Iš Gvildenu svetainės

Mintys: Tarpas


Padalinimai, Sandaros

Kaip įvariai nusakomas tarpas.


间隙 _ _ _ _ ריס


现在这很重要 _ _ _ _ איצט עס איז וויכטיק:

从以前 _ _ _ _ פון פריער:


Kas yra tarpas

Kaip sandaros išsako tarpą.

Kaip įvairiai suvokti tarpą?

Sąvokos

Tarpas

Laisvumas

Visuma

Paklaida

Eiliškumas

Besąlygiškumas

Asmenys

Asmenys yra šių apimčių dvasia, šių ženklų rūšių išpildymas. Tą ryšį galime suvokti kaip išmanymą. Asmenys yra žinotojai:

Žinojimas

Požiūrio lygtis

Kas vyksta tarpe

Kaip tarpas iškyla ir vystosi

{$3 \times 2$}

Jeigu tą tarpą suvokti kaip dalį visumos, tai kur jisai yra pirmoje tvarkoje?

Tarpas plėtojamas padalinimais. Kaip tai susiję su keturiais lygmenimis, su trimis tvarkomis?

Sąlygiškas suvokimas - dalinis, besąlygiškas suvokimas - visuminis. Antra tvarka yra dalinė, pirma tvarka yra visuminė. Sąlygiškas yra jų sutapatinimas. Besąlygiškas yra jų atskyrimas, jų tarpas. Antra tvarka galima mokytis, ji suskaldo besąlygišką tvarką. Ji nebaigtinę tvarką pristato baigtine. Užtat ją galima suprasti kaip ženklą.

Besąlygiškas požiūris susijęs su vidine sandara vietoj kad su išoriniais santykiais. Tai ne tvarkos pertvarkymas, o netvarkos.

Antrine tvarka platesnis asmuo savaip suvokia siauresnį asmenį. Pavyzdžiui, yra medis Kitų vertybių, kaip jie bręsta vis ryškiau. O Tu juos gali apklausinėti, kokios jų dabar vertybės ir gausi apytikrius taškus medyje. Arba aš galiu apklausinėti jų požiūrius ir susidaryti žemėlapyną jųjų. Plečiant antrinę tvarką tampa aišku, kad ji nesusiveda su pirmąja tvarka, kad nebaigtinė ir baigtinė iš esmės skiriasi, yra skirtingo pobūdžio. Antra tvarka yra ženklas pirmos tvarkos, išreiškia ženklo savybę.

Neurologų išvadomis, einame iš antrinės tvarkos link pirmosios, plėtojame antrinę tvarką gvildenimais. Įvairūs jausminiai varikliai to imasi, jų gvildenimosi būdai atitinka padalinimus.

Galime suvokti kaip sutapatinimus:

Nesusivedimai

{$\binom{4}{2}$}

Išsiaiškinimai sulygina išmanymo lygius: išmano ar, išmano koks, išmano kaip, išmano kodėl.

Padalinimai

Tarpas išgyvenamas įvairiais padalinimais:

Sandarų lyginimas

Lyginant 3+3 ir 3x2

Lyginant 3x2 ir (4 2)

Lentelė

~3x2(4 2)3+3(4 2) 3x2(4 2)?3x2
TarpasPertvarkymaiPokalbisIšgyvenimaiŽenklų savybės (Ženklų rūšių sulyginimas)IšsiaiškinimaiGyvybės savybėsNesusivedimai
Vertybė ryškeja. Išsiskiria esamos ir išbaigtos vertybės.Raida: medis->sekaTu->Kiti Troškimai->MeilėYra->Prasminga Prasmė=Vienybė (Tvarka)Lankstus: daiktas (žyminys) pastovus, ikona (išraiška) keičiasiIšjausti protą.Dalelės: Bandinių atrankaNepilnas apibrėžimas
Pasirinkimas. Atitrūksti nuo savo požiūrio. Besąlygiškos proto ribos.Žemėlapynas: tinklas->medisAš->Kiti Viskas->MeilėGalima->Užmojis Prasmė=Dvejybė (Būtis)Pakitus: daiktas (žyminys) pastovus, indeksas (savybė) keičiasiIšjausti sandarą.Įvairovė: Terpių atrankaVisuma ir dalys gali skirtis
Bendradarbiavimas. Paskiri išsiaiškinimai išbaigtoje, besąlygiškoje vidinėje santvarkoje, jų sąlyginis suvokimas.Vadovėlis: seka->tinklasAš->Tu Viskas->TroškimaiPageidautina->Pavyzdys Prasmė=Trejybė (Dalyvavimas)Judrus: ikona (išraiška) pastovi, indeksas (savybė - laikas, vieta, aplinkybės) keičiasiLyginti sandaras.Netiesumas: nelygiaverčių pasėkmių atrankaDėmesys iškreipia vertinimą
Vertybės palaikymas. Dievas papildinys artėja, ryškėja, šyla, myli. Mane mylintis labiau kaip aš save.Metraštis: seka->medisDievas->Aš Dievas->ViskasNėra->Jautrumas Prasmė=Ketverybė (Žinojimas)Įsiminamas: indeksas (supratimas, būdas) pastovus, simbolis (apimtis, suvokimas) keičiasiPerprasti reikalą.Metmenys: Išgyvenimų atrankaPrieštaravimas gali būti dalinis
Pasirinkimo palaikymas. Sieti laisvumą ir visumą. Atskirti gerumą santvarkoje ir Dievą už jo. Tarpas leidžia keisti lūkesčius, naujai suvokti gerumą, bręsti.Žinynas: medis->tinklasDievas->Tu Dievas->TroškimaiNegalima->Susitelkimas Prasmė=Penkerybė (Sprendimas)Reikšmingas: ikona (išraiška) pastovi, simbolis (apimtis, suvokimas) keičiasiLyginti reikalus.Žymės: Sąveikų atrankaNeįmanoma išsakyti visas žinotinas aplinkybes - aprašymas gali suvaržyti laisvę
Bendradarbiavimo palaikymas. Pradžia ir pabaiga žinoma, o vidurys vystosi.Kelionraštis: tinklas->sekaDievas->Kiti Dievas->MeilėNepageidautina->Taisytina Prasmė=Šešerybė (Dorovė)Prasmingas: daiktas (žyminys) pastovus, simbolis (apimtis, suvokimas) keičiasiIšjausti reikalą.Apytakos: Apytakų atrankaGalim pakeisti savo nuostatą - teiginys gali save paneigti
Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/Tarpas
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2021 lapkričio 30 d., 16:24