Iš Gvildenu svetainės

Mintys: Apytakos


Žr. Suvestinė, Gyvenimo knyga

Ką keturios apytakos turi bendro?

Kaip jos viena su kita susijusios?

Kaip sąmoningumas ir sąmoningėjimas pasireiškia keturiose apytakose?


Yra keturios apytakos:

Kas yra apytaka?

Ką bendro turi visos keturios apytakos?

Kokia apytakų esmė? Apytakos veda iš vieno klausimo į kitą klausimą, ir iš vieno padalinimo į kitą padalinimą:

Tad visas apytakas kartu paėmus, jos veda iš Dievo į Kitą, iš nulybės į vienybę, iš klausimo Ar Dievas yra? į klausimą Kodėl Kitas yra?

Kaip skiriasi keturios apytakos?

Apytakos tiria klausimus

Žiūrėk: Suvestinė

Apytakos apibrėžia:

Žinojimo/nežinojimo apimtys.

Apytakų raida

Užrašai

Dievo požiūris (visko žinojimas) susidėlioja iš keturių apytakų (asmenų tyrimų)


2018.04.18 A: Koks ryšys tarp keturių apytakų?

D: Keturios apytakos nusako išėjimo už savęs galimybes. Tad jų poros sieja savastimi neišreikštąjį - neišėjusį už savęs, ir savastimi išreikštąjį - išėjusį už savęs, ir būtent susieja besąlygiškai, visomis galimybėmis, tad išsako besąlygišką išėjimą už savęs, be savasties, tuo tarpu keturios apytakos išsako sąlygišką išėjimą už savęs tam tikro asmens, tad tam tikros savasties.


Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/Apytakos
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2019 gegužės 18 d., 21:12