Iš Gvildenu svetainės

Mintys: 2021Siekiai

Darbai, Tikslai, Dienotvarkė, 2015 siekiai, 2016 siekiai, 2017 siekiai, 2018 siekiai, 2019 siekiai, 2020 siekiai目标

Ko siekiu 2021 metais?

Nesiblaškyti, visomis jėgomis atsiremti į Dievą už šios santvarkos.

Įsisąmoninti Dievo šokį.

Atsisakyti visų pašalinių dalykų, Dievo jėga atsiduoti išbaigti visko žinojimą, pagauti Dievo požiūrį.

Išgryninti savo supratimą Dievo

Išvystyti savyje valią nesiblaškyti, tad lavinti savo santykį su savimi, teisingai derinti pasąmonę, sąmonę, sąmoningumą, rūpestingai gyventi, valgyti, miegoti, poilsiauti.

Baigti išmąstyti visko žinojimo esmę.

Įsisąmoninti išgyvenimo apytaką.

Atsiduoti savo filosofijai.

Savo filosofiją išbaigti. Užbaigti, surašyti, pristatyti savo filosofiją.

Tyrimų sąsiuviniu Gvildenu naujai sudėlioti visus savo tyrimus, klausimus, atradimus, užrašus.

Bendra sąvokų kalba sieti Dievą, žmones ir pasaulį.

Įsisąmoninti žinojimo rūmus.

Žinojimo rūmai Išmąstyti visų žinojimo rūmų pagrindus, kaip jie išplaukia iš išgyvenimo apytakos.

Padėti sau ugdytis

Padėti paskiriems šviesuoliams ugdytis

Mokytis kartu

Išvystyti žinojimo rūmų svetainę SelfLearners.net kaupti ir pristatyti išsiaiškinimo būdus ir aprašyti asmenybių bei mokslų žinojimo rūmus.

Puoselėti matematikos svetainę www.math4wisdom.com

Puoselėti su savitu matematikos švietimu susijusias pragyvenimo galimybes.

  • Savo mintis kitiems pristatyti aiškiai ir įdomiai.
  • Kurti susijusias mokymosi priemones.
  • Puoselėti meninės išraiškos galimybes.

Mylėtojų amžinos brandos pagrindu puoselėti šviesuolių bendrystę.

Įsisąmoninti meilės mokslą.

Tobulėti kaip Dievo tyrimo priemonė.

Savyje puoselėti šventą erdvę Dievui gyventi manimi.

Gyventi Dievu

Dievą įtraukti į šviesuolių bendrystę

Atpažinti šviesuolių bendrystę, įsijungti į ją, dalyvauti joje ir ją puoselėti.

Puoselėti draugystes

Puoselėti galimybes su pažįstamais

Savo aplinką pritaikyti šviesuolių veiklai, savo ir kitų, tad jautrumo lavinimui.

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/2021Siekiai
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2022 sausio 16 d., 13:35