Iš Gvildenu svetainės

Mintys: Aprašas20120507

Žr. Suvestis?, Užduotys?, Apžvalga, Asmenys, Klausimai, Nebūtinas, Būtinas, Vienas?, Šviesuoliai, Lou?, Dievas, Paroda, Aprašas20120228

Išmąstau, aprėpiu ir pristatau, ką savo gyvenime išsiaiškinau.

Paroda: Dievo protas?

Turinys

Žr. Suvestis? Pagrindinė mintis: Bandau aprėpti ir suvesti visa ką esu išmąstęs. Iš Dievo klausimų, "Ar aš būtinas? ... kiekvienam?" išplaukia gyvenimo sandaros ir amžinas gyvenimas. Atsakymus suveda "Aš" ir "Tu", gero ir blogo vaiko galimybės. Gilus, gelminis žmogus (raudonas, aš) ir lėkščias, paviršutinis žmogus (geltonas, tu). Raudonasis mato visumą; geltonasis mato apimtį; mėlynasis mato paskirą klausimą, žingsnį (sandarų ir kalbų vienetą). Užtat klausimais sugebame gyventi viena. Kuria prasme Dievas irgi gyvena klausimais?

Tapyti laisvę įvairiose sąlygose.

Tikslai

Klausimai

Uždaviniai

Išsakyti ir derinti du pasakojimus, raudonojo Aš ir geltonojo Tu.

Išsakyti ir derinti sandarų išsivystymą (nebūtinumo eigą) ir valios vykdymą (būtinumo eigą).

Suderinti, susieti keturis sluoksnius, klodus:


Išraiškos priemonės

Veidrodžiai Kaip ir kur pastatyti veidrodžius ar veidrodėlius, pavyzdžiui, atsigręžti atgal į Dievą? ar Dievo sienoje pristatyti, kad žmogus žiūrėtų į save arba į amžiną gyvenimą? Pastatyti veidrodžius: kad iš nelaimingosios sienos kampo matytųsi Dievo siena; o iš jo sienos matytųsi užkampis su televizoriumi ir Kristumi. Ir kad žiūrint į laimingą sieną matytųsi nelaimingoji siena, ir atvirkščiai, veidrodėliai.

Šešėliai Šešėliai gali kristi iš lango į kambarį, taip pat iš šviesų, kaip Platono urve. Šešėliais, tikrais ar tariamai, visaregis gali būti sutapatinimas su žinojimo rūmais, ir pirminės sandaros viduryje kambario suvedamos su jomis esančiomis Tavo sienoje.

Sienų sąsajos

Atsistoti Išdėstyti batus (ar pėdsakas) vietoj kėdžių.

Atsisėsti

Paveikslai paveiksluose Nutapyti kiekvieną didelį paveikslą mažesniu formatu ir įterpti tą paveikslą didžiuliame paveiksle.

Sėkla, dirva, papildymas Dievo sėkla, tai protas, kuris Dievui ir žmonėms bendras. Ar Šventoji Dvasia (ir išmintis) tad mums bendra. Mes (Kristumi) iškylame iš tos sėklos. Geroji sėkla tai yra, Kristaus palyginimu, ir Dievo žodis vykdyti jo valią. Dievas sėja sėklas, talentus, teikia galimybes.

Eiga Išsakyti savo gyvenimo pasaką, gal jinai visų?


Ką noriu pavaizduoti

Pradžios siena - Dievas (Dievas - VisumaVisumoje)

Ką noriu pavaizduoti

DD DŽ Drobe:

DV Statula (suderintą su ratu - raudonuolio dvigubu žvilgsniu):

DR Trejybės ratas.

Nepavaizdavau:

Juodą audeklą ištiesti į salę? Ant jo nutapyti Dievo ausį? ar Dievo ranką?

Šūkis: Am I necessary?

Tai Dievas Dievui, atsakymui; Žmonės paklūsta.

Pabaigos siena - Kitas (Amžinas Gyvenimas - VisumaVietoje)

Ką noriu pavaizduoti

KT Taure

KLA Langais

KLU Lubomis

KS Skaidria plokšte

KP Pašnekovas.

Bendrai

Šūkis: How do I reach each one?

Dievas Kitam, paklusimui; žmonės atsako nuoširdžiai.

Mano siena

Ką noriu pavaizduoti

Bendrai

A1 Vaikystės pokalbis

A2 Žinojimo rūmai

A3 Šviesuolių bendrystė

A3 Šventųjų siena

A4 Su Jėzumi (David)

Tavo siena

Ką noriu pavaizduoti

Bendrai

T1 Poreikiai

T2 Dvejonės

T3 Jauduliai

T32 Pragaras

T35 Laiptai

T4 Aštuongubis kelias


Pardavimui

Kaukės, rūbai. Aprašai, laikraštėlis. Modelis. Lėlės. Modeliai.


Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/Apra%c5%a1as20120507
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2012 gegužės 07 d., 21:09