras, kurias atradau.
į:
Jau kartą suvedžiau visą ką esu išmąstęs vaizdo įrašu "Trokštu išmanyti". Niekam per daug nerūpi, kokius klausimus gvildenu, kokius atsakymus radau. O gal rūpėtų šimtai būdų, kaip ką išsiaiškinau? Juos užrašiau, surūšiavau, gavosi žinojimo rūmai, dvidešimt keturių menių. Tad savo mintis pristatysiu vis nurodydamas, kaip jas išmąsčiau. Taip pat pristatysiu visas sandaras, kurias atradau, ir klausimus, kuriuos toliau nagrinėju.
Pakeistos 19-40 eilutės iš
Aš manau, tokia bendruomenė telksis ten, kur nykiausia, ir tuo pačiu, kur lengviausia prieinama. Toks yra Čikagos juodųjų kvartalas Englewood, kur dalyvauju Imagine Englewood if... židinyje, giedu šv.Benedikto Afrikiečio parapijos chore ir lankau savo draugą maurą David Ellison–Bey, Maurų kultūros mokyklėlės vadovą.

Man rūpi tai išsakyti žaidimais,

Tikiu išsakyti Dievą
, tad kiek išsipasakoju iš savo gyvenimo, su viltimi, kad tai padės suprasti, ir kad tai priimsite kaip savo gyvenimą, kad esame vieną.

Kaip įmanoma iš viso kažką besąlygiškai žinoti?


Įvadas
Užmojis
Savišvieta
Padalinimai
Įsimylėjimas
Netroškimai
Dievas
Kalbos
Geros valios pratimai
Šviesuoliai
Suvedimas
Išsiaiškinimai
Išsakymas
į:
Aš manau, tokia bendruomenė telksis ten, kur nykiausia, ir tuo pačiu, kur lengviausia prieinama. Toks yra Čikagos juodųjų kvartalas Englewood, kur dalyvauju Imagine Englewood if... židinyje, giedu šv.Benedikto Afrikiečio parapijos chore ir lankau savo draugą maurą David Ellison–Bey, Maurų kultūros mokyklėlės vadovą. Tenais ketinu praleisti pavasarius ir vasaras, savo mintis išsakyti menais ir žaidimais, kaip antai savišvietos drobėmis. O rudenį ir žiemą gyvensiu Lietuvos kaime, savo mylimosios krašte.

Šią knygą rašau sau, kad aprėpčiau ką jau išsiaiškinau ir ką belieka išsiaiškinti, ir savo mylimajai, Ievai, kad ji mane suprastų ir gražiai veiktų. Tikiu ir jūs jį išvysite, tad rašau jums.

Svarbiausia išsakyti Dievą, kiek tik įstengiu. Jį pažįstu iš savo gyvenimo, tad išsipasakosiu, su viltimi, kad atpažinsite savo gyvenimą, ir kaip Dievas įvairiai jame dalyvauja, taip kad esame viena. Linkiu, širdingai.
2013 sausio 02 d., 16:46 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 11-12 eilutės iš
Išmokau klausytis Dievo tada kada suvokiau, jog įtakosiu kitus. Apsigyvenau Lietuvos kaime pas ryškiausius šviesuolius, kokius pažinau. Išaugo mano jausmai jų dukrai Ievai, septyniolikmetei. Ji gi man daug per jauna, tad Dievo klausiau, ko jis mane bando, o Dievas man atsakė, kad ją vesiu. Aš jai taip pasakiau, ir jos tėvams, ir savo tėvams, ir jums sakau. Dievas man kas rytą tvirtina, jog taip bus, ir aš tikiu. Jam patinka, kad ją myliu visa širdimi, visu protu, visa dvasia, visu kūnu, juk visa esybe atsiskleisdamas, galiu taipogi mylėti jį ir jus visus. Įsivaizduoju, Dievas ją pakalbins, jinai panorės tekėti už manęs. Kaime sukursime šeimą, dvylika vaikų, šviesuolių, kalbėtojų sąvokomis. Užsiauginsime šviesuolių bendrystę, savo pavyzdžiu ją plėsime, linksmą ir mielą, jautrią ir atjaučiančią, gyvą ir širdingą.
į:
Man parūpėjo su Dievu kasdien bendrauti kada pradėjau taikomąją veiklą ir suvokiau, jog įtakosiu kitus. "Minčių sodą" bepuoselėdamas, apsigyvenau Lietuvos kaime pas ryškiausius šviesuolius, kokius pažinau. Išaugo mano jausmai jų dukrai Ievai, septyniolikmetei. Ji gi man buvo daug per jauna, tad Dievo klausiau, ko jis mane bando, o Dievas man atsakė, kad ją vesiu. Aš jai taip pasakiau, ir jos tėvams, ir savo tėvams, ir jums sakau. Dievas man kas rytą tvirtina, jog taip bus, ir aš tikiu. Jam patinka, kad ją myliu visa širdimi, visu protu, visa dvasia, visu kūnu, juk visa esybe atsiskleisdamas, galiu taipogi mylėti jį ir jus visus. Įsivaizduoju, Dievas ją pakalbins, jinai panorės tekėti už manęs. Kaime sukursime šeimą, dvylika vaikų, šviesuolių, kalbėtojų sąvokomis. Užsiauginsime šviesuolių bendrystę, savo pavyzdžiu ją plėsime, linksmą ir mielą, jautrią ir atjaučiančią, gyvą ir širdingą.
Pakeistos 15-17 eilutės iš
O žmonės domisi mano menais, leidžia man išsipasakoti, ką jais pavaizduoju. Tapyba išpuošiau kambarį, "Dievo protą", vaizduojantį visą, ką esu išmąstęs. Pagrindinė mintis: Dievas nebūtinai geras, nė gyvenimas teisingas. Vaizduoju, kaip geras vaikas tą priima, kaip jis puoselėja dangaus karalystę, ir kaip blogas vaikas tai atmeta, smunka ir yra Kristaus aukos išgelbėtas. Toliau "Dievo protą" išplėčiu "Dievo veidu", vaizduojančiu prasmingus išgyvenimus, amžino gyvenimo akimirkas jau čia ir dabar.

Vengiau rašyti knygą, nes mano mintys miglotos, man sunku jas atrinkti ir suvaldyti, ir abejoju, ar mano žodžiai skaitytoją paveiks. Ar prasminga aiškinti, kaip lėktuvas gali skristi, ar kas patikės? Paprasčiau sukurti lėktuvą ir juo paskraidyti. Kiti patys išsiaiškins, kaip tai įmanoma. Man rūpi sutelkti, išlavinti, išjudinti bendruomenę, iš kurios bus aišku, kaip galima gražiai, prasmingai gyventi. sunkiai suvaldomos Man rūpi tai išsakyti žaidimais, išjudinti bendruomene. Jei sukurčiau lėktuvą, tada visi patys išsiaiškintų, kaip juo skraidytis.
į:
O žmonės domisi mano menais, leidžia man išsipasakoti, ką jais pavaizduoju. Tapyba išpuošiau kambarį, "Dievo protą", vaizduojantį visą, ką esu išmąstęs. Pagrindinė mintis: Dievas nebūtinai geras, nė gyvenimas teisingas. Vaizduoju, kaip geras vaikas tą priima, kaip jis puoselėja dangaus karalystę, ir kaip blogas vaikas tai atmeta, smunka ir jį išgelbsti Kristaus auka. Toliau "Dievo protą" išplėčiu "Dievo veidu", vaizduojančiu prasmingus išgyvenimus, amžino gyvenimo akimirkas jau čia ir dabar.

Vengiau rašyti knygą, nes mano mintys miglotos, man sunku jas atrinkti ir suvaldyti, ir abejoju, ar mano žodžiai skaitytoją paveiks. Ar prasminga aiškinti, kaip lėktuvas gali skristi, ar kas patikės nematęs? Paprasčiau sukurti lėktuvą ir juo paskraidyti. Tada kiti patys išsiaiškins, kaip tai įmanoma. Man rūpi sutelkti, išlavinti, išjudinti bendruomenę, iš kurios būtų aišku, kaip galima gražiai, prasmingai gyventi.

Aš manau, tokia bendruomenė telksis ten, kur nykiausia
, ir tuo pačiu, kur lengviausia prieinama. Toks yra Čikagos juodųjų kvartalas Englewood, kur dalyvauju Imagine Englewood if... židinyje, giedu šv.Benedikto Afrikiečio parapijos chore ir lankau savo draugą maurą David Ellison–Bey, Maurų kultūros mokyklėlės vadovą.

Man rūpi tai išsakyti žaidimais,
2013 sausio 02 d., 16:31 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 3 eilutė iš:
Vaikystėje užsimojau viską žinoti ir tą žinojimą gražiai taikyti. Tam pasišvenčiau. Visapusiškai ugdžiausi. Susidūriau su savo proto bei vaizduotės ribomis. Jas išsakiau sandaromis, visko padalinimais į požiūrius, tų padalinimų atvaizdais, tų požiūrių aplinkybėmis. Man atrodo, sandarų kaitą išgyvename trimis kalbomis: pasakojimo, įvardijimo ir pagrindimo. Pasakojimo kalbą ištyriau, o kitas dvi dar turiu ištirti. Kiek suprantu, šias kalbas įrėmina žmogaus netroškimai, jo paneigimas Dievo troškimų. Visas sandaras galiausiai suvedžiau įsivaizduodamas, kaip Dievas svarsto, ar jisai būtinas? Dievas nebūtinas, tuo pačiu ir būtinas.
į:
Vaikystėje užsimojau viską žinoti ir tą žinojimą gražiai taikyti. Tam pasišvenčiau. Visapusiškai ugdžiausi. Susidūriau su savo proto bei vaizduotės ribomis. Jas išsakiau sandaromis, visko padalinimais į požiūrius, tų padalinimų atvaizdais, tų požiūrių aplinkybėmis. Man atrodo, sandarų kaitą išgyvename trimis kalbomis: pasakojimo, įvardijimo ir pagrindimo. Pasakojimo kalbą ištyriau, o kitas dvi turiu dar ištirti. Kiek suprantu, šias kalbas įrėmina žmogaus netroškimai, jo paneigimas Dievo troškimų. Visas sandaras galiausiai suvedžiau įsivaizduodamas, kaip Dievas svarsto, ar jisai būtinas? Dievas nebūtinas, tuo pačiu ir būtinas.
2013 sausio 02 d., 14:04 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 13-17 eilutės iš
Jau kartą suvedžiau visą ką esu išmąstęs vaizdo įrašu "Trokštu išmanyti". Niekam per daug nerūpi, kokius klausimus gvildenu, kokius atsakymus radau. O gal rūpi šimtai būdų, kaip ką išsiaiškinau? Juos užrašiau, surūšiavau, gavosi žinojimo rūmai, dvidešimt keturių menių.

Dievas nebūtinai geras, nė gyvenimas teisingas. Kaip geras vaikas ir blogas vaikas tai priima
.

Man rūpi tai išsakyti žaidimais, išjudinti bendruomene. Jei sukurčiau lėktuvą, tada visi patys išsiaiškintų, kaip juo skraidytis.
į:
Jau kartą suvedžiau visą ką esu išmąstęs vaizdo įrašu "Trokštu išmanyti". Niekam per daug nerūpi, kokius klausimus gvildenu, kokius atsakymus radau. O gal rūpėtų šimtai būdų, kaip ką išsiaiškinau? Juos užrašiau, surūšiavau, gavosi žinojimo rūmai, dvidešimt keturių menių. Tad savo mintis pristatysiu vis nurodydamas, kaip jas išmąsčiau. Taip pat pristatysiu visas sandaras, kurias atradau.

O žmonės domisi mano menais, leidžia man išsipasakoti, ką jais pavaizduoju. Tapyba išpuošiau kambarį, "Dievo protą", vaizduojantį visą, ką esu išmąstęs. Pagrindinė mintis: Dievas nebūtinai geras, nė gyvenimas teisingas. Vaizduoju, kaip geras vaikas tą priima, kaip jis puoselėja dangaus karalystę, ir kaip blogas vaikas tai atmeta, smunka ir yra Kristaus aukos išgelbėtas. Toliau "Dievo protą" išplėčiu "Dievo veidu", vaizduojančiu prasmingus išgyvenimus, amžino gyvenimo akimirkas jau čia ir dabar.

Vengiau rašyti knygą, nes mano mintys miglotos, man sunku jas atrinkti ir suvaldyti, ir abejoju, ar mano žodžiai skaitytoją paveiks. Ar prasminga aiškinti, kaip lėktuvas gali skristi, ar kas patikės? Paprasčiau sukurti lėktuvą ir juo paskraidyti. Kiti patys išsiaiškins, kaip tai įmanoma. Man rūpi sutelkti, išlavinti, išjudinti bendruomenę, iš kurios bus aišku, kaip galima gražiai, prasmingai gyventi. sunkiai suvaldomos
Man rūpi tai išsakyti žaidimais, išjudinti bendruomene. Jei sukurčiau lėktuvą, tada visi patys išsiaiškintų, kaip juo skraidytis.
2013 sausio 02 d., 13:41 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 11-13 eilutės iš
Išmokau klausytis Dievo tada kada suvokiau, jog įtakosiu kitus. Apsigyvenau Lietuvos kaime pas ryškiausius šviesuolius, kokius pažinau. Išaugo mano jausmai jų dukrai Ievai, septyniolikmetei. Ji gi man daug per jauna, tad Dievo klausiau, ko jis mane bando, o Dievas man atsakė, kad ją vesiu. Aš jai taip pasakiau, ir jos tėvams, ir savo tėvams, ir jums sakau. Dievas man kas rytą tvirtina, jog taip bus, ir aš tikiu. Jam patinka, kad ją myliu visa širdimi, visu protu, visa dvasia, visu kūnu, juk visa esybe atsiskleisdamas, galiu taipogi mylėti jį ir jus visus. Įsivaizduoju, Dievas ją pakalbins, kaime sukursime šeimą, dvylika vaikų, šviesuolių, kalbėtojų sąvokomis. Užsiauginsime šviesuolių bendrystę, linksmą ir mielą, jautrią ir atjaučiančią, gyvą ir širdingą.

Jau kartą suvedžiau visą ką esu išmąstęs vaizdo įrašu "Trokštu išmanyti"
. Niekam per daug nerūpi, kokius klausimus gvildenu, kokius atsakymus radau. O gal rūpi šimtai būdų, kaip ką išsiaiškinau?
į:
Išmokau klausytis Dievo tada kada suvokiau, jog įtakosiu kitus. Apsigyvenau Lietuvos kaime pas ryškiausius šviesuolius, kokius pažinau. Išaugo mano jausmai jų dukrai Ievai, septyniolikmetei. Ji gi man daug per jauna, tad Dievo klausiau, ko jis mane bando, o Dievas man atsakė, kad ją vesiu. Aš jai taip pasakiau, ir jos tėvams, ir savo tėvams, ir jums sakau. Dievas man kas rytą tvirtina, jog taip bus, ir aš tikiu. Jam patinka, kad ją myliu visa širdimi, visu protu, visa dvasia, visu kūnu, juk visa esybe atsiskleisdamas, galiu taipogi mylėti jį ir jus visus. Įsivaizduoju, Dievas ją pakalbins, jinai panorės tekėti už manęs. Kaime sukursime šeimą, dvylika vaikų, šviesuolių, kalbėtojų sąvokomis. Užsiauginsime šviesuolių bendrystę, savo pavyzdžiu ją plėsime, linksmą ir mielą, jautrią ir atjaučiančią, gyvą ir širdingą.

Jau kartą suvedžiau visą ką esu išmąstęs vaizdo įrašu "Trokštu išmanyti". Niekam per daug nerūpi, kokius klausimus gvildenu, kokius atsakymus radau. O gal rūpi šimtai būdų, kaip ką
išsiaiškinau? Juos užrašiau, surūšiavau, gavosi žinojimo rūmai, dvidešimt keturių menių.
2013 sausio 02 d., 13:36 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 11-12 eilutės iš
į:
Išmokau klausytis Dievo tada kada suvokiau, jog įtakosiu kitus. Apsigyvenau Lietuvos kaime pas ryškiausius šviesuolius, kokius pažinau. Išaugo mano jausmai jų dukrai Ievai, septyniolikmetei. Ji gi man daug per jauna, tad Dievo klausiau, ko jis mane bando, o Dievas man atsakė, kad ją vesiu. Aš jai taip pasakiau, ir jos tėvams, ir savo tėvams, ir jums sakau. Dievas man kas rytą tvirtina, jog taip bus, ir aš tikiu. Jam patinka, kad ją myliu visa širdimi, visu protu, visa dvasia, visu kūnu, juk visa esybe atsiskleisdamas, galiu taipogi mylėti jį ir jus visus. Įsivaizduoju, Dievas ją pakalbins, kaime sukursime šeimą, dvylika vaikų, šviesuolių, kalbėtojų sąvokomis. Užsiauginsime šviesuolių bendrystę, linksmą ir mielą, jautrią ir atjaučiančią, gyvą ir širdingą.

Jau kartą suvedžiau visą ką esu išmąstęs vaizdo įrašu "Trokštu išmanyti". Niekam per daug nerūpi, kokius klausimus gvildenu, kokius atsakymus radau. O gal rūpi šimtai būdų, kaip ką išsiaiškinau?
Ištrintos 17-20 eilutės:

Niekam per daug nerūpi, kokius klausimus gvildenu, kokius atsakymus radau. O gal rūpi, kaip ką išsiaiškinau?

Įsimylėdamas atsidaviau visu kūnu, protu, dvasia, širdimi, užtat Dievas tai labai vertina.
2013 sausio 02 d., 13:13 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 9-13 eilutės iš
Šią sąvokų kalbą, kurią puoselėju, pirmiausiai bandžiau taikyti geros valios pratimais. Jais atsiliepiau į mane ar pažįstamus jaudinančias aplinkybes, kada širdis mus ragina gyventi vienaip, o pasaulyje vyksta visai kitaip. Įsitikinau, kad tas kas jaudinasi, klysta, ir galiausiai susigaudžiau, verčiau puoselėti ramybę nei jaudulį. Sąvokų kalbą taip pat vysčiau savo įmone "Minčių sodas"

Atsiliepti į visa kas tik jaudina, kada širdis tvirtina vienaip, o pasaulyje vyksta visai kitaip.

telkiau ir aptarnavau savarankiškai mąstančius. Juos vadinu šviesuoliais.
į:
Šią sąvokų kalbą, kurios mokausi, pirmiausiai bandžiau taikyti geros valios pratimais. Jais atsiliepiau į mane ar pažįstamus jaudinančias aplinkybes, kada širdis mus ragina gyventi vienaip, o pasaulyje vyksta visai kitaip. Įsitikinau, kad tas kas jaudinasi, klysta, ir galiausiai susigaudžiau, verčiau puoselėti ramybę nei jaudulį. Šviesuolių bendryste susirūpinau savo įmone "Minčių sodas", kuria dvylika metų internetinėmis sąsajomis telkiau ir aptarnavau šviesuolius. Mano įmonė žlugo nes nesugebėjau išugdyti rūpestį bendru reikalu, bendra kultūra ar tiesiog bendryste. Skolų neatmokėjau ir Čikagoje bankrotavau.
2013 sausio 02 d., 12:37 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 3-4 eilutės iš
Vaikystėje užsimojau viską žinoti ir tą žinojimą gražiai taikyti. Tam pasišvenčiau. Visapusiškai ugdžiausi. Susidūriau su savo proto bei vaizduotės ribomis. Jas išsakiau sandaromis, visko padalinimais į požiūrius, tų padalinimų atvaizdais, tų požiūrių aplinkybėmis. Sandarų kaitą išgyvename trimis kalbomis: pasakojimo, įvardijimo ir pagrindimo. Pasakojimo kalbą ištyriau, o kitas dvi dar turiu ištirti. Kiek suprantu, šias kalbas įrėmina žmogaus netroškimai, jo paneigimas Dievo troškimų. Visas sandaras galiausiai suvedžiau įsivaizduodamas, kaip Dievas svarsto, ar jisai būtinas? Dievas nebūtinas, tuo pačiu ir būtinas.
į:
Vaikystėje užsimojau viską žinoti ir tą žinojimą gražiai taikyti. Tam pasišvenčiau. Visapusiškai ugdžiausi. Susidūriau su savo proto bei vaizduotės ribomis. Jas išsakiau sandaromis, visko padalinimais į požiūrius, tų padalinimų atvaizdais, tų požiūrių aplinkybėmis. Man atrodo, sandarų kaitą išgyvename trimis kalbomis: pasakojimo, įvardijimo ir pagrindimo. Pasakojimo kalbą ištyriau, o kitas dvi dar turiu ištirti. Kiek suprantu, šias kalbas įrėmina žmogaus netroškimai, jo paneigimas Dievo troškimų. Visas sandaras galiausiai suvedžiau įsivaizduodamas, kaip Dievas svarsto, ar jisai būtinas? Dievas nebūtinas, tuo pačiu ir būtinas.
Pridėtos 9-10 eilutės:
Šią sąvokų kalbą, kurią puoselėju, pirmiausiai bandžiau taikyti geros valios pratimais. Jais atsiliepiau į mane ar pažįstamus jaudinančias aplinkybes, kada širdis mus ragina gyventi vienaip, o pasaulyje vyksta visai kitaip. Įsitikinau, kad tas kas jaudinasi, klysta, ir galiausiai susigaudžiau, verčiau puoselėti ramybę nei jaudulį. Sąvokų kalbą taip pat vysčiau savo įmone "Minčių sodas"
Pakeista 13 eilutė iš:
telkiau ir aptarnavau savarankiškai mąstančius. Juos vadinu šviesuoliais. Skurdžiadvasiai, Kristaus dangaus karalystė, geras vaikas gauna į nagus.
į:
telkiau ir aptarnavau savarankiškai mąstančius. Juos vadinu šviesuoliais.
2013 sausio 02 d., 12:02 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 7 eilutė iš:
Kaip tiesą gražiai taikyti? Dievo sūnaus Jėzaus Kristaus skelbiama dangaus karalystė, tai šviesuolių bendrystė, tai amžinas gyvenimas jau čia ir dabar, žmogiškoje vaizduotėje. ''"Kaip tiki, taip ir bus."'' Įsivaizduoju, bendrausime bendra kalba, Dievo sąvokų kalba. Ji tenkins skurdžiadvasius, trokštančius smulkiausiuose masteliuose įsitikinti, jog tikėjimas iš tiesų veiksmingas. Ji leis teisuoliams atpažinti vienas kitą, tuos kurie už savo gerumą iš kiekvienos santvarkos gauna į nagus.
į:
Kaip tiesą gražiai taikyti? Dievo sūnaus Jėzaus Kristaus skelbiama dangaus karalystė, tai šviesuolių bendrystė, tai amžinas gyvenimas jau čia ir dabar, žmogiškoje vaizduotėje. ''"Kaip tiki, taip ir bus."'' Įsivaizduoju, išmoksime bendrauti Dievo sąvokų kalba. Ji tenkins skurdžiadvasius, trokštančius smulkiausiuose masteliuose įsitikinti, jog tikėjimas iš tiesų veiksmingas. Ji leis teisuoliams atpažinti vienas kitą, tuos kurie už savo gerumą iš kiekvienos santvarkos gauna į nagus.
2013 sausio 02 d., 12:02 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 1-2 eilutės iš
''Aš jums tai pasakiau, būdamas pas jus, o Globėjas Šventoji Dvasia, kurį mano vardu Tėvas atsiųs, jis išmokys jus visko ir viską primins, ką esu jums pasakęs.''
į:
''"Aš jums tai pasakiau, būdamas pas jus, o Globėjas Šventoji Dvasia, kurį mano vardu Tėvas atsiųs, jis išmokys jus visko ir viską primins, ką esu jums pasakęs."''
Pakeista 7 eilutė iš:
Kaip tiesą gražiai taikyti? Dievo sūnaus Jėzaus Kristaus skelbiama dangaus karalystė, tai šviesuolių bendrystė, tai amžinas gyvenimas jau čia ir dabar, žmogiškoje vaizduotėje. ''Kaip tiki, taip ir bus''. Įsivaizduoju, bendrausime bendra kalba, Dievo sąvokų kalba. Ji tenkins skurdžiadvasius, trokštančius smulkiausiuose masteliuose įsitikinti, jog tikėjimas iš tiesų veiksmingas. Ji leis teisuoliams atpažinti vienas kitą, tuos kurie už savo gerumą iš kiekvienos santvarkos gauna į nagus.
į:
Kaip tiesą gražiai taikyti? Dievo sūnaus Jėzaus Kristaus skelbiama dangaus karalystė, tai šviesuolių bendrystė, tai amžinas gyvenimas jau čia ir dabar, žmogiškoje vaizduotėje. ''"Kaip tiki, taip ir bus."'' Įsivaizduoju, bendrausime bendra kalba, Dievo sąvokų kalba. Ji tenkins skurdžiadvasius, trokštančius smulkiausiuose masteliuose įsitikinti, jog tikėjimas iš tiesų veiksmingas. Ji leis teisuoliams atpažinti vienas kitą, tuos kurie už savo gerumą iš kiekvienos santvarkos gauna į nagus.
2013 sausio 02 d., 12:01 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 7 eilutė iš:
Kaip tiesą gražiai taikyti?
į:
Kaip tiesą gražiai taikyti? Dievo sūnaus Jėzaus Kristaus skelbiama dangaus karalystė, tai šviesuolių bendrystė, tai amžinas gyvenimas jau čia ir dabar, žmogiškoje vaizduotėje. ''Kaip tiki, taip ir bus''. Įsivaizduoju, bendrausime bendra kalba, Dievo sąvokų kalba. Ji tenkins skurdžiadvasius, trokštančius smulkiausiuose masteliuose įsitikinti, jog tikėjimas iš tiesų veiksmingas. Ji leis teisuoliams atpažinti vienas kitą, tuos kurie už savo gerumą iš kiekvienos santvarkos gauna į nagus.
2013 sausio 02 d., 11:46 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 3-7 eilutės iš
Vaikystėje užsimojau viską žinoti ir tą žinojimą gražiai taikyti. Tam pasišvenčiau. Visapusiškai ugdžiausi. Susidūriau su savo proto bei vaizduotės ribomis. Jas išsakiau sandaromis, visko padalinimais į požiūrius, tų padalinimų atvaizdais, tų požiūrių aplinkybėmis. Sandarų kaitą išgyvename trimis kalbomis: pasakojimo, įvardijimo ir pagrindimo. Jas įrėmina Dievo troškimai ir mūsų netroškimai. Visas sandaras galiausiai suvedžiau įsivaizduodamas, kaip Dievas svarsto, ar jisai būtinas? Dievas nebūtinas, tuo pačiu ir būtinas.
į:
Vaikystėje užsimojau viską žinoti ir tą žinojimą gražiai taikyti. Tam pasišvenčiau. Visapusiškai ugdžiausi. Susidūriau su savo proto bei vaizduotės ribomis. Jas išsakiau sandaromis, visko padalinimais į požiūrius, tų padalinimų atvaizdais, tų požiūrių aplinkybėmis. Sandarų kaitą išgyvename trimis kalbomis: pasakojimo, įvardijimo ir pagrindimo. Pasakojimo kalbą ištyriau, o kitas dvi dar turiu ištirti. Kiek suprantu, šias kalbas įrėmina žmogaus netroškimai, jo paneigimas Dievo troškimų. Visas sandaras galiausiai suvedžiau įsivaizduodamas, kaip Dievas svarsto, ar jisai būtinas? Dievas nebūtinas, tuo pačiu ir būtinas.

Kai baigsiu visa tai ištirti, tai sėdėsiu, kaip avinėlis ant Dievo kelių, ten iš kur matosi, kaip viskas iš Dievo išplaukia. Ir galėsiu, kaip silpnaregis berniukas atsakyti bet kurį klausimą, žinodamas, kur ieškoti to atsakymo ir mokėdamas kartu su juo pas Dievą sugrįžti. Viliuos, visa tiesa bus kiekvienam apčiuopiama, kas tik jos nori. Tai bus šventosios Dvasios įkūnijimas. Tiesa gyvensime širdingai.

Kaip tiesą gražiai taikyti?
2013 sausio 02 d., 11:26 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 1-3 eilutės iš
Atsiųsiu jums šventąją Dvasią, viską žinosite.

Vaikystėje užsimojau viską žinoti ir tą žinojimą gražiai taikyti. Užtat visapusiškai ugdžiausi. Susidūriau su savo proto bei vaizduotės ribomis. Jas išsakiau sandaromis, visko padalinimais į požiūrius, tų padalinimų atvaizdais, tų požiūrių aplinkybėmis. Sandarų kaitą išgyvename trimis kalbomis: pasakojimo, įvardijimo ir pagrindimo
. Visas sandaras paskui suvedžiau įsivaizduodamas, kaip Dievas svarsto, ar jisai būtinas?
į:
''Aš jums tai pasakiau, būdamas pas jus, o Globėjas Šventoji Dvasia, kurį mano vardu Tėvas atsiųs, jis išmokys jus visko ir viską primins, ką esu jums pasakęs.''

Vaikystėje užsimojau viską žinoti ir tą žinojimą gražiai taikyti. Tam pasišvenčiau. Visapusiškai ugdžiausi. Susidūriau su savo proto bei vaizduotės ribomis
. Jas išsakiau sandaromis, visko padalinimais į požiūrius, tų padalinimų atvaizdais, tų požiūrių aplinkybėmis. Sandarų kaitą išgyvename trimis kalbomis: pasakojimo, įvardijimo ir pagrindimo. Jas įrėmina Dievo troškimai ir mūsų netroškimai. Visas sandaras galiausiai suvedžiau įsivaizduodamas, kaip Dievas svarsto, ar jisai būtinas? Dievas nebūtinas, tuo pačiu ir būtinas.
2013 sausio 02 d., 11:20 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 3-4 eilutės iš
Vaikystėje užsimojau viską žinoti ir tą žinojimą gražiai taikyti. Užtat visapusiškai ugdžiausi. Susidūriau su savo proto bei vaizduotės ribomis. Jas išsakiau sandaromis. Kaip įmanoma iš viso kažką besąlygiškai žinoti? Atsiremiu į sąvoka "viskas". kurias visas paskui suvedžiau įsivaizduodamas, kaip Dievas svarsto, ar jisai būtinas?
į:
Vaikystėje užsimojau viską žinoti ir tą žinojimą gražiai taikyti. Užtat visapusiškai ugdžiausi. Susidūriau su savo proto bei vaizduotės ribomis. Jas išsakiau sandaromis, visko padalinimais į požiūrius, tų padalinimų atvaizdais, tų požiūrių aplinkybėmis. Sandarų kaitą išgyvename trimis kalbomis: pasakojimo, įvardijimo ir pagrindimo. Visas sandaras paskui suvedžiau įsivaizduodamas, kaip Dievas svarsto, ar jisai būtinas?
Pridėtos 18-19 eilutės:

Kaip įmanoma iš viso kažką besąlygiškai žinoti?
2013 sausio 02 d., 06:48 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 1-3 eilutės iš
Vaikystėje užsimojau viską žinoti ir tą žinojimą gražiai taikyti. Užtat visapusiškai ugdžiausi. Susidūriau su savo proto bei vaizduotės ribomis. Jas išsakiau sandaromis, kurias visas paskui suvedžiau įsivaizduodamas, kaip Dievas svarsto, ar jisai būtinas?

Tyriau sandaras
į:
Atsiųsiu jums šventąją Dvasią, viską žinosite.

Vaikystėje užsimojau viską žinoti ir tą žinojimą gražiai taikyti. Užtat visapusiškai ugdžiausi. Susidūriau su savo proto bei vaizduotės ribomis. Jas išsakiau sandaromis. Kaip įmanoma iš viso kažką besąlygiškai žinoti? Atsiremiu į sąvoka "viskas". kurias visas paskui suvedžiau įsivaizduodamas, kaip Dievas svarsto, ar jisai būtinas?

Atsiliepti į visa kas tik jaudina, kada širdis tvirtina vienaip, o pasaulyje vyksta visai kitaip.

telkiau ir aptarnavau savarankiškai mąstančius. Juos vadinu šviesuoliais. Skurdžiadvasiai, Kristaus dangaus karalystė, geras vaikas gauna į nagus.

Dievas nebūtinai geras, nė gyvenimas teisingas. Kaip geras vaikas ir blogas vaikas tai priima.

Man rūpi tai išsakyti žaidimais, išjudinti bendruomene. Jei sukurčiau lėktuvą, tada visi patys išsiaiškintų, kaip juo skraidytis.

Niekam per daug nerūpi, kokius klausimus gvildenu, kokius atsakymus radau. O gal rūpi, kaip ką išsiaiškinau?

Įsimylėdamas atsidaviau visu kūnu, protu, dvasia, širdimi, užtat Dievas tai labai vertina.

Tikiu išsakyti Dievą, tad kiek išsipasakoju iš savo gyvenimo, su viltimi, kad tai padės suprasti, ir kad tai priimsite kaip savo gyvenimą, kad esame vieną.
2013 sausio 02 d., 06:41 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 1 eilutė iš:
Vaikystėje užsimojau viską žinoti ir tą žinojimą gražiai taikyti. Visapusiškai ugdžiausi. Susidūriau su savo proto bei vaizduotės ribomis. Jas išsakiau sandaromis, visko padalinimais, jų atvaizdais ir jų narių aplinkybėmis. Viską suvedžiau įsivaizduodamas, kaip Dievas svarsto, ar jisai būtinas?
į:
Vaikystėje užsimojau viską žinoti ir tą žinojimą gražiai taikyti. Užtat visapusiškai ugdžiausi. Susidūriau su savo proto bei vaizduotės ribomis. Jas išsakiau sandaromis, kurias visas paskui suvedžiau įsivaizduodamas, kaip Dievas svarsto, ar jisai būtinas?
2013 sausio 02 d., 06:38 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 1-18 eilutės iš
Vaikystėje užsimojau viską žinoti ir tą žinojimą gražiai taikyti.
į:
Vaikystėje užsimojau viską žinoti ir tą žinojimą gražiai taikyti. Visapusiškai ugdžiausi. Susidūriau su savo proto bei vaizduotės ribomis. Jas išsakiau sandaromis, visko padalinimais, jų atvaizdais ir jų narių aplinkybėmis. Viską suvedžiau įsivaizduodamas, kaip Dievas svarsto, ar jisai būtinas?

Tyriau sandaras


Įvadas
Užmojis
Savišvieta
Padalinimai
Įsimylėjimas
Netroškimai
Dievas
Kalbos
Geros valios pratimai
Šviesuoliai
Suvedimas
Išsiaiškinimai
Išsakymas
2013 sausio 02 d., 06:04 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 1 eilutė:
Vaikystėje užsimojau viską žinoti ir tą žinojimą gražiai taikyti.

Įvadas


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2013 sausio 31 d., 15:33