Iš Gvildenu svetainės

Mintys: Nesusivedimai


Meilės mokslas, Gera valia, Išgyvenimai, Įsakymai, Dievo veidas, Dievo valia, 20120816Paradoksai, 20120910Nesusivedimai

Kaip nesusivedimai žadina sąmoningumą?

Nesusivedimais vadinu paradoksus.


悖论Yra šešios nesusivedimų rūšys:

Jas susiejau su išgyvenimų, ženklų savybių ir pertvarkymų rūšimis.

Nesusivedimus suploja vienas lygmuo (ar), tarsi sutaptų apimties buvimas ir nebuvimas, o atskiria kitas lygmuo (kodėl).

Užrašai

Dievo išėjimas už savęs, jo prigimtinis prieštaravimas sau, tai nesusivedimų pagrindas.

Nesusivedimai yra ne-suvedimai.

Nesusivedimais susikalba du skirtingi žmonės.

Nesusivedimai veda skirtingom kryptim, kaip kad širdies ir pasaulio tiesos. Jie yra klausimai, filosofijos pradmenys.bgcolor=#82FD95Y įvairiai suprasto. Keturiose apimtyse - palyginti aplinkybes išvedančius nulybės atvaizdus (tiesus, tiesus, pastovus, prasmingas) ir apimčių troškimus (savarankiškas, užtikrintas, ramus, mylintis). Ar tai kevalai ir juos įprasminanti gyvybė?

Savasties lygmenys (viskas, betkas, kažkas, niekas) rodo priežastinio ryšio gelmę: ar tai ketinimai? gebėjimai? laimė?

Dviprasmiškumas

Paradoksai (nesusivedimai, nesuderinamumai, susikirtimai, galvosūkiai,) išsako kas vengtina, ką norime išvengti. Kaip tai susiję su humoru?

Thomas Hobbes visai panašiai rūšiavo beprotybes kaip ir aš ketinu. Jisai tvirtino, kad tai kyla lyginant kūną, savybę, vardą ir dvasią. Septinta beprotybė iškyla lyginant daiktą su pasisakymu. Žr taip pat Category error ir Kanto antonimijas.

Nesusivedimus surūšiavau. Toliau nagrinėju kiekvieną rūšį, kaip įžvelgti pora lygmenų, jų santykį.

Reikia pamąstyti, kaip įvairiai gyvenime reiškiasi dviprasmybė, pavyzdžiui:

Paradoksų sąrašas anglų kalba, Paradoksų sąrašas lietuvių kalba

"Aš" esu antroji tvarka (pertvarkymas), esu išorė teigiamybėms (1, 2, 6) ir vidus neigiamybėms (3, 4, 5). Teigiami skaido, bėga nuo savasties, neigiami suveda, apima, grąžina savastį.

Pertvarkymai:

Pridėk Dievą ir atsisakymą savęs:

Nesusivedimai pasako "kaip" yra ženklų savybė, kaip lankstu, pakitu, judru, įsimintina, tikslinga.

Palyginti su Dievo šešiais ar septyniais pamokymais man maldoje, įvaizdžiais, ką gali dėmesys.


Apžvalga

Klaidingi:

Nesusivedimų rūšys

Raida: Apibrėžimas nepakankamai išbaigtas; arba niekinis, be pavyzdžių.

Sutampa išraiška, ar sutapimą išlaikysime?

Nėra visiškai aišku, kaip apibrėžti raidos žingsnius. Tai tolydumo, lankstumo nesusivedimai.

Žemėlapynas: Visumos savybės gali skirtis nuo dalių savybių.

Galutinis tikslas nepasiektas, rūpintis jį palaikančiu šalutiniu tikslu.

Šventraštis: Dėmesys iškreipia vaizdą. (Teigiamas tampa neigiamu, papildinių dviprasmybė.)

Stebint visom kryptim nustebina netikėta kryptis. Lūkesčiai gali save nuteikti priešingai. Išskirtiniai nariai žymiai paveikia vidurkį.

Metraštis: Prieštaravimas gali būti dalinio pobūdžio.

Ugdytis gerai, tad domina ženklai, iš kurių galiu spręsti, ar esu ugdomas.

Jeigu ženklų ar pavyzdžių nėra, tai galima išvedžioti tiesiog viską. O jeigu yra, tai galima teigti ir neigti, užtat iškyla dalinis prieštaravimas. Išimčių apribojimas kursto begalo plintantį medį vis platesnių apribojimų.

Gali iškilti ribotų pasėkmių prieštaravimas, tai yra, sąlyginis prieštaravimas. Kaip tai suderinama su patikimumu? Kaip gali būti patikima tai, kas prieštarauja sau, kad yra sąlygiškai? Kaip įmanomas sąlyginis mąstymas (counterfactuals)? Tyčinis pastangų beviltiškumas. Keblumas. Nesuvaldomumas - tyčinis griovimas. Apibendrinta išimtis - ar jinai išimtis?

Kaip vertinti aplinkybes, kai pavyzdžių nėra? Pavyzdžiui, kaip vertinti išvedžiojimą, kai prielaidos viena kitai prieštarauja, tad negali būti visos teisingos, tad išvedžiojimas nepilnavertis? Jis vertinimas, kaip teisėtas, kaip tiesa. Sakinio prasmė gali staigiai pasikeisti jį prileidus ir paskui pertvarkant. Ar tai prileidžiama? Ar jau prileista? Jei aprašui nėra pavyzdžių, tai jis niekinis, jis nieko nereiškia. Atvejai gali būti niekiniai ir tada visi aprašai teisingi. Arba aprašas gali būti nepakankamas arba daugiaprasmiškas.

Daliniai prieštaravimai

Žinynas: Aprašymas gali suvaržyti laisvę. (Galima laisvu noru atsisakyti laisvės.)

Atvirai bendraudami pamatome ar vienas kitą galim veikti.

Zenono parodoksai parodo, jog jeigu esi priverstas viską išrašyti, tai gali kažkas niekad neįvykti. Indeksas prasižengia su skalsumu. Indeksas išsipučia, tampa begalinis. Arba indeksui priskiriamos savybės. Taikyti logiką tenka ją papildyti taikymu. Visada liks kažkas neišrašyto.

Klajonė: Teiginys gali save paneigti. (Nes gali grįžti į tą patį tašką ir pasukti kitu keliu.)

Nuoširdžiai pasižiūrėjęs žinau, ar noriu keistis?

Pasirinkimą įtakoja atmintis, jos apimtis, o ji keičiasi. Ydingos santvarkos prieštaringi apibrėžimai. Būsena yra arba nėra; teisinga arba ne; nėra trečios galimybės. Sekiojimas tiesos, jos nestabilumas. Ar vienas sprendimas apima, patvirtina ar paneigia kitus sprendimus? Teiginys gali būti tuo pačiu teisingas ir neteisingas jeigu jo apimtis neribojama.

Kiti

A Brief History of the Paradox

Užrašai

Susitapatinimas su savybėmis. Ar savybių neigimas yra savęs neigimas? Jei kažkas turi skirtingas savybes, ar tai reiškia, kad išsiskiria? Describe not itself = not describe itself? Savybių yra daugiau nei reikia apibrėžimui.

Paskutiniai trys nesusivedimai yra begaliniai, pirmi trys baigtiniai.


Statistics

Probability

Infinity and infinitesimals

Geometry and topology

Banach–Tarski paradox: Cut a ball into a finite number of pieces, re-assemble the pieces to get two balls, both of equal size to the first. The von Neumann paradox is a two-dimensional analogue.

Nikodym set: A set contained in and with the same Lebesgue measure as the unit square, yet for every one of its points there is a straight line intersecting the Nikodym set only in that point.

Decision theory

Physics For more details on this topic, see Physical paradox.

Astrophysics

Classical mechanics

Cosmology

Electromagnetism

Quantum mechanics

Relativity

Thermodynamics

Biology

Chemistry

Time

Philosophy

Mysticism

Economics See also: Category:Economics paradoxes

Perception For more details on this topic, see Perceptual paradox.

Politics

History

Palyginti su "The Concept of Paradigm and Paradigm Shift" by Fritjof Capra in REVISION, Summer/Fall (1986), pp. 11-12. kurį radau http://www.lituanus.org/1987/87_3_06.htm

Peter Eldridge-Smith Paradoxes and Hypodoxes of Time Travel Susipažinome Kinijoje.

The Seven Laws of Magical Thinking by Matthew Hutson

Palyginti su persitvarkymais?

Non-believers don't exist We follow our guts; We see patterns everywhere; We use shortcuts; We're egocenteric; We crave control; We're social; We feel free; We're dualists; We learn from others; We're scared of death; Crazy things happen; We love stories; The universe is awesome.

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/Nesusivedimai
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2021 spalio 24 d., 12:26