Iš Gvildenu svetainės

Mintys: ŽenklųSavybės


6 ir 4, Viena, Savybės

Kokia ženklų savybių reikšmė?


记号的属性


Ženklų sandara

Susikalbėjimas ženklais

Ženklų savybės

Ženklų rūšys


Ženklas

Kas yra ženklas?

Ženklų rūšys

Yra keturi lygmenys:

Plačiausias lygmuo, tai kodėl, o siauriausias, tai ar.

In 1986 I took a class on film theory and they spoke of the distinctions that Peirce made between different kinds of signs: icon, index, symbol. So I matched these with what I call the division of everything into four perspectives (whether, what, how, why) that arises when we consider issues of knowledge. I noted that alongside the three kinds of signs we can add a "thing", and associate whether=thing, what=icon, how=index, why=symbol.

Ženklų rūšys: Simbolis yra susijęs su ištisa sistema ir jo reikšmė priklauso nuo jo aplinkybių toje sistemoje, kaip jisai sudedamas su kitais sandais, pavyzdžiui, eilės tvarka. BS 170. Numbers in the Brain with Andreas Nieder. Maždaug 39:00.

Ženklų savybės

Ženklas

In 1987 I sat in on a lecture in cognitive science where they discussed the "5 Ms", various qualities that signs should be able to have in advanced computer systems. I noticed that they involved pairs of perspectives:

And to these I added a sixth:

ReikšmingasŽenklas priima, derina ar nulemia - sustatymą, išgyvenimą ar tikslą:

Kas yra ženklų savybė

from the perspective that "opposites coexist" to the perspective that "all things are the same". So the reversal is a mental jolt, discontinuity, a "re-thinking". The qualities of signs are not this mental movement, but the channel that allows for this mental movement, that frames it. We may thereby be aware at once of both the persistence of the signified, and the freely changing sign.

Sodinukai, savybėlės, skrituliukai

Note that Malleable and Memorable are properties expressed in terms of Trees, Modifiable and Meaningful in terms of Microattributes, and Mobile and Meaningful in terms of Tokens. Thus these seem to relate to Hierarchies, Networks and Sequences, respectively, as in my paper Organizing Thoughts into Sequences, Hierarchies and Networks.

Laipsnynas

Kiekvieno ženklų savybės prielaidas nusako atitinkamas padalinimas. Padalinimai iišsirikiuoja laipsnynu.

Padalinimų lygtys

Ar ženklų savybės remiasi nulybės atvaizdais? (keičiasi ryšium su jais?)

Ženklų pavyzdžiai

6 ir 4

Antrinės sandaros palaiko ženklų savybes:

Užrašai

Svarba yra įsimintinumas. Svarba, reikšmė, prasmė yra ženklų savybės, kuriomis ženklas yra simbolis.


书籍 Skaitiniai

Ženklų savybės išsakytos straipsnyje Symbol Structures in Connectionist Networks: Five Properties and Two Architectures. (1987) Touretzky, David S., Derthick, Mark A.

Lembertienė: Ženklai gali erzinti žmones. Ir žmonės neatjaučia kitų ir ženklai tam nepadeda, nesuveikia.

Fluid Signs: Being a Person the Tamil Way


Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/%c5%bdenkl%c5%b3Savyb%c4%97s
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2022 rugsėjo 30 d., 14:27