Iš Gvildenu svetainės

Mintys: Klausimai


Gvildenu, Klausimas, Vertybiniai klausimai, Žmonijos klausimai, Atsakymai, Vertybės, Vertybės ir klausimai, Abejonės, Viena, Atvaizdai

Kokius klausimus klausiame ir kodėl?


问题Įvairiai susiduriu su klausimais.

Kai kurie klausimai iškyla sandarose.

Klausimai taip pat iškyla gyvenime.

Visi klausimai susiję su vienumu.

Šviesuolių gvildenimi klausimai

Klausiu žmonių, ką jie gvildena? Kurį klausimą dar nėra atsakę, bet norėtų atsakyti?

Gvildenimais bręstame, gyvename vis plačiau.

Occupy Chicago iš dalyvių rinkdavau jų vertybes ir klausimus. Klausimus brėžinyje išdėsčiau dviem matais:

Mano filosofijos studentų klausimai susirūšiavo ketveriopai. Klausiami susiję su kūnu (gyvenimu), protu (žinojimu), širdimi (laime) ir valia (dora) ir taip pat su lygtimis 3+3=6, 4+3=-1, 5+3=0, 6+3=1.

Kodėl žmonės klausia klausimus?

2017.03.14 su Tomo Kačerausko klase sugalvojome tokias priežastis kodėl žmonės klausia klausimus:

Then I drew some diagrams of these different kinds of questions. I am thinking that there are 12 = 4x3 types. I think that we can care about the answers; the activity of answering; the activity of questioning; and the questions.

Ketinau rengti dirbtuves: Ar prasminga klausti klausimus? ir rinkti duomenis: Kodėl klausiame klausimus?

Užrašai


Warren Berger turi blogą ir knygą apie klausimus A More Beautiful Question. Parašė knygą su dizaineriu Bruce Mau, Glimmer: How Design Can Transform Your World.

Dave Gray. Q-tools: An approach for discovery and knowledge work


Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/Klausimai
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2021 lapkričio 13 d., 19:02