Iš Gvildenu svetainės

Mintys: 2023Siekiai


Siekiai

Išmąstyti, ką per metus pasiekti, kaip toliau gyventi? ir kaip to siekti.


Puoselėti Dievo tyrimus ir sumanymus kartu su juo

Išmokti bendrauti Dievo Dvasia

Taikyti išmintį

Rasti šviesuolių pasaulyje, kuriems rūpi mano tyrimai ir kurie norėtų bendradarbiauti.

Rasti rėmėjų

Kai tik turėsiu rėmėjų, priimti šviesuolius pas save, sudaryti tam sąlygas.

Jaustis šviesiau, teigiamiau

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/2023Siekiai
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2022 rugsėjo 28 d., 11:06