Iš Gvildenu svetainės

Mintys: TėveMūsų


Aštuongubas kelias, Vertybės, Kalbos, Pagrindimas

Kaip malda "Tėve mūsų" grindžia pagrindimo kalbą?Tėve Mūsų paskutinė eilutė "gelbėk mus nuo pikto" kreipiasi į "pakankamą Dievą" (mus globojantį, kai neturim ryšio, Kristus įveikiantį Šėtoną), o pirma eilutė kreipiasi į "tobulą Dievą".

Tėvė mūsų. Eilės išsako vis didesnį atstumą nuo Dievo, tad Dievo atsitraukimą ir kaip laikomės jo. Pirmi keturi išsako mažėjantį gerumo sąmoningumą. Kiti keturi išsako didėjantį blogio sąmoningumą.

Didėjantis ir mažėjantis laisvumas (jauduliuose) atitinka sėkmingiems ir nesėkmingiems lūkesčiams, aštuongubiu keliu (pavyzdžiui, malda Tėve mūsų) išsako "anteną" kuria kai vykdom Dievo valią, Dievas mums teikia laisvę kada turim ryšį, o kada neturime ryšio, iššaukiame Dievą.

Tėve mūsų meldžiuosiParsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/T%c4%97veM%c5%abs%c5%b3
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2023 rugsėjo 19 d., 12:56