Gvildenu

Bendrystė

Andrius

Įvadas E9F5FC

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai FCFCFC

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? F6EEF6

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai? FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Istorija AAAAAA

Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti


UžrašaiParodai201203, Suvestis, Sumanymai, Apžvalga, Asmenys, Klausimai, Nebūtinas, Būtinas, Viena, Šviesuoliai, Lou, Dievas, Dievo šokio išdavos, Paroda, Aprašas20120228, Aprašas20120507, Raiška, Požiūriai, Kategorijų teorija, Bendrystė, Žr. taip pat: Forwards, Backwards, PairsOfConcepts. See SpiritVStructure for relationships of equals.

Kaip apibrėžti įvariausias sąvokas?

 • Kurios sąvokos yra pagrindinės? Padaryti jų sąrašą.

Suvokimu išskiriami suvokėjai (asmenys) ir suvokimo laukas. Suvokimo laukas skaldomas į sąvokas. Suvokėjas požiūriai įsijaučia į suvokimo lauką. Sąvokos suvokimo lauke atspindi įmanomus požiūrius.

Pagrindinės sąvokos ir sandaros

Kokios sąvokos yra pirminės? Ir kaip jas apibrėžti? (Rūšiuoti pagal puslapius.)

 • Dievo šokis
  • asmenys: Dievas, Aš, Tu, Kitas
  • Dievo veikla: išėjimas už savęs, kūryba, padalinimai, Dievo mintys
  • Dievo raiškos: Vienų vienumas, Daugiareikšmiškumas, vienumas su bendrakūrėju Dievu
  • Dievo įsivaizdavimas, Dievo pakalbinimas, išsakymas Dievui, Dievo pristatymas
  • išeities taškas, suvesties taškas, savastis (tapatybė), apibrėžimas, apibrėžta, neapibrėžta, sąlygos, sąlyginis (santykinis), besąlygiškumas, ribotas, neribotas, išskirtinumas, raiška, tiesa
  • išėjimas už savęs, savastis
  • teisingumas, malonė, šiluma, šaltis
  • įsakymai, teigiami įsakymai, neigiami įsakymai
 • apibrėžimas, apibrėžta, neapibrėžta, ribota, neribota, atvira, sandara, žinojimas, nežinojimas
 • sąvoka, suvokimas, suvokėjas, suvokimo lygmenys
  • jokia savastis, vienguba savastis, dviguba savastis, triguba savastis, Self Coinciding, Self Description, Self Embedding, Embedding, Self Inclusion, Self Reinforcing, Self vs. Other
 • atvaizdai: klausimas - pradžia - išeities taškas, atsakymas - pabaiga - suvesties taškas, apimtys: niekas, kažkas, betkas, viskas
 • sąmoningumas, sąmoningėjimas, žvilgsnis į save
 • gyvenimo lygtis
  • dvasia, sandara, atvaizdai, vieningumas, esmė
  • Dievas, viskas, troškimai, meilė
  • Dievas, gerumas, amžinas gyvenimas, gyvenimas
 • požiūris, žvilgsnis, nuostata - trejybė, prielaida, laikysena, dėmesys, įsijausti, patirti, išgyventi, atsitokėti, atsiplėšti, priimti požiūrį, permainos
  • Žmogaus požiūris, nulinis požiūris, nulinis pažinovas, nepriklausomas požiūris, vidinis požiūris (savumas, artimumas, Artima), išorinis požiūris, bešališkas (neutralus, vienetinis) požiūris (fixed point), vaisinga prielaida, nepriklausomas (independent) požiūris, priklausomas (dependent) požiūris, pavaldus (subordinate) žvilgsnis, merging perspectives, išverstas (inverted) požiūris ir nežinomybė (the Unknown), apsuktas (apverstas) poslinkis poslinkis (reversal effect), poslinkis (shift in perspective), požiūrio pasikeitimas (mental movement), įsisavinti požiūrį, padalinti, perskirti (bisect) požiūrį, priimti požiūrį, Identity View, Equivalent Views, System View.
  • Dievo požiūris, pirmyn atgal, pradžia ir pabaiga
 • tarpas
 • viskas, visko vienumas: Complete (Incomplete), Unified, Neužstota (Unobstructed) Familiar
 • Ne Dievas
 • Lygmenų atsiskleidimas: Unfolding, Transcending, Engaging, Cohering
 • Neįvardijama savybė
 • Aplinka
 • vienumas, buvimas viena, vienumo būdai, vienų vienumas, sutapimas, nesutapimas tapatumas
 • vertybės
 • sąlygos, būklė, aplinka, santvarka
 • troškimai, netroškimai, žinojimai, rūpėjimai, tiesa, raiška. Jų apimtys - viskas, betkas, kažkas, niekas.
 • prielaidos
 • visuma
 • žinojimas, nežinojimas, sąmoningumas, sąmoningėjimas
 • teigimas, neigimas, septynerybė, logika, dvejybė
 • būklė, buvimas, nebuvimas, sutapimas, atvaizdas
 • klausimas
 • atsakomybė
 • atverti
 • antisandara, nesandara, pokalbiai, veiksmai
 • priešingybė, pažymėta priešingybė, nepažymėta priešingybė, neišėjimas už savęs, apsiribojimas savimi, gerumas, blogumas, teigiamumas, neigiamumas
 • aštuonerybė = žinojimo ketverybė x požiūrių lygtis, prieštaravimas
 • išgyvenimai, sena savastis, nauja savastis, papildanti savastis

laipsnynas

 • gera valia, gėrio kryptys, kryptys į gėrį, kryptys iš gėrio, geros valios rodymas

pertvarkymai - seka, medis, tinklas dviprasmybė, vienareikšmiškas

Gyvenimo lygties, suvokimo, sąmoningumo lygmenys?. Sąmoningėjimas.

Gyvenimo lygties kampai:

 • tiesa (nesandarumas, antisandara) - Dievas
 • sąvoka (sandarumas) - gerumas
 • žvilgsnis - gyvenimas
 • požiūris (atskyrimas, suvokimas) - amžinas gyvenimas

Sąvokas bandau rūšiuoti pagal apytakas, kurios jomis remiasi.

 • Dievo šokis: Išeities taškas, klausimas, atsakymas, asmenys, savastis, troškimai, žinojimai, meilė, išėjimas už savęs, apibrėžimas, sutapimas, vienumas, priešingybės (pažymėta, nepažymėta), neigimas, požiūris, permainos
 • Pasirinkimų malūnas: Gyvenimo lygtis, žmogus, dorovė, požiūriai į požiūrius, tarpas, požiūrių lygtis.
 • Žinojimo rūmai: Sandaros, vaisingos prielaidos, sąvoka. Dievo nebūtinumas.
 • Maldos mokslas: Prieštaravimas, daugiareikšmiškumas. Dievo būtinumas.
 • Neaišku kur: Tiesa.

Kas yra sąvoka?

Kas yra sąvoka?

 • kas suvokta, suvokiama
  • kas atskirta
  • kas atskiria dvasią
  • kas apibrėžta
  • kas gali būti paslėpta ar nepaslėpta
 • kas laikosi savęs, turi savastį
  • prielaida kuri laikosi savęs, yra viena su savimi
  • kas kyla iš lūkesčių, jų apibrėžtos tapatybės
  • Concepts are, as such, with regard to a Scope (all, any, a, none) wherein they are self-contained (the smaller the domain, the more they are self-contained, so there are fewer concepts).
  • In particular, note that a concept may be together with itself or separate from itself. This is the case with Going Beyond Oneself. In a deep sense, if a concept is together with itself then it is separate from itself.
 • Sąvoka yra tai, ką galima atkartoti, užtat kuriuo galima dalintis.
  • kas atkartoja dvasią
  • kas prilygsta sau, nes skirtingose aplinkybėse atkartoja tą pačią dvasią
  • dvasios indas, talpinantis iš savęs išėjusią dvasią
  • Sąvoka, tai kas veiksmo +2 išsaugojama, tai sąlyginė, riboto apibrėžtumo sandara, dvasios indas, pasikartojančios veiklos iššaukta sandara, kalbos sąlygota dalinė tvarka.
  • Sąvoka yra įamžinimas, kaip kad dorybė įamžina jausmą. Tad galim sąvokas rinkti, kaupti, sieti, rūšiuoti, jomis kurti.
  • Sąvoka išsaugoja, įprasmina gyvenimo (jos grožio, prasmės) akimirką, prasmingą išgyvenimą, užtat sąvokos dėka tą akimirką atkartojame. Sąvoka tad yra sandara pasikartojančiai veiklai.
 • ką santvarkoje (logikoje) galima lyginti
  • tai, ką galima (mažėjančiu laisvumu) susieti (taip kad yra priklausomi) arba (didėjančiu laisvumu) atskirti (taip kad yra nepriklausomi)
  • equals. See SpiritVStructure for relationships of equals.
  • ką galime susieti sąvokų ryšiais
   • Keeping concepts separate has us look Forwards to their growth in the wealth of their relationship. (Palyginti su žinojimu.) Binding them together has us look Backwards onto their derivation, which is to say, their dissipation. (Palyginti su nežinojimu.)
   • There is a natural tendency for concepts to pursue all possibilities, which is to say, evolve both dependently and independently. Therefore, if a dependent relationship is established, then with respect to it the slack is decreasing, as that relationship becomes ever more burdensome to maintain. Whereas, if an independent relationship is estabished, then it opens up ever more slack as the concepts evolve and there is more room for interplay.
  • sąvokų ryšiais pagrįstos sąvokos: žodžiai
   • Žodis yra sąvoka išsivysčiusi tik iš sąvokų ryšių ir užtat neturinti savarankiško pagrindo.
   • Note also that category has a meaning as Prototype. And that Words are often used in this way. Their purpose is often simply navigational, that is, we are not interested in them for their own sake, but simply to speed along a conversation, and so agreement is meant to be partial. For example, people seem to agree what a tree is. But if we make the tree small or tall, then it will quickly become apparent that they don't agree on what they mean. So tree is not an absolute. Instead, tree is a category, a prototype.
   • A word can grow deeper, richer in meaning if we consider it in a wider context. So, for example, the flowers of Lithuania may gain additional meaning if we consider also the flowers of Belarus, and how they might be relevant if the weather in Lithuania changes, etc. So it becomes important to find absolutes for which there is no further context, no external context, as with the concept of Everything.
 • adjoints to Contexts

Kokios sąvokų savybės?

Apibrėžta ar neapibrėžta. Santykis su apibrėžimu. Ar yra vienintelis apibrėžimas, ar jų gali būti keli?

Kaip išvesti visas sąvokas?

Sąvokos kyla iš apytakų.

Pirmiausia, Dievo šokis grindžia suvokimą. Dievo šokis atskiria suvokėją (asmenį) ir jo suvoktą sąvoką.

Toliau, pasirinkimų malūnu suvokimo laukas padalinamas į požiūrius, tad kartu į sąvokas. Atsiranda požiūriai į požiūrius. Tuo pačiu atsiranda kalbos ir jų apibrėžtos sudėtinės sąvokos.

Trimis kalbomis plėtojame sąvokas. Jomis galime kurti tuščias, tariamas, menamas sąvokas, kaip antai žodžius, kurie gali būti naudingi nors nieko aiškaus ir nereiškia.

Kas neįeina į Dievo šokį?

 • Gyvenimo lygtis
 • Netroškimai
 • Antrinės sandaros - trys kalbos - padalinimų ratas?
 • Viskas ir sandaros

Noriu kildinti visas sąvokas iš pirminių sąvokų, tai yra, iš gyvenimo lygties, iš pasirinkimo gyventi dvasia, širdimi, amžinai mokytis, bręsti, gyventi jau čia ir dabar, tad mūsų valia vykdyti Dievo valią, taip kad jos sutampa ir Dievas yra būtinas. Užtat ketveriopai kildinu sąvokas iš:

 • Dievo ir jo požiūrio
 • mūsų gerumo ir jo požiūrių, tai yra, mūsų kertinių vertybių
 • amžino gyvenimo tarpo skiriančio mūsų ir Dievo valias
 • gyvenimo tiesos siejančios mūsų ir Dievo valias

O požiūrių sudūrimais kildinu sudėtingesnes sąvokas iš paprastesnių sąvokų.

Visos sąvokos kildinamos iš Dievo svarstymo, ar jisai būtinas? Pirmiausia iškyla dvigubas įsakymas:

 • Mylėk savo artimą kaip save patį - Dievas nebūtinas. (Jei Dievas yra, tai Dievo nėra.)
 • Mylėk Dievą visa širdimi, visu protu, visa dvasia, visomis jėgomis - Dievas būtinas. (Jei Dievo nėra, tai jis vistiek yra.)

Toliau, Dievo būtinumo atveju, galima išskirti paklusimą, tikėjimą ir rūpėjimą.

Pasirinkimų malūnas: Gyvenimo lygtis: Dievas trokšta kažko

 • Tuo pačiu išsiskiria kieno požiūris: Dievo požiūris ar žmogaus požiūris, žvilgsnis, (outlook). Dievo žvilgsniui nebūtinas požiūris, tuo tarpu žmogaus žvilgsniui būtinas požiūris, pirmiausiai Dievo požiūris.
 • Human is Will, the unity of the representations of the structure of Life. Valingas, nevalingas, Willing.
 • Žmoguje Dievas (širdis) ir ne-Dievas (pasaulis): Žmogaus ir Dievo požiūrių sutapimo pagrindas yra Dievas žmoguje. Žmogiškumas tampa požiūrio aplinkybių dalimi. Tad žmogiškumas nesiskaito, jį galima atmesti. Dievas, jeigu būtų žmogus, jeigu turėtų žmogaus aplinkybes, žmogaus sąlygas, irgi turėtų tą patį požiūrį. Arba turėtų kitą, kuriuo atveju, skirtųsi žmogaus ir Dievo požiūriai. Širdies požiūris yra Dievo požiūris žmoguje, o pasaulio požiūris yra ne Dievo požiūris. Žmoguje aplinkybės paima viršų, tad iškyla pasaulio požiūris, bet užtat svarbu išlaikyti širdies požiūrį, kaip pirminį, iš kurio išplaukia antrinis, pasaulio požiūris.

Dorovė

 • Žmogus, laisvė, dėmesys
 • Responsibility - a central concept for applying all of this, especially the distinction between those who make the rules and who have to play by them, thus related to scopes and to the difference between hard and soft truths
 • necessary, actual, possible - a representation of the threesome, allowing for responsibility
 • Aš - bendras žmogus, o tu - paskiras žmogus. Esminė klaida, tai kad save (Aš) laikome Tavimi (Tu). Tad gyvename ne kaip bendras žmogus, o taip, kaip kiti į mus žiūri.
 • Blogis. Velnias, tai asmuo. Tai blogis, sandaros lizdas - tarnauti ne Dievui, o velniui. Dievas yra už šito pasaulio, o velnias žmogų uždaro dar siauresniame pasaulyje, atskiria nuo kitų žmonių, taip kad negali jais rūpintis, nėra viena su jais. Užsandarina. Velnias ne danguje, o širdies gelmėse. Teigiami įsakymai yra ryšiai iš Dievo mumyse į Dievą už mūsų. Neigiami įsakymai neleidžia užsandarinti, atveria kelią iš Dievo už mūsų, jam įetiti į Dievą mumyse.
 • Pripažinti, kad Dievas neprivalomas, juo galim vadovautis (geltonasis Tu) ar nesivadovauti (mėlynasis Kitas), teigiamu ar neigiamu įsakymu, sutampame. Tad Dievą suvokti pirmiausia už savęs, už santvarkos, ir tik tada juo gyventi, tad svetimoje santvarkoje, ne savoje. Gyventi svetimu šiame pasaulyje, tad klajokliu, keliauninku, tokiu pagrindu bendrauti su kitais, geltonais ir raudonais, tad gyventi klausimais. Susigaudome, kad esame siųsti ir tai priimame širdingai, tad mūsų teisingi santykiai su Dievu. Vyksta pokalbiai tarp geltono (bendro) ir raudono (paskiro), tarp juodo (Dievo) ir kito (mėlyno). Jėzus dalyvauja abiejuose pokalbiuose, vienur kaip vyresnis raudonajam, kitur kaip jaunesnis, Dievui.

Požiūrio lygtis

 • Požiūrio lygtis sieja žvilgsnį, požiūrį, laikyseną ir vertybę ta pačia sandara, kaip kad Toulminas apibrėžė pagrindimui, ir kuri išsako gyvenimo lygtį. Ta pačia sandara suvedžiau savo klaidų rūšis.
 • Požiūrio lygtis įvairiai išsako antisandarą.
 • Aš manau, kad požiūrio lygtis yra tai, kas kartu su ketverybe sudaro septynerybę/aštuonerybę. Tai ketverybės papildinys, kuris išsivysto veiksniu -1.
 • Požiūrio lygtis iškyla su ketverybe (kaip antisandara), kartu su asmenimis. Dievas yra tiesos dvasia; aš - sandaros dvasia; tu - žvilgsnio dvasia; kitas - požiūrio dvasia. Dievui priskiriant žvilgsnio lygtį iškyla viskas, troškimai, meilė, o tuo pačiu, aš, tu ir kitas. Toliau, man priskiriant žvilgsnio lygtį iškyla gerumas, laisvumas, tapatumai, tobulumas; tau priskiriant iškyla gyvenimas, betkas, pasirinkimai, valia; kitam priskiriant iškyla amžinas gyvenimas, išmintis, gera valia, Dievo valia.
 • Požiūrio lygčiai iškilus, Dievas nebereikalingas. Požiūrio lygtis atstoja Dievą. Požiūrio lygtis iškyla iš padalinimų rato, kaip antisandara, nesandarumas (pradedant ketverybe - klausimu, kas yra Dievui Dievas?). Tad iš Dievo padalinimų iškyla požiūrio lygtis. O požiūrio lygtimi (pritaikus Dievui) Dievas išveda asmenis aš, tu, kitas - antrinėmis sandaromis, padalinimais, atvaizdais, aplinkybėmis, trimis kalbomis, iškyla požiūrio lygtis įvairiausiose kalbų aplinkybėse. Požiūrio lygtis išsako sąlygos, kuriose Dievas nereikalingas, tai vietinio pobūdžio sąlygos (kaip antai, mylėk artimą kaip save patį). Taikant lygtį jos 4 nariais, iš karto gaunasi teigiamas įsakymas, atsirėmimas į Dievą ir jo pripažinimas. Taikant lygtį jos 6 narių santykiais, gaunasi neigiamas įsakymas, laisvės pagrindas.
 • Požiūrio lygtis yra neasmeninis, kaip kad Kitas.
 • Dievas išgyvena padalinimų ratą sandarų pilnatve, kaip nariai (požiūriai) sudaro visumą. O požiūrių lygtis išgyvena padalinimų ratą kaip poslinkių aplinkybės, požiūrių savybių sąlygos. Tad iš požiūrių savybių iškyla visuma, visuminio požiūrio svarba, ryšium su esamu požiūriu. Kiekvienas požiūris yra kaip vaikas ieškantis savo tėvo.
 • Dievas išvystė padalinimų ratą veiksmu +1. Jisai atsiskleidė tarsi savaime, be jokio požiūrio, tiesiog plėtodamas sąvokas. Užtat padalinimų ratas atvėrė nesandarumą, požiūrio lygtį. Dievas prisiimdamas požiūrio lygtį atvėrė asmenis ir visas sandaras, tarp jų ir padalinimų ratą, taip pat visas aplinkybes, kalbos apibrėžtas, kuriose požiūrio lygtis svarsto Dievo buvimą. Kiekvienoje požiūrio lygtyje Dievas iškyla prisiėmus platesnio požiūrio.
 • Požiūrio lygtis yra kas lieka pasitraukus Dievo veiksmui +1; tai veiksmas +2.

Skiriu:

 • žvilgsnis = joks požiūris: poreikiais nusakytas?
 • požiūris: dvejonių apibrėžtas - jos derina asmens žvilgsnį ir aplinkybes.
 • laikysena = požiūris į požiūrį: lūkesčiais nusakytas.
 • vertybė = požiūris į požiūrį į požiūrį: aštuongubiu keliu įrėmina kalbas.

Juos suveda požiūrio lygtis, kuri kartu su ketverybe sudaro septynerybę-aštuonerybę. Požiūrio lygtis išsako ką reiškia gyventi požiūriu, įsijausti ar atsitokėti. Iš esmės, tai gyvenimo lygtis. Tai Toulmino argumentavimo schema. Vertybėmis atskiriame žvilgsnį ir požiūrį, tad Dievą ir gerumą, taip kad galime atstatyti išeities tašką, Dievą. Ketverybė panašiai rūpinasi žinojimo pagrindimo klausimais, tačiau tai jau pats pagrindimas. Požiūrio lygtimi vis atsisakoma žinojimo užtikrintumo, kol galiausiai lieka tik žvilgsnis, nulybė. Dar palyginti keturių ir dviejų atvaizdų padalinimus.

 • Žvilgsnį išgyvename tiesa, požiūrį betarpiškumu, laikyseną pastovumu, o vertybę prasmingumu. Tai išėjimo už savęs pakopos.
 • Tėvas ir Sūnu sutampa Dievo Tėvo kampu - žvilgsniais, Dievo Sūnaus kampu - požiūriais (vienas kitą papildančiais), Dievo Dvasios kampu - laikysenomis (būklėmis). O žmogaus (neišgyvenimo) kampu - vertybėmis - trejybės rato poslinkiu.

Žvilgsniai (Views)

 • Suvokimas (Tėvas). Atskyrimas kas sąlygose (asmeniškumas) ir kas besąlygiška (be asmens). Neigimo pagrindimas. Žmogaus požiūris į Dievo požiūrį.
 • Dvasia: Žvilgsniu išgyvename tiesiogiai, be jokio pabrėžtinumo. Tai įsijautimas į požiūrį (taking up a perspective). Žvilgsnis, žvelgimas, žvilgsnių sudūrimas, žvilgsnių grandinė. Lygiaverčiai žvilgsniai (?)
 • The keeping separate of suppositions, the acceptance of a scope. A View is the observational plane determined by an observer.
 • Išgyventi, Išgyvenimai, Išgyvenimų pavyzdžiai, Išgyvenimų rūšys, neišgyventi.
 • Žiūrėti (look). To Look is to take up a view, which is to say, to have the same ObservationalPlane. To Look is to take up an ObservationalPlane. We look through somebody else's eyes if we take up their observational plane. In general, this is the Heart within us and God in that context.
 • Poreikiai kyla iš pasąmonės.

Požiūriai (Perspectives)

 • Požiūris išsako žvilgsnio aplinkybes. Požiūris atstoja žvilgsnį.
 • Savęs pažinimas?, susigaudymas, savęs suvokimas (Sūnus). Žmogaus požiūris į Dievo požiūrį į žmogaus požiūrį.
 • Požiūris išreiškia pasitraukimą, atverimą tos apimties, kurioj nesama.

Laikysenos (Positions)

 • Laikysena gyvename priimdami požiūrį (taking up a perspective), tai yra, įsijausdami, (stepping in), sutapatindami žvilgsnį ir požiūrį, tad gyvenimu, savo visuma. Tad visos laikysenos atsiremia į viską.
 • Bendras suvokimas, tai suvoktumas (Dvasia). Žmogaus požiūris į Dievo požiūrį į žmogaus požiūrį į Dievo požiūrį. Skaidymas Požiūrių bendrumas. Lygiaverčių požiūrių santykis. Taikymas Bendrystė Bendrystės? Bendrauti? Dangaus karalystė? Kultūra Karalystė? Gerasis vaikas
 • Nuostata? yra atsakymo sandara, mažėjantis laisvumas. Žvilgsnio ir požiūrio sutapimas.
 • Frame. What is a frame? Is it a domain for being one with? (Pavyzdžiui, meilė). By frame, I mean that which is mapped by a View. A view takes us from one frame to another. It takes us from being stepped out to being stepped in. When we are stepped out, then we are not immersed, we do not identify with what is in the frame, but rather with the frame which we sustain. When we are stepped in, then we are immersed, and we identify with what is in the frame, and we are not aware of the frame. A frame is a support for being one with. It is support for a concept. Structurally, a concept is everything and a frame is slack. The frame may be understood as increasing slack (when we are stepped out) and decreasing slack (when we are stepped in). A view takes us from increasing slack to decreasing slack. Extent. Context. Adjoint to supposition?
 • Bendros sąlygos yra pagrindas bendram suvokimui. Aplinkybės apreiškia bendras sąlygas. O atvaizdai apibrėžia mūsų santykį su sąlygomis, apimtimi ir laisvumu.
 • Bendras požiūris yra bendro suvokimo pasekmė.
 • Žinoti Knowledge, Know, Knowing, Known. Suvokimo išvertimu sąvoka. (+4) Viską žinoti.
 • Mąstymas. Mintis. Thought, Thoughts
 • Prielaida. Assumption is what is left when we remove the one who assumes; is What. (Attribute, Property, Quality, Manifest)
 • Tvirtinimas. Supposition That which can be the same or different. They solve the "problems" in composing views. You may say that if I take up your view, then that's a "fiction" whereas your own view is "real". But, actually, your own view is a "fiction", too - it is just a supposition. And we can equate them as fictions, as suppositions. A Supposition is that which can be kept Separate, which is to say, can be given a Scope.

Vertybės (Values)

 • Vertybe gyvename plačiau už save, už savo žvilgsnio ir netgi požiūrio, tad gyvename Dievu. Vertybe gyvename atsitokėdami, (stepping out), tad atskirdami žvilgsnį ir požiūrį, tad amžinu gyvenimu. Tad vertybės gyvena plačiau nė viskuo, o būtent Dievu; plačiau nė sandara, o būtent dvasia. Užtat vertybėmis gyvename įstatymu, o įstatymu suvokiame savo ribotumą, taipogi, savo pasaulio ribotumą, jog už mūsų yra Dievas. Mūsų vertybė yra ten, kur Dievas mūsų ieško. O vertybę ryškiname gyvendami klausimais.
 • Susikalbėjimas. Žmogaus požiūris į Dievo požiūrį į žmogaus požiūrį į Dievo požiūrį į žmogaus požiūrį. Nelygiaverčių požiūrių santykis.
 • Pasiklydęs vaikas. Dievo vaikas: Kūryba. Savarankiški.
 • Požiūris, požiūris į požiūrį, požiūris į požiūrį į požiūrį
 • Vieningumas: Vertybės. Žvilgsnio ir laikysenos atsiejimas. Gyvenimas dėsningai, save išplečiant dėsniu. Žvilgsnio ir požiūrio atskyrimas.
 • Principle is affirmation that goes beyond Person and substitutes for them, extends them
 • Understanding The considering of suppositions as different, the stepping back from one view out into another
 • Vertybė atskiria vaisingas prielaidas ir jų papildinius, nevaisingas prielaidas. Tai leidžia sutelkti dėmesį, mąstyti ir žvelgti giliau.
 • Vertybės kyla iš sąmonės. Sąmoningėjimas (išėjimas už savęs) veda į vertybes, į samonę.

Požiūrių sudūrimas.

 • Požiūrių algebra. Požiūrių grandinė (ypač žmogaus požiūrį į Dievo požiūrį į žmogaus požiūrį ir t.t.).
 • Dievo ir žmogaus požiūriai gali sutapti ir susidurti nes vienas kitą papildome.
 • Požiūrių raida išsako, kaip iš Kito - iš savarankiško požiūrio - iškyla Dievas, jisai tampa būtinas. Savarankišką požiūrį išsako šeši apimčių santykiai. Iš jų išsivysto susigaudymas, jog yra dvasia kuria gyvename, iš kurios viskas išplaukė. Žvilgsnių sudūrimas.
 • Atjauta.
 • Kategorijų teorija. Asociatyvumas.

Tarpas: skirtumas tarp įsijautimo ir atsitokėjimo

 • Focus the distinction between viewer and viewed which opens up scope. Focus is given by viewer, taken by viewed.
 • RepresentationsOfTheNullsome. What separates the viewer and the viewed
 • Foursome the distinction between spirit and structure which opens up the representations and the topologies
 • Išgyventi?
 • Atjausti
 • Susiploti, Ryšys su Dievu, santykiai su Dievu
 • Pažinovas (viewer), pažinimo laukas (observational plane, viewed)
 • Vantage
 • Tarpas - skirtis tarp pažinovo ir daikto - tai tarp dviejų ketverybės atvaizdų. Jį išreiškia lygtys 4+3=7, 7+3=2. Antistruktūra - tiesa sieja pažinovą ir daiktą. Tai padalinimų papildymas glūdintis žinojime, tai gyvenimo lygtis:
  • 5 -> 1 dabartis - atskyrimas -3
  • 6 -> 2 neigimas (paženklinimas) -2 neišskytas: Teigimas (nepaženklinimas)
  • 7 -> 3 teigimas -1 neišsakyta: Tiesa - susiejimas - santvarkos išgyvenimas
  • 8 -> 4 susiejimas 0
 • Šešerybėje požiūrio įsisavinimu neigimas (išorės) dingsta. Neigimas yra priešingybės paženklinimas, atskiriantis Dievą ir gerumą (kaip Dievo ženklą ir paneigimą). Tad šešerybė, dorovė veikia išsakant neigimą, neišsakant teigimo.
 • Gyvenimo lygtis išsako tarpą. Tarpo išsakymą galime suprasti, kaip didžiųjų padalinimų papildinį:
  • Aštuonerybė susidaro iš ketverybės (keturių kampų) ir gyvenimo lygties (keturių šonų). Kaip šonus (Kodėl/Kaip) ir (Ar/Koks) priskirti Dievui ir gėriui?
  • Septynerybę papildo 8 požiūris- gyvenimas (gėrio ir Dievo sutapimas). O 7 požiūris yra gėrio ir Dievo atskyrimas.
  • Šešerybę papildo gyvenimas ir amžinas gyvenimas. Šešerybė skiria vidinius požiūrius (Dievą) ir išorinius požiūrius (gerumą). Ar kaip suprasti? Ir kaip šešerybės narius priskirti ketverybei, kurie atlieka? Kaip šešerybė susijusi su poreikių tenkinimo būdais, su trejybe spalvota ketverybe?
  • Penkerybę papildo trys nariai. Ar dabartis išsako gyvenimą ar amžiną gyvenimą?

Kaip tas gyvenimo lygties dalis suvokti kaip antistruktūras –1, –2, –3, –4 ? Tai bene Dievo požiūris į padalinimus, išreiškiamas veiksniu +1. O žmogaus požiūrį išsako padalinimai. Užtat Dievo akimis bene yra tik keturi padalinimai, tad trys veiksniai +1, +2, +3. O žmogaus ir Dievo požiūrių sulyginimas iš aštuonių padalinimų padaro keturis. Dievo ir žmogaus požiūrių sutapimą išsako pasiklydęs vaikas. Keturi išsiskyrimai, keturi atskyrimai taip pat susiję su Dievo požiūriu, jo ketveriopiškumu.


Žinojimo rūmai? Dievo nebūtinumas: Dievas trokšta betko

Žinojimo rūmai išsako tai, kas neišsakyta Dievo šokio ir pasirinkimų malūno.

 • Tavo požiūrį išsako antrinės sandaros.
 • Trys kalbos: ką žmogus tveria savo pasirinkimais.
 • Bendrystė, kultūra.
 • Pasauliai, mokslai, asmenybės, sritys.

Sandaros (duomenys)

 • Visaregis (protas, viską žinoti, gražiai taikyti, kubas (skaidymas, sandas)) (pažinovas, pažinovo laukas, nukrypimai (nulgubas, viengubas, dvigubas, trigubas), atskyrimai (nulgubas, viengubas, dvigubas, keturgubas)), kampai (rūpesčiai), veiksniai (+0, +1 - kūryba, +2 - veikla , +3 - sąmoningumas), lygtys, pilnatvė, DefaultObserver, DefaultPosition
 • Pirminės sandaros (troškimai ir jų apimtys: Viskas, Betkas, Kažkas?, Niekas, netroškimai, septintas požiūris, aštuntas požiūris, laipsnynas (poreikiai, linksniai, matematikos įrodymo būdai), interpoliacija, bendra sandara): poreikių (prasmė, tenkinimų, "Aš esu..."), abejonių (dvejonių (tikrovė, Dievas, asmuo, asmenybė, pasaulis)), lūkesčių (jaudulių, Laimė, gėrio kryptys, gera valia, gera širdis, širdingumas, iš širdies, veiklos būdai), vertybių (aštuongubas kelias, Budos aštuongubas kelias, palyginimų turiniai (ką myli, tą randi; kaip tiki, taip yra (dangaus karalystė)). Santvarka (Sistema) išryškėja netroškimais, o prieš tai tėra sąlygos. Trokštame - Dievas mumyse - sutampame su juo. Netrokštame - Dievas už mūsų - nesutampame su juo.
 • Antrinės sandaros: statinės ir dinaminės (kalbos)
  • Padalinimai: (visuma, dalis, poslinkis) nulybė (Dievas, aštuonerybė, griūtis, prieštaravimas), vienybė (tvarka), dvejybė (būtis), trejybė (dalyvavimas), ketverybė (žinojimas), penkerybė (sprendimas), šešerybė (dorovė), septynerybė (dėsningumas, antisandara, semiotinis kvadratas)
  • Atvaizdai (savybės): nulybės (Dievo savybės), vienybės (visko savybės), dvejybės, trejybės (apimtys (extent, grounds): viskas, betkas, kažkas, niekas); ketverybės, penkerybės, šešerybės, septynerybės (didėjantis ir mažėjantis laisvumas)
  • Aplinkybės
  • Pagrindimas (Tėve mūsų) prielaidų sudūrimas, tvėrimas jų pagrindu
  • Įvardijimas (geros valios pratimai, šv.Petro raktai į dangų, širdis ir pasaulis? ir jų logika, trikdžiai (aklavietės, pavojingos mintys)), deriniai (pasikartojanti veikla, pasikartojanti sandara, optimalumas (tobulumas, teisybė), convergence, polarities),
  • Pasakojimas (Palaiminimai)
 • Dievo padalinimai (Dievo šokyje Dievui kuriant +1) tampa visko padalinimais (pasirinkimo malūne) tampa troškimo padalinimais (antrinėmis sandaromis, jomis įrėminti). Padalinimas: požiūris; atvaizdai, aplinkybės: požiūris į požiūrį; kalbos: požiūris į požiūrį į požiūrį.
 • Sandaros išreiškia sandarumą, o gyvenimo lygtis - nesandarumą, antisandarą.
 • Kubas (ir skaidymas, sandai) išsako antrines sandaras.
 • Kalbos irgi išsako kūrybą, sąvokų ir jų tvėrinių kūrybą.
 • Kalba kuriame tvėrinius. Juos išsako pertvarkymai.
 • Tvėriniai susidaro iš prielaidų. Tačiau tenka dvigubu požiūriu tas prielaidas atpažinti. Vaisingos prielaidos išryškina dvigubo požiūrio galimybę.

Sandarų pavyzdžiai

 • dvejonių: kaip keičiam požiūrį, mąstymo skrybėlės, bendravimas su smurtaujančiais, maldų rūšys
 • aplinkybių: psalmės, palyginimuose, ryšiai su Dievu, gyvumo savybės
 • įstatymo: verslo lygtis, autorinių teisių algebra, rūpėjimas ir tikėjimas
 • padalinimai: trejybė - AfterActionReview,
 • atvaizdai: modeliavimo būdai, valios raiškos
 • kiti: AndriusDailyRoutine, AutomataHierarchy (deterministinis, žynys), RequirementsOfLivingSystems, MotivationalDrives, LifeChoices, LogicalLevelsOfChange, LogicOfJesus, OrganizingObjects, Diagrams, Dialogue, gyvenimo dėsniai

Dievo nebūtinumas

 • Nulinė veikla, nulinė sandara, visuminė sandara

Vaisingos prielaidos

Vaisingomis prielaidomis mąstome giliau, sutelkiame dėmesį į vieną prielaidą, atitraukiame nuo jos nevaisingo papildinio. Vaisingos prielaidos veikia žinojimo rūmų menėse, ryškina tikėjimą ir rūpėjimą, tad yra tikėjimo lygmenys ir rūpėjimo lygmenys. Tad yra šešios vaisingos prielaidos, trys tikėjimo pusėje, trys rūpėjimo pusėje.

Sąvoka

 • Sąvoka, tai kalbos aptarimas suvokimas.
 • Sąvoka yra kalbos išreikštos riboto apibrėžtumo dalinės sandaros, talpinančios iš savęs išėjusią dvasią, ją atkartojančią įvairiose aplinkybėse, tad prilygstančias sau, ir lygintinas su kitomis sąvokomis.
 • Concept, conception close up our view, decrease slack. A supposition for which the viewed is responsible, and which is thus one with itself. Concepts are, as such, with regard to a Scope (all, any, a, none) wherein they are self-contained (the smaller the domain, the more they are self-contained, so there are fewer concepts). Conceive, Concept, Concepts.
 • Sąvoka - savasties apimtis, kalbos apibrėžta, ką ji apima, vidus ir išorė.

Sąvokų santykiai

Santykiai

Atjauta - išsako antrinės sandaros

 • Atjauta Man - požiūriui - padalinimai
 • Atjauta Tau - požiūriui į požiūrį - atvaizdai ir aplinkybės
 • Atjauta Kitam - požiūriui į požiūrį į požiūrį
 • Paklusimas, tikėjimas, rūpėjimas (atjauta)

Tiesa, vienas iš nulybės atvaizdų

 • Tiesa yra tai, kas kyla iš nebuvimo, kas atsiskleidžia, kaip kad Dievas, iškylantis ten, kur jo nėra.
 • tiesa nebūtinai suvokiama - tiesa nesuvokta, atsirinkta - tvėrinių pagrindas
 • Anthropomorphism

Maldos mokslas: Dievo būtinumas

Malda

 • Malda susijusi su Dievo būtinumu.
 • Gyvenimas klausimu tai irgi malda, gyvenimo šukė. Tai gyvenimas ryškinant savo vertybę klausimais, kuriais Dievas mus randa, kaip kad gerąjį vaiką.

Kito išeities taškas yra meilė, Dievo troškimas visko. Mat, Dievas yra ramus, nebūtinas, vardan betko. Tačiau visi mūsų rūpesčiai, mūsų pramanytos nesąmonės, yra viskas, kuriam Dievas yra būtinas.

 • Įžvalga (logos) - Kiti
 • Pradžia, pabaiga, kelionė
 • Atjauta

Prieštaravimas - nesąmonės: Dievas trokšta visko

 • Nesakau, kad galima nepaisyti prieštaravimų ir mąstyti bet kokias nesąmones. Priešingai, siūlau pripažinti prieštaravimą ir labai atsakingai jį stebėti, sulėtinant mąstymą.
 • Prieštaravimas slypi dviejų tvarkų nesutarime, tad tarp jų, jų nesusivedime, kuris tampa vis griežtesniu.
 • Antra tvarka iškelia prieštaravimą glūdintį pirmoje tvarkoje. Klajonėje antros tvarkos nariai sutampa su pirmos tvarkos nariais. Užtat prieštaravimas yra griežtas. Raidoje antra tvarka labai miglotai skiria pirmos tvarkos reiškinius, taip kad net neaišku, kur tos ribos.
 • Žinojimas, tai reiškia žinių prasmės atstatymas iš jų papildinio. Tad glūdi prieštaravimas tarp nežinojimo ir žinojimo. Taip pat papildinys reiškia meilę, reiškia esmę.
 • Vietoj, kad vengti prieštaravimo - Pradėti nuo prieštaravimo ir ieškoti neprieštaravimo - pradėti nuo klausimo ir ieškoti atsakymo, tai yra, išrišimo. Prieštaravimas - tai neatsakytas klausimas. Nežinojimas, o kartu ir žinojimas. Laukimas. Prieštaravimas yra tarpas tarp tiesos buvimo ir jos pasireiškimo. teiginys A2 = "Šis teiginys A1 yra neteisingas"
 • Klausimas yra prieštaravimas iššaukiantis neprieštaravimą (atsakymą). Panašiai, meilė yra klausimas - meilė yra esmė, papildinys. Klausimas yra Dievo esmė - ir tas klausimas yra "kodėl" - ir tai yra meilė - nes laukiama atsakymo. Tad gyventi klausimais yra gyventi Dievu. O tiesa yra tarpas, tarp klausimo ir atsakymo, tarp tikrumo ir jo raiškos, jo akivaizdumo. Nes klausime jau glūdi tai, kas tikra, tačiau tai dar išreikština.
 • Mąstymas Dievo požiūriu - mąstymas besąlygiškai - mąstymas prieštaravimu - mąstymas prasmingai - iš karto dviem takais. Pats santvarkos išgyvenimas yra prieštaringas - juk įsiterpimas keičia aplinką. Bet užtat suvietintas (septynerybės laisvumas). Ir gyvenimas už santvarkos yra prieštaringas. Ir pati tiesa - buvimo ir raiškos skirtumas - yra kažkuo prieštaringa.
 • Prasmingas - atskiriantis prieštaravimą ir neprieštaravimą - palyginti su buvimu.
 • Pertvarkymai - skaitlinga tvarka prieštarauja sau - neskaitlinga tvarka neprieštarauja sau. Tada antra tvarka gali iškelti prieštaravimą pirmoje tvarkoje, ją išsakyti.
 • Apriboti prieštaravimą.
 • Dievo požiūris - prieštaravimo. Asmenų požiūris - nuoseklumo.
 • Nesusivedimais ryškėja prieštaravimas, tad žinojimas (taip ar ne). Šis ryškėjimas išsako pertvarkymų (ir padalinimų) eilės tvarką. Prieštaravimai sau: "strange loop".

Priešprieša. Blogiu vadiname priešpriešą gėriui. Tačiau gėrio priešprieša yra Dievas. Juk gerumas yra santvarkoje, o Dievas yra už santvarkos. Jeigu įsikimbame į santvarką, tada bet koks jo klibinimas mums atrodo blogas. Bet toks klibinimas kyla už santvarkos, tad yra Dievas. O jeigu mąstome Dievu, tada priešpriešos nėra.

Daugiareikšmiškumas, Dviprasmybė?

 • Malda puoselėja dviprasmybę, tai stebuklų pagrindas.
 • Dviprasmybės pavyzdys yra visko išdalinimo rinka: nerimo mažinimas sutampa su džiaugsmo didinimu bet jį išplėčia.

Santykiai

 • Viskas ir betkas, dvasia ir sandara, dvasios sandaros atvaizdų vieningumas, apibrėžta ir neapibrėžta, Dievas ir viskas, Dievas ir širdis, Dievas ir žmogus, Dievas ir kitas, Dievo gyvenimas, suvokimas ir laisvumas, meilė ir gyvenimas, savybės ir atvaizdai, pradžia ir pabaiga, savastis ir kitas, teigiamas ir neigiamas, nulybė ir vienybė

Kitų sąvokos

 • Fractalness
 • Matrix
 • paskutinis teismas

...Visur iškylu, kiekvienoje smulkmenoje išaugau ir išsivystau savo pilnatve. Tad ieškok mano pilnatvės visur, o jinai yra meilė palaikanti tiek gyvenimą, tiek amžiną gyvenimą, suvok tą jos dviprasmybę. Tai ir yra tarpas tarp Dievo ir gerumo kurį palaikau daugiaprasmybės dėlei.

Kokie sąvokų apibrėžimo būdai, tiesioginiai ir netiesioginiai?

Sietinos sandaros ir sąvokos

Gyvenimo lygtis

 • Neigimas ir suvokimas

Klausimai apie sandaras ir sąvokas

Suvedimas

 • Koks Tavo išeities taškas?
 • Koks Kito išeities taškas?

Dievo nebūtinumas

 • Ką reiškia paneigti nulinę sandarą ir nulinę veiklą?
 • Kaip neigimas įveda ar nauja įveda apimtį?
 • God is an affirmer (teigiamas įsakymas) and NotGod a negater (neigiamas įsakymas) and what kind of connection might there be between them?
 • How to think of No as Or from the opposite point of view? the view of God in Not God, for example? as opposed to the view of God?
JosephGoguen: So now we want to look at Concepts and how they refer in variable contexts, and how we can reason with concepts in a way that allows the result to truthfully refer, not forgetting that concepts can of course refer to other concepts as well as to percepts.

It does not seem to be as well known as it should be that there is a great deal of recent research on concepts, how they refer, and how we reason with them. This work has been done under labels that include cognitive linguistics, cognitive semantics, semiotics, and experimental psychology.

It is also not very well known that a theory of logics has recently been developed, that includes a notion of satisfaction of a sentence by a model that can depend on context. It also includes as special cases all the classical logics (first order, modal, higher order, and so on), and even has generalizations of much of classical model theory (Craig interpolation, Beth definability, and so on). Moreover, it has had applications to mainstream programming languages (C++, Ada, ML) as well as to many specification languages, to database systems, ontologies (in the sense of the semantic web), and more, but for the purpose of this note, especially concepts. (Also the truth values of the satisfaction relation can be fuzzy.) This theory is known as the "theory of institutions."

Id like to review just a little of work in these two areas, concepts and Logics, give some references, and then some conclusions. See: Institutions.

Filosofai analitikai

 • Metaontology - Quine and Carnap.
 • Wilfrid Sellars.
 • John Perry - indexicality.
 • David Lewis - perspectival thoughts, counterfactual conditionals, possible worlds.

2005.05.13 A: Kas yra požiūris? D: Išėjimas už savęs. A: O kas yra sąvoka? D: Tai kas būna su savimi.

2005.04.09 A: Koks ryšys tarp laisvumo ir dvasios bei sandaros? D: Dvasia gyvena per sandarą. Ji gali sutapti su ja arba nesutapti.

2005.04.08 A: Kas yra sąvoka? D: Sandara yra tai kas uždara savaime, kas išbaigta. A: Ir tuom susiję su pabaiga? D: Taip. Myliu. A: Ir aš tave. D: Gerai.

Žinynas


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2018 rugsėjo 18 d., 11:52